Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Ga na of er sprake is van een arbeidsongeval

Een arbeidsongeval of bedrijfsongeval is een ongeluk tijdens uw werk, waarbij u schade oploopt.

Het begrip 'werk' moet u ruim zien. Het ongeluk kan gebeuren tijdens werktijd of pauze op uw bedrijf of kantoor. Maar ook ongelukken als u onderweg bent voor uw werkgever kunnen een bedrijfsongeval zijn.

Krijgt u tijdens het woon-werkverkeer een ongeluk? Dat valt meestal niet onder het begrip 'tijdens werktijd'. Daarom is het meestal geen arbeidsongeval.

Voorbeelden van een arbeidsongeval zijn:

 • een machine functioneert niet goed, waardoor u gewond raakt
 • onvoorzichtigheid, een collega duwt u waardoor u valt
 • overspannen raken door te hoge werkdruk, waarvan uw werkgever op de hoogte was
Stap 2

Ga na wat de oorzaak van het arbeidsongeval was

Uw werkgever heeft een zorgplicht. Dat betekent dat hij:

 • moet zorgen voor een veilige werkomgeving
 • u goede instructies moet geven
 • toezicht moet houden

Gebeurt het bedrijfsongeval doordat uw werkgever deze zorgplicht niet is nagekomen? Dan is hij aansprakelijk voor de schade die u heeft.

Was het ongeval uw eigen schuld? Dan is uw werkgever niet aansprakelijk voor uw schade. U bent alleen aansprakelijk in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Daarvan is sprake als u onmiddellijk voorafgaand aan het ongeluk wist dat u roekeloos handelde en dat daardoor schade zou kunnen ontstaan. Uw werkgever moet dit bewijzen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Stap 3

Ga na of uw werkgever de Inspectie SZW heeft ingeschakeld

Uw werkgever moet bij ernstige arbeidsongevallen de Inspectie SZW (tot 2012 Arbeidsinspectie) inschakelen. Een ongeval is ernstig als een werknemer:

 • naar het ziekenhuis moet en daar moet blijven
 • door het ongeluk blijvend invalide wordt
 • overlijdt

Heeft uw werkgever het arbeidsongeval ten onrechte niet aangemeld bij de Arbeidsinspectie? Meld dan het arbeidsongeval zelf bij de Inspectie SZW.

Stap 4

Maak een overzicht van de geleden / nog te lijden schade

Houd een lijst bij van alle kosten die u als gevolg van het ongeval heeft. Bijvoorbeeld:

 • medische kosten
 • reiskosten
 • verlies van loon
 • smartengeld
Stap 5

Stel uw werkgever aansprakelijk

Stuur uw werkgever een aangetekende brief waarin u hem aanspreekt op vergoeding van uw schade. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief werkgever aansprakelijk stellen.

Komt u er met uw werkgever niet uit? Neem contact op met een van onze juristen voor advies over uw situatie of voor een verwijzing naar een mediator of advocaat.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe wordt mijn schadeclaim afgehandeld?

  Veel Nederlandse werkgevers zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen. U krijgt daarom meestal te maken met de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever. Deze schakelt vaak een schade-expertisebureau in.

  De schade-expert onderzoekt het arbeidsongeval en adviseert over de hoogte van de schadevergoeding. Hij wil uw verhaal horen en vragen stellen. Aan de hand van het rapport van de schade-expert beslist de verzekeringsmaatschappij of de aansprakelijkheid erkend wordt. De verzekeringsmaatschappij bekijkt hierbij ook of u zelf schuld heeft aan het ongeval. 

  Vergoeding schade

  Vindt de verzekeringsmaatschappij dat uw werkgever aansprakelijk is voor de schade die u door het ongeval hebt? Dan wordt uw schade vergoed. De verzekeringsmaatschappij beoordeelt hoe hoog uw schade is en doet u een voorstel over de vergoeding van uw schade.

  Het is vaak verstandig om een advocaat of letselschadebureau in te schakelen om u te helpen bij dit hele traject. Het Juridisch Loket kan u advies geven over uw situatie en u verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Hoe verloopt de afhandeling van de schadeclaim bij ernstig lichamelijk letsel?

  Heeft u ernstig lichamelijk letsel opgelopen door het arbeidsongeval? Voor de beoordeling van uw schade vindt dan onder andere een medisch onderzoek door een arts of specialist plaats. Daarbij stelt men de (blijvende) gevolgen van het arbeidsongeval vast.

  Arbeidsdeskundige

  Na vaststelling van de medische gevolgen bekijkt een arbeidsdeskundige welke arbeidsmogelijkheden u nog heeft. Deze berekent vervolgens uw loonverlies als gevolg van uw arbeidsongeval. Dat is het verschil tussen uw oude loon en het loon dat u na uw arbeidsongeval nog zou kunnen verdienen.

  Advocaat inschakelen

  Het vaststellen van uw totale letselschade is vaak een ingewikkeld en langdurig traject. Wij adviseren u om hulp van een advocaat of letselschadespecialist in te schakelen. Het Juridisch Loket kan u verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat.

 • Hoe lang duurt het tot de schadeclaim is afgehandeld?

  Gemiddeld kan het wel 3 jaar duren totdat de zaak is afgehandeld. Maar een snelle afronding is ook mogelijk, vooral als aansprakelijkheid en schade gemakkelijk zijn vast te stellen.

  Voordat de schadeclaim afgehandeld kan worden, is het van belang dat u bent ‘uitbehandeld’. Dat betekent dat alle medische behandelingen achter de rug zijn. Op dat moment is pas bekend wat de definitieve medische gevolgen zijn. Daarna berekenen experts uw schade. Dat is niet eenvoudig, zeker als er sprake is van blijvende invaliditeit.

  Procedure

  Vervolgens wordt het definitieve schadebedrag vastgesteld. Wordt u het niet eens over de hoogte van de schade? Dan volgt soms een procedure bij de rechter. Daardoor kan de afhandeling van uw schade nog langer duren. De verzekeraar van uw werkgever keert in deze situatie meestal wel een voorschot uit.

 • Heb ik als familielid van een slachtoffer recht op een schadevergoeding bij een bedrijfsongeval?

  Als naaste (bijvoorbeeld partner of kind) van een slachtoffer van een bedrijfsongeval kunt u smartengeld krijgen. Deze vergoeding voor affectieschade kunt u vragen:

  • bij ernstig en blijvend letsel van het slachtoffer
  • na overlijden van het slachtoffer

  Aansprakelijkheid werkgever

  Deze vergoeding kunt u vragen aan de werkgever van het slachtoffer als de werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval. Ook moet het arbeidsongeval op of na 1 januari 2019 zijn gebeurd. De hoogte van de vergoeding ligt tussen de € 12.500 en € 20.000.

  Is het slachtoffer van een bedrijfsongeval een familielid van u? En wilt u een vergoeding voor affectieschade eisen? Neem contact op met een van onze juristen.

Ook interessant voor u
Terug naar boven Shape