Overslaan en naar de inhoud gaan

De incassokosten zijn te hoog

In de wet staat hoe hoog de incassokosten mogen zijn. Het bedrag hangt af van de hoogte van uw rekening. U betaalt maximaal:

 • 15% over de eerste € 2.500, maar altijd minimaal € 40
 • 10% over de volgende € 2.500
 • 5% over de volgende € 5.000
 • 1% over de volgende € 190.000
 • 0,5% over het bedrag daarboven

Gebruik de rekenhulp incassokosten om de incassokosten te controleren.

Uitleg incassokosten

De schuldeiser of het incassobureau mag niet meer van u vragen dan de maximale wettelijke incassokosten. Doet hij dat toch? Vraag de schuldeiser dan om uitleg over de incassokosten. Of stuur onze voorbeeldbrief onjuiste of onterechte incassokosten.

Incassokosten die niet kloppen, hoeft u niet te betalen. Betaal wel de rest van de rekening.

Ik kreeg geen betalingsherinnering

De schuldeiser of het incassobureau mag alleen incassokosten rekenen als hij u eerst een herinneringsbrief of aanmaning stuurt. In de herinneringsbrief moet staan:

 • dat u vanaf de datum van de brief nog 14 dagen krijgt om de rekening te betalen
 • hoe hoog de incassokosten zijn als u niet op tijd betaalt

Stuurt de schuldeiser of het incassobureau u geen herinneringsbrief? Of klopt de informatie in de brief niet? Dan hoeft u geen incassokosten te betalen. Laat dit weten met onze voorbeeldbrief onjuiste of onterechte incassokosten.

Betaal wel het originele bedrag van de rekening. Lukt dit niet? Vraag dan om een betalingsregeling.

De herinneringsbrief klopt niet

Klopt de herinneringsbrief niet? Staat er bijvoorbeeld niet in dat u incassokosten moet betalen, of zijn de incassokosten te hoog? Stuur dan een aangetekende brief aan de schuldeiser of het incassobureau. Leg uit waarom u het niet eens bent met de aanmaning. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief onjuiste of onterechte incassokosten.

Betaal het originele bedrag van de rekening wel zo snel mogelijk. Mogelijk hoeft u dan geen incassokosten meer te betalen.

Ik betaalde na de herinnering

Betaalde u de rekening binnen 14 dagen na de herinnering? Dan hoeft u geen incassokosten te betalen. Laat dit weten met onze voorbeeldbrief onjuiste of onterechte incassokosten.

Betaalde u niet binnen 14 dagen? Dan bent u te laat met betalen. De schuldeiser hoeft u niet opnieuw een brief te sturen. Hij heeft vanaf nu recht op de incassokosten.

Het is een rekening van de overheid

Voor rekeningen van de overheid, zoals de Belastingdienst of de gemeente, gelden andere regels voor incassokosten. Er is bijvoorbeeld geen minimum van € 40 voor incassokosten. En u hoeft alleen incassokosten te betalen als de overheid ook echt deze kosten maakte.

Meestal staan incassokosten voor een rekening van de overheid in een dwangbevel. Met een dwangbevel mag de deurwaarder beslag leggen op uw loon, bankrekening of spullen. Voor het sturen van een dwangbevel rekent de overheid of deurwaarder extra kosten.

Heeft u vragen over de incassokosten of een dwangbevel van de overheid? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat zijn wettelijke of buitengerechtelijke incassokosten?

  Als u een rekening niet op tijd betaalt, maakt de andere partij kosten. De andere partij is uw schuldeiser. Hij moet u bijvoorbeeld brieven sturen of hulp vragen aan een incassobureau. Dit zijn de incassokosten.

  Deze kosten ziet u op uw rekening terug als wettelijke incassokosten of buitengerechtelijke incassokosten. Soms staat er administratiekosten of aanmaningskosten. Dit zijn allemaal verschillende woorden voor dezelfde kosten.

 • Waar kan ik een klacht indienen over een incassobureau?

  Als u vindt dat het incassobureau u niet goed behandelt, kunt u hen een schriftelijke klacht sturen. Ga daarna met het incassobureau in gesprek om tot een oplossing te komen.

  Lost het incassobureau uw klacht niet op? Kijk dan of het incassobureau is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). Zo ja, dan kunt u uw klacht sturen naar het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (KIGID).

  U kunt bij het KIGID niet klagen over de hoogte van incassokosten of over een onterechte rekening.

 • Moet ik ook rente betalen over de openstaande rekening?

  De andere partij mag rente vragen als u de rekening niet op tijd betaalt. Dit valt niet onder incassokosten. U betaalt de rente naast de incassokosten.

  In uw contract of de algemene voorwaarden kunnen afspraken staan over de rente die u moet betalen. Sprak u niets af over rente? Dan moet u de wettelijke rente betalen als de schuldeiser daar om vraagt. Die is vanaf 1 juli 2023 6% per jaar.

 • Wat gebeurt er als ik de rekening of incassokosten niet betaal?

  Als u niet betaalt, kan de schuldeiser naar de rechter. Bepaalt de rechter dat u moet betalen? Dan moet u meestal ook de kosten van de rechtszaak betalen.

  Betaalt u de rekening niet omdat u niet genoeg geld heeft? Vraag dan een betalingsregeling aan de schuldeiser of het incassobureau voordat zij naar de rechter gaan. De schuldeiser of het incassobureau is niet verplicht een betalingsregeling met u af te spreken.

Terug naar boven Shape