Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. De wachttijd is langer dan normaal. Sorry voor het ongemak.
Ga meteen naar

Aanvragen VOG

U kunt op 3 manieren een VOG aanvragen:

 • digitaal
 • via de gemeente
 • via Justis als u niet bij de gemeente ingeschreven staat

Aan deze aanvraag zijn kosten (leges) verbonden. Meestal vergoedt uw werkgever deze kosten. Vrijwilligers krijgen soms een gratis VOG.

Voorwaarden VOG

Na uw aanvraag kijkt Justis in het Justitieel Documentatiesysteem of u strafbare feiten heeft gepleegd (strafblad).

Justis vraagt soms informatie op bij het Openbaar Ministerie, de Reclassering en de politie. Ook kunnen feiten uit andere landen worden bekeken.

Strafbare feiten

U krijgt geen VOG als de geregistreerde strafbare feiten relevant zijn voor de functie of baan die u wilt. Daarbij gebruikt Justis screeningsprofielen voor beroepsgroepen. Voor een taxichauffeur bijvoorbeeld is een veroordeling voor rijden onder invloed van belang, maar misschien niet voor iemand die vertrouwelijke informatie verwerkt.

Heeft u geen strafblad? Dan krijgt u de VOG. Heeft u wel een strafblad? Doe dan de VOG-check voor een schatting van uw kansen op een VOG.

Terugkijktermijn

Niet alle gegevens uit uw verleden zijn van belang voor de beoordeling of u een VOG krijgt. De standaard terugkijktermijn is 4 jaar, maar er zijn uitzonderingen op de terugkijktermijn. Bijvoorbeeld:

 • zedendelicten: onbeperkte terugkijktermijn
 • jongeren tot 23 jaar: terugkijktermijn van 2 jaar, behalve voor zedendelicten of zware geweldsdelicten
 • personen die in de terugkijktermijn in detentie hebben gezeten: verlenging van de terugkijktermijn met de periode van detentie
 • bijzondere termijnen voor specifieke functies: bijvoorbeeld een terugkijktermijn van 5 jaar voor taxichauffeurs en 10 jaar voor functies met hoge integriteitseisen, zoals advocaten of buitengewoon opsporingsambtenaren (ook jongeren tot 23 jaar)

Zijn binnen de terugkijktermijn gegevens gevonden die van belang zijn? Dan worden ook aanwezige gegevens vóór de terugkijktermijn meegenomen in de afweging om een VOG te weigeren.

Geldigheid VOG

Een VOG is niet onbeperkt geldig. Het is immers een momentopname. Uw werkgever of organisatie die de VOG vraagt, bepaalt hoe oud uw VOG mag zijn.

Soms vindt vaker screening plaats. Begaat u een strafbaar feit? Dan krijgt Justis hiervan bericht en geeft dit door aan de toezichthoudende organisatie. U moet dan opnieuw een VOG aanvragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor taxichauffeurs en medewerkers in de kinderopvang.

Afwijzing VOG

Vaak krijgt u eerst een brief van Justis met een voornemen tot afwijzing. Binnen 2 weken kunt u dan aangeven waarom u het hier niet mee eens bent.

Wilt u voor uw bezwaarschrift uw eigen strafblad inzien? Dan kunt u inzage vragen bij de Justitiële Informatiedienst. 

Bezwaar maken

Krijgt u een beslissing waarin staat dat u geen VOG krijgt? Dan kunt u binnen 6 weken tegen deze beslissing in bezwaar. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief bezwaarschrift. Geef in uw bezwaarschrift aan waarom u het niet eens bent met de afwijzing van uw aanvraag.

Wordt uw bezwaarschrift ongegrond verklaard? Dan kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank. 

Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer weet ik of ik een VOG krijg?

  Heeft u geen strafbare feiten gepleegd? Dan krijgt u meestal binnen een week, maar uiterlijk binnen 4 weken uw VOG thuisgestuurd. 

  Zijn er wel strafbare feiten zichtbaar en is Justis van plan om uw aanvraag af te wijzen? Dan stuurt Justis u eerst een brief met een voornemen tot afwijzing van uw aanvraag. Binnen 8 weken na uw aanvraag ontvangt u een schriftelijke beslissing.

  Heeft u met spoed een VOG nodig voor bijvoorbeeld adoptie of werk in het buitenland? Dan kunt u soms gebruik maken van de spoedprocedure van Justis. Informeer bij Justis naar de mogelijkheden.

 • Wanneer is een VOG verplicht?

  Specifieke beroepen

  De wet verplicht een VOG voor de volgende beroepen:

  • onderwijzers
  • medewerkers in de kinderopvang
  • taxichauffeurs

  Andere functies

  Een VOG is ook verplicht als u gaat werken:

  • met vertrouwelijke gegevens (bijvoorbeeld opsporingsambtenaren, advocaten, artsen of beëdigde tolken)
  • met kwetsbare mensen (bijvoorbeeld reclasseringswerkers, gezinsvoogden of medewerkers in de gezondheidszorg)
  • met geld of kostbare goederen (bijvoorbeeld accountants of hypotheekadviseurs)
  • in een functie bij de overheid

  Voor andere beroepen of sectoren bepaalt uw werkgever zelf of hij een VOG van u wil.

  VOG in overige situaties

  Soms heeft u een VOG nodig voor iets anders dan uw werk. Bijvoorbeeld:

  • een visum en bij emigratie
  • een lidmaatschap van een schietvereniging
  • vakantiegezinnen en adoptie
  • vrijwilligerswerk bij een sportvereniging
  • het krijgen van een huisvestingsvergunning
  • het aanvragen van een exploitatievergunning
Terug naar boven Shape