Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoogte incassokosten

De overheid bepaalt de maximale incassokosten die een schuldeiser aan u mag vragen. Dit staat in het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ (Besluit BIK).
De schuldeiser, bijvoorbeeld een incassobureau, mag een maximumpercentage berekenen over de hoofdsom. De rente telt niet mee. U betaalt minimaal € 40. Hoe hoger uw rekening, hoe lager het percentage incassokosten. U betaalt maximaal:
 • 15% over de eerste € 2.500
 • 10% over de volgende € 2.500
 • 5% over de volgende € 5.000
 • 1% over de volgende € 190.000
 • 0,5% over het bedrag boven de € 190.000
Met de Rekenhulp Incassokosten van Consuwijzer kunt u berekenen hoe hoog de incassokosten mogen zijn.
Is uw schuld lager dan € 40? Dan kunnen de incassokosten hoger zijn dan uw schuld. Dit komt omdat € 40 het minimumbedrag is dat een incassobureau in rekening mag brengen.
Twijfelt u of het incassobureau de juiste kosten bij u in rekening brengt? Vraag om een specificatie van de incassokosten. Hierin kunt u de berekening zien.

Meerdere rekeningen

Moet u meerdere rekeningen betalen? Dan betaalt u incassokosten over het totaal van deze rekeningen. Voor consumenten is dit verplicht.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Gelden er ook andere regels voor buitengerechtelijke incassokosten?

  Ja. De regels uit het besluit BIK gelden niet voor rekeningen:
  • waarover niet duidelijk is afgesproken hoeveel u moet betalen én wanneer u moet betalen
  • die u vóór 1 juli 2012 moest betalen
  • van de overheid

  Oude rekeningen

  Vóór 1 juli 2012 was er geen wettelijke regeling die aangaf welke incassokosten u moet betalen. Een incassobureau hoefde zich voor oude rekeningen dus niet te houden aan maximale bedragen voor incassokosten. Wel is er een richtlijn voor redelijke incassokosten. Dit staat in het ‘Rapport Voorwerk II’. De kosten zijn samengevat in de ‘staffel incassokosten’.

  Het 'Rapport Voorwerk II' geldt voor rekeningen van vóór 1 juli 2012 EN voor vorderingen die niet zijn vastgelegd in een overeenkomst. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met een van onze juristen.

  Regels overheid

  De overheid houdt zich aan de regels uit het bestuursrecht. De overheid mag alleen buitengerechtelijke kosten berekenen als u een dwangbevel heeft gekregen. Voor de buitengerechtelijke kosten houdt de overheid dezelfde percentages aan als in Besluit BIK. Er zijn een aantal verschillen:
  • De overheid berekent geen minimum van € 40. Tot € 2.500 geldt 15% van de hoofdsom.
  • De overheid  berekent de kosten die zij moet maken om de rekening te innen.
 • Is een schuldeiser of incassobureau verplicht een betalingsherinnering te sturen?

  Volgens het Besluit Bik zijn schuldeisers en incassobureaus verplicht een herinnering of aanmaning te sturen. Hierin krijgt u 14 dagen de tijd om de rekening te betalen. Betaalt u binnen 14 dagen? Dan hoeft u geen incassokosten te betalen.
  In deze 14-dagenbrief wordt vermeld hoe hoog de incassokosten na zijn, als u niet op tijd betaald. Betaalt u niet binnen 14 dagen? Dan hoeft het incassobureau u niet opnieuw een brief te sturen.
 • Waar kan ik een klacht indienen over een incassobureau?

  Bent u het niet eens met de hoogte van de incassokosten? Of krijgt u geen inzage in de stukken? Heeft u een klacht over de werkwijze? Stuur dan eerst uw klacht per aangetekende brief naar het incassobureau.
  Als de klacht niet goed wordt opgelost, kunt u uw klacht indienen bij KIGID (Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten). Het incassobureau moet wel aangesloten zijn bij de NVI (Nederlandse Vereniging voor Gecertificeerde Incasso-ondernemingen). Voor niet aangesloten incassobureaus zijn geen andere buitengerechtelijke klachtregelingen. U kunt in alle gevallen de klacht voorleggen aan de rechter. Heeft u advies nodig? Of een doorverwijzing naar een advocaat? Neem dan contact met ons op.
  KIGID behandelt geen klachten over de rekening zelf. Dit moet u melden bij de schuldeiser. Komt u er niet uit? Dan komt u uiteindelijk bij de rechter terecht.
Terug naar boven Shape