Logo
Cookie Privacy

Wat kan ik doen bij een medische fout?

Bespreek een medische fout eerst met uw zorgverlener, bijvoorbeeld uw arts of tandarts. Daarna kunt u een klacht sturen. U kunt ook de rechter om een schadevergoeding vragen.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen
Stap 1

Bepaal of het een medische fout is

Soms is het resultaat van een medische behandeling anders dan u hoopte. Dit is niet altijd de schuld van uw zorgverlener, zoals uw dokter, tandarts of fysiotherapeut.

Medische complicatie

Gaat het om een medische complicatie? Dan hoeft de zorgverlener uw schade niet te vergoeden. Bij een medische complicatie reageert het lichaam anders dan verwacht. U krijgt bijvoorbeeld een allergische reactie terwijl niemand wist dat u allergisch was. Dat is niet de fout van uw zorgverlener.

Medische misser

Deed uw zorgverlener wel iets fout? Iets wat de meeste zorgverleners in Nederland beter zouden doen? Dan kan het een medische fout of een medische misser zijn. U kunt de zorgverlener vragen om een schadevergoeding. Het gaat dan om de schade die u heeft door zijn of haar fout.

Voorbeelden van een medische fout zijn:

  • het vergeten van een gaasje in het lichaam tijdens de operatie
  • het verkeerde been behandelen
  • het voorschrijven van verkeerde medicijnen
Bent u geholpen met deze informatie?

Hoe krijg ik een vergoeding voor letselschade?

Stap 2

Ga in gesprek over de fout

Het verschil tussen een complicatie en een fout is niet altijd duidelijk. Weet u niet wat er fout ging bij de behandeling en wilt u meer informatie? Ga dan eerst in gesprek met uw zorgverlener. In dat gesprek kan uw zorgverlener uitleggen wat er is gebeurd.

Soms is een goed gesprek met uw zorgverlener voldoende om uw klacht op te lossen. Is dat niet het geval? Dan kunt u de informatie uit het gesprek gebruiken als u een klacht indient.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 3

Vraag hulp aan de klachtenfunctionaris

Lukt het niet om een goed gesprek met uw zorgverlener te voeren? Dan helpt de klachtenfunctionaris u om samen met de zorgverlener een oplossing te vinden.

Elke zorgverlener moet een klachtenfunctionaris hebben. Die kan u ook vertellen over de klachtenregeling. Dit zijn de stappen die uw zorgverlener moet nemen om uw klacht te behandelen.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 4

Stuur een klacht

Komt u er niet uit met uw zorgverlener? Stuur dan onze voorbeeldbrief klacht of conflict naar de zorgverlener of zorginstelling. In de brief legt u uit wat er volgens u fout ging. En wat volgens u de oplossing is, bijvoorbeeld het vergoeden van uw schade.

Geschillencommissie Zorg

Bent u niet tevreden met de reactie op uw brief? Dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg. De Geschillencommissie bekijkt uw klacht en bepaalt of de zorgverlener inderdaad een fout maakte. De Geschillencommissie kan besluiten dat de zorgverlener uw schade moet vergoeden. De maximale schadevergoeding bij de Geschillencommissie is € 25.000. U heeft bij de Geschillencommissie geen advocaat nodig.

Let op

Neemt de Geschillencommissie Zorg een beslissing over uw klacht? Dan kunt u niet meer naar de rechter met uw klacht. U kunt alleen aan de rechter vragen of de Geschillencommissie haar werk goed heeft gedaan.


Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 5

Medisch tuchtcollege

Bent u bang dat de zorgverlener zijn werk niet goed doet? En dat hij meer medische fouten zal maken? Dan kunt u naar het medisch tuchtcollege. Deze organisatie bewaakt de kwaliteit van de gezondheidszorg. Het medisch tuchtcollege kan de zorgverlener bijvoorbeeld een waarschuwing geven of schorsen.

Met het formulier Klaagschrift kunt u een klacht naar het tuchtcollege sturen. Een klaagschrift is een klacht over uw zorgverlener. U heeft geen advocaat nodig voor het medisch tuchtcollege. U kunt een klacht indienen bij het medisch tuchtcollege naast een klacht bij de Geschillencommissie of een rechtszaak.

Hulp tuchtklachtfunctionaris

Lukt het niet om het formulier zelf in te vullen? Dan kunt u hulp krijgen van een tuchtklachtfunctionaris. De tuchtklachtfunctionaris helpt bij het schrijven van uw klaagschrift. Ook kan de tuchtklachtfunctionaris u meer informatie en advies geven over het tuchtrecht.

Geen schadevergoeding

U kunt bij het medisch tuchtcollege geen schadevergoeding aanvragen. Maar vindt het medisch tuchtcollege dat de zorgverlener bij u een fout maakte? Dan heeft u wel meer kans om een vergoeding te krijgen via de Geschillencommissie of rechter.

Hoger Beroep

Bent u het niet eens met de uitspraak van het medisch tuchtcollege? Dan kunt u binnen 6 weken in hoger beroep bij het Centraal Tuchtcollege.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 6

Naar de rechter

Wil de zorgverlener u geen schadevergoeding geven voor de schade door een medische fout? Dan kunt u deze vergoeding eisen bij de rechter. U moet dan bewijzen dat:

  • de zorgverlener een fout maakte
  • de meeste andere zorgverleners deze fout niet hadden gemaakt
  • u schade heeft en hoe hoog deze schade is
  • deze schade het gevolg is van de fout van de zorgverlener

Dit zijn ingewikkelde zaken om te bewijzen. U heeft ook een verklaring van een medisch specialist nodig om de rechter te overtuigen. U kunt hiervoor hulp vragen aan een advocaat.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Kan ik smartengeld krijgen?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven