Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik bestuur een motorvoertuig

Na een ongeluk betaalt degene die het ongeluk veroorzaakte de schade. Als meer mensen schuld hebben, betalen zij allemaal een deel. Ligt de schuld bij iemand die geen motorvoertuig bestuurt? Dan gelden andere regels.

Ongeluk met ander motorvoertuig

 • Was het ongeluk de schuld van de andere bestuurder? Reed hij bijvoorbeeld door rood? Dan betaalt die persoon alle schade.
 • Heeft u allebei schuld? Bijvoorbeeld omdat u allebei te hard reed? Dan betaalt u allebei een deel van de schade. Wie de meeste schuld heeft, betaalt het grootste deel.
 • Was het ongeluk uw eigen schuld? Dan moet u alle schade betalen, ook die van de andere partij.

Ongeluk met een voetganger of fietser

De wet geeft extra bescherming aan mensen zonder motorvoertuig, zoals fietsers en voetgangers.

 • U als bestuurder van een motorvoertuig betaalt bijna altijd minimaal 50% van de schade van de fietser of voetganger. Ook als het ongeluk de schuld van de ander is. De rest van de kosten wordt zo verdeeld dat de partij met de meeste schuld het meest betaalt.
 • U hoeft minder of geen schade te betalen bij 'overmacht'. Dat betekent dat u niets aan het ongeluk kon doen. Bijvoorbeeld als u stil staat voor een rood stoplicht en een fietser rijdt tegen u aan. De fietser moet dan meer dan 50% van uw schade en zijn eigen schade betalen. Soms tot 100%. U moet overmacht bewijzen.  
 • Had u een ongeluk met een fietser of voetganger jonger dan 14 jaar? Dan moet u alles betalen. Behalve als u kunt bewijzen dat het kind het ongeluk expres veroorzaakte.
 • Was het ongeluk uw eigen schuld? Dan betaalt u alle schade, ook die van de andere partij.

Eenzijdig ongeluk

Heeft u schade door een ongeluk waar geen andere mensen bij betrokken waren? Bijvoorbeeld omdat u met uw auto tegen een lantaarnpaal reed?

Dan betaalt u zelf uw schade. U moet ook de schade die u veroorzaakte betalen, bijvoorbeeld de schade aan de lantaarnpaal. Die betaalt u aan de gemeente. Soms vergoedt uw verzekering de schade. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar.

Bij ongelukken met dieren gelden andere regels.

Kwam het ongeluk doordat de weg heel slecht was? Dan is soms de beheerder van de weg aansprakelijk voor de schade. Bent u als passagier betrokken bij een eenzijdig ongeval en heeft u schade? Dan kunt u misschien de bestuurder of zijn aansprakelijkheidsverzekering vragen om een schadevergoeding.  

Ik ben voetganger of fietser

Na een ongeluk betaalt degene die het ongeluk veroorzaakte de schade. Hebben meer mensen schuld? Dan betalen zij allemaal een deel. Als voetganger of fietser heeft u extra bescherming als u betrokken bent bij een ongeluk met een motorvoertuig.

Ongeluk met een motorvoertuig

 • Was het ongeluk de schuld van de andere bestuurder? Dan betaalt die persoon alle schade.
 • De bestuurder van het motorvoertuig betaalt bijna altijd minimaal 50% van de schade. Ook als het ongeluk uw schuld was. De rest van de kosten wordt zo verdeeld dat de partij met de meeste schuld het meest betaalt.
 • Heeft u het ongeluk zelf veroorzaakt en kon de bestuurder van het motorvoertuig hier niets aan doen? Stond de auto bijvoorbeeld stil voor rood licht, en reed u ertegen aan? Dan heet dat ‘overmacht’. De bestuurder van het motorvoertuig moet overmacht bewijzen. Lukt dat, dan betaalt u de schade van uzelf én die van de bestuurder.

Ongeluk met een andere voetganger of fietser

 • Was het ongeluk de schuld van de ander? Dan betaalt die persoon alle schade.
 • Heeft u allebei schuld? Dan betaalt u allebei een deel van de schade. Wie de meeste schuld heeft, betaalt het grootste deel.
 • Had u een ongeluk met een voetganger of fietser jonger dan 14 jaar? En had u beiden schuld? Dan moet u meestal toch een groot deel of alle schade betalen. U hoeft alleen niet te betalen als u kunt bewijzen dat het kind het ongeluk expres veroorzaakte.
 • Was het ongeluk uw eigen schuld? Dan moet u alle schade betalen, ook die van de andere partij.

