Letselschade: hoe claim ik een vergoeding? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Beoordeel of de ander aansprakelijk is

U kunt alleen een schadevergoeding krijgen als de andere partij aansprakelijk is. Dit betekent dat u schade heeft door de schuld van deze partij. U moet zelf bewijzen dat de andere partij onrechtmatig heeft gehandeld en dat u daardoor schade heeft.

Soms gelden extra regels over wie de aansprakelijke partij is. Bijvoorbeeld bij een verkeersongeval of bij een bedrijfsongeval.

Eigen schuld

Heeft u zelf ook schuld aan de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan? Dan krijg u mogelijk maar een deel van uw schade vergoed.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Stap 2

Maak een overzicht van uw schade

Houd een lijst bij van alle kosten die u moest maken als gevolg van de onrechtmatige daad.

Materiële schade

Dit is schade die u in geld kunt uitdrukken, bijvoorbeeld:

 • schade aan uw spullen, zoals uw auto of kleding
 • medische kosten, zoals het eigen risico van uw zorgverzekering
 • extra kosten door ziekenhuisopname
 • reiskosten
 • huishoudelijke hulp
 • inkomensverlies
 • studievertraging
 • kosten zonder nut, bijvoorbeeld contributie voor uw sportvereniging waar u niet meer naartoe kunt

Immateriële schade

Dit is schade die niet te waarderen is in geld, bijvoorbeeld:

 • smartengeld
 • shockschade (ernstig psychisch letsel doordat u getuige was van een ernstig ongeval of misdrijf)

 

Het is vaak lastig om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen. Heeft u ernstige letselschade? Of verwacht u blijvende beperkingen? Schakel dan in elk geval hulp in van een gespecialiseerde advocaat. Neem contact op met een van onze juristen voor een doorverwijzing naar een advocaat.

Stap 3

Stel de andere partij aansprakelijk

Stuur een aangetekende brief waarin u de andere partij aansprakelijk stelt. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrieven gebruiken:

Letselschade na verkeersongeval

Arbeidsongeval

Heeft u tijdens uw werk een ongeluk gekregen, gebruik dan onze voorbeeldbrief werkgever aansprakelijk stellen.

Misdrijf

Heeft u schade door een misdrijf? Bekijk dan ook of u de schade in de strafprocedure kunt claimen.

Andere situaties

Heeft u letselschade door een andere situatie? Gebruik dan onze
voorbeeldbrief aansprakelijk stellen onrechtmatige daad.

Stap 4

Wacht de reactie af

In uw aansprakelijkstelling geeft u de andere partij een termijn om te reageren. Wacht deze termijn af. Reageert de andere partij niet binnen de termijn die u stelde in uw brief? Stuur dan een herinnering of neem contact op met een van onze juristen.

Heeft de andere partij een aansprakelijkheidsverzekering? Dan handelt de verzekeraar meestal uw claim af. Erkent de verzekeraar aansprakelijkheid? Dan kan de verzekeraar met u onderhandelen over de hoogte van de schadevergoeding.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Stap 5

Schakel een advocaat in

Erkent de andere partij geen aansprakelijkheid? Of wordt u het niet eens over de hoogte van de schadevergoeding? Schakel dan de hulp in van een gespecialiseerde advocaat. De advocaat kan namens u onderhandelen. Als het nodig is kan hij een letselschadeprocedure starten bij de rechtbank.

Neem contact op met een van onze juristen voor een doorverwijzing naar een advocaat.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Krijg ik de kosten voor mijn letselschade-advocaat vergoed?

  Andere partij erkent aansprakelijkheid

  De andere partij moet de kosten voor het vaststellen van de letselschade en aansprakelijkheid vergoeden. Het moet wel redelijk zijn dat u de kosten heeft gemaakt. Ook de hoogte van de kosten moet redelijk zijn. De kosten van uw advocaat worden dan meegenomen als onderdeel van uw totale letselschadeclaim.

  Andere partij erkent aansprakelijkheid niet

  Uw advocaat kan een rechtszaak starten. Krijgt u van de rechter gelijk, dan kan hij de andere partij veroordelen tot betaling van de proceskosten. Ook kan uw advocaat de rechter om een vergoeding vragen voor de kosten die hij voor de rechtszaak maakte om de schade en aansprakelijkheid vast te stellen.

  Bijdrage in de kosten

  Soms kunt u subsidie krijgen voor de kosten van uw advocaat. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage.

Terug naar boven Shape