Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik bestuur een motorvoertuig

Na een ongeluk betalen alle betrokken partijen hun eigen schade. Behalve als de schuld duidelijk bij 1 persoon ligt. Ligt de schuld bij iemand die geen motorvoertuig bestuurt? Dan gelden er andere regels.

Ongeluk met ander motorvoertuig

 • Was het ongeluk de schuld van de andere bestuurder? Bijvoorbeeld omdat hij door rood licht reed? Dan betaalt die persoon alle schade.
 • Heeft u allebei schuld? Bijvoorbeeld omdat u allebei te hard reed? Dan betaalt u allebei een deel van de schade. Wie de meeste schuld heeft, betaalt het grootste deel.
 • Was het ongeluk uw eigen schuld? Dan moet u alle schade betalen, ook van de andere partij.

Ongeluk met een voetganger of fietser

De wet geeft extra bescherming aan mensen zonder motorvoertuig, zoals fietsers en voetgangers.

 • U als bestuurder van een motorvoertuig betaalt altijd minimaal 50% van de schade. Ook als het ongeluk de schuld van de ander is. De rest van de kosten wordt zo verdeeld, dat de partij met de meeste schuld het meest betaalt.
 • Was het ongeluk uw eigen schuld? Dan betaalt u alle schade, ook van de andere partij.
 • U hoeft geen schade te betalen bij ‘overmacht’. Bijvoorbeeld als u stil staat voor een rood stoplicht en een fietser rijdt tegen u aan. U heeft dan geen schuld. De fietser betaalt uw schade en zijn eigen schade.
 • Had u een ongeluk met een kind jonger dan 14 jaar? Dan moet u alles betalen. Behalve als u kunt bewijzen dat het kind expres het ongeluk veroorzaakte. Dit komt bijna nooit voor.

Eenzijdig ongeluk

Heeft u schade door een ongeluk waar geen andere verkeersdeelnemers bij betrokken waren? Bijvoorbeeld omdat u met uw auto tegen een lantaarnpaal reed?

In dat geval betaalt u zelf uw schade. U moet ook de schade die u veroorzaakte betalen. Bijvoorbeeld de schade aan een lantaarnpaal, die betaalt u aan de gemeente. Soms vergoedt uw verzekering de schade. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar.

Kwam het ongeluk doordat de weg heel slecht was? Dan is soms de beheerder van de weg aansprakelijk voor de schade.

Bent u als passagier betrokken bij een eenzijdig ongeval en heeft u schade? Dan kunt u misschien de bestuurder of zijn aansprakelijkheidsverzekering vragen om een schadevergoeding.  

Ik ben voetganger of fietser

Partijen betalen hun eigen schade, behalve als de schuld van het ongeluk duidelijk bij 1 persoon ligt. Als voetganger of fietser heeft u extra bescherming als u betrokken bent bij een ongeluk met een motorvoertuig.

Ongeluk met een motorvoertuig

 • Was het ongeluk de schuld van de andere bestuurder? Dan betaalt die persoon alle schade.
 • De bestuurder van het motorvoertuig betaalt altijd minimaal 50% van de schade, ook als het ongeluk uw schuld was. De rest van de kosten wordt zo verdeeld, dat de partij met de meeste schuld het meest betaalt.
 • Heeft u het ongeluk zelf veroorzaakt en kon de bestuurder van het motorvoertuig hier niets aan doen? Stond het motorvoertuig bijvoorbeeld stil voor rood licht, en reed u ertegen aan? Dat heet overmacht. U betaalt de schade van uzelf en van de bestuurder.

Ongeluk met een andere voetganger of fietser

 • Was het ongeluk de schuld van de ander? Dan betaalt die persoon alle schade.
 • Heeft u allebei schuld? Dan betaalt u allebei een deel van de schade. Wie de meeste schuld heeft, betaalt het grootste deel.
 • Was het ongeluk uw eigen schuld? Dan moet u alle schade betalen, ook van de andere partij.
 • Had u een ongeluk met een kind jonger dan 14 jaar? En had u beiden schuld? Soms moet u dan toch een groot deel of alle schade betalen. Dit hangt af van de situatie. U hoeft niet te betalen als u kunt bewijzen dat het kind expres het ongeluk veroorzaakte. Dit komt bijna nooit voor.

Eenzijdig ongeluk

Heeft u schade door een ongeluk waar geen andere verkeersdeelnemers bij betrokken waren? Bijvoorbeeld omdat u met uw fiets tegen een hek reed?

In dat geval betaalt u zelf uw schade. U moet ook de schade die u veroorzaakte betalen. Bijvoorbeeld de schade aan het hek, aan de eigenaar ervan. Soms vergoedt uw verzekering de schade. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar.

Kwam het ongeluk doordat de weg heel slecht was? Dan is soms de beheerder van de weg aansprakelijk voor de schade.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe krijg ik mijn schade door een verkeersongeval vergoed?

  Stap 1 Verzamel gegevens en bewijs

  Schrijf de gegevens van de andere partij op, zoals naam, adres en telefoonnummer. Vul bij een ongeluk tussen motorvoertuigen altijd samen het Europees schadeformulier van uw verzekeraar in.

