Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

U ontvangt een vonnis, beschikking of dwangbevel

Een deurwaarder mag alleen beslag leggen op uw loon of uitkering met toestemming van de rechter of overheid. U krijgt daarom eerst een vonnis, beschikking of dwangbevel. Een vonnis of beschikking is een uitspraak van de rechter. Een dwangbevel is een officiële brief van de overheid.

De deurwaarder bezorgt het vonnis, de beschikking of het dwangbevel bij u thuis. Bent u niet thuis? Dan mag de deurwaarder het ook aan een huisgenoot geven of in uw brievenbus stoppen.

Uitvoerbaar bij voorraad

Staat in de uitspraak dat dit 'uitvoerbaar bij voorraad' is? Dan mag de deurwaarder meteen na het bezorgen van de uitspraak beginnen met het beslag. Ook als u nog via hoger beroep kunt protesteren tegen de beslissing van de rechter.

Staat nergens dat het vonnis 'uitvoerbaar bij voorraad' is? Dan moet de deurwaarder 8 dagen wachten.

Bel gratis 0800 - 8020 Gratis persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Stap 2

Uw werkgever of uitkeringsinstantie krijgt een brief

De deurwaarder stuurt een beslagexploot naar uw werkgever of de instantie die uw uitkering betaalt, zoals de gemeente of het UWV.

Een beslagexploot is een officiële brief van de deurwaarder waarmee hij beslag mag leggen op het inkomen. De deurwaarder stuurt ook een kopie mee van het vonnis, de beschikking of het dwangbevel.

Uw werkgever of uitkeringsinstantie moet meewerken aan het beslag op uw loon of uitkering. Dit doen ze door informatie te geven aan de deurwaarder over uw loon of uitkering. Ook geven ze informatie over hoe uw gezin eruit ziet. Bijvoorbeeld of u alleen bent, of getrouwd. Dit heet een ‘verklaring’.

Stap 3

U krijgt een brief over het loonbeslag

De deurwaarder stuurt u een brief waarin hij vertelt dat hij loonbeslag legt. Dit doet hij binnen 8 dagen nadat uw werkgever of uitkeringsinstantie het beslagexploot kreeg.

U krijgt meestal ook een formulier waarin u informatie moet invullen voor de deurwaarder. De deurwaarder gebruikt die informatie om uw beslagvrije voet te berekenen.

Stap 4

Controleer uw beslagvrije voet

Bij beslag moet de deurwaarder altijd rekening houden met uw beslagvrije voet. Dat is het deel van uw loon of uitkering dat u niet kunt missen. U heeft dit geld bijvoorbeeld nodig om uw huur en boodschappen van te betalen.

Uw werkgever of uitkeringsinstantie maakt aan u de beslagvrije voet over. De rest van uw loon gaat direct naar de deurwaarder. Dit gebeurt net zolang totdat u de hele schuld heeft betaald.

Krijgt u wekelijks loon? Dan moet de deurwaarder hier rekening mee houden.

Werkgevers en uitkeringsinstanties hebben niet altijd alle informatie die nodig is om uw beslagvrije voet te berekenen. Of de informatie klopt niet helemaal. Controleer daarom altijd de verklaring van uw werkgever of uitkeringsinstantie en uw beslagvrije voet.

Verkeerde beslagvrije voet

Klopt uw beslagvrije voet niet? Meld dan uw juiste beslagvrije voet zo snel mogelijk bij de deurwaarder. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief verzoek om aanpassing beslagvrije voet. Komt u er met de deurwaarder niet uit? Neem contact op met een van onze juristen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe kan ik loonbeslag voorkomen?

  Bent u het eens met de rekening? Probeer dan beslag te voorkomen door een betalingsregeling af te spreken.

  Een deurwaarder hoeft uw voorstel voor een betalingsregeling niet te accepteren. Doe altijd een redelijk voorstel, zodat u de deurwaarder ervan kunt overtuigen om mee te werken. Gebruik de beslagvrije voet om te laten zien wat u kunt missen. Zo voorkomt u extra kosten die de deurwaarder mag rekenen voor een beslag.

  Bent u het niet eens met het loonbeslag? Controleer of het beslag onrechtmatig is en stuur onze voorbeeldbrief voorkomen beslag. Vraag de deurwaarder nog vóór de dag van de beslaglegging te reageren.

 • Op welke inkomsten mag de deurwaarder beslag leggen?

  De deurwaarder kan beslag leggen op ‘periodieke inkomsten’. Dit zijn inkomsten die u regelmatig ontvangt, zoals uw loon of een toeslag. Een deurwaarder kan ook loonbeslag op uw uitkering leggen, zoals uw WW, AOW, WIA, ZW of bijstandsuitkering.

