Wat kan ik doen als ik (teveel) schulden heb?

Hoe u het beste uw schulden kunt regelen is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de hoogte van uw schulden. Volg ons stappenplan en bekijk welke aanpak voor u het best werkt om uw schulden op te lossen.

Stap 1

Maak een overzicht van uw financiën

Maak eerst een overzicht van uw inkomsten, uitgaven en schulden. Bezuinig waar u kunt als u uw schulden niet (geheel) kunt betalen. U kunt bijvoorbeeld abonnementen opzeggen. Zo houdt u meer geld over om aan uw schuldeisers te betalen. Misschien wil het maatschappelijk werk of het sociaal wijkteam van uw gemeente u helpen bij het maken van een dergelijk overzicht.

Stap 2

Tref een betalingsregeling met uw schuldeiser(s)

Neem contact op met de schuldeiser en vraag om een betalingsregeling. U kunt een bedrag aan aflossing per maand voorstellen. U kunt een berekening van uw beslagvrije voet meesturen om uw voorstel te onderbouwen. Soms heeft de schuldeiser hiervoor een formulier dat u kunt invullen.

Uw schuldeiser is niet verplicht om uw betalingsregeling te accepteren. Spreekt u een betalingsregeling af? Zorg er dan voor dat het maandelijkse bedrag op tijd op de rekening van de schuldeiser wordt bijgeschreven. Zo voorkomt u dat uw betalingsregeling (blijvend) komt te vervallen. De schuldeiser kan vervolgens verdere stappen zetten die extra kosten voor u opleveren. De schuldeiser kan naar de rechter stappen voor een vonnis of een dwangbevel afgeven.

Stap 3

Vraag hulp aan een budgetbeheerder

Lukt het niet om haalbare afspraken te maken met uw schuldeisers? Of lukt het u niet om rond te komen met het geld dat u maandelijks ontvangt? Dan kunt u hulp vragen aan een budgetbeheerder. Er zijn verschillende budgetbeheerders waar u zich kan aanmelden. Sommige gemeenten bieden naast gemeentelijke schuldhulpverlening ook budgetbeheer aan.

Wilt u meer weten over budgetbeheer? Via de wegwijzer van de Rijksoverheid vindt u meer informatie. 

Stap 4

Meld u aan voor schuldhulpverlening bij de gemeente

Als u uw schuldeisers niet (meer) kunt betalen, kunt u bij schuldhulpverlening van uw gemeente terecht. De schuldhulpverlener gaat proberen een 'minnelijk traject' te starten. Uw schuldhulpverlener maakt afspraken met uw schuldeisers over het betalen van de schulden.

Meer informatie over schuldhulpverlening via uw gemeente vindt u bij 'Hoe werkt schuldhulpverlening van de gemeente?'

Stap 5

Verzoek om toelating tot Wsnp

Als het voorstel vanuit de schuldbemiddeling of schuldsanering niet geaccepteerd wordt, dan is het 'minnelijk traject' mislukt. U kunt dan een verzoek indienen bij de rechtbank voor het toelaten tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp). Uw hulpverlenende instantie werkt mee aan het opstellen van het verzoek. Zij geeft een verklaring af waarom het 'minnelijke traject' is mislukt. Een Wsnp-traject duurt in principe 3 jaar, maar kan in bijzondere gevallen 5 jaar duren.

Meer informatie over de Wsnp vindt u bij ‘Wanneer kom ik voor de Wsnp in aanmerking?'.

Stap 6

Vraag een faillissement aan

Als uw Wsnp-verzoek is afgewezen, kunt u een persoonlijk faillissement aanvragen. Een faillissement wordt uitgesproken door de rechter als u niet langer aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen.

Als u onvoldoende geld heeft om de schulden te betalen, wordt het faillissement opgeheven ‘wegens gebrek aan baten’. Dit betekent dat de schulden niet worden afgelost en de schuldeisers de vorderingen weer bij u kunnen innen. Daarnaast worden de kosten van het faillissement ook bij u in rekening gebracht. Hierdoor is een persoonlijk faillissement in de praktijk geen (blijvende) oplossing.

Tegen een afwijzing van een Wsnp-verzoek kunt u in beroep gaan met een advocaat. Vanaf de datum van de uitspraak heeft u hier 8 dagen te tijd voor. Dit is een zeer korte termijn. Neem direct contact met ons. Wij verwijzen u naar een advocaat.

Meer informatie over dit onderwerp

  • Mag een schuldeiser of deurwaarder mijn verzoek om een betalingsregeling afwijzen?

    Ja, dit mag. Een schuldeiser is niet verplicht om een betalingsregeling aan te gaan. Als u hulp krijgt via schuldhulpverlening gaan schuldeisers sneller akkoord met een regeling.

  • Kom ik voor de Wsnp in aanmerking als mijn inkomen te laag is en/of mijn schulden te hoog zijn?

    Het gaat erom dat uw schuld zo hoog is opgelopen, dat u deze niet meer met uw inkomen kunt afbetalen. Dit wordt ‘problematische schulden’ genoemd. De hoogte van uw inkomen of het aantal schuldeisers is hiervoor niet van belang.

    Meer over de voorwaarden voor de Wsnp leest u op de pagina 'Wanneer kom ik voor de Wsnp in aanmerking?'.