Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik heb de rekening al betaald

Laat het incassobureau weten dat u de rekening al betaald heeft. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief betaalde rekening incassobureau. Stuur een bewijs van betaling mee.

Het incassobureau moet de rekening sluiten als u heeft betaald.

Controleer incassokosten

Kreeg u vóór uw betaling een herinnering of aanmaning met daarin een laatste datum om te betalen? En was u te laat met betalen? Dan moet u misschien ook incassokosten betalen.

Het incassobureau mag maar 1 keer incassokosten vragen. Staan er ook andere kosten in de brief, zoals aanmaningskosten of administratiekosten? Dan hoeft u deze niet ook te betalen. Is het niet duidelijk waarvoor u moet betalen? Vraag het incassobureau dan om een overzicht van de kosten.

Het is een oude rekening

Hoorde u lange tijd niets over de rekening? Dan is de rekening mogelijk verjaard en hoeft u niet meer te betalen.

Uw rekening verjaart na de verjaringstermijn. Hoelang deze duurt, hangt af van het soort schuld dat u heeft:

 • 2 jaar als u iets kocht van een bedrijf of energieleverancier
 • 5 jaar bij een lening, huur, schade, boete of onverschuldigde betaling
 • 20 jaar als uw schuldeiser naar de rechter is geweest en de rechter heeft beslist dat u moet betalen.
 • 20 jaar bij alle andere situaties

Niet verjaard

Elke keer dat u een bericht krijgt over de rekening, begint de verjaringstermijn opnieuw. Zo kan de schuldeiser of het incassobureau het verjaren stoppen. Dit heet ‘stuiten’. Kreeg u binnen de verjaringstermijn nog een bericht over de rekening? Dan is de rekening niet verjaard. U moet de rekening dan betalen.

Wel verjaard

Denkt u dat de rekening verjaard is? Stuur dan aangetekend onze voorbeeldbrief verjaarde rekening.

Is het incassobureau het niet met u eens? Dan moet het incassobureau bewijzen dat het u op tijd herinnerde aan de rekening.

Ik ken de rekening niet

Heeft u geen contract met de schuldeiser of twijfelt u hieraan? Vraag dan om een kopie van het contract of het bonnetje, zodat u de rekening kunt controleren.

Sloot u geen geldig contract met de schuldeiser? Laat dit schriftelijk weten aan het incassobureau. Stuur aangetekend onze voorbeeldbrief onbekende rekening. Schrijf hierin dat u niet de persoon bent die het contract sloot. En dat de rekening daarom niet klopt. Betaal de rekening niet. Bewaar een kopie van uw brief en het verzendbewijs.

Kan het incassobureau bewijzen dat u wel een contract sloot? En bent u het hier mee eens? Betaal de rekening dan zo snel mogelijk.

Ik ben het niet eens met het bedrag

Bent u het niet eens met de hoogte van de rekening? Betaal het deel van de rekening waar u het wel mee eens bent.

Vertel het incassobureau met welk deel u het niet eens bent en waarom niet. Stuur aangetekend onze voorbeeldbrief onjuiste rekening. Is het incassobureau het niet met u eens? Dan moet het incassobureau bewijzen waarom de rekening wel klopt.

Wilt u de rekening niet betalen omdat het product niet goed is of bent u ontevreden over een dienst? Dan moet u de ander meestal eerst de kans geven om dit goed te maken. U moet de rekening dan wel betalen.

Verkeerde incassokosten

Zijn de incassokosten te hoog of kloppen deze niet? Laat dit dan weten in een brief aan het incassobureau. Betaal alleen de incassokosten waarmee u het wel eens bent.

Ik ben het eens met de rekening

Vergat u de rekening te betalen? Betaal deze zo snel mogelijk aan het incassobureau.

Stuur ook onze voorbeeldbrief rekening vergeten incassobureau naar het incassobureau. Schrijf hierin dat u was vergeten te betalen. Laat weten dat u de rekening betaalde. Stuur een bewijs van betaling mee.

Controleer incassokosten

Betaalt u te laat? Dan mag de schuldeiser of het incassobureau incassokosten vragen. Dit zijn kosten die de schuldeiser moest maken omdat u te laat was met betalen. Controleer of de incassokosten kloppen.

Vraag een betalingsregeling

Klopt de rekening? Maar kunt u niet in één keer betalen? Neem dan contact op met het incassobureau en vraag om een betalingsregeling. Of stuur onze voorbeeldbrief betalingsregeling. U kunt de rekening dan misschien in delen betalen.

Voorkom dat de schuldeiser naar de rechter gaat. De rechter beslist alleen of de rekening klopt en niet over een betalingsregeling. Beslist de rechter dat u moet betalen? Dan moet u ook de kosten van de rechtszaak betalen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Moet ik incassokosten betalen als ik geen herinnering of aanmaning kreeg?

  Schuldeisers en incassobureaus zijn verplicht een betalingsherinnering te sturen. Dit heet ook wel aanmaning. Doet uw schuldeiser dit niet? Dan mag hij ook geen incassokosten rekenen.

  In de herinneringsbrief krijgt u 14 dagen de tijd om de rekening te betalen. Doet u dit op tijd? Dan hoeft u ook geen incassokosten te betalen.

  Betaalt u niet binnen 14 dagen? Dan moet u de incassokosten betalen. Het incassobureau hoeft u niet opnieuw een brief te sturen.

 • Wat is het verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau?

  Een deurwaarder is iemand die volgens de wet taken mag uitvoeren.

  • Een deurwaarder kan mensen dagvaarden. U krijgt dan een uitnodiging om bij de rechter te komen.
  • Een deurwaarder maakt akten op. Dit is vaak een officiële brief.

  Is er een uitspraak van een rechter? Dan mag de deurwaarder ook:

  • beslag leggen op spullen, loon of bankrekening
  • gebouwen ontruimen

  Een incassobureau vraagt namens anderen aan u om rekeningen te betalen. Een incassobureau kan geen beslag leggen en heeft geen taken vanuit de wet. Iedereen kan een incassobureau beginnen.

  Veel deurwaarders hebben een deurwaarderskantoor en een incassobureau. Is er geen uitspraak van de rechter? Dan mag het kantoor alleen werken als incassobureau.

  Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
  Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
  U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape