Wat moet ik doen met brief incassobureau? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik heb de rekening al betaald

Het incassobureau moet de zaak sluiten als u de rekening al heeft betaald.

U moet wel laten weten dat de rekening is betaald. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief betaalde rekening incassobureau.

Incassokosten

Heeft de schuldeiser of het incassobureau u vóór uw betaling op de rekening gewezen? En is hiervoor een uiterste betaaldatum gegeven? Dan moet u misschien wel incassokosten betalen.

De deurwaarder mag maar 1 keer incassokosten in rekening brengen. Zijn de incassokosten onduidelijk? Vraag het incassobureau om een specificatie.

Het is een oude rekening

Controleer of de rekening is verjaard als u lang niets over de rekening heeft gehoord. Is de rekening verjaard? Stuur dan een aangetekende brief (voorbeeldbrief verjaarde rekening) om dit te laten weten. Het incassobureau moet bewijzen dat de rekening niet is verjaard.

Verjaringstermijn

De verjaringstermijn hangt af van de overeenkomst die u heeft gesloten met de schuldeiser. De wet kent meerdere verjaringstermijnen:

 • 2 jaar bij aankopen van bedrijven en energieleveranciers
 • 5 jaar bij lening, huur, schade, boete of onverschuldigde betaling
 • 20 jaar is de algemene verjaringstermijn, die geldt als andere termijnen niet gelden.

Heeft uw schuldeiser een vonnis? Dan verjaart het vonnis na 20 jaar.

De schuldeiser of het incassobureau kan de verjaring ‘stuiten’. Dit betekent dat u een brief heeft gekregen, waarin wordt gevraagd of u de rekening wilt betalen. Door deze brief begint de verjaringstermijn opnieuw.

Ik ken de rekening niet

Heeft u geen overeenkomst met de schuldeiser of twijfelt u hieraan? Vraag hierover informatie op bij het incassobureau, zodat u de rekening kan controleren. Vraag ook om een kopie van de overeenkomst.

Heeft u geen geldige overeenkomst gesloten? Laat dit schriftelijk aan het incassobureau weten. Stuur een aangetekende brief (voorbeeldbrief onbekende rekening), waarin u aangeeft dat u niet degene bent die de overeenkomst heeft gesloten en dat de vordering onterecht is. Bewaar een kopie van uw brief en het verzendbewijs.

Ik ben het niet eens met de rekening

Bent u het niet eens met de hoogte van de rekening? Geef dit dan aan bij het incassobureau. Stuur een aangetekende brief (voorbeeldbrief onjuiste rekening) en leg hierin uit waarom u het niet eens bent. Het incassobureau moet bewijzen waarom de rekening betaald moet worden. Betaal het deel van de rekening waar u het wel mee eens bent.

Bent u ontevreden over een product of dienst en wilt u daarom de rekening niet (volledig) betalen? Dan moet u de tegenpartij meestal eerst in gebreke stellen.

Incassokosten

Zijn de incassokosten te hoog of onterecht? Protesteer dan tegen de (onterechte) incassokosten. Stuur een brief aan het incassobureau.

Ik ben het eens met de rekening

Bent u de rekening vergeten te betalen? Betaal deze alsnog zo snel mogelijk aan het incassobureau.

Schrijf een aangetekende brief (voorbeeldbrief rekening vergeten incassobureau) naar het incassobureau, waarin u aangeeft dat de betaling aan uw aandacht is ontsnapt. Geef aan dat de rekening inmiddels is betaald en stuur hiervan een betaalbewijs mee.

Incassokosten

Betaalt u te laat? Dan mag de schuldeiser of het incassobureau incassokosten rekenen. Controleer of de incassokosten kloppen.

Betalingsregeling

Klopt de rekening, maar kunt u niet (in één keer) betalen? Stuur de schuldeiser of het incassobureau dan een aangetekende brief (voorbeeldbrief betalingsregeling incassobureau) waarin u vraagt om een betalingsregeling.

Het incassobureau is niet verplicht om een betalingsregeling met u af te spreken.

Spreek een betalingsregeling af die u kunt nakomen. Het incassobureau zal een tweede keer minder snel meewerken, als u de regeling niet bent nagekomen.

Voorkom dat de schuldeiser naar de rechter gaat. De rechter oordeelt alleen of de rekening klopt en niet over een betalingsregeling. Veroordeelt de rechter u tot het betalen van de rekening? Dan moet u ook de (hoge) kosten van de procedure betalen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Is een schuldeiser of incassobureau verplicht een betalingsherinnering te sturen?

  Schuldeisers en incassobureaus zijn verplicht een betalingsherinnering (oftewel een aanmaning) te sturen. Na deze betalingsherinnering krijgt u 14 dagen de tijd om de rekening alsnog te betalen, zonder dat incassokosten in rekening worden gebracht. 

  In deze 14-dagenbrief staat dat incassokosten worden berekend als u niet betaalt. Ook staat erin hoe hoog de incassokosten zijn. Als u binnen 14 dagen nog steeds niet heeft betaald, moet u ook de incassokosten betalen. Het incassobureau hoeft u dus niet opnieuw een brief te sturen.

 • Wat is het verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau?

  Een (gerechts)deurwaarder is een openbaar ambtenaar die een aantal wettelijke taken mag uitvoeren, zoals:

  • mensen dagvaarden
  • akten opmaken
  • beslag leggen
  • panden ontruimen

  Een incassobureau vraagt u namens anderen rekeningen te betalen. Een incassobureau heeft geen dwangmiddelen en geen wettelijke status; iedereen kan een incassobureau beginnen.

  Veel deurwaarders runnen tegelijkertijd een incassobureau. Wanneer ze optreden als incassobureau hebben ze ook die status en mogen ze niet tegelijkertijd als deurwaarder optreden.

Terug naar boven Shape