Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

U ontvangt een vonnis, beschikking of dwangbevel

De deurwaarder kan niet zomaar geld van uw bankrekening halen. Hiervoor is een vonnis, beschikking of dwangbevel nodig.

Vonnis of beschikking

Als u een rekening niet betaalt, kan de schuldeiser naar de rechter. Vindt de rechter dat u de rekening moet betalen? Dan ontvangt u een vonnis of beschikking. Dit is de uitspraak van de rechter.

De deurwaarder moet de uitspraak van de rechter aan u bezorgen. Hij mag het ook aan uw huisgenoten geven, of in uw brievenbus achterlaten. Pas daarna mag de deurwaarder beslag leggen. Is de uitspraak ‘uitvoerbaar bij voorraad’? Dan kan de deurwaarder direct beslag leggen. U kunt wel in beroep tegen de uitspraak.

Is de uitspraak niet ‘uitvoerbaar bij voorraad’? Dan moet de deurwaarder minimaal 8 dagen wachten met het leggen van het bankbeslag.

Dwangbevel bij overheid

Overheidsinstanties, zoals de gemeente of de Belastingdienst, hoeven niet naar de rechter. Zij kunnen zelf een dwangbevel schrijven. Daarmee kan de deurwaarder beslag leggen.

Bankbeslag voorkomen

Krijgt u een vonnis, beschikking of dwangbevel? Dan kunt u nog proberen met de deurwaarder een betalingsregeling af te spreken. U spreekt dan af dat u iedere maand een deel van uw schuld betaalt. Zo kunt u beslag en de kosten van het beslag voorkomen. De deurwaarder is niet verplicht om een betalingsregeling te accepteren.

Stap 2

De deurwaarder legt beslag

Legt de deurwaarder beslag op uw bankrekening? Dan geeft hij de bank een kopie van de uitspraak en een 'beslagexploot'. Dat is een officieel stuk waarin staat dat de deurwaarder beslag legt. Daarna moet de deurwaarder binnen 8 dagen een kopie van het beslagexploot aan u geven.

Stap 3

De bank bevriest uw rekening en geeft uw saldo door

Krijgt uw bank een beslagexploot en een uitspraak van de deurwaarder? Dan bevriest de bank uw bankrekening. Er kan dan nog wel geld op de bankrekening gestort worden, zoals uw loon. Maar u kunt er niets meer afhalen.

Uw bank geeft binnen 2 weken informatie over uw banksaldo aan de deurwaarder. Dit heet een ‘verklaring’. De deurwaarder stuurt u binnen 3 dagen een kopie van deze verklaring.

Stap 4

De bank voert het beslag uit

Uw bank maakt een deel van uw saldo over aan de deurwaarder. Het gaat om geld dat op het moment van beslag op uw rekening staat. Geld dat u ná het moment van beslaglegging ontvangt, valt niet onder het beslag.

Is de schuld dan nog niet helemaal betaald? Dan kan de deurwaarder op een later moment opnieuw beslag leggen op uw bankrekening.

Extra kosten

Uw bank rekent extra kosten voor het uitvoeren van het bankbeslag. Deze kosten staan in de algemene voorwaarden van uw bank. De bank haalt deze kosten af van het geld dat zij van uw rekening overmaken aan de deurwaarder.

Beslagvrij bedrag 2023

De deurwaarder moet een bedrag op uw rekening laten staan waar u van kunt leven. Dit heet het 'beslagvrije bedrag'. Het is een vast bedrag en hangt af van uw woonsituatie.

 • Bent u alleenstaand zonder kinderen? Dan is het beslagvrije bedrag € 1.892,73.
 • Bent u een alleenstaande ouder? Dan is het beslagvrije bedrag € 2.031,34.
 • Bent u getrouwd of samenwonend zonder kinderen? Dan is het beslagvrije bedrag € 2.498,47.
 • Bent u getrouwd of samenwonend met kinderen? Dan is het beslagvrije bedrag € 2.533,99.
 • Bent u dak- en thuisloos? Dan is het beslagvrije bedrag € 869,01.

De deurwaarder moet dit bedrag op uw rekening laten staan, zodat u hiermee uw vaste kosten kunt betalen. Denk bijvoorbeeld aan uw huur, water en elektriciteit.

Is het saldo op uw bankrekening hoger dan het beslagvrije bedrag? Dan mag de deurwaarder daar beslag op leggen. Is uw beslagvrije bedrag bijvoorbeeld € 1.500 en staat er € 2.000 op uw bankrekening? Dan mag de deurwaarder beslag leggen op € 2.000 − € 1.500 = € 500.

Is het saldo op uw bankrekening lager dan het beslagvrije bedrag? Dan mag de deurwaarder er geen beslag op leggen. Doet hij dat toch? Dan is het beslag onrechtmatig.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kost bankbeslag?

  Bij bankbeslag moet de deurwaarder verschillende officiële stukken afgeven. De deurwaarder rekent kosten voor:

  • het bezorgen van het vonnis of de beschikking aan u
  • het maken van het beslagexploot
  • het bezorgen van het beslagexploot aan de bank en aan u

  Uw bank rekent ook kosten om het beslag te regelen. De hoogte van deze kosten staan in de algemene voorwaarden van uw bank. U vindt de algemene voorwaarden meestal op de website van uw bank.

  Hoogte deurwaarderskosten

  De hoogte van de deurwaarderskosten staan in de wet.

 • Waar moet ik op letten bij een dwangbevel?

  Alleen de overheid mag u een dwangbevel sturen, zoals de gemeente of Belastingdienst. Deze organisaties hebben geen uitspraak van de rechter nodig om beslag te leggen op uw bankrekening.

  Betaalt u een rekening niet? En kunt u niet meer in bezwaar of beroep? Dan kan de overheidsorganisatie u een dwangbevel sturen. U moet dan betalen binnen 2 dagen nadat u het dwangbevel krijgt. Na deze 2 dagen kan een deurwaarder beslag op uw bankrekening leggen.

  Eenvoudig bankbeslag

  Voor een schuld bij de overheid gelden soms andere regels dan bij een normaal bankbeslag. U kunt dan een ‘vereenvoudigd bankbeslag’ krijgen:

  • De schuld mag niet meer dan € 1.000 euro zijn.
  • De deurwaarder moet 2 dagen wachten na het bezorgen van het dwangbevel, voor hij bankbeslag mag leggen.
  • De deurwaarder mag 2 keer per maand voor maximaal € 500 beslagleggen.
  • De deurwaarder mag 3 maanden achter elkaar beslag leggen.
  • De deurwaarder mag alle bijschrijvingen van 1 week in beslag nemen.
  • De deurwaarder mag niet alleen uw saldo, maar ook uw kredietruimte in beslag nemen. Uw kredietruimte is het bedrag dat u rood mag staan.
  • Uw bank mag de kosten voor het bankbeslag niet afhalen van het saldo waar beslag op ligt.
Terug naar boven Shape