Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. De wachttijd is langer dan normaal. Sorry voor het ongemak.
Ga meteen naar
Stap 1

Doe aangifte bij politie

Heeft u schade door een strafbaar feit bijvoorbeeld mishandeling, inbraak of vernieling? Doe dan aangifte bij de politie.

De politie maakt proces-verbaal op van uw aangifte en kan een onderzoek starten. De politie kan uw zaak doorsturen naar het Openbaar Ministerie (OM). Het OM bepaalt of de verdachte wordt vervolgd.

Geen misdrijf

Heeft u schade door de schuld van iemand anders, maar niet door een misdrijf? Dan hoeft u geen aangifte te doen. Vaak kunt u wel op een andere manier schadevergoeding krijgen.

Stap 2

Check uw verzekeringen

Kijk of u een verzekering heeft die uw schade dekt. Bijvoorbeeld een inboedelverzekering die schade door een inbraak vergoedt. Of een zorgverzekering voor de kosten van medische behandeling. Meld uw schade bij uw verzekering.

Soms is niet bekend wie de schade heeft veroorzaakt. Of is er geen verzekering die de schade dekt. Mogelijk kunt u wel een uitkering krijgen uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven of het Waarborgfonds Motorverkeer.

 

Stap 3

Vraag schadevergoeding bij strafrechter

Is de dader van het misdrijf bekend en moet hij voor de officier van justitie of de strafrechter verschijnen? Dien dan uw schadeclaim in bij de officier van justitie of de rechter. Dit noemt men “voegen in de strafprocedure”.

Formulier schadevergoeding slachtoffer

Het OM stuurt u voor de zitting een formulier. Op dit formulier kunt u aangeven wat uw schade is. Stuur het formulier met kopieën van bewijsstukken op. Het adres en de termijn, waarbinnen u het formulier moet opsturen, staan in de brief van het OM.

Beslissing

Na de strafzaak krijgt u een brief van de officier van justitie of de rechter. Daarin staat of u een schadevergoeding krijgt en hoe hoog de schadevergoeding is.

Krijgt u schadevergoeding? Dan beslist de officier van justitie of de rechter ook hoe u de schade vergoed krijgt. Dat kan op 2 manieren:

 • de dader moet de schadevergoeding aan CJIB betalen. U krijgt dan de bedragen die de dader heeft betaald van CJIB.
 • u moet het zelf regelen. Zet in een aangetekende brief hoe snel de schade betaald moet zijn. Als de dader niet betaalt, kunt u een deurwaarder inschakelen.
Stap 4

Eis schadevergoeding in civiele zaak

Soms is uw schade moeilijk te bepalen, bijvoorbeeld als u ernstige letselschade heeft. De strafrechter kan dan besluiten om uw schadeclaim niet te behandelen.

Wordt uw vordering in de strafprocedure niet behandeld of wilt u zich niet voegen in de strafzaak? Stuur de dader dan onze voorbeeldbrief aansprakelijk stellen onrechtmatige daad.

Betaalt of reageert de dader niet? Dan kunt u de civiele rechter vragen om de dader een schadevergoeding op te leggen. De civiele rechter beslist over geschillen tussen burgers.

Hoogte schadevergoeding

Als uw schadeclaim lager is dan € 25.000 kan de kantonrechter uw zaak behandelen. U hoeft geen advocaat in te schakelen. Bij een vordering van € 25.000 of meer is een advocaat verplicht. Onze juristen kunnen u doorverwijzen naar een advocaat.

Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Waarvoor kan ik schadevergoeding vragen van de dader?

  Alle kosten en schade die u door het misdrijf heeft, kunt u vragen van de dader. Vaak is dat schade die in geld uit te drukken is ofwel materiële schade. Bijvoorbeeld:

  • schade aan uw spullen, zoals uw auto of kleding
  • medische kosten
  • reiskosten
  • inkomstenverlies
  • studievertraging

  Soms heeft u ook schade die niet in geld uit te drukken is. Dit is immateriële schade en wordt ook smartengeld genoemd.

Terug naar boven Shape