Overslaan en naar de inhoud gaan

Meestal heeft u een VOG nodig als uw werkgever u hierom vraagt. Bij een aantal beroepen en functies is een VOG zelfs verplicht.

Specifieke beroepen

Voor sommige beroepen is in de wet bepaald dat een VOG verplicht is. Dat geldt voor:

 • Onderwijzers
 • Medewerkers in de kinderopvang
 • Taxichauffeurs 

Andere beroepen

Een VOG is ook verplicht als u gaat werken:

 • met vertrouwelijke gegevens (bijvoorbeeld opsporingsambtenaren, advocaten, artsen of beëdigde tolken)
 • met kwetsbare mensen (bijvoorbeeld reclasseringswerkers, gezinsvoogden of medewerkers in de gezondheidszorg)
 • met geld of kostbare goederen (bijvoorbeeld accountants of hypotheekadviseurs);
 • in een functie bij de overheid

Voor andere beroepen of sectoren bepaalt uw werkgever zelf of hij een VOG van u wil.

Overige situaties

Soms heeft u een VOG nodig voor iets anders dan uw werk. Bijvoorbeeld voor:

 • een visum en bij emigratie
 • een lidmaatschap van een schietvereniging
 • vakantiegezinnen en adoptie
 • vrijwilligerswerk bij een sportvereniging
 • het krijgen van een huisvestingsvergunning
 • het aanvragen van een exploitatievergunning

Voorwaarden VOG

Na uw aanvraag onderzoekt Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid) of u strafbare feiten heeft gepleegd.

Hiervoor kijkt Justis in het Justitieel Documentatiesysteem (“strafblad”) en de politieregisters. Ook kan men informatie opvragen bij het Openbaar Ministerie en de Reclassering. Feiten die in andere landen zijn geregistreerd kunnen ook mee worden genomen.

Geen strafbare feiten

Staan er geen strafbare feiten op uw naam? Dan krijgt u de VOG.

Wel strafbare feiten

Heeft u wel een strafblad? Dan kunt u soms toch een VOG krijgen. Justis kijkt namelijk of de strafbare feiten relevant zijn voor de functie of baan die u wilt. 

Daarbij gebruikt men zogenaamde screeningsprofielen voor beroepsgroepen. Voor een taxichauffeur bijvoorbeeld is een veroordeling voor rijden onder invloed van belang, maar misschien niet voor iemand die vertrouwelijke informatie verwerkt.

Terugkijktermijn

Niet alle gegevens uit uw verleden zijn van belang voor de beoordeling of u een VOG krijgt.

Alleen feiten die u heeft gepleegd tijdens de terugkijktermijn (afgelopen 4 jaar) spelen mee. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen:

 • Zedendelicten: onbeperkte terugkijktermijn.
 • Jongeren tot 23 jaar: terugkijktermijn van 2 jaar, behalve voor zedendelicten of zware geweldsdelicten.
 • Personen die in de terugkijktermijn in detentie hebben gezeten: verlenging van de terugkijktermijn met de periode van detentie.
 • Bijzondere termijnen voor specifieke functies: bijvoorbeeld een terugkijktermijn van 5 jaar voor taxichauffeurs en 10 jaar voor functies met hoge integriteitseisen, zoals advocaten of buitengewoon opsporingsambtenaren (ook jongeren tot 23 jaar).

Zijn binnen de terugkijktermijn gegevens gevonden die van belang zijn? Dan worden ook aanwezige gegevens vóór de terugkijktermijn meegenomen in de afweging om een VOG te weigeren.

Geldigheid van de VOG

Een VOG is niet onbeperkt geldig. Het is immers een momentopname. Uw werkgever of organisatie die de VOG vraagt, bepaalt hoe oud uw VOG mag zijn.

Soms vindt zogenaamde continue screening plaats. Begaat u een strafbaar feit? Dan krijgt Justis hiervan bericht en geeft dit door aan de toezichthoudende organisatie. U moet dan opnieuw een VOG aanvragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor taxichauffeurs en medewerkers in de kinderopvang.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe vraag ik een VOG aan?

  De VOG kunt u op verschillende manieren aanvragen:

  • Lever een aanvraagformulier in bij uw gemeente
  • Dien het digitaal in (alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden)
  • Geen vaste woon- of verblijfplaats? Doe de aanvraag via Justis.

  Kosten VOG

  Aan de aanvraag van de VOG zijn kosten (leges) verbonden. Meestal vergoedt uw werkgever deze kosten. Vrijwilligers krijgen soms een gratis VOG.

 • Wanneer weet ik of ik een VOG krijg?

  Heeft u geen strafbare feiten gepleegd? Dan krijgt u meestal binnen een week, maar uiterlijk binnen 4 weken na uw aanvraag uw VOG thuisgestuurd.

  Zijn er wel strafbare feiten zichtbaar en is Justis van plan om uw aanvraag af te wijzen? Dan stuurt Justis u eerst een brief met een voornemen tot afwijzing van uw aanvraag. Binnen 8 weken na uw aanvraag ontvangt u een schriftelijke beslissing.

  In bijzondere gevallen wordt uw aanvraag met spoed behandeld.

 • Wat nu als mijn verzoek om een VOG wordt afgewezen?

  Is Justis van plan om VOG te weigeren? Dan krijgt u eerst een brief met een voornemen tot afwijzing. Reageer binnen 2 weken schriftelijk op deze brief. Geef in uw brief aan waarom u het niet eens bent met het voornemen tot afwijzing. Wacht daarna het besluit van Justis af.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met het besluit? Maak dan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar. In het besluit van Justis staat vermeld waar en hoe u dit doet. Gebruik hiervoor ons voorbeeld bezwaarschrift.

  Geef in uw bezwaarschrift met duidelijke argumenten aan waarom u het niet eens bent met de afwijzing van uw aanvraag.

  Hulp nodig bij uw bezwaar? Neem contact op met een van onze juristen voor een doorverwijzing naar een advocaat.

  Inzien gegevens

  Wilt u voor uw bezwaarschrift uw eigen strafrechtelijke gegevens inzien? Verzoek hier dan schriftelijk om bij de Justitiële Informatiedienst.

  Beroep instellen

  Wordt uw bezwaarschrift ongegrond verklaard? Dan kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank.

Terug naar boven Shape