Loonbeslag op loon, uitkering en toeslagen | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Beslag op mijn loon of uitkering

Alleen met een vonnis of dwangbevel mag een deurwaarder beslag leggen op uw loon of uitkering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht hieraan mee te werken.

De deurwaarder moet altijd rekening houden met uw beslagvrije voet. Uw beslagvrije voet is het gedeelte van uw loon of uitkering dat u nodig heeft om van te kunnen leven. Uw werkgever of uitkeringsinstantie maakt aan u de beslagvrije voet over. De rest van uw loon gaat rechtstreeks naar de deurwaarder, net zolang totdat u de hele schuld heeft betaald.

Stappen beslaglegging loon of uitkering

De deurwaarder:

 • bezorgt het vonnis aan u, maar mag het ook bij uw huisgenoten of in uw brievenbus achterlaten.
 • legt daarna loonbeslag bij uw werkgever of uitkeringsinstantie. Hij geeft daar een kopie van het vonnis en een beslagexploot af. Dit is een officieel stuk waarin staat dat de deurwaarder loonbeslag legt.
 • binnen 8 dagen nadat uw werkgever of uitkeringsinstantie het beslagexploot heeft ontvangen, ontvangt u hiervan een kopie.

Uw werkgever of uitkeringsinstantie: 

 • geeft informatie over uw salaris of uitkering en gezinssituatie aan de deurwaarder. Dit wordt ‘verklaring’ genoemd.
 • maakt de beslagvrije voet aan u over.
 • maakt de rest van uw loon of uitkering over aan de deurwaarder.

Krijgt u wekelijks loon? Dan moet de deurwaarder hier rekening mee houden.

Werkgevers en uitkeringsinstanties beschikken niet altijd over de volledige of juiste informatie. Controleer daarom altijd de verklaring en de beslagvrije voet. Klopt uw beslagvrije voet niet? Meld uw juiste beslagvrije voet zo snel mogelijk bij de deurwaarder. Komt u er met de deurwaarder niet uit? Neem contact op met een van onze juristen.

Beslag op mijn toeslag

Heeft de deurwaarder een vonnis of dwangbevel? Dan kan de deurwaarder beslag leggen op uw:

 • Zorgtoeslag als de deurwaarder namens uw zorgverzekering int.
 • Huurtoeslag als de deurwaarder namens uw verhuurder int.
 • Kinderopvangtoeslag als de deurwaarder namens de kinderopvang int.

De deurwaarder mag geen beslag leggen op uw kindgebondenbudget.

Stappen beslaglegging toeslagen

 • U ontvangt het vonnis of dwangbevel van de deurwaarder.
 • U ontvangt een brief van de Belastingdienst om u te informeren over het beslag.
 • De Belastingdienst maakt uw toeslag over naar de deurwaarder.

Verrekenen toeslagschuld

Heeft u een schuld aan de Belastingdienst Toeslagen? Dan wordt uw schuld mogelijk verrekend. Ook hierbij moet de Belastingdienst rekening houden met uw beslagvrije voet. Verrekening is niet hetzelfde als een beslaglegging. Een beslaglegging wordt door een deurwaarder geregeld.

Beslag op uw toeslagen is van invloed op de hoogte van uw beslagvrije voet. Door beslag op een toeslag kan uw beslagvrije voet hoger worden. Bereken daarom altijd uw beslagvrije voet bij beslag of verrekening op uw toeslagen.  

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe kan ik loonbeslag voorkomen?

  Bent u het eens met de rekening? Probeer dan beslag te voorkomen door een betalingsregeling af te spreken.

  Een deurwaarder is niet verplicht om uw voorstel voor een betalingsregeling te accepteren. Doe altijd een redelijk voorstel, zodat u de deurwaarder mogelijk kunt overtuigen om mee te werken. Gebruik de beslagvrije voet om te laten zien wat u kunt missen. Zo voorkomt u extra kosten.

  Bent u het niet eens met het loonbeslag? Controleer of het beslag onrechtmatig is.

 • Wanneer mag de deurwaarder beslag leggen op mijn inkomen of toeslag?

  Voor het leggen van loonbeslag heeft de deurwaarder een vonnis, beschikking of dwangbevel nodig. De deurwaarder mag dus alleen beslag leggen met toestemming van de rechter of overheid.

  Vraag daarom altijd aan de deurwaarder of hij toestemming heeft. En vraag om een kopie van het vonnis, de beschikking of het dwangbevel.

  Vonnis

  Heeft u een rekening niet betaald? Dan kan de schuldeiser, het bedrijf of de persoon aan wie u moet betalen, naar de rechter stappen. Besluit de rechter dat u de rekening moet betalen? Dan moet u meestal ook de kosten van de procedure betalen. De rechter zet zijn uitspraak in een vonnis.

  Is het vonnis ‘uitvoer bij voorraad’? Dan mag de deurwaarder direct beslag leggen, nadat u het vonnis ontvangen heeft. Het vonnis wordt uitgevoerd, ondanks dat u nog in beroep kan.

