Welke incassokosten moet ik betalen?

Als u een rekening niet betaalt, mag de schuldeiser op grond van de wet extra kosten in rekening brengen. Dit zijn (buitengerechtelijke) incassokosten. Deze worden door het incassobureau bij u geïnd. In het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ (Besluit BIK) is de hoogte en het maximum aan incassokosten vastgelegd.

Het Besluit Bik is de wettelijke grondslag voor de hoogte van de incassokosten. Deze worden berekend door een maximumpercentage over de hoofdsom (niet over de rente) te nemen met een minimum bedrag van € 40,-. Hoe hoger de rekening, hoe lager het percentage. Het percentage wordt dus trapsgewijs berekend.

Tabel hoogte incassokosten

Voorbeeld
U heeft een bankstel gekocht van € 3.500,-, maar u heeft de rekening niet op tijd betaald waardoor de leverancier de rekening heeft doorgestuurd naar een incassobureau. Het incassobureau rekent 15% over de eerste € 2.500,- (= € 375,-) en 10% over de volgende € 1.000,- (= € 100,-) ( zie bovenstaand tabel). De incassokosten zijn dus in totaal: € 475,-. De totale rekening is dan € 3.975,-.

Als u meerdere rekeningen aan de schuldeiser of het incassobureau moet betalen, worden de incassokosten berekend over het totaal van deze rekeningen. Voor consumenten is dit verplicht.

Via de Incassocalculator van Schuldinfo.nl kunt u berekenen hoe hoog de incassokosten mogen zijn.

Het Besluit Bik geldt sinds 1 juli 2012.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Hoe protesteer ik tegen teveel incassokosten?

  • Stuur een brief naar het incassobureau en een kopie naar de schuldeiser.
  • Vermeld duidelijk in de brief waarom u het niet met de incassokosten eens bent.
  • Vraag om een specificatie van de hoofdsom en de incassokosten, zodat u kunt controleren of de incassokosten juist zijn.
  • Verstuur de brief aangetekend en bewaar een kopie samen met het verzendbewijs voor uw eigen administratie.

  Zorg ervoor dat u de kosten betaalt, die wel juist zijn berekend. Een incassobureau kan voor het resterende bedrag alsnog naar de rechter gaan.

 • Waar kan ik een klacht indienen over een incassobureau?

  Bent u het niet eens met de hoogte van de incassokosten of krijgt u geen inzage in de stukken? Heeft u een klacht over de werkwijze? Stuur dan eerst uw klacht per aangetekende brief naar het incassobureau.

  Als de klacht niet goed wordt opgelost, kunt u deze neerleggen bij KIGID (Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten). Het incassobureau moet wel aangesloten zijn bij de NVI (Nederlandse Vereniging voor Gecertificeerde Incasso-ondernemingen). Voor niet aangesloten incassobureaus zijn geen andere klachtmogelijkheden.

  U kunt geen klacht indienen bij KIGID over uw geschil met de schuldeiser over de rekening. Hiervoor kunt u bij de schuldeiser of uiteindelijk de rechter terecht.

  De rechter kijkt alleen of u de oorspronkelijke rekening moet betalen. De rechter kijkt niet naar het gedrag van het incassobureau en beslist ook niet over een betalingsregeling.

 • Hoe werden incassokosten vóór 1 juli 2012 berekend?

  Vóór 1 juli 2012 was er geen wettelijke regeling die aangaf welke incassokosten u moest betalen. Een incassobureau hoefde zich voor oude rekeningen dus niet te houden aan maximale bedragen voor incassokosten. Welke kosten de rechter waarschijnlijk redelijk zou vinden, staat in het ‘Rapport Voorwerk II’. De kosten zijn samengevat in de ‘staffel incassokosten’.

  Voorbeeld

  U koopt een bankstel van € 3.500,-, maar u heeft de rekening te laat betaald waardoor de leverancier de rekening heeft doorgestuurd naar een incassobureau. De wettelijke rente vóór 1 juli 2012 was 4%. Deze wettelijke rente wordt bij de hoofdsom opgeteld: € 3.500,- + 4% = € 3.640,-. Volgens de ‘staffel incassokosten’ wordt bij een vordering tot € 3.750,- maximaal € 450,- aan incassokosten berekend. De totale rekening zou dan in dit geval € 4.090,- zijn.

  Het 'Rapport Voorwerk II' geldt voor rekeningen van vóór 1 juli 2012 EN voor vorderingen die niet zijn vastgelegd in een overeenkomst. Neem voor meer duidelijkheid over uw rekening contact met ons op.