Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Vandaag zijn wij gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Excuses voor het ongemak

Er wordt beslag gelegd op mijn inkomen

Alleen met een vonnis of dwangbevel mag een deurwaarder beslag leggen op uw loon of uitkering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht hieraan mee te werken.

De deurwaarder moet altijd rekening houden met uw beslagvrije voet, dit is het gedeelte van uw loon of uitkering dat u nodig heeft om van te kunnen leven. Uw werkgever of uitkeringsinstantie maakt aan u de beslagvrije voet over. De rest van uw loon gaat rechtstreeks naar de deurwaarder, net zolang totdat u de hele schuld heeft betaald.

Zo verloopt beslaglegging

De deurwaarder:

 • bezorgt eerst het vonnis aan u, maar mag het ook bij uw huisgenoten of in uw brievenbus achterlaten;
 • legt daarna beslag bij uw werkgever of uitkeringsinstantie. Hij geeft daar een kopie van het vonnis en een beslagexploot af. Dit is een officieel stuk waarin staat dat hij beslag legt;
 • Binnen 8 dagen nadat uw werkgever of uitkeringsinstantie het beslagexploot heeft ontvangen, ontvangt u hiervan een kopie.

Uw werkgever of uitkeringsinstantie: 

 • geeft informatie over uw salaris of uitkering en gezinssituatie aan de deurwaarder. Dit wordt ‘verklaring’ genoemd;
 • maakt de beslagvrije voet aan u over, en;
 • maakt de rest van uw loon of uitkering over aan de deurwaarder.

Werkgevers en uitkeringsinstanties beschikken niet altijd over de volledige of juiste informatie. Controleer daarom altijd de verklaring en de beslagvrije voet. Klopt uw beslagvrije voet niet? Meld uw juiste beslagvrije voet zo snel mogelijk bij de deurwaarder.

Er wordt beslag gelegd op een toeslag

Heeft de deurwaarder een vonnis of dwangbevel? Dan kan de deurwaarder alleen beslag leggen op uw:

 • zorgtoeslag als de deurwaarder namens uw zorgverzekering int;
 • huurtoeslag als de deurwaarder namens uw verhuurder int;
 • kinderopvangtoeslag als de deurwaarder namens de kinderopvang int.

De deurwaarder mag geen beslag leggen op uw kindgebondenbudget.

Zo verloopt beslaglegging

 • U ontvangt het vonnis of dwangbevel van de deurwaarder.
 • U ontvangt daarnaast ook een brief van de Belastingdienst om u te informeren over het beslag.
 • De Belastingdienst maakt uw toeslag over naar de deurwaarder.

Heeft u een schuld aan de Belastingdienst Toeslagen? Dan wordt uw schuld mogelijk verrekend. Ook hierbij moet de Belastingdienst rekening houden met uw beslagvrije voet. Verrekening is niet hetzelfde als een beslaglegging. Een beslaglegging wordt door een deurwaarder geregeld.

Beslag op uw toeslagen is van invloed op de hoogte van uw beslagvrije voet.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer mag de deurwaarder beslag leggen op mijn inkomen of toeslag?

  Om beslag te kunnen leggen op uw inkomen of toeslag heeft de deurwaarder een vonnis of dwangbevel nodig.

  Vonnis

  Als u een rekening niet heeft betaald, kan een schuldeiser de rechter vragen om u toch de rekening te laten betalen. Als de rechter heeft besloten dat u de rekening moet betalen, komen daar hoge kosten van de procedure bij. De rechter zet zijn uitspraak in een vonnis. Is het vonnis ‘uitvoer bij voorraad’? Dan mag de deurwaarder direct beslag leggen nadat u het vonnis ontvangen heeft. Het vonnis wordt uitgevoerd ondanks dat u nog in beroep kan.

  Dwangbevel

  Bent u geld verschuldigd aan een overheidsinstantie? Dan ontvangt u een dwangbevel wanneer u niet meer in bezwaar of beroep kunt, en de rekening nog niet betaald heeft. Met het dwangbevel mag de deurwaarder beslag leggen.

  Beslag voorkomen

  U kunt het beslag proberen te voorkomen. U kunt de deurwaarder een betalingsregeling aanbieden als het beslag nog niet is uitgevoerd. De deurwaarder is echter niet verplicht om uw betalingsregeling te accepteren. Doe daarom altijd een redelijk voorstel. U kunt de beslagvrije voet gebruiken om te laten zien wat in uw situatie redelijk is. Zo laat u de deurwaarder weten dat hij geen extra kosten hoeft te maken om de schuld te innen.

 • Op welke inkomsten mag de deurwaarder geen beslag leggen?

  De deurwaarder kan beslag leggen op ‘periodieke inkomsten’. Wanneer u bepaalde inkomsten (of uitkeringen) ontvangt met een bepaald doel, kan er een ‘beslagverbod’ gelden.

  Een aantal inkomsten waarop een beslagverbod geldt, is:

  • Kinderbijslag: dit is bedoeld als bijdrage in de verzorging van kinderen;
  • Bijzondere bijstand: dit is met een bepaald doel toegewezen;
  • Studiefinanciering of tegemoetkoming schoolkosten: dit is bedoeld om schoolkosten te betalen;
  • Onkostenvergoeding: dit is direct voor het vergoeden van onkosten, zoals reiskosten;
  • Zorgtoeslag: tenzij uw zorgverzekering uw schuldeiser is;
  • Huurtoeslag: tenzij uw verhuurder uw schuldeiser is;
  • Kinderopvangtoeslag: tenzij de kinderopvang uw schuldeiser is;
  • Voorzieningen van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), zoals uw persoonsgebonden budget.

  Wordt er beslag gelegd op uw bankrekening waar deze inkomsten op gestort worden? Dan vallen deze inkomsten wel onder het bankbeslag en geldt er geen beslagverbod. Neem dan telefonisch contact op met een van onze juristen om uw situatie te bespreken.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Zijn er kosten verbonden aan loonbeslag?

  Bij loonbeslag moet de deurwaarder meerdere officiële stukken afgeven. Hierdoor kunnen de kosten van het beslag oplopen. De hoogte van deze kosten zijn wettelijk vastgelegd.

  De deurwaarder rekent onder andere kosten voor het afgeven van:

  • het vonnis aan u;
  • het vonnis en het beslagexploot bij uw werkgever of uitkeringsinstantie;
  • het beslagexploot bij u.

  Daarnaast rekent de deurwaarder voor het innen van een gedeelte van uw inkomen maandelijks kosten. Zijn er meerdere deurwaarders die beslag hebben gelegd op uw inkomen? Dan rekent de deurwaarder ook kosten om het gedeelte van uw inkomen te verdelen.

  De hoogte van deze kosten zijn wettelijk vastgelegd in het ‘Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder’.

Terug naar boven Shape