Wie int de premieachterstand van mijn zorgverzekering?

Iedereen die in Nederland woont en/of werkt moet een zorgverzekering afsluiten. Dit is wettelijk verplicht. U betaalt maandelijks zorgpremie aan uw zorgverzekeraar. Heeft u een betalingsachterstand? Dan bent u een wanbetaler en krijgt u mogelijk met verschillende partijen te maken.

Uw zorgverzekeraar

Uw maandelijkse zorgpremie moet u aan uw zorgverzekeraar betalen. Heeft u een maand uw premie niet betaald? Dan ontstaat er een betalingsachterstand. Deze betalingsachterstand moet u aan uw zorgverzekeraar betalen.

Premieachterstand
Heeft u 6 maanden geen zorgpremie betaald? Dan wordt u als wanbetaler aangemeld bij het Zorginstituut Nederland (ZIN). Uw achterstand moet u aan uw zorgverzekeraar betalen. Betaalt u uw achterstand niet? Dan kan uw zorgverzekeraar een incassobureau of deurwaarder inschakelen om uw achterstand te innen. De kosten voor het incassobureau of de deurwaarder moet u ook betalen.

Eigen risico
Als u zorg of medicijnen nodig heeft, worden de kosten hiervoor eerst op uw eigen risico in mindering gebracht. U betaalt uw eigen risico aan uw eigen zorgverzekering. Het eigen risico is wettelijk bepaald. In 2017 is het eigen risico €385 euro.

Zorginstituut Nederland

Heeft u meer dan 6 maanden uw zorgpremie niet betaald? Dan wordt u als wanbetaler aangemeld bij het Zorginstituut Nederland (ZIN). U moet een bestuursrechtelijke premie betalen aan ZIN. De bestuursrechtelijke premie is opgebouwd uit twee onderdelen: uw lopende zorgpremie en een (bestuursrechtelijke) boete. Vanaf 1 januari 2017 is de bestuursrechtelijke premie €134,38.

Als u bent aangemeld bij ZIN blijft u verzekerd voor zorgkosten. U betaalt immers uw lopende zorgpremie aan ZIN. Heeft u zorg of medicijnen nodig? Dan betaalt u het eigen risico aan uw eigen zorgverzekeraar.

Heeft u een werkgever (of uitkeringsinstantie) en voldoende inkomen? Dan wordt de bestuursrechtelijke premie rechtstreeks op uw inkomen ingehouden. Dit wordt ‘bronheffing’ genoemd. ZIN controleert wie uw werkgever of uitkeringsinstantie is bij het UWV. Daarna krijgt u een brief met informatie over de hoogte van de bestuursrechtelijke premie en hoe deze wordt geïnd.

Ontvangt u zorgtoeslag? Dan wordt dit ingehouden om de bestuursrechtelijke premie van te betalen. Ontvangt u minder dan €134,38 zorgtoeslag? Dan ontvangt u een acceptgiro voor het resterende bedrag.

CJIB

Het CJIB int de bestuursrechtelijke premie namens het Zorginstituut Nederland. Bent u aangemeld als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland? En heeft u onregelmatig of geen inkomen? Dan ontvangt u een acceptgiro van het CJIB om de bestuursrechtelijke premie te betalen.

Betaalt u niet aan het CJIB? Dan schakelt het CJIB een deurwaarder in. De kosten voor de deurwaarder moet u ook betalen. Meer informatie over de wanbetalersregeling via het CJIB vindt u op de website van het CJIB.

De deurwaarder

Uw zorgverzekeraar, Zorginstituut Nederland en het CJIB kunnen een deurwaarder inschakelen als u niet aan hen betaald. Hierdoor kan een deurwaarder uw:

  • premieachterstand;
  • de bestuursrechtelijke premie en,
  • uw eigen risico innen.

Int een incassobureau of deurwaarder uw schuld? Vraag dan een duidelijke specificatie. Zo kunt u controleren of een schuld niet dubbel wordt geïnd. Heeft de deurwaarder een dwangbevel of een vonnis? Dan kan de deurwaarder ook beslag leggen op uw inkomen, uw bankrekening of uw inboedel om de schuld te innen.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat zijn de gevolgen als ik als wanbetaler bij Zorginstituut Nederland wordt aangemeld?

  • U betaalt uw lopende zorgpremie via de bestuursrechtelijke premie aan ZIN.
  • U kunt niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar.
  • U blijft verzekerd voor zorg en medicijnen.
  • Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Deze premie int ZIN niet. U moet dit doorbetalen aan uw eigen zorgverzekeraar. Uw zorgverzekering kan de aanvullende verzekering ook opzeggen.
 • Kan ik mezelf als wanbetaler afmelden?

  U kunt uzelf niet afmelden als wanbetaler. Uw zorgverzekeraar moet u afmelden. Uw zorgverzekering kan u afmelden als:

  • u de hele premieachterstand heeft betaald;
  • u zich heeft gemeld bij schuldhulpverlening en uw zorgverzekeraar heeft ingestemd met het saneringstraject.

  Heeft uw zorgverzekeraar u afgemeld? Dan betaalt u geen bestuursrechtelijke premie meer aan ZIN. U betaalt uw zorgpremie rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar.

  Bent u onterecht aangemeld als wanbetaler? Stuur uw zorgverzekeraar dan een aangetekende brief. Laat hierin weten dat u onterecht bent aangemeld. Stuur alle betaalbewijzen van uw zorgpremie mee. Uw zorgverzekeraar meldt u af bij ZIN. Komt u er met uw zorgverzekeraar niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) .