Eenzijdig ongeluk

Heeft u schade door een ongeluk waar geen andere mensen bij betrokken waren? Bijvoorbeeld omdat u met uw fiets tegen een hek reed?

Dan betaalt u zelf uw schade. U moet ook de schade die u veroorzaakte betalen. Bijvoorbeeld de schade aan het hek. Die betaalt u aan de eigenaar. Soms vergoedt uw verzekering de schade. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar.

Kwam het ongeluk doordat de weg heel slecht was? Dan is soms de beheerder van de weg aansprakelijk voor de schade. 

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe krijg ik mijn schade door een verkeersongeval vergoed?

  Stap 1 Verzamel gegevens en bewijs

  Schrijf de gegevens van de andere partij op, zoals zijn naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Vul bij een ongeluk tussen motorvoertuigen altijd samen het Europees schadeformulier in. Een motorvoertuig is bijvoorbeeld een auto, motor of scooter.

  Verzamel bewijs over de oorzaak van het ongeluk en van uw schade. Zoals foto’s en verklaringen van mensen die het ongeluk hebben gezien.
  Laat uw schade niet meteen repareren. Wacht op de reactie van de verzekeraar. Want soms wil de verzekeraar de schade onderzoeken.

  Stap 2 Neem contact op met uw WA-verzekeraar

  Om uw schade vergoed te krijgen, moet u de andere partij aansprakelijk stellen. Als u bestuurder van een motorvoertuig bent, kan uw WA-verzekeraar dat meestal voor u doen. Alle bestuurders van motorvoertuigen hebben verplicht een WA-verzekering.

  Uw WA-verzekeraar kan uw schade afhandelen als:

  • u in een auto of op een motor reed
  • u een ongeluk kreeg met 1 ander motorvoertuig
  • de andere partij voor een deel of helemaal schuld heeft
  • er geen letselschade is

  Stuur het ingevulde Europees schadeformulier naar uw WA-verzekeraar. Uw WA-verzekeraar bepaalt of u schadevergoeding krijgt, en hoeveel.

  Stap 3 Stel de andere partij of zijn verzekeraar aansprakelijk

  Kan uw WA-verzekeraar de schade niet voor u afhandelen? Of kreeg u schade als fietser of voetganger? Stel dan zelf de andere partij of zijn WA-verzekeraar aansprakelijk. Dat doet u door een brief te sturen naar de andere partij of zijn WA-verzekeraar. Als u niet weet welke WA-verzekeraar de andere partij heeft, kunt u dit opvragen bij de RDW.

  Bent u bestuurder? Gebruik dan 1 van deze voorbeeldbrieven:

  Bent u fietser of voetganger? Gebruik dan 1 van deze voorbeeldbrieven:

  Reed de bestuurder meteen door na het ongeluk? Of is hij niet verzekerd? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen van het Waarborgfonds Motorverkeer.

  Stap 4 Vraag om juridisch advies

  Wil de andere partij of zijn verzekeraar uw schade niet betalen? Of wordt u het niet eens over de hoogte van de schadevergoeding? Vraag dan advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar. Of neem contact op met een van onze juristen.

 • Heb ik als passagier ook recht op schadevergoeding?

  Zat u tijdens het ongeluk naast iemand in de auto of bij iemand achterop de fiets? En heeft u schade? Dan moet de persoon die het ongeluk veroorzaakte uw schade betalen. Vraag deze persoon of zijn verzekeraar met een e-mail of brief om vergoeding van uw schade. Dit kan ook als deze partij uw partner of een familielid is.

  Was het een ongeluk tussen 2 of meer motorvoertuigen? Dan kunt u als passagier altijd naar de verzekeraar van het voertuig waar u in zat. Het maakt niet uit wie schuld had aan het ongeluk.

