Logo Het Juridisch Loket
Cookie Privacy

Moet ik wettelijke (buitengerechtelijke) incassokosten betalen?

Als u een rekening niet of te laat betaalt, moet u meestal incassokosten betalen. U hoeft niet te betalen als u bijvoorbeeld geen herinnering kreeg. Of als de incassokosten te hoog zijn.

Heeft u een rekening niet betaald?

Als u een rekening niet betaalt, krijgt u een herinneringsbrief van de schuldeiser. Of van een incassobureau, deurwaarder of advocaat. Betaalt u de rekening dan nog steeds niet? Of betaalt u te laat? Dan moet u incassokosten betalen. Dat zijn extra kosten bovenop de oorspronkelijke rekening.

Let op

Controleer voordat u betaalt eerst of de rekening klopt.

Soms hoeft u geen incassokosten te betalen

Houdt het incassobureau zich niet aan de regels? Kreeg u bijvoorbeeld geen betalingsherinnering of zijn de incassokosten te hoog? Dan hoeft u de incassokosten niet te betalen. Kies hieronder uw situatie.

Goed om te weten

Vanaf 1 april 2024 moeten incassobureaus zich aan strengere regels houden.

Bent u geholpen met deze informatie?

Kies uw situatie:

De incassokosten zijn te hoog
Ik kreeg geen betalingsherinnering
De herinneringsbrief klopt niet
Ik betaalde na de herinnering
Het is een rekening van de overheid

De incassokosten zijn te hoog

In de wet staat hoe hoog incassokosten mogen zijn. Het bedrag hangt af van de hoogte van uw rekening. U betaalt maximaal:

  • 15% over de eerste € 2.500, maar altijd minimaal € 40

  • 10% over de volgende € 2.500

  • 5% over de volgende € 5.000

  • 1% over de volgende € 190.000

  • 0,5% over het bedrag daarboven

Gebruik de rekenhulp incassokosten om de incassokosten te controleren.

Vraag het incassobureau om uitleg

De schuldeiser of het incassobureau mag niet meer van u vragen dan de maximale wettelijke incassokosten. Doet hij dat toch? Vraag de schuldeiser dan om uitleg over de incassokosten. Of stuur onze voorbeeldbrief onjuiste of onterechte incassokosten.

Incassokosten die niet kloppen, hoeft u niet te betalen. Betaal wel de rest van de rekening.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik kreeg geen betalingsherinnering

De schuldeiser of het incassobureau mag alleen incassokosten rekenen als hij u eerst een herinneringsbrief of aanmaning stuurt. In de herinneringsbrief moet staan:

  • dat u vanaf de datum van de brief nog 14 dagen krijgt om de rekening te betalen
  • hoe hoog de incassokosten zijn als u niet op tijd betaalt

Stuurt de schuldeiser of het incassobureau u geen herinneringsbrief? Of klopt de informatie in de brief niet? Dan hoeft u geen incassokosten te betalen. Laat dit weten met onze voorbeeldbrief onjuiste of onterechte incassokosten.

Betaal wel het originele bedrag van de rekening. Lukt dit niet? Vraag dan om een betalingsregeling.

Bent u geholpen met deze informatie?

De herinneringsbrief klopt niet

Klopt de herinneringsbrief niet? Staat er bijvoorbeeld niet in dat u incassokosten moet betalen, of zijn de incassokosten te hoog? Stuur dan een aangetekende brief aan de schuldeiser of het incassobureau. Leg uit waarom u het niet eens bent met de aanmaning. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief onjuiste of onterechte incassokosten.

Betaal het originele bedrag van de rekening wel zo snel mogelijk. Mogelijk hoeft u dan geen incassokosten meer te betalen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik betaalde na de herinnering

Betaalde u de rekening binnen 14 dagen na de herinnering? Dan hoeft u geen incassokosten te betalen. Laat dit weten met onze voorbeeldbrief onjuiste of onterechte incassokosten.

Betaalde u niet binnen 14 dagen? Dan bent u te laat met betalen. De schuldeiser hoeft u niet opnieuw een brief te sturen. Hij heeft vanaf nu recht op de incassokosten.

Bent u geholpen met deze informatie?

Het is een rekening van de overheid

Voor rekeningen van de overheid, zoals de Belastingdienst of de gemeente, gelden andere regels voor incassokosten. Er is bijvoorbeeld geen minimum van € 40 voor incassokosten. En u hoeft alleen incassokosten te betalen als de overheid ook echt deze kosten maakte.

Meestal staan incassokosten voor een rekening van de overheid in een dwangbevel. Met een dwangbevel mag de deurwaarder beslag leggen op uw loon, bankrekening of spullen. Voor het sturen van een dwangbevel rekent de overheid of deurwaarder extra kosten.

Heeft u vragen over de incassokosten of een dwangbevel van de overheid? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wat moet ik doen met een (onterechte) rekening van een incassobureau of bedrijf?
Logo Het Juridisch Loket

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso
Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven