Welke incassokosten moet ik betalen?

Als u een rekening niet betaalt, mag de schuldeiser u extra kosten in rekening brengen. Dit zijn (buitengerechtelijke) incassokosten. De schuldeiser kan een incassobureau inschakelen om de kosten bij u te innen. Er zijn 2 regelingen waarin staat vastgelegd hoe hoog incassokosten mogen zijn.

Kies uw situatie:

Besluit BIK

In het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ (Besluit BIK) is een maximum aan incassokosten gesteld voor consumenten. De incassokosten worden berekend door een maximumpercentage over de hoofdsom (niet over de rente) met een minimum bedrag van € 40. Hoe hoger de rekening, hoe lager het percentage. Het percentage moet trapsgewijs worden berekend.

Tabel hoogte incassokosten

Bijvoorbeeld: U heeft een bankstel gekocht van € 3.500. U heeft de rekening niet op tijd betaald en de leverancier heeft de rekening doorgestuurd naar een incassobureau. 15% over de eerste € 2.500 (= € 375) en 10% over de volgende € 1.000 (= € 100). De incassokosten zijn in totaal: € 475.

Als u meerdere rekeningen aan de schuldeiser of het incassobureau moet betalen, worden de incassokosten berekend over het totaal van deze rekeningen. Als u consument bent, is dit verplicht. Incassobureaus mogen alleen kosten berekenen die ze écht hebben gemaakt.

Twijfelt u over welke regeling voor uw rekening geldt? Neem dan contact op met één van onze juristen om uw situatie te bespreken.

Rapport Voorwerk II

Voordat het ‘Besluit vergoeding voor gerechtelijke incassokosten’ gold, was er geen wettelijke regeling die aangaf welke incassokosten u zou moeten betalen. Een incassobureau hoefde zich niet te houden aan maximale bedragen voor incassokosten. Als u heeft betaald wat u wel redelijk vindt, kan een schuldeiser of incassobureau de rechter vragen om u het overige gedeelte ook te betalen.

Welke kosten de rechter redelijk vindt, staan in het ‘Rapport Voorwerk II’. De kosten zijn samengevat in de ‘staffel incassokosten’. Deze regeling geldt voor oude rekeningen (vóór 1 juli 2012) EN voor rekeningen die niet zijn vastgelegd in een overeenkomst.

Bijvoorbeeld: U koopt een bankstel van € 3.500. U heeft de rekening te laat betaalt en de leverancier heeft de rekening doorgestuurd naar een incassobureau. De wettelijke rente vóór 1 juli 2012 was 4%. € 3.500 + 4% = € 3.640. Volgens de ‘staffel incassokosten’ werd bij een vordering tot € 3.750 maximaal € 450 aan incassokosten berekend. De totale rekening zou dan € 4.090 zijn.

De staffel BIK voor 1 juli 2012 kunt u nalezen op Rechtspraak.nl.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Hoe protesteer ik tegen teveel incassokosten?

  • Stuur een brief (voorbeeld) naar het incassobureau en een kopie naar het bedrijf, die het incassobureau heeft ingeschakeld.
  • Vermeld duidelijk in de brief waarom u het niet met de incassokosten eens bent.
  • Vraag een specificatie van de hoofdsom en de incassokosten, zodat u kunt controleren of de incassokosten juist zijn.
  • Verstuur de brief aangetekend en bewaar een kopie samen met het verzendbewijs.


  Zorg ervoor dat u de kosten betaalt, die wel juist zijn berekend. Een incassobureau zou voor het resterende bedrag alsnog naar de rechter kunnen gaan. U kunt de juiste incassokosten berekenen via de Incassocalculator van Schuldinfo.nl.

 • Welke kosten mag een incassobureau nog meer berekenen?

  Een incassobureau mag alleen kosten in rekening brengen die daadwerkelijk zijn gemaakt. De kosten die een incassobureau mag innen zijn:

  • De hoofdsom (hoogte van de originele rekening);
  • Wettelijke rente (vanaf de uiterste betaaldatum);
  • Aanmaningskosten (alleen als dit in de algemene voorwaarden of betalingsvoorwaarden staat);
  • Contractuele rente (alleen als dit in de algemene voorwaarden of betalingsvoorwaarden van de overeenkomst staat).


  Kosten die niet berekend mogen worden zijn bijvoorbeeld:

  • Voorincassokosten (kosten voordat het incassobureau is ingeschakeld);
  • Kosten ter voorbereiding van een gerechtelijke procedure (wel na een gerechtelijke procedure);
  • Bureau- of administratiekosten, wanneer er ook buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht;
  • Dossierkosten.
 • Is een schuldeiser of incassobureau verplicht een betalingsherinnering te sturen?

  Volgens het besluit BIK zijn schuldeisers en incassobureaus verplicht een betalingsherinnering (oftewel een aanmaning) te sturen. Na deze betalingsherinnering moet u 14 dagen de tijd krijgen om de rekening alsnog te betalen. In deze zogenaamde 14-dagenbrief moet worden gemeld dat er incassokosten worden berekend als u niet betaalt en hoe hoog deze incassokosten mogen zijn. Als u binnen 14 dagen nog steeds niet heeft betaald, moet u naast de vordering ook de incassokosten betalen. Het incassobureau hoeft u hiervoor dus niet opnieuw een brief te sturen.