Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Ongeval tijdens werk

Een arbeidsongeval of bedrijfsongeval is een ongeluk tijdens uw werk, waarbij u schade oploopt.

Het ongeluk kan gebeuren tijdens werktijd of pauze op uw bedrijf of kantoor. Ook als u onderweg bent voor uw werkgever kan een ongeluk een bedrijfsongeval zijn. Krijgt u een ongeluk als u naar uw werk gaat, of terug naar huis? Dan is dat meestal geen bedrijfsongeval omdat het niet tijdens werktijd is.

Voorbeelden van een bedrijfsongeval zijn:

 • Een machine werkt niet goed, waardoor u gewond raakt.
 • U raakt overspannen door te hoge werkdruk, waar uw werkgever vanaf wist.
 • U glijdt uit over een gladde kantoorvloer.

Zorgplicht van de werkgever

Uw werkgever heeft een zorgplicht. Dat betekent dat hij:

 • moet zorgen voor een veilige werkplek
 • zoveel mogelijk moet voorkomen dat u ziek wordt of een ongeval krijgt
 • u moet uitleggen hoe u veilig werkt
 • moet controleren of u veilig werkt

Aansprakelijkheid van de werkgever

Gebeurt het bedrijfsongeval doordat uw werkgever zich niet aan zijn zorgplicht heeft gehouden? Dan is hij aansprakelijk voor uw schade. U moet wel bewijzen dat u schade heeft. En dat dit komt door het bedrijfsongeval.

De werkgever is niet aansprakelijk als hij zijn zorgplicht is nagekomen. Of als de schade niet door het bedrijfsongeval komt.

Soms moet de werkgever bewijzen dat de schade niet door het ongeval komt. De bewijslast ligt dan bij de werkgever.

Eigen schuld werknemer

Was het ongeval uw eigen schuld? Dan is uw werkgever niet aansprakelijk voor uw schade.

Als werknemer bent u alleen aansprakelijk bij opzet of bewuste roekeloosheid. Dat betekent dat u vóór het ongeval risico’s nam. En u wist dat u risico’s nam of zou dat moeten weten.

Uw werkgever moet dit bewijzen. Dat is vaak lastig voor de werkgever. Uiteindelijk beslist de rechter of u het ongeluk veroorzaakte door opzet of bewust roekeloos gedrag.

Schade bij niet-werknemers

De zorgplicht en aansprakelijkheid kan ook gelden voor medewerkers die geen arbeidscontract hebben met de werkgever. Denk aan uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiairs.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe stel ik mijn werkgever aansprakelijk?

  Stuur uw werkgever een aangetekende brief waarin u hem vraagt om vergoeding van uw schade. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief werkgever aansprakelijk stellen.

  Bent u gewond? Dan heeft u letselschade. Het bepalen van letselschade is vaak een ingewikkeld en lang proces. Komt u er met uw werkgever niet uit? Neem contact op met een van onze juristen voor advies over uw situatie. Zij kunnen u ook doorverwijzen naar een mediator of advocaat.

 • Hoe wordt mijn schadeclaim afgehandeld?

  Het kan soms wel een paar jaar duren voordat uw schadeclaim is afgehandeld.

  Heeft uw werkgever een aansprakelijkheidsverzekering? Dan neemt de verzekeraar het afhandelen van uw schadeclaim over. De verzekeraar vraagt vaak hulp aan een schade-expert. De schade-expert onderzoekt het bedrijfsongeval en adviseert over de hoogte van de schadevergoeding.

  Is de verzekeringsmaatschappij het ermee eens dat uw werkgever aansprakelijk is? Dan beoordeelt de verzekeringsmaatschappij de hoogte van de schade. U krijgt daarna een voorstel voor de vergoeding van uw schade. Als u zelf schuld heeft aan het ongeval, kan dat invloed hebben op de hoogte van uw schadevergoeding.

  Ernstig lichamelijk letsel

  Ernstig lichamelijk letsel betekent dat u ernstig gewond raakte of ernstig ziek bent. U krijgt dan een medisch onderzoek van een arts of specialist.

  Een arbeidsdeskundige bekijkt daarna uw mogelijkheden om te werken. Hij kijkt dan eerst of u terug kunt naar uw eigen werk. Soms zijn hiervoor aanpassingen nodig. Als u niet terug kunt, kijkt hij of u ander werk kunt doen.

  Advocaat inschakelen

  Wordt u het niet eens over de hoogte van de schade? Dan kunt u een rechtszaak starten. U kunt ook een mediator inschakelen. Een mediator probeert met beide partijen een oplossing te vinden.

  Het bepalen van uw totale letselschade is vaak ingewikkeld en kan lang duren. Neem contact op met een van onze juristen voor advies of een doorverwijzing naar een advocaat.

 • Wanneer moet mijn werkgever de Arbeidsinspectie inschakelen?

  Uw werkgever moet ernstige arbeidsongevallen melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dat is verplicht als u door het ongeluk:

  • naar het ziekenhuis moet en daar moet blijven
  • invalide wordt
  • overlijdt

  Heeft uw werkgever het arbeidsongeval niet aangemeld bij de Arbeidsinspectie? En heeft hij daarvoor geen goede reden? Meld dan zelf het ongeval bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Terug naar boven Shape