Wanneer kom ik voor de Wsnp in aanmerking?

U komt in aanmerking voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), als u eerst via een minnelijk schuldentraject heeft geprobeerd uw schulden op te lossen. Via een procedure bij de rechtbank kunt u de rechter verzoeken om toelating tot de Wsnp. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen.

De voorwaarden om toegelaten te kunnen worden tot Wsnp zijn:

 • U kunt uw schulden niet meer zelf regelen (problematische schulden);
 • U bent in de voorgaande vijf jaar ‘te goeder trouw’ geweest en heeft niet bewust schulden gemaakt. Hierbij moet u denken aan fraude, een misdrijf of onverantwoordelijk gedrag;
 • U heeft geprobeerd uw schulden te regelen via een schuldhulpverleningstraject en er is een verklaring afgegeven dat dit traject mislukt is;
 • U zit niet in de Wsnp en heeft hier de afgelopen 10 jaar niet in gezeten;
 • U zult de verplichtingen nakomen van de Wsnp en uw best doen zo veel mogelijk te verdienen.

Als u niet voldoet aan de toelatingseisen, kan de rechtbank het verzoek tot toelating Wsnp toch toewijzen, als blijkt dat u de oorzaken van de problemen onder controle heeft gekregen.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Ik word niet toegelaten tot de Wsnp. Wat nu?

  Als de rechter bepaalt dat u niet wordt toegelaten tot een Wsnp-traject heeft u slechts 8 dagen om in hoger beroep te gaan. Deze termijn gaat lopen vanaf de dag van de uitspraak van de rechter. 

  U kunt alleen in hoger beroep gaan met een advocaat.

 • Welke verplichtingen heb ik in de Wsnp?

  In de Wsnp moet u er alles aan doen om uw schulden af te lossen. U heeft de volgende verplichtingen:

  • Afdrachtverplichting: één van de belangrijkste verplichtingen is dat u een gedeelte van uw inkomen afdraagt aan de boedelrekening. Op deze rekening wordt gespaard, zodat u na 3 jaar een gedeelte van de schulden kunt aflossen.
  • Inlichtingenplicht: u moet uw bewindvoerder op de hoogte houden over alles wat van invloed is op uw situatie, zoals een huwelijk, samenwonen of het verkrijgen van een erfenis.  De bewindvoerder moet hier niet om vragen; u moet dit uit uzelf melden.
  • Inspanningsverplichting: u moet zoveel mogelijk inkomsten voor de schulden proberen te krijgen, dus de bewindvoerder kan u vragen extra te solliciteren.
  • U mag geen nieuwe schulden maken.


  Als u niet aan deze verplichtingen voldoet, kan de bewindvoerder beslissen de rechter te vragen om de Wsnp te beëindigen. U krijgt dan geen schone lei en de schuldeisers kunnen de schulden weer bij u innen.

 • Wat gebeurt er als ik mij niet aan de verplichtingen houd van de Wsnp?

  Als u zich niet aan de voorwaarden houdt, wordt uw Wsnp-traject misschien wel tussentijds beëindigd. Dit betekent dat alle schuldeisers de schulden weer bij u kunnen innen (door bijvoorbeeld beslag te leggen).

  U kunt ook failliet verklaard worden. U krijgt dan een curator toegewezen en er wordt een rechter-commissaris benoemd. Als u niet genoeg inkomen of opbrengst uit verkoop van uw spullen heeft, zal het faillissement worden opgeheven wegens ‘gebrek aan baten’. Dit betekent dat de schulden niet worden afgelost en de schuldeisers de vorderingen weer bij u kunnen innen. Vaak worden de kosten van het faillissement ook door u betaald.