  Beschikking

  Een schuldeiser kan 'voorlopig' loonbeslag leggen, voordat een rechter heeft beslist dat u de rekening moet betalen. Voor het leggen van dit 'voorlopige' loonbeslag heeft hij toestemming nodig van de rechter. Deze toestemming moet in een beschikking staan. Een beschikking is net als een vonnis een rechterlijke uitspraak.

  Deze vorm van beslag heet conservatoir beslag. De deurwaarder houdt het geld even vast, waardoor u er niet bij kunt komen.

  Dwangbevel

  Bent u geld verschuldigd aan een overheidsinstantie? Dan ontvangt u een dwangbevel wanneer u niet meer in bezwaar of beroep kunt en de rekening nog niet betaald heeft. Met het dwangbevel mag de deurwaarder loonbeslag leggen.

 • Op welke inkomsten mag de deurwaarder geen beslag leggen?

  De deurwaarder kan beslag leggen op ‘periodieke inkomsten’. Dit is bijvoorbeeld uw loon of toeslag. Een deurwaarder kan ook loonbeslag op uw uitkering leggen, zoals uw WW, AOW, WIA, ZW of bijstandsuitkering.  

  Beslagverbod

  Voor sommige inkomsten geldt een 'beslagverbod'. Dit betekent dat de deurwaarder geen beslag mag leggen.

  Voor de volgende inkomsten geldt een beslagverbod:

  • Kinderbijslag: dit is bedoeld als bijdrage in de verzorging van kinderen.
  • Bijzondere bijstand: dit is toegewezen voor een bepaald doel.
  • Studiefinanciering of tegemoetkoming schoolkosten: dit is bedoeld om schoolkosten te betalen.
  • Onkostenvergoeding: dit is voor het vergoeden van onkosten, zoals reiskosten.
  • Zorgtoeslag: tenzij uw zorgverzekering uw schuldeiser is.
  • Huurtoeslag: tenzij uw verhuurder uw schuldeiser is.
  • Kinderopvangtoeslag: tenzij de kinderopvang uw schuldeiser is.
  • Voorzieningen van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), zoals uw persoonsgebonden budget.

  Wordt er beslag gelegd op uw bankrekening waarop deze inkomsten gestort worden? Dan vallen deze inkomsten wel onder het bankbeslag en geldt er geen beslagverbod. Neem contact op met een van onze juristen om uw situatie te bespreken.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Wat kost loonbeslag?

  Bij loonbeslag moet de deurwaarder meerdere officiële stukken afgeven. Hiervoor mag de deurwaarder kosten rekenen. De hoogte van deze kosten zijn wettelijk vastgelegd.

  Werkzaamheden deurwaarder

  De deurwaarder rekent onder andere kosten voor het afgeven van:

  • het vonnis aan u
  • het vonnis en het beslagexploot aan uw werkgever of uitkeringsinstantie
  • het beslagexploot aan u

  Daarnaast rekent de deurwaarder maandelijks kosten voor het innen van een gedeelte van uw inkomen. Zijn er meerdere deurwaarders die beslag hebben gelegd op uw inkomen? Dan rekent de deurwaarder ook kosten om het gedeelte van uw inkomen te verdelen.

  Hoogte deurwaarderskosten

  De hoogte van deze kosten zijn wettelijk vastgelegd.

 • Kan er loonbeslag worden gelegd op mijn vakantiegeld?

  Ja. Als de deurwaarder loonbeslag legt, valt het vakantiegeld daar ook onder. Het vakantiegeld is namelijk ook loon.

  Net als bij het normale loon moet de deurwaarder rekening houden met de beslagvrije voet. Dit is het deel van uw inkomen dat nodig is voor uw vaste lasten. De deurwaarder houdt alleen dat deel van het vakantiegeld in dat boven de beslagvrije voet ligt.

  Rekenvoorbeeld

  Ligt er al langer beslag op uw inkomen of uitkering? En was uw inkomen lager dan de beslagvrije voet? Dan kan het vakantiegeld niet in beslag worden genomen. Het tekort uit de vorige maanden mag u namelijk optellen bij de maand waarin het vakantiegeld gestort wordt.

  Was uw netto-inkomen of uitkering bijvoorbeeld het hele jaar € 900 per maand? En is uw beslagvrije voet € 1.000 per maand? Dan heeft u elke maand € 100 onder de beslagvrije voet geleefd. Het tekort over de vorige maanden is dan 12 x € 100 = € 1.200. U mag dit bedrag optellen bij de beslagvrije voet van de maand waarin het vakantiegeld wordt gestort.

  Vakantiegeld terugvragen

  Is er beslag gelegd op uw vakantiegeld? En kreeg u in eerdere maanden van het jaar minder dan de beslagvrije voet? Stuur de deurwaarder dan een aangetekende brief waarin u het verschil terugvraagt. Maak hierbij gebruik van onze voorbeeldbrief loonbeslag vakantiegeld

Terug naar boven Shape