Overslaan en naar de inhoud gaan

Incassokosten wettelijk geregeld 

Het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ (Besluit BIK) is de wettelijke grondslag voor de hoogte van incassokosten. Hierin is naast de hoogte ook het maximum aan incassokosten vastgelegd. Voor consumenten mag er niet van dit besluit worden afgeweken.

Hoe worden incassokosten berekend?

(Buitengerechtelijke) incassokosten worden door het incassobureau bij u geïnd. Deze worden berekend door een maximumpercentage over de hoofdsom (niet over de rente) te nemen met een minimum bedrag van € 40,-. Hoe hoger de rekening, hoe lager het percentage. Het percentage wordt dus trapsgewijs berekend.

Voorbeeld

U heeft een bankstel gekocht van € 3.500,-, maar u heeft de rekening niet op tijd betaald waardoor de leverancier de rekening heeft doorgestuurd naar een incassobureau. Het incassobureau rekent 15% over de eerste € 2.500,- (= € 375,-) en 10% over de volgende € 1.000,- (= € 100,-) ( zie bovenstaand tabel). De incassokosten zijn dus in totaal: € 475,-. De totale rekening is dan € 3.975,-.

Meerdere rekeningen

Als u meerdere rekeningen aan de schuldeiser of het incassobureau moet betalen, worden de incassokosten berekend over het totaal van deze rekeningen. Voor consumenten is dit verplicht.

Via de Rekenhulp Incassokosten van Consuwijzer kunt u berekenen hoe hoog de incassokosten mogen zijn.

Twijfelt u of het incassobureau de juiste kosten bij u in rekening brengt? Vraag om een specificatie van de (berekening van) de incassokosten.

Als de hoofdsom lager is dan € 40,- dan kan het dus zo zijn dat de incassokosten hoger zijn dan de hoofdsom. Dit komt omdat € 40,- het minimum bedrag is dat een incassobureau in rekening mag brengen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Is een schuldeiser of incassobureau verplicht een betalingsherinnering te sturen?

  Volgens het besluit Bik zijn schuldeisers en incassobureaus verplicht een betalingsherinnering (oftewel een aanmaning) te sturen. Na deze betalingsherinnering moet u 14 dagen de tijd krijgen om de rekening alsnog te betalen.

  In deze zogenaamde 14-dagenbrief moet worden gemeld dat er incassokosten worden berekend als u niet betaalt en hoe hoog deze incassokosten mogen zijn. Als u binnen 14 dagen nog steeds niet heeft betaald, moet u naast de hoofdsom ook incassokosten betalen. Het incassobureau hoeft u hiervoor dus niet opnieuw een brief te sturen.

 • Waar kan ik een klacht indienen over een incassobureau?

  Bent u het niet eens met de hoogte van de incassokosten of krijgt u geen inzage in de stukken? Heeft u een klacht over de werkwijze? Stuur dan eerst uw klacht per aangetekende brief naar het incassobureau.

  Als de klacht niet goed wordt opgelost, kunt u uw klacht indienen bij KIGID (Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten). Het incassobureau moet wel aangesloten zijn bij de NVI (Nederlandse Vereniging voor Gecertificeerde Incasso-ondernemingen). Voor niet aangesloten incassobureaus zijn geen andere buitengerechtelijke klachtregelingen. U kunt in alle gevallen de klacht voorleggen aan de rechter. Neem voor meer informatie contact met ons op.

  KIGID neemt geen klachten in behandeling die gaan over de onjuistheid van rekening zelf. Hiervoor kunt u bij de schuldeiser of uiteindelijk de rechter terecht.

 • Hoe werden incassokosten vóór 1 juli 2012 berekend?

  Vóór 1 juli 2012 was er geen wettelijke regeling die aangaf welke incassokosten u moet betalen. Een incassobureau hoefde zich voor oude rekeningen dus niet te houden aan maximale bedragen voor incassokosten. Wel is er een richtlijn voor redelijke incassokosten. Dit staat in het ‘Rapport Voorwerk II’. De kosten zijn samengevat in de ‘staffel incassokosten’.

  Voorbeeld

  U koopt een bankstel van € 3.500,-, maar u heeft de rekening te laat betaald waardoor de leverancier de rekening heeft doorgestuurd naar een incassobureau. De wettelijke rente vóór 1 juli 2012 was 4%. Deze wettelijke rente wordt bij de hoofdsom opgeteld: € 3.500,- + 4% = € 3.640,-. Volgens de ‘staffel incassokosten’ wordt bij een vordering tot € 3.750,- maximaal € 450,- aan incassokosten berekend. De totale rekening zou dan in dit geval € 4.090,- zijn.

  Het 'Rapport Voorwerk II' geldt voor rekeningen van vóór 1 juli 2012 EN voor vorderingen die niet zijn vastgelegd in een overeenkomst. Neem voor meer duidelijkheid over uw rekening contact met ons op.