Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Bepaal of het een medische fout is

Soms is het resultaat van een medische behandeling anders dan u hoopte. Dit is niet altijd de schuld van uw zorgverlener, zoals uw dokter, tandarts of fysiotherapeut.

Medische complicatie

Gaat het om een medische complicatie? Dan hoeft de zorgverlener uw schade niet te vergoeden. Bij een medische complicatie reageert het lichaam niet zoals verwacht. Uw zorgverlener kan hier niet altijd iets aan doen. 

Medische misser

Deed uw zorgverlener wel iets fout? Iets dat de meeste zorgverleners in Nederland beter zouden doen? Dan kan het een medische fout of een medische misser zijn. U kunt de zorgverlener dan vragen om de schade te vergoeden. Het gaat dan om schade die u heeft door zijn of haar fout.

Voorbeelden van een medische fout zijn:

 • het vergeten van een gaasje in het lichaam tijdens de operatie
 • het verkeerde been behandelen
Stap 2

Ga in gesprek over de fout

Het verschil tussen een complicatie en een fout is niet altijd heel duidelijk. Weet u niet wat er fout ging bij de behandeling en wilt u meer informatie? Ga dan eerst in gesprek met uw zorgverlener. In dat gesprek kan uw zorgverlener uitleggen wat er is gebeurd.

Soms is een goed gesprek met uw zorgverlener voldoende om uw klacht weg te nemen. Is dat bij u niet zo? Dan kunt u de informatie uit het gesprek gebruiken bij bijvoorbeeld het schrijven van uw klacht.

Stap 3

Vraag hulp aan de klachtenfunctionaris

Lukt het niet om in gesprek te gaan met uw zorgverlener? Dan helpt de klachtenfunctionaris u om samen met de zorgverlener een oplossing te vinden. Elke zorgverlener heeft verplicht een klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris kan u ook vertellen over de klachtenregeling. Dit zijn de stappen die uw zorgverlener moet nemen om uw klacht te behandelen.

Stap 4

Stuur een klacht

Komt u er niet uit met uw zorgverlener? Dan kunt u een brief of e-mail met uw klacht sturen naar de zorgverlener of zorginstelling. In de klacht legt u uit wat er volgens u fout ging. En wat volgens u de oplossing is, bijvoorbeeld het vergoeden van uw schade.

Geschillencommissie Zorg

Bent u niet tevreden met de reactie op uw klachtbrief? Dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg. De geschillencommissie bekijkt uw klacht en bepaalt of de zorgverlener inderdaad een fout maakte. De geschillencommissie kan besluiten dat de zorgverlener uw schade moet vergoeden. De maximale schadevergoeding bij de geschillencommissie is € 25.000. Ook als uw schade hoger is. U heeft bij de geschillencommissie geen advocaat nodig.

Neemt de Geschillencommissie Zorg een beslissing over uw klacht? Dan zal de rechter niet meer naar de inhoud van uw klacht kijken. De rechter bekijkt alleen of de beslissing op de juiste manier is genomen.

Stap 5

Medisch tuchtcollege

Bent u bang dat de zorgverlener zijn werk niet goed doet? Dan kunt u naar het medisch tuchtcollege. Deze organisatie bewaakt de kwaliteit van de gezondheidszorg. Het medisch tuchtcollege kan de zorgverlener een maatregel geven, zoals een waarschuwing of een schorsing.

U kunt zelf een klacht schrijven en deze sturen naar het tuchtcollege. Dit kan met het formulier ‘Klaagschrift’. Het klaagschrift is uw klacht over uw zorgverlener.

U heeft geen advocaat nodig bij het medisch tuchtcollege.

Hulp tuchtklachtfunctionaris

Lukt het niet om het formulier zelf in te vullen? Dan kunt u hierbij hulp krijgen van een tuchtklachtfunctionaris. De tuchtklachtfunctionaris helpt bij het schrijven van uw klaagschrift. Ook kan de tuchtklachtfunctionaris u meer informatie en advies geven over het tuchtrecht.

Geen schadevergoeding

U kunt via het medisch tuchtcollege geen schadevergoeding krijgen. Maar vindt het medisch tuchtcollege dat de zorgverlener verkeerd handelde? Dan heeft u meer kans om een vergoeding te krijgen via de rechter of geschillencommissie. 

Hoger Beroep

Bent u het niet eens met de uitspraak van het medisch tuchtcollege? Dan kunt u in hoger beroep bij het Centraal Tuchtcollege.

Stap 6

Naar de rechter

Wil de zorgverlener u geen schadevergoeding geven voor de schade door de medische fout? Dan kunt u de schadevergoeding eisen bij de rechter. U moet dan bewijzen dat:

 • de zorgverlener een fout maakte
 • de meeste andere zorgverleners deze fout niet hadden gemaakt
 • u schade heeft en hoe hoog deze schade is
 • deze schade het gevolg is van de fout van de zorgverlener

Dit zijn ingewikkelde zaken om te bewijzen. U heeft ook een verklaring van een medisch specialist nodig om de rechter te overtuigen. U kunt hiervoor een advocaat inhuren.

Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe vraag ik mijn medisch dossier op?

  U heeft het recht:

  • om uw medisch dossier te bekijken
  • op een kopie van uw medisch dossier

  U kunt dit in persoon vragen aan de zorgverlener, maar ook online of via een brief. Uw zorgverlener moet hier zo snel mogelijk aan meewerken. Het moet in ieder geval binnen 1 maand.

  Volgens de wet heeft u recht op 1 gratis kopie van uw medisch dossier. Wilt u een tweede kopie aanvragen? Dan mag de zorgverlener daar een redelijke vergoeding voor vragen. Wat redelijk is, hangt af van de kosten die uw zorgverlener hiervoor maakt.

 • Heb ik recht op een second opinion?

  Bent u het niet eens met uw zorgverlener? Of twijfelt u over het oordeel? Dan kunt u vragen om een second opinion. U vraagt dan om de mening van een tweede zorgverlener. Deze kijkt opnieuw naar uw situatie.

  Gesprek zorgverlener

  Wilt u een second opinion? Ga eerst in gesprek met uw zorgverlener. Die kan misschien toch uw twijfels wegnemen. Lukt dit niet? Vraag de zorgverlener dan om een verwijzing voor een second opinion. Uw zorgverlener moet deze verwijzing geven, behalve bij een goede reden om dit niet te doen. Dit moet uw zorgverlener dan goed aan u uitleggen.

  Vergoeding via zorgverzekering

  Heeft u geen verwijzing voor de second opinion? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten mogelijk niet. Ook moet u soms eerst toestemming vragen aan uw zorgverzekeraar. In uw polisvoorwaarden staan alle eisen voor vergoeding van de second opinion. Is het niet helemaal duidelijk? Bel dan uw zorgverzekeraar voor uitleg.

 • Waar kan ik een medische fout melden?

  Klachten over de zorg kunt u melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Dit meldpunt kan u informatie en advies geven over het oplossen van uw klacht. Het kan uw klacht ook doorgeven aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dit gebeurt alleen als het meldpunt dit nodig vindt. De inspectie besluit of een onderzoek nodig is.

Terug naar boven Shape