Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus werken wij anders. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Onze jurist kan besluiten een afspraak met u te maken.

Ongeval 2 gemotoriseerde verkeersdeelnemers

Het uitgangspunt is dat beide partijen opdraaien voor hun eigen schade. U krijgt alleen uw schade vergoed als de andere partij een fout heeft gemaakt die zijn schuld is. Uw schade moet dan het gevolg zijn van die fout.

Heeft u zelf (ook) een fout gemaakt? Dan blijft (een deel van) uw eigen schade misschien voor uzelf en moet u (een deel van) de schade van de andere partij vergoeden.

Ongeval gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer jonger dan 14 jaar

De wet geeft extra bescherming aan jonge, niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers. Bij een aanrijding tussen een motorvoertuig en een fietser of voetganger jonger dan 14 jaar geldt het volgende.

Schade bij het kind

De bestuurder van het motorvoertuig is aansprakelijk, behalve als hem niets te verwijten valt. De bestuurder moet 100% van de schade vergoeden. De enige uitzondering hierop is als het kind de aanrijding opzettelijk heeft veroorzaakt. Dit is bijna nooit het geval.

Schade bij de bestuurder

Vergoeding van de schade bij de bestuurder hangt af van de vraag hoeveel schuld de voetganger of fietser aan het ongeval had. Hierbij is het uitgangspunt dat de bestuurder rekening moet houden met fouten van zwakkere verkeersdeelnemers. Ook moet hij aantonen dat hem niets te verwijten valt.

Heeft de voetganger of fietser schuld? Dan krijgt de bestuurder misschien een deel van zijn schade vergoed. Bijvoorbeeld als een fietser tegen een geparkeerde auto fietst.  

Ongeval gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer 14 jaar of ouder

De wet geeft extra bescherming aan niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers. Bij een aanrijding tussen een motorvoertuig en een fietser of voetganger van 14 jaar of ouder geldt het volgende.

Schade bij de voetganger of fietser

De bestuurder van het motorvoertuig is aansprakelijk, behalve als hem niets te verwijten valt. De voetganger of fietser krijgt minimaal 50% van zijn schade vergoed, ook als sprake is van eigen schuld. De overige 50% wordt verdeeld, afhankelijk van fouten van beide partijen.

Schade bij de bestuurder

Vergoeding van de schade bij de bestuurder hangt af van de vraag hoeveel schuld de voetganger of fietser had. Hierbij is het uitgangspunt dat de bestuurder rekening moet houden met fouten van zwakkere verkeersdeelnemers. Ook moet hij aantonen dat hem niets te verwijten valt.

Heeft de voetganger of fietser schuld? Dan krijgt de bestuurder misschien een deel van zijn schade vergoed.

Ongeval 2 niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers

Het uitgangspunt is dat beide partijen opdraaien voor hun eigen schade. U krijgt alleen uw schade vergoed als de schade is ontstaan door een fout van de andere partij. Uw schade is het gevolg van die fout.

Heeft u zelf (ook) een fout gemaakt? Dan blijft (een deel van) uw eigen schade misschien voor u zelf en moet u (een deel van) de schade van de andere partij vergoeden.

Eenzijdig ongeval

Een eenzijdig ongeval is een ongeluk waarbij maar één auto, fietser of voetganger betrokken is. U kijkt bijvoorbeeld niet goed uit, waardoor u met uw auto tegen een lantaarnpaal rijdt.

In dit geval betaalt u zelf uw schade. Ook moet u de schade die u heeft veroorzaakt vergoeden.

Bent u als passagier betrokken bij een eenzijdig ongeval? Dan kunt u misschien de (aansprakelijkheidsverzekering van de) bestuurder aanspreken op vergoeding van uw schade.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe krijg ik mijn schade door een verkeersongeval vergoed?

  U krijgt uw schade vergoed als vaststaat dat een andere partij aansprakelijk is voor uw schade. Spreek deze partij aan op betaling van een schadevergoeding. Neem hiervoor de volgende stappen:

  1. Stel de andere partij aansprakelijk

  Noteer na een ongeval de gegevens van de andere partij. Verzamel zoveel mogelijk bewijs over de oorzaak van het ongeval. Stel de andere partij per brief aansprakelijk voor uw schade. 
  Gebruik hiervoor een van onze voorbeeldbrieven:

  Gemotoriseerde verkeersdeelnemers (zoals auto, motor, brommer) zijn verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. U kunt deze verzekering rechtstreeks aanspreken op vergoeding van uw schade. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief aan verzekeraar over aansprakelijkheid autoschade.

  2. Wacht de reactie van de andere partij af

  Als u de wederpartij of de verzekeraar een brief stuurt, krijgt u vaak schriftelijk bericht over uw schade. Daarin staat of de aansprakelijkheid  wordt erkend en of u uw schade vergoed krijgt.

  3. Start een procedure bij de rechter

  Weigert (de verzekering van) de andere partij uw schade te vergoeden, bijvoorbeeld omdat hij vindt dat hij niet aansprakelijk is? Of wordt u het niet eens over de hoogte van de schadevergoeding? Start dan een procedure bij de rechter. Bekijk ook of mediation een oplossing biedt.

  4. Bekijk of er alternatieven zijn

  Wordt de wederpartij strafrechtelijk vervolgd vanwege het verkeersongeval? Bekijk dan of u de schade in de strafprocedure kunt claimen.

  Is uw schade veroorzaakt door een motorvoertuig waarvan de dader is doorgereden of niet verzekerd is? Misschien kunt u dan een vergoeding krijgen van het Waarborgfonds Motorverkeer.

 • Kan ik als inzittende van een auto mijn schade na een aanrijding vergoed krijgen?

  Als passagier van een motorvoertuig kunt u de (aansprakelijkheidsverzekering van) de bestuurder aanspreken op vergoeding van uw schade. Ook als de bestuurder uw partner of familielid is.

  U krijgt alleen schadevergoeding als uw schade is ontstaan door een verkeersfout of gevaarlijk gedrag van de bestuurder. Soms heeft u ook zelf schuld aan uw schade, bijvoorbeeld als u geen autogordel droeg. In dat geval draagt u een deel van uw schade zelf.

  Is sprake van een aanrijding tussen 2 motorvoertuigen en staat de aansprakelijkheid tussen deze partijen nog niet vast? Dan hoeft u als inzittende niet te wachten tot dit duidelijk is. U kunt kiezen welke van de 2 betrokken aansprakelijkheidsverzekeringen u aanspreekt op vergoeding van uw schade.

 • Is de wegbeheerder aansprakelijk voor schade door een gebrek aan de weg?

  De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van wegen en de weguitrusting, bijvoorbeeld vangrail of stoplichten. De wegbeheerder is meestal de overheid, zoals het Rijk, provincie, gemeente of waterschap. 

  Heeft u schade gekregen door een gebrek aan een weg? Dan is de wegbeheerder hiervoor aansprakelijk. Het moet wel gaan om een gebrek dat bij normaal weggedrag een gevaar oplevert op schade voor de weggebruiker. U moet aantonen dat er sprake was van zo'n gebrek aan de weg en dat uw schade door dat gebrek is ontstaan.

  Aansprakelijk stellen

  Wilt u de wegbeheerder aanspreken op schadevergoeding? Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief aansprakelijk stellen wegbeheerder.

  Geen aansprakelijkheid

  De wegbeheerder is niet aansprakelijk als:

  • uzelf onvoorzichtig bent geweest. U hebt bijvoorbeeld te hard gereden of waarschuwingsborden genegeerd.
  • de wegbeheerder de schade niet kon voorkomen. Bijvoorbeeld doordat het gebrek onverwacht is ontstaan en de wegbeheerder nog geen kans heeft gehad om het gebrek te herstellen.
  • de wegbeheerder kan aantonen dat hij niet genoeg geld of middelen heeft om nog meer onderhoud te plegen. De wegbeheerder moet dan wel tijdig voldoende waarschuwingen plaatsen bij de gebreken.

  Gladheid door weersomstandigheden vormt géén gebrek aan een weg. De wegbeheerder is meestal niet aansprakelijk voor schade door gladheid. Bij de beoordeling van de mogelijke aansprakelijkheid van de wegbeheerder kijkt men naar: 
  - wat u als weggebruiker kon weten en verwachten. En of u voldoende rekening met de situatie heeft gehouden door bijvoorbeeld uw snelheid aan te passen.
  - of de wegbeheerder op de hoogte had moeten zijn en waarschuwingen kon plaatsen of andere maatregelen kon nemen.

Terug naar boven Shape