Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Aanvragen VOG

Een VOG aanvragen kan:

De kosten (leges) moet u zelf betalen. Sommige werkgevers betalen deze kosten later weer aan u terug. Vrijwilligers krijgen soms een gratis VOG.

Strafblad

U krijgt geen VOG als de strafbare feiten belangrijk zijn voor de functie of baan die u wilt. Voor een taxichauffeur bijvoorbeeld is een veroordeling voor rijden onder invloed een probleem. Maar misschien niet voor iemand die bij een bank werkt. 

Als u een VOG aanvraagt, zoekt Justis in het Justitieel Documentatiesysteem op of u tijdens de terugkijktermijn strafbare feiten pleegde. Soms vraagt Justis extra informatie op bij het Openbaar Ministerie, de Reclassering en de politie. Justis kan ook opzoeken of u iets strafbaars deed in andere landen.

Heeft u een strafblad? Schat dan uw kansen in met de VOG-check. Heeft u geen strafblad? Dan krijgt u de VOG. 

Terugkijktermijn

Justis kijkt meestal naar uw strafblad van de afgelopen 4 jaar. Voor jongeren tot 23 jaar is dit 2 jaar. Deze periode heet de terugkijktermijn.

Er zijn een aantal uitzonderingen op de terugkijktermijn. Zo kijkt Justis langer terug als u:

 • gestraft bent voor een zedendelict
 • in de gevangenis zat in de 4 jaar vóór uw VOG-aanvraag
 • een speciaal beroep heeft, zoals taxichauffeur, advocaat of boa

Heeft Justis binnen de terugkijktermijn gegevens gevonden die belangrijk zijn? Dan kijkt Justis ook naar uw strafblad van vóór de terugkijktermijn om te bepalen of u een VOG krijgt.

Geldigheid VOG

Een VOG is maar tijdelijk geldig. Uw werkgever of het ministerie bepaalt hoe oud uw VOG mag zijn.

Bij een VOG-aanvraag kijkt Justis alleen naar uw strafblad binnen de terugkijktermijn. Doet u na de aanvraag iets strafbaars? Dan heeft dat pas gevolgen voor uw VOG als u een nieuwe aanvraag doet.

In sommige beroepen screent Justis u de hele tijd. Bijvoorbeeld als u taxichauffeur bent, of medewerker in de kinderopvang. Doet u iets strafbaars? Dan krijgt Justis hiervan bericht en geeft dit door aan de toezichthouder van uw branche. Bij taxichauffeurs is dit de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Soms moet u opnieuw een VOG aanvragen. 

Afwijzing VOG

Bij een afwijzing krijgt u 2 momenten om te protesteren. Eerst krijgt u een brief met een 'voornemen tot afwijzing'. U heeft dan 2 weken om in een brief uit te leggen waarom u het hier niet mee eens bent. Wilt u uw eigen strafblad zien? Dan kunt u zelf uw strafblad opvragen bij de Justitiële Informatiedienst.

Daarna krijgt u de beslissing van Justis. Krijgt u geen VOG? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief bezwaarschrift. In het bezwaarschrift laat u weten waarom u het niet eens bent met de beslissing.

Het kan verstandig zijn om hulp van een advocaat te vragen bij het maken van uw bezwaar. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer ontvang ik een VOG?

  U krijgt de VOG meestal binnen 1 week, maar in ieder geval binnen 4 weken thuisgestuurd.

 • Wanneer is een VOG verplicht?

  De wet verplicht een VOG voor 'speciale beroepen'. Het gaat om:

  • leraren
  • medewerkers kinderopvang
  • taxichauffeurs

  Een VOG is ook verplicht voor beroepen waarin u:

  • werkt met vertrouwelijke gegevens, bijvoorbeeld opsporingsambtenaaar, advocaat, arts of beëdigd tolk
  • werkt met kwetsbare mensen, bijvoorbeeld reclasseringswerker, gezinsvoogd of medewerker in de gezondheidszorg
  • werkt met gegevens over iemands geld of spullen die veel waard zijn, bijvoorbeeld accountant of hypotheekadviseur
  • werkt voor de overheid

  Bij andere beroepen bepaalt uw werkgever zelf of hij een VOG van u wil.

  Andere reden VOG

  Andere organisaties dan uw werkgever mogen u ook om een VOG vragen, bijvoorbeeld voor:

  • het krijgen van een visum 
  • emigratie
  • lidmaatschap van een schietvereniging
  • adoptie
  • vrijwilligerswerk bij een sportvereniging
  • het aanvragen van een huisvestingsvergunning
  • het aanvragen van een exploitatievergunning
Terug naar boven Shape