Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. De wachttijd is langer dan normaal. Sorry voor het ongemak.
Ga meteen naar

Wettelijke of buitengerechtelijke incassokosten

Als u een rekening niet (op tijd) betaalt, maakt de andere partij kosten. Bijvoorbeeld omdat hij u brieven stuurt of een incassobureau inschakelt. Deze kosten worden wettelijke of buitengerechtelijke incassokosten genoemd.

Soms noemt degene die geld van u wil (de schuldeiser) deze kosten anders. Bijvoorbeeld administratiekosten of aanmaningskosten. Dit zijn ook incassokosten.

Aanmaningsbrief voor incassokosten

De schuldeiser of het incassobureau moet u eerst een brief sturen, waarin zij u laten weten dat u een rekening niet heeft betaald. In deze aanmaningsbrief moet staan:

 • dat u 14 dagen de tijd krijgt om de rekening alsnog te betalen. Dit zijn 14 dagen, nadat u de brief heeft gekregen
 • informatie over de incassokosten als u niet op tijd betaalt

Stuurt de schuldeiser u geen aanmaningsbrief? Of klopt de informatie in de brief niet? Dan mag de schuldeiser geen incassokosten van u vragen.

Klopt de aanmaning niet, bijvoorbeeld omdat u de rekening al heeft betaald? Protesteer dan tegen de aanmaning.

Na de aanmaningsbrief

Betaalt u de rekening binnen 14 dagen? Dan hoeft u geen incassokosten te betalen.

Betaalt u niet binnen 14 dagen? Dan hoeft de schuldeiser u niet opnieuw een brief te sturen. Hij kan incassokosten van u vragen.

Hoogte incassokosten

In de wet staat hoe hoog de incassokosten mogen zijn. Dit hangt af van hoe hoog uw rekening is. U betaalt maximaal:

 • 15% over de eerste € 2.500, maar altijd minimaal € 40
 • 10% over de volgende € 2.500
 • 5% over de volgende € 5.000
 • 1% over de volgende € 190.000
 • 0,5% over het bedrag daarboven

De schuldeiser of het incassobureau mag niet meer dan bovenstaande percentages van u vragen. Gebeurt dat toch? Vraag de schuldeiser dan om uitleg van de incassokosten. Gebruik de rekenhulp incassokosten om de incassokosten te controleren.

Niet eens met incassokosten

Bent u het niet eens met de incassokosten? Bijvoorbeeld omdat de schuldeiser of het incassobureau geen aanmaningsbrief heeft gestuurd of te veel kosten vraagt? Protesteer dan tegen de kosten. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief onterechte incassokosten.

Probeer in de tussentijd de rekening te betalen of vraag om een betalingsregeling. Vraagt de schuldeiser te veel incassokosten? Betaal dan alleen het juiste bedrag.

Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met donderdag 09.00 - 17.00 uur. Vrijdag van 09.00 - 13.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Gelden er ook andere regels voor buitengerechtelijke incassokosten?

  Ja, de regels over incassokosten gelden niet voor rekeningen:

  • die u voor 1 juli 2012 moest betalen
  • van de overheid
  • waarvan niet duidelijk is afgesproken hoeveel u moet betalen en wanneer u moet betalen
  • die een bedrijf of zzp'er moet betalen

  Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

 • Waar kan ik een klacht indienen over een incassobureau?

  Bent u niet tevreden over een incassobureau? Bijvoorbeeld over de werkwijze of omdat u geen informatie over uw zaak krijgt? Stuur dan eerst een klachtenbrief naar het incassobureau.

  Is uw klacht daarmee niet opgelost? Kijk dan of het incassobureau is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). In dat geval kunt u uw klacht indienen bij het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (KIGID).

  U kunt bij het KIGID niet klagen over de hoogte van incassokosten of over een onterechte rekening.

  Voor incassobureaus die niet zijn aangesloten bij de NVI is geen klachtenprocedure.

  Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
  Bel maandag tot en met donderdag 09.00 - 17.00 uur. Vrijdag van 09.00 - 13.00 uur.
  U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Moet ik ook rente betalen over de openstaande rekening?

  Als u een rekening niet betaalt, dan mag de schuldeiser rente berekenen. Dit valt niet onder incassokosten.

  In uw overeenkomst of de algemene voorwaarden kunnen afspraken staan over de rente die u moet betalen. Heeft u in de overeenkomst niks afgesproken over rente? Dan moet u wettelijke rente betalen, die is 2% per jaar.

 • Wat gebeurt er als ik de rekening of incassokosten niet betaal?

  Betaalt u de rekening en/of de incassokosten niet? Dan kan de schuldeiser naar de rechter. 

  Bepaalt de rechter dat u moet betalen? Dan moet u meestal ook de extra kosten van de rechtszaak betalen.

  Kunt u de rekening niet betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan de schuldeiser of het incassobureau. De schuldeiser of het incassobureau is niet verplicht om een betalingsregeling te geven.

Terug naar boven Shape