Krijg ik schadevergoeding na een misdrijf? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Doe aangifte bij de politie

Is uw schade gekomen door een strafbaar feit? Bijvoorbeeld mishandeling, inbraak of vernieling? Doe dan aangifte bij de politie.

De politie maakt proces-verbaal op van uw aangifte en kan een onderzoek starten. De politie kan uw zaak doorsturen naar het Openbaar Ministerie (OM). Het OM bepaalt of de verdachte wordt vervolgd. U krijgt hierover bericht.

Geen misdrijf

Heeft u schade door de schuld van iemand anders, maar niet door een misdrijf? Dan hoeft u geen aangifte te doen. Vaak kunt u wel een schadevergoeding krijgen.

Stap 2

Maak een overzicht van uw schade

Noteer alle kosten en schade die u door het misdrijf heeft.

Materiële schade

Dit is schade die u in geld kunt uitdrukken, bijvoorbeeld:

 • schade aan uw spullen, zoals uw auto of kleding
 • medische kosten
 • reiskosten
 • inkomensverlies
 • studievertraging

Immateriële schade

Dit is schade die niet in geld te waarderen is en wordt ook wel smartengeld genoemd.

 

Stap 3

Check uw verzekeringen

Kijk of u een verzekering heeft die uw schade dekt. Bijvoorbeeld een inboedelverzekering die schade door een inbraak vergoedt. Of een zorgverzekering voor de kosten van medische behandeling.

Meld uw schade bij uw verzekering.

 

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Stap 4

Vraag schadevergoeding bij de strafrechter

Is de dader van het misdrijf bekend en moet hij voor de officier van justitie of de strafrechter verschijnen? Dien dan uw schadeclaim in bij de officier van justitie of de rechter. Dit noemt men “voegen in de strafprocedure”.

Formulier schadevergoeding slachtoffer

Het OM stuurt u voor de zitting een formulier. Op dit formulier kunt u aangeven wat uw schade is. Stuur het formulier met kopieën van bewijsstukken op. Het adres en de termijn waarbinnen u het formulier moet opsturen staan in de brief van het OM.

Beslissing

Na de strafzaak krijgt u een brief van de officier van justitie of de rechter. Daarin staat:

 • of u schadevergoeding krijgt
 • hoe hoog uw schadevergoeding is
 • op welke manier u schadevergoeding krijgt

Wijst de officier van justitie of de rechter uw schadeclaim toe? Dan beslist hij ook op welke manier u de vergoeding krijgt. Dat kan op 2 manieren:

 • het CJIB int de schadevergoeding bij de dader en betaalt de geïnde bedragen aan u uit.
 • u moet het zelf regelen. Stel de dader in een aangetekende brief een termijn voor betaling van de toegewezen schadevergoeding. Als hij niet betaalt, kunt u een deurwaarder inschakelen.

Geen schadevergoeding

Is uw schade moeilijk vast te stellen, bijvoorbeeld omdat u ernstige letselschade heeft? Dan kan de officier van justitie of strafrechter besluiten om uw schadeclaim niet te behandelen. U kunt dan een civiele procedure starten om uw schade op de dader te verhalen.

Stap 5

Eis schadevergoeding in een civiele zaak

Wordt uw vordering in de strafprocedure niet behandeld of wilt u zich niet voegen in de strafzaak?

Spreek dan de dader eerst zelf aan met een aangetekende brief. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief aansprakelijk stellen onrechtmatige daad.

Betaalt de dader niet? Start dan een civiele zaak. U vraagt daarin de kantonrechter of de rechtbank om de dader een schadevergoeding op te leggen.

Welke rechter?

Als uw schadeclaim lager is dan € 25.000 kan de kantonrechter uw zaak behandelen. Bijstand van een advocaat is niet verplicht, maar vaak wel verstandig.

Is uw vordering € 25.000 of meer? Dan behandelt de rechtbank uw zaak. Voor deze procedure is een advocaat verplicht. Neem contact op met een van onze juristen voor een doorverwijzing naar een advocaat.

 

Stap 6

Bekijk de alternatieven

Is niet bekend wie de schade heeft veroorzaakt en heeft u geen verzekering die de schade dekt? U kunt dan niemand aanspreken op vergoeding van uw schade.

Soms kunt u wel een uitkering krijgen uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven of het Waarborgfonds Motorverkeer.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van de strafrechter over mijn verzoek om schade vergoeding?

  Bent u het niet eens met de beslissing van de officier van justitie of strafrechter over uw verzoek om schadevergoeding? Stel dan binnen 3 maanden beroep in bij de civiele rechter.

  U kunt alleen beroep instellen als het bedrag dat u van de dader wilt krijgen minimaal € 1.750 is.

  Voor deze procedure heeft u een advocaat nodig. Neem contact op met een van onze juristen voor een doorverwijzing naar een advocaat.

Terug naar boven Shape