  Soms heeft u zelf ook schuld aan het ongeluk. Bijvoorbeeld als u geen autogordel droeg. In dat geval betaalt u een deel van uw schade zelf. Meestal bepaalt de verzekeraar hoe groot dat deel is. Bent u het hier niet mee eens? Vraag dan een ‘contra-expertise’ aan bij uw verzekeraar. U laat dan een andere expert onderzoek doen naar het ongeluk. 

 • Wie is aansprakelijk voor schade door een gebrek aan de weg?

  De beheerder van de weg is verantwoordelijk voor onderhoud aan de weg. Is het onderhoud slecht en krijgt u daardoor schade? Dan is de wegbeheerder soms aansprakelijk voor uw schade. U kunt dan een schadevergoeding vragen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief aansprakelijk stellen wegbeheerder.

  De beheerder moet alleen betalen als het gebrek aan de weg bij normaal gebruik voor gevaarlijke situaties zorgt. U moet bewijzen dat er zo’n gebrek was. En dat uw schade door dat gebrek ontstond. 

  Laat uw schade niet meteen repareren. Wacht op de reactie van de wegbeheerder. Want soms wil de wegbeheerder de schade laten onderzoeken.

  Gebrek aan de weg

  Een gebrek is bijvoorbeeld een kuil in de weg doordat de weg slecht onderhouden is. Gladheid door het weer is geen gebrek. Wel moet de beheerder zijn best doen om de kans op ongelukken en schade door gladheid te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien of waarschuwingsborden te plaatsen.

  Geen aansprakelijkheid

  U betaalt zelf uw schade of een deel ervan als:

  • u niet voorzichtig was. U reed bijvoorbeeld te hard of negeerde waarschuwingsborden.
  • de wegbeheerder de schade niet kon voorkomen. Bijvoorbeeld doordat het gebrek onverwacht ontstond en de wegbeheerder nog geen kans had het te herstellen.
  • de wegbeheerder kan bewijzen dat hij niet genoeg geld had voor het onderhoud. Hij moet dan wel op tijd voldoende waarschuwingsborden plaatsen.
 • Moet ik schade betalen als een ander met mijn auto een ongeluk veroorzaakt?

  Leent u uw auto uit en veroorzaakt de bestuurder een ongeluk waarbij schade ontstaat? Dan zijn de kosten voor u. Als eigenaar van de auto blijft u verantwoordelijk voor wat ermee gebeurt. Meestal vergoedt uw verzekering de schade. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar.

  Vergoedt uw verzekering de schade niet? Vraag dan of de andere partij de schade wil vergoeden. Hier zijn geen regels voor. Het is dus belangrijk dat u afspraken maakt voordat u de auto uitleent aan een ander. Zet deze afspraken op papier of in een e-mail.

  Onrechtmatige daad

  Reed de ander met alcohol of drugs op zonder dat u dit wist? Dan kunt u mogelijk toch de schade op hem verhalen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief aansprakelijk stellen onrechtmatige daad.

  Wil de ander niet betalen? Dan kunt u naar de rechter. U moet de onrechtmatige daad wel bewijzen. Denkt u na over een proces? Neem dan eerst contact op met een van onze juristen. 

  Geen toestemming

  Rijdt iemand anders in uw auto zonder uw toestemming? Dit heet joyriding en is strafbaar. U kunt hier aangifte van doen bij de politie.

  De joyrider moet de schade die hij veroorzaakt zelf betalen, of u kunt de schade op hem verhalen. Soms doet uw verzekering dit. Vraag dit na bij uw verzekeraar.

  Weet u niet wie uw auto heeft meegenomen? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen van het Waarborgfonds Motorverkeer.

 • Is mijn elektrische fiets een motorvoertuig?

  Of uw elektrische fiets een motorvoertuig is, hangt af van het type fiets. Heeft u een ‘speed-pedelec’, een hoge snelheid elektrische fiets? Dan is dit een motorvoertuig. Heeft u een normale elektrische fiets? Dan is dit geen motorvoertuig.

  Verschillen elektrische fiets en speed-pedelec

  Een elektrische fiets of e-bike heeft:

  • elektrische trapondersteuning tot 25 km/u
  • dezelfde regels als een gewone fiets

  Een speed-pedelec of high speed e-bike heeft:

  • een gele kentekenplaat
  • elektrische trapondersteuning tot 45 km/u
  • dezelfde regels als een brommer
Terug naar boven Shape