Aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Ongeval tijdens werk

Een arbeidsongeval of bedrijfsongeval is een ongeluk tijdens uw werk, waarbij u schade oploopt.

Het ongeluk kan gebeuren tijdens werktijd of pauze op uw bedrijf of kantoor. Ook als u onderweg bent voor uw werkgever kan een ongeluk een bedrijfsongeval zijn. Krijgt u tijdens het woon-werkverkeer een ongeluk? Dan is dat meestal geen bedrijfsongeval, omdat het niet tijdens werktijd is.

Voorbeelden van een bedrijfsongeval zijn:

 • een machine functioneert niet goed, waardoor u gewond raakt
 • u raakt overspannen door te hoge werkdruk, waar uw werkgever vanaf wist
 • u valt door onvoorzichtigheid van een collega
 • u glijdt uit over een gladde kantoorvloer

Zorgplicht van de werkgever

Uw werkgever heeft een zorgplicht. Dat betekent dat hij:

 • moet zorgen voor een veilige werkomgeving
 • zoveel mogelijk moet voorkomen dat u ziek wordt of een ongeval krijgt
 • u goede instructies moet geven
 • toezicht moet houden

Aansprakelijkheid van de werkgever

Gebeurt het bedrijfsongeval, doordat uw werkgever zijn zorgplicht niet is nagekomen? Dan is hij aansprakelijk voor uw schade.

U moet bewijzen dat u schade heeft. En dat dit komt door het bedrijfsongeval. De werkgever is niet aansprakelijk als hij zijn zorgplicht is nagekomen. Of als de schade niet door het bedrijfsongeval komt.

Soms moet de werkgever bewijzen dat de schade niet door het ongeval komt. De bewijslast ligt dan bij de werkgever. Bijvoorbeeld als u langdurig in contact bent gekomen met schadelijke stoffen.

Eigen schuld werknemer

Was het ongeval uw eigen schuld? Dan is uw werkgever niet aansprakelijk voor uw schade.

U bent alleen aansprakelijk in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Dat betekent dat u risico’s neemt, terwijl u bewust bent van deze risico’s of dat zou moeten zijn.

Uw werkgever moet bewijzen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Het is vaak lastig voor de werkgever om dit te bewijzen. Uiteindelijk beslist de rechter of u opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld.

Schade bij niet-werknemers

De zorgplicht en aansprakelijkheid kan ook gelden voor medewerkers die geen arbeidscontract hebben met de werkgever. Denk aan uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiairs.

Heeft u hier vragen over? Neem contact op met een van onze juristen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe stel ik mijn werkgever aansprakelijk?

  Stuur uw werkgever een aangetekende brief waarin u hem aanspreekt op vergoeding van uw schade. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief werkgever aansprakelijk stellen.

  Heeft u letselschade? Dan is het vaststellen van uw schade vaak een ingewikkeld en een langdurig traject. Komt u er met uw werkgever niet uit? Neem contact op met een van onze juristen voor advies over uw situatie of voor een verwijzing naar een mediator of advocaat.

 • Hoe wordt mijn schadeclaim afgehandeld?

  Het kan soms wel een paar jaar duren tot uw schadeclaim is afgehandeld.

  Heeft uw werkgever een aansprakelijkheidsverzekering? Dan neemt de verzekeraar de afhandeling van uw schadeclaim over. De verzekeraar schakelt vaak een schade-expert in. De schade-expert onderzoekt het arbeidsongeval en adviseert over de hoogte van de schadevergoeding.

  Erkent de verzekeringsmaatschappij aansprakelijkheid? Dan stelt de verzekeringsmaatschappij de hoogte van de schade vast. U krijgt daarna een voorstel over de vergoeding van uw schade. Als u zelf schuld heeft aan het ongeval, kan dat invloed hebben op de hoogte van de schadevergoeding.

  Ernstig lichamelijk letsel

  Heeft u ernstig lichamelijk letsel? Dan krijgt u een medisch onderzoek van een arts of specialist.

  Een arbeidsdeskundige bekijkt vervolgens uw arbeidsmogelijkheden. Er wordt dan gekeken of u terug kunt naar uw eigen werk. Soms zijn er aanpassingen nodig in het werk. Als u niet terug kunt naar uw werk, wordt gekeken of u ander werk kunt doen.

  Advocaat inschakelen

  Wordt u het niet eens over de hoogte van de schade? Dan kunt u een procedure bij de rechter starten. U kunt ook een mediator inschakelen. Een mediator probeert met beide partijen een oplossing te vinden.

  Het vaststellen van uw totale letselschade is vaak een ingewikkeld en een langdurig traject. Neem contact op met een van onze juristen voor advies of een doorverwijzing naar een advocaat.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Wanneer moet mijn werkgever de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) inschakelen?

  Uw werkgever moet bij ernstige arbeidsongevallen de Inspectie SZW inschakelen. Dat is het geval als een werknemer:

  • naar het ziekenhuis moet en daar moet blijven
  • door het ongeluk invalide wordt
  • overlijdt

  Heeft uw werkgever het arbeidsongeval ten onrechte niet aangemeld bij de Arbeidsinspectie? Meld dan het arbeidsongeval zelf bij de Inspectie SZW.

Terug naar boven Shape