Overslaan en naar de inhoud gaan

Er mogen geen incassokosten worden berekend

Voor sommige rekeningen hoeft u geen incassokosten te betalen. U hoeft in elk geval geen incassokosten te betalen in de volgende situaties:

 • Het gaat om een rekening die u moest betalen vóór 1 juli 2012.
 • Het gaat om een rekening van de overheid, bijvoorbeeld de Belastingdienst of de gemeente.
 • Er was geen duidelijke afspraak over hoeveel u moet betalen en wanneer.

Ik kreeg geen betalingsherinnering

De schuldeiser of het incassobureau mag pas incassokosten rekenen als hij u eerst een herinneringsbrief of aanmaning stuurt. In de herinneringsbrief moet staan:

 • dat u vanaf de datum van de brief nog 14 dagen krijgt om de rekening te betalen
 • hoe hoog de incassokosten zijn als u niet op tijd betaalt

Stuurt de schuldeiser u geen herinneringsbrief? Of klopt de informatie in de brief niet? Dan hoeft u geen incassokosten te betalen. Laat dit weten met onze voorbeeldbrief onjuiste of onterechte incassokosten.

Betaal wel het originele bedrag van de rekening. Lukt dit niet? Vraag dan om een betalingsregeling.

De herinneringsbrief klopt niet

Klopt de herinneringsbrief niet? Staat er bijvoorbeeld niet in dat u incassokosten moet betalen, of kloppen de incassokosten niet? Stuur dan een aan de schuldeiser of het incassobureau en leg uit waarom u het niet eens bent met de aanmaning. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief onjuiste of onterechte incassokosten.

Betaal het originele bedrag van de rekening wel zo snel mogelijk. Mogelijk hoeft u dan geen incassokosten meer te betalen.

Ik betaalde na de herinnering

Betaalt u de rekening binnen 14 dagen na de herinnering? Dan hoeft u geen incassokosten te betalen.

Betaalde u niet binnen 14 dagen? Dan bent u te laat met betalen. De schuldeiser hoeft u niet opnieuw een brief te sturen. Hij heeft vanaf nu recht op de incassokosten.

De incassokosten zijn te hoog

In de wet staat hoe hoog de incassokosten mogen zijn. Dit hangt af van de hoogte van uw rekening. U betaalt maximaal:

 • 15% over de eerste € 2.500, maar altijd minimaal € 40
 • 10% over de volgende € 2.500
 • 5% over de volgende € 5.000
 • 1% over de volgende € 190.000
 • 0,5% over het bedrag daarboven

Gebruik de rekenhulp incassokosten om de incassokosten te controleren.

Vraag uitleg incassokosten

De schuldeiser of het incassobureau mag niet meer van u vragen dan de maximale wettelijke incassokosten. Doet hij dat toch? Vraag de schuldeiser dan om uitleg van de incassokosten. Of stuur onze voorbeeldbrief onjuiste of onterechte incassokosten.

Het deel van de incassokosten dat niet klopt, hoeft u niet te betalen. Zorg dat u wel op tijd de rest van de rekening betaalt. Ook de kloppende incassokosten.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat zijn wettelijke of buitengerechtelijke incassokosten?

  Als u een rekening niet op tijd betaalt, maakt de andere partij kosten. Bijvoorbeeld omdat hij u brieven moet sturen of hulp vraagt aan een incassobureau. Dit zijn de incassokosten. De andere partij is uw schuldeiser.

  Deze kosten ziet u op uw rekening terug als wettelijke incassokosten of buitengerechtelijke incassokosten. Soms staat er administratiekosten of aanmaningskosten. Dit zijn allemaal verschillende woorden voor dezelfde kosten.

 • Waar kan ik een klacht indienen over een incassobureau?

  Stuur uw klacht naar het incassobureau. Ga daarna met het incassobureau in gesprek om tot een oplossing te komen.

  Lost het incassobureau uw klacht niet op? Bekijk dan of het incassobureau is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). U kunt dan uw klacht sturen naar het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (KIGID).

  U kunt bij het KIGID niet klagen over de hoogte van incassokosten of over een onterechte rekening.

  Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
  Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
  U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Moet ik ook rente betalen over de openstaande rekening?

  De andere partij mag rente vragen als u de rekening niet op tijd betaalt. Dit valt niet onder incassokosten. U betaalt de rente naast de incassokosten.

  In uw contract of de algemene voorwaarden kunnen afspraken staan over de rente die u moet betalen. Sprak u niks af over rente? Dan moet u wettelijke rente betalen als de schuldeiser daarom vraagt. Die is 2% per jaar.

 • Wat gebeurt er als ik de rekening of incassokosten niet betaal?

  Als u niet betaalt, kan de schuldeiser naar de rechter.

  Bepaalt de rechter dat u moet betalen? Dan moet u meestal ook de kosten van de rechtszaak betalen.

  Betaalt u de rekening niet omdat u niet genoeg geld heeft? Vraag dan een betalingsregeling aan de schuldeiser of het incassobureau voordat zij naar de rechter gaan. De schuldeiser of het incassobureau is niet verplicht een betalingsregeling met u af te spreken.

Terug naar boven Shape