  Beslagverbod sommige inkomsten

  Voor sommige inkomsten geldt een 'beslagverbod'. Dit betekent dat de deurwaarder hierop geen beslag mag leggen. Voor de volgende inkomsten geldt een beslagverbod:

  • kinderbijslag
  • bijzondere bijstand
  • studiefinanciering of tegemoetkoming schoolkosten
  • onkostenvergoeding, zoals reiskosten
  • hulp van de gemeente op basis van de Wmo, bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget (pgb)
  • sommige toeslagen

  Beslag op bankrekening

  Legt de deurwaarder geen loonbeslag? Maar komen deze inkomsten binnen op een bankrekening waarop de deurwaarder beslag legt? Dan gelden de regels voor bankbeslag. De deurwaarder moet bij bankbeslag rekening houden met het beslagvrije bedrag.

 • Wat kost loonbeslag?

  Bij loonbeslag moet de deurwaarder een aantal officiële stukken aan u geven. Hiervoor mag de deurwaarder kosten rekenen. De hoogte van deze kosten staan in de wet.

  Werkzaamheden deurwaarder

  De deurwaarder rekent kosten voor bijvoorbeeld het afgeven van het vonnis of beslagexploot. Daarnaast rekent de deurwaarder iedere maand kosten voor het inhouden van een gedeelte van uw inkomen.

  Zijn er meerdere deurwaarders die beslagleggen op uw inkomen? Dan krijgt de deurwaarder die als eerste beslag legt, alle inkomsten. Daarna moet de deurwaarder die inkomsten verdelen over de andere deurwaarders die beslagleggen. De deurwaarder rekent voor dit verdelen ook kosten.

 • Kan de deurwaarder loonbeslag leggen op mijn vakantiegeld?

  Ja. Als de deurwaarder loonbeslag legt, valt uw vakantiegeld daar ook onder. Vakantiegeld is namelijk ook loon.

  De deurwaarder moet wel rekening houden met uw beslagvrije voet. Dit is het geld dat u minimaal nodig heeft om van te leven. Bijvoorbeeld voor de huur en boodschappen.

  Is uw inkomen hoger dan de beslagvrije voet? Dan mag de deurwaarder al uw vakantiegeld inhouden. Als u een laag inkomen heeft, gelden andere regels.

  Laag inkomen

  Heeft u een laag inkomen? Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering? Dan is uw beslagvrije voet 95% van uw inkomen.

  De deurwaarder kan op 2 manieren loonbeslag leggen: 

  • elke maand 5%
  • in 1 keer, in de maand waarin u het vakantiegeld krijgt

  De kosten voor beslag per maand zijn hoger dan beslag in 1 keer. Betaalt uw gemeente, uitkeringsinstantie of werkgever elke maand 5% van uw inkomen aan de deurwaarder? Vraag dan of zij het beslag in 1 keer kunnen leggen, in de maand waarin u vakantiegeld krijgt.

  Denkt u dat de deurwaarder uw vakantiegeld of een deel ervan dubbel inhoudt? Dus én elke maand én in de maand dat u vakantiegeld krijgt? Neem dan contact op met een van onze juristen. 

 • Mag de deurwaarder beslag leggen op mijn toeslagen?

  Beslag op uw toeslagen kan onrechtmatig zijn. De deurwaarder mag maar in een paar gevallen beslag leggen op uw toeslag:

  • Hij mag alleen namens uw zorgverzekeraar beslag leggen op uw zorgtoeslag.
  • Hij mag alleen namens uw verhuurder beslag leggen op uw huurtoeslag.
  • Hij mag alleen namens uw kinderopvang beslag leggen op uw kinderopvangtoeslag.

  De deurwaarder mag geen beslag leggen op uw kindgebonden budget.

  Legt de deurwaarder beslag op uw toeslag? Dan krijgt u hierover een brief van de Belastingdienst.

  Verrekenen toeslagschuld

  Kreeg u te veel toeslag en moet u daarom een deel terugbetalen? Dan mag de Belastingdienst uw toeslagen verrekenen. De toeslagen die u normaal zou krijgen, gaan dan af van uw schuld. Dit gebeurt totdat de schuld is afbetaald.Legt de deurwaarder beslag op uw toeslag? Of verrekent de Belastingdienst uw toeslag? Dan wordt uw beslagvrije voet misschien hoger. Maak daarom opnieuw een berekening van uw beslagvrije voet.

Terug naar boven Shape