  Verzamel bewijs over de oorzaak van het ongeluk en van uw schade. Zoals foto’s en verklaringen van personen die het ongeluk hebben gezien.

  Stap 2 Stel de andere partij of zijn verzekeraar aansprakelijk

  Bestuurders van een motorvoertuig moeten een verzekering hebben. Weet u niet wie de verzekeraar is? Vraag dit na bij uw eigen verzekeraar of de politie als u het kenteken van het voertuig heeft.

  Ook fietsers en voetgangers zijn vaak verzekerd voor schade. Vraag aan de andere partij of dit het geval is en wie de verzekeraar is.

  Stuur een brief naar de andere partij of zijn verzekeraar. Hierin stelt u hem aansprakelijk en vraagt u om een schadevergoeding. Gebruik hiervoor een van onze voorbeeldbrieven:

  Of neem contact op met uw eigen verzekering. Soms stelt uw eigen verzekeraar de andere partij aansprakelijk.

  Waarborgfonds motorverkeer

  Reed de bestuurder door of is hij niet verzekerd? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen van het Waarborgfonds Motorverkeer.

  Stap 3 Start een procedure bij de rechter

  Wil de andere partij of zijn verzekeraar uw schade niet betalen? Of wordt u het niet eens over de hoogte van de schadevergoeding? Start dan een rechtszaak. U kunt hiervoor hulp vragen aan een advocaat. Onze juristen kunnen u doorverwijzen naar een advocaat.

 • Heb ik als passagier ook recht op schadevergoeding?

  Zat u tijdens het ongeluk naast iemand in de auto of achterop iemands fiets? En heeft u schade? Dan moet de persoon die het ongeluk veroorzaakte ook uw schade betalen. Vraag deze persoon of zijn verzekeraar om een vergoeding van uw schade. Dit kan ook als deze partij uw partner of een familielid is.

  Ontstaat het ongeluk tussen 2 of meer motorvoertuigen? Dan kunt u als passagier altijd naar de verzekeraar van het voertuig waar u in zat. Het maakt hiervoor niet uit wie schuld had.

  Soms heeft u zelf ook schuld aan het ongeluk, bijvoorbeeld als u geen autogordel droeg. In dat geval betaalt u een deel van uw schade zelf. Meestal bepaalt de verzekeraar hoe groot dat deel is. Bent u het hier niet mee eens? Vraag dan een ‘contra-expertise’ aan bij uw verzekeraar. U laat dan een andere expert een onderzoek doen.

 • Wie is aansprakelijk voor schade door een gebrek aan de weg?

  Een beheerder van de weg is verantwoordelijk voor onderhoud aan de weg. Is dit onder de maat en krijgt u daardoor schade, dan is de beheerder soms aansprakelijk voor uw schade. U kunt dan een schadevergoeding vragen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief aansprakelijk stellen wegbeheerder.

  De beheerder moet alleen betalen als het gebrek aan de weg bij normaal gebruik voor een gevaarlijke situatie zorgt. U moet bewijzen dat er zo’n gebrek was. En dat uw schade door dat gebrek ontstond.

  Gebrek aan de weg

  Een gebrek is bijvoorbeeld een kuil in de weg doordat de weg slecht onderhouden is. Gladheid door het weer is geen gebrek. Wel moet de beheerder zijn best doen om de kans op ongelukken en schade door gladheid te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien of waarschuwingsborden te plaatsen.

  Geen aansprakelijkheid

  U betaalt zelf uw schade of een deel ervan als:

  • u niet voorzichtig was. U reed bijvoorbeeld te hard of negeerde waarschuwingsborden.
  • de wegbeheerder de schade niet kon voorkomen. Bijvoorbeeld doordat het gebrek onverwacht ontstond en de wegbeheerder nog geen kans had het te herstellen.
  • de wegbeheerder kan bewijzen dat hij niet genoeg geld had voor het onderhoud. Hij moet dan wel op tijd voldoende waarschuwingsborden plaatsen.
 • Moet ik schade betalen als een ander met mijn auto een ongeluk veroorzaakt?

  Leent u uw auto uit en heeft de ander een ongeluk veroorzaakt waardoor schade is ontstaan? Dan zijn de kosten voor u. Als eigenaar van de auto blijft u verantwoordelijk voor wat ermee gebeurt. Meestal vergoedt uw verzekering de schade. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar.

  Vergoedt uw verzekering de schade niet? Vraag of de andere partij de schade wil vergoeden. Hier zijn geen regels voor. Het is dus belangrijk dat u afspraken maakt voordat u de auto uitleent aan een ander. Zet deze afspraken op papier of op de mail.

  Geen toestemming

  Rijdt iemand anders in uw auto zonder uw toestemming? Dit heet joyriding en is strafbaar. U kunt hier aangifte van doen bij de politie.

  De joyrider moet de schade die hij veroorzaakt zelf betalen, of u kunt de schade op hem verhalen. Soms doet uw verzekering dit. Vraag dit na bij uw verzekeraar.

  Weet u niet wie uw auto heeft meegenomen? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen van het Waarborgfonds Motorverkeer.

Terug naar boven Shape