Logo Het Juridisch Loket
Cookie Privacy

Hoe werkt beslag op mijn bankrekening?

Een deurwaarder mag pas beslag leggen op uw bankrekening met een uitspraak van de rechter, of een dwangbevel van de overheid. Bij het bankbeslag moet de deurwaarder een bedrag overlaten, het beslagvrije bedrag. Hiermee kunt u uw vaste kosten betalen.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen
Stap 1

U ontvangt een vonnis, beschikking of dwangbevel

De deurwaarder kan niet zomaar geld van uw bankrekening halen. Hiervoor is een vonnis, beschikking of dwangbevel nodig.

Vonnis of beschikking

Als u een rekening niet betaalt, kan de schuldeiser naar de rechter. Vindt de rechter dat u de rekening moet betalen? Dan ontvangt u een vonnis of beschikking. Dit is de uitspraak van de rechter.

De deurwaarder moet de uitspraak van de rechter aan u bezorgen. Hij mag het ook aan uw huisgenoten geven, of in uw brievenbus achterlaten. Pas daarna mag de deurwaarder beslag leggen. Is de uitspraak ‘uitvoerbaar bij voorraad’? Dan kan de deurwaarder direct beslag leggen. U kunt wel in beroep tegen de uitspraak.

Is de uitspraak niet ‘uitvoerbaar bij voorraad’? Dan moet de deurwaarder minimaal 8 dagen wachten met het leggen van het bankbeslag.

Dwangbevel bij overheid

Overheidsinstanties, zoals de gemeente of de Belastingdienst, hoeven niet naar de rechter. Zij kunnen zelf een dwangbevel schrijven. Daarmee kan de deurwaarder beslag leggen.

Bankbeslag voorkomen

Krijgt u een vonnis, beschikking of dwangbevel? Dan kunt u nog proberen met de deurwaarder een betalingsregeling af te spreken. U spreekt dan af dat u iedere maand een deel van uw schuld betaalt. Zo kunt u beslag en de kosten van het beslag voorkomen. De deurwaarder is niet verplicht om een betalingsregeling te accepteren.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 2

De deurwaarder legt beslag

Legt de deurwaarder beslag op uw bankrekening? Dan geeft hij de bank een kopie van de uitspraak en een 'beslagexploot'. Dat is een officieel stuk waarin staat dat de deurwaarder beslag legt. Daarna moet de deurwaarder binnen 8 dagen een kopie van het beslagexploot aan u geven.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 3

De bank bevriest uw rekening en geeft uw saldo door

Krijgt uw bank een beslagexploot en een uitspraak van de deurwaarder? Dan bevriest de bank uw bankrekening. Er kan dan nog wel geld op de bankrekening gestort worden, zoals uw loon. Maar u kunt er niets meer afhalen.

Uw bank geeft binnen 2 weken informatie over uw banksaldo aan de deurwaarder. Dit heet een ‘verklaring’. De deurwaarder stuurt u binnen 3 dagen een kopie van deze verklaring.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 4

De bank voert het beslag uit

Uw bank maakt een deel van uw saldo over aan de deurwaarder. Het gaat om geld dat op het moment van beslag op uw rekening staat. Geld dat u ná het moment van beslaglegging ontvangt, valt niet onder het beslag.

Is de schuld dan nog niet helemaal betaald? Dan kan de deurwaarder op een later moment opnieuw beslag leggen op uw bankrekening.

Extra kosten

Uw bank rekent extra kosten voor het uitvoeren van het bankbeslag. Deze kosten staan in de algemene voorwaarden van uw bank. De bank haalt deze kosten af van het geld dat zij van uw rekening overmaken aan de deurwaarder.

Beslagvrij bedrag 2024

De deurwaarder moet een bedrag op uw rekening laten staan waar u van kunt leven. Dit heet het 'beslagvrije bedrag'. Het is een vast bedrag en hangt af van uw woonsituatie.

  • Bent u alleenstaand zonder kinderen? Dan is het beslagvrije bedrag € 1.996,21.

  • Bent u een alleenstaande ouder? Dan is het beslagvrije bedrag € 2.162,60.

  • Bent u getrouwd of samenwonend zonder kinderen? Dan is het beslagvrije bedrag € 2.631,49.

  • Bent u getrouwd of samenwonend met kinderen? Dan is het beslagvrije bedrag € 2.747,09.

  • Bent u dak- en thuisloos? Dan is het beslagvrije bedrag € 917,02.

De deurwaarder moet dit bedrag op uw rekening laten staan, zodat u hiermee uw vaste kosten kunt betalen. Denk bijvoorbeeld aan uw huur, water en elektriciteit.

Is het saldo op uw bankrekening hoger dan het beslagvrije bedrag? Dan mag de deurwaarder daar beslag op leggen. Is uw beslagvrije bedrag bijvoorbeeld € 1.500 en staat er € 2.000 op uw bankrekening? Dan mag de deurwaarder beslag leggen op € 2.000 − € 1.500 = € 500.

Is het saldo op uw bankrekening lager dan het beslagvrije bedrag? Dan mag de deurwaarder er geen beslag op leggen. Doet hij dat toch? Dan is het beslag onrechtmatig.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Hoe werkt loonbeslag?
Logo Het Juridisch Loket

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso
Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven