Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik heb de rekening al betaald

Laat het incassobureau of bedrijf weten dat u de rekening al betaald heeft. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief betaalde rekening. Stuur een bewijs van betaling mee.

Controleer extra kosten

Kreeg u een herinnering of aanmaning met een laatste datum om te betalen? En was u te laat met betalen? Dan moet u misschien wel de extra kosten betalen, zoals incassokosten of rente.

Een incassobureau of bedrijf mag maar 1 keer incassokosten vragen. Staan er ook andere kosten in de brief, zoals aanmaningskosten of administratiekosten? Dan hoeft u deze niet te betalen. Want dit zijn ook incassokosten.

Is het niet duidelijk waarvoor u moet betalen? Vraag het incassobureau of bedrijf dan om een overzicht van de kosten.

Het is een oude rekening

Hoorde u lange tijd niets over de rekening? Dan is de rekening misschien verjaard en hoeft u niet meer te betalen.

Uw rekening verjaart na de verjaringstermijn. Hoelang deze duurt, hangt af van het soort schuld dat u heeft:

 • 2 jaar als u iets kocht bij een bedrijf of energieleverancier
 • 5 jaar bij een lening, huur, schade of boete
 • 5 jaar als u per ongeluk geld overmaakte naar een verkeerde bankrekening. Of als u een bedrag betaalde dat u niet hoefde te betalen. Dit heet een 'onverschuldigde betaling'.
 • 20 jaar als de rechter heeft beslist dat u moet betalen
 • 20 jaar bij alle andere situaties

Niet verjaard

Elke keer dat u een bericht krijgt over de rekening, begint de verjaringstermijn opnieuw. Zo kan het incassobureau of bedrijf het verjaren stoppen. Dit heet ‘stuiten’.

Kreeg u binnen de verjaringstermijn een bericht over de rekening? Dan is de rekening niet verjaard. U moet de rekening betalen als deze klopt.

Wel verjaard

Denkt u dat de rekening verjaard is? Stuur dan onze voorbeeldbrief verjaarde rekening.

Is het incassobureau of bedrijf het niet met u eens? Dan moeten zij bewijzen dat ze u op tijd een herinnering stuurden.

Ik ken de rekening niet

Heeft u geen contract met het bedrijf of twijfelt u hieraan? Vraag dan om een kopie van het contract of de bon, zodat u de rekening kunt controleren.

Sloot u geen contract? Laat dit dan schriftelijk weten aan het incassobureau of bedrijf. Stuur onze voorbeeldbrief onbekende rekening. Schrijf hierin dat u niet de persoon bent die het contract sloot. En dat de rekening daarom niet klopt. Betaal de rekening niet.

Kan het incassobureau of bedrijf bewijzen dat u wel een contract sloot? En bent u het hier mee eens? Betaal de rekening dan zo snel mogelijk. Twijfelt u over het bewijs? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Ik ben het niet eens met het bedrag

Bent u het niet eens met de hoogte van de rekening? Betaal dan alleen het deel van de rekening waar u het wel mee eens bent.

Vertel het incassobureau of bedrijf met welk deel u het niet eens bent en waarom. Stuur onze voorbeeldbrief onjuiste rekening. Is het incassobureau of bedrijf het niet met u eens? Dan moeten zij bewijzen waarom de rekening wel klopt.

Wilt u de rekening niet betalen omdat het product niet goed is? Of omdat u ontevreden bent over een dienst? Dan moet u de ander meestal eerst de kans geven om dit goed te maken. Bijvoorbeeld door het product te repareren of vervangen. U moet de rekening dan wel betalen.

Verkeerde incassokosten

Zijn de incassokosten of rente te hoog of kloppen deze niet? Laat dit dan weten aan het incassobureau of bedrijf. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief. Betaal alleen de incassokosten waarmee u het eens bent.

Ik ben het eens met de rekening

Vergat u de rekening te betalen? Betaal deze dan zo snel mogelijk. Stuur ook onze voorbeeldbrief rekening vergeten. Schrijf hierin dat u eerder vergat te betalen, maar dat u inmiddels heeft betaald. Vermeld de datum van betalen en stuur een betaalbewijs mee.

Controleer extra kosten

Betaalt u te laat? Dan mag het incassobureau of bedrijf incassokosten en rente vragen. Dit zijn kosten die zij moesten maken omdat u te laat was met betalen. Controleer of deze extra kosten kloppen.

Vraag een betalingsregeling

Klopt de rekening, maar kunt u niet in 1 keer betalen? Neem dan contact op met het incassobureau of bedrijf en vraag om een betalingsregeling. Of stuur onze voorbeeldbrief betalingsregeling. U kunt de rekening dan misschien in delen betalen.

Probeer te voorkomen dat het incassobureau of bedrijf naar de rechter gaat. Want beslist de rechter dat u de rekening moet betalen? Dan moet u ook extra kosten betalen, zoals de kosten voor de rechtszaak en de deurwaarder.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Moet ik incassokosten betalen als ik geen herinnering of aanmaning kreeg?

  Nee. Een incassobureau of bedrijf is verplicht een betalingsherinnering te sturen. Dit heet ook wel 'aanmaning'. Doen ze dit niet? Dan hoeft u geen incassokosten te betalen.

  In een herinneringsbrief krijgt u 14 dagen de tijd om de rekening te betalen. Betaalt u op tijd? Dan hoeft u geen incassokosten te betalen.

  Betaalt u niet binnen 14 dagen? Dan moet u de incassokosten betalen. Ze hoeven u niet opnieuw een brief te sturen.

 • Wat is het verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau?

  Een deurwaarder is iemand die volgens de wet taken mag uitvoeren.

  • Een deurwaarder kan mensen dagvaarden. U krijgt dan een uitnodiging om bij de rechter te komen.
  • Een deurwaarder maakt akten op. Dit is vaak een officiële brief.

  Is er een uitspraak van een rechter? Dan mag de deurwaarder ook:

  Een incassobureau vraagt namens anderen aan u om rekeningen te betalen. Een incassobureau kan geen beslag leggen en heeft geen taken vanuit de wet. Iedereen kan een incassobureau beginnen.

  Veel deurwaarders hebben een deurwaarderskantoor én een incassobureau. Is er geen uitspraak van de rechter? Dan mag het kantoor alleen werken als incassobureau, niet als deurwaarder.

Terug naar boven Shape