Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Bepaal of het een medische fout is

Soms is het resultaat van een medische behandeling anders dan u hoopte. Dit is niet altijd de schuld van uw zorgverlener, zoals uw dokter, tandarts of fysiotherapeut.

Medische complicatie

Gaat het om een medische complicatie? Dan hoeft de zorgverlener uw schade niet te vergoeden. Bij een medische complicatie reageert het lichaam anders dan verwacht. U krijgt bijvoorbeeld een allergische reactie terwijl niemand wist dat u allergisch was. Dat is niet de fout van uw zorgverlener.

Medische misser

Deed uw zorgverlener wel iets fout? Iets wat de meeste zorgverleners in Nederland beter zouden doen? Dan kan het een medische fout of een medische misser zijn. U kunt de zorgverlener vragen om een schadevergoeding. Het gaat dan om de schade die u heeft door zijn of haar fout.

Voorbeelden van een medische fout zijn:

 • het vergeten van een gaasje in het lichaam tijdens de operatie
 • het verkeerde been behandelen
 • het voorschrijven van verkeerde medicijnen
Stap 2

Ga in gesprek over de fout

Het verschil tussen een complicatie en een fout is niet altijd duidelijk. Weet u niet wat er fout ging bij de behandeling en wilt u meer informatie? Ga dan eerst in gesprek met uw zorgverlener. In dat gesprek kan uw zorgverlener uitleggen wat er is gebeurd.

Soms is een goed gesprek met uw zorgverlener voldoende om uw klacht op te lossen. Is dat niet het geval? Dan kunt u de informatie uit het gesprek gebruiken als u een klacht indient.

Stap 3

Vraag hulp aan de klachtenfunctionaris

Lukt het niet om een goed gesprek met uw zorgverlener te voeren? Dan helpt de klachtenfunctionaris u om samen met de zorgverlener een oplossing te vinden.

Elke zorgverlener moet een klachtenfunctionaris hebben. Die kan u ook vertellen over de klachtenregeling. Dit zijn de stappen die uw zorgverlener moet nemen om uw klacht te behandelen.

Stap 4

Stuur een klacht

Komt u er niet uit met uw zorgverlener? Stuur dan onze voorbeeldbrief klacht of conflict naar de zorgverlener of zorginstelling. In de brief legt u uit wat er volgens u fout ging. En wat volgens u de oplossing is, bijvoorbeeld het vergoeden van uw schade.

Geschillencommissie Zorg

Bent u niet tevreden met de reactie op uw brief? Dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg. De Geschillencommissie bekijkt uw klacht en bepaalt of de zorgverlener inderdaad een fout maakte. De Geschillencommissie kan besluiten dat de zorgverlener uw schade moet vergoeden. De maximale schadevergoeding bij de Geschillencommissie is € 25.000. U heeft bij de Geschillencommissie geen advocaat nodig.

Neemt de Geschillencommissie Zorg een beslissing over uw klacht? Dan kunt u niet meer naar de rechter met uw klacht. U kunt alleen aan de rechter vragen of de Geschillencommissie haar werk goed heeft gedaan.

Stap 5

Medisch tuchtcollege

Bent u bang dat de zorgverlener zijn werk niet goed doet? En dat hij meer medische fouten zal maken? Dan kunt u naar het medisch tuchtcollege. Deze organisatie bewaakt de kwaliteit van de gezondheidszorg. Het medisch tuchtcollege kan de zorgverlener bijvoorbeeld een waarschuwing geven of schorsen.

Met het formulier Klaagschrift kunt u een klacht naar het tuchtcollege sturen. Een klaagschrift is een klacht over uw zorgverlener. U heeft geen advocaat nodig voor het medisch tuchtcollege. U kunt een klacht indienen bij het medisch tuchtcollege naast een klacht bij de Geschillencommissie of een rechtszaak.

Hulp tuchtklachtfunctionaris

Lukt het niet om het formulier zelf in te vullen? Dan kunt u hulp krijgen van een tuchtklachtfunctionaris. De tuchtklachtfunctionaris helpt bij het schrijven van uw klaagschrift. Ook kan de tuchtklachtfunctionaris u meer informatie en advies geven over het tuchtrecht.

Geen schadevergoeding

U kunt bij het medisch tuchtcollege geen schadevergoeding aanvragen. Maar vindt het medisch tuchtcollege dat de zorgverlener bij u een fout maakte? Dan heeft u wel meer kans om een vergoeding te krijgen via de Geschillencommissie of rechter.

Hoger Beroep

Bent u het niet eens met de uitspraak van het medisch tuchtcollege? Dan kunt u binnen 6 weken in hoger beroep bij het Centraal Tuchtcollege.

Stap 6

Naar de rechter

Wil de zorgverlener u geen schadevergoeding geven voor de schade door een medische fout? Dan kunt u deze vergoeding eisen bij de rechter. U moet dan bewijzen dat:

 • de zorgverlener een fout maakte
 • de meeste andere zorgverleners deze fout niet hadden gemaakt
 • u schade heeft en hoe hoog deze schade is
 • deze schade het gevolg is van de fout van de zorgverlener

Dit zijn ingewikkelde zaken om te bewijzen. U heeft ook een verklaring van een medisch specialist nodig om de rechter te overtuigen. U kunt hiervoor hulp vragen aan een advocaat.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe vraag ik mijn medisch dossier op?

  U heeft het recht:

  • om uw medische gegevens te bekijken
  • op een kopie van uw medische gegevens

  U kunt dit rechtstreeks vragen aan de zorgverlener, maar ook via een mail of brief. Uw zorgverlener moet hier zo snel mogelijk aan meewerken. In ieder geval binnen 1 maand.

  Volgens de wet heeft u recht op 1 gratis kopie van uw medisch dossier. Wilt u een tweede kopie aanvragen? Dan mag de zorgverlener daar een redelijke vergoeding voor vragen. Wat redelijk is, hangt af van de kosten die uw zorgverlener hiervoor maakt.

 • Heb ik recht op een second opinion?

  Bent u het niet eens met uw zorgverlener? Of twijfelt u over zijn oordeel? Dan kunt u vragen om een ‘second opinion’. U vraagt dan om de mening van een tweede zorgverlener. Deze kijkt opnieuw naar uw situatie.

  Gesprek zorgverlener

  Wilt u een second opinion? Ga dan eerst in gesprek met uw zorgverlener. Die kan misschien uw twijfels toch wegnemen. Lukt dit niet? Vraag de zorgverlener dan om een verwijzing voor een second opinion.

  Uw zorgverlener moet u deze verwijzing geven. Behalve als hij een goede reden heeft om dit niet te doen. Bijvoorbeeld als u al eerder een second opinion kreeg voor dezelfde klacht. De zorgverlener moet dan duidelijk aan u uitleggen waarom u geen verwijzing krijgt.

  Vergoeding via zorgverzekering

  Krijgt u geen verwijzing voor een second opinion? En regelt u de second opinion zelf? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten mogelijk niet. Ook moet u soms eerst toestemming vragen voor een second opinion aan uw zorgverzekeraar.

  In uw polisvoorwaarden staan alle eisen voor vergoeding van de second opinion. Is het niet helemaal duidelijk? Vraag dan uw zorgverzekeraar om uitleg.

 • Waar kan ik een medische fout melden?

  Klachten over de zorg kunt u melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Dit meldpunt geeft informatie en advies over het oplossen van uw klacht. Het kan uw klacht ook doorgeven aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dit gebeurt alleen als het meldpunt dit nodig vindt. De inspectie besluit of een onderzoek nodig is.

 • Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben over mijn zorgverlener?

  Als u niet tevreden bent over uw zorgverlener, is het belangrijk om eerst in gesprek te gaan. Uw zorgverlener kan dan proberen uw klacht op te lossen. Bijvoorbeeld door medische zaken beter uit te leggen. Of door opnieuw met u naar mogelijkheden te kijken voor een behandeling. U kunt in het gesprek ook vragen om een second opinion.

  Lukt het niet om het gesprek aan te gaan met uw zorgverlener? Vraag dan hulp aan de klachtenfunctionaris. Elke zorgverlener moet een klachtenfunctionaris hebben die kan helpen bij klachten.

  Heeft u na het gesprek toch geen vertrouwen meer in de zorgverlener? Dan kunt u ervoor kiezen om van zorgverlener te veranderen. Vraag bij uw zorgverzekeraar of zij de zorg door uw nieuwe zorgverlener vergoeden.

Terug naar boven Shape