Logo Het Juridisch Loket
Cookie Privacy

Wat zijn de regels voor een verklaring omtrent gedrag (VOG)?

Voor sommige beroepen heeft u een 'verklaring omtrent gedrag' (VOG) nodig. Bijvoorbeeld als u leraar bent. Een VOG laat zien dat u geen strafbare dingen heeft gedaan waardoor u deze baan niet mag doen. Een VOG wordt ook wel 'bewijs van goed gedrag' genoemd. Justis bepaalt of u de VOG krijgt.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen

Wat is een VOG?

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is een document over uw gedrag. Met een VOG bewijst u dat u niets strafbaars heeft gedaan waardoor u een functie of taak niet mag doen.

Wanneer heeft u een VOG nodig?

Voor sommige beroepen is een VOG verplicht. Bijvoorbeeld als u leraar bent, of taxichauffeur. U heeft ook een VOG nodig als u in de gezondheidszorg werkt.

Ook sommige verenigingen mogen een VOG van u eisen. Bijvoorbeeld een schietvereniging.

Hoe vraagt u een VOG aan?

Een VOG vraagt u aan bij Justis. Uw werkgever of organisatie zegt hoe u de VOG moet aanvragen; online of schriftelijk:

  • Voor een online aanvraag krijgt u een e-mail van Justis.

  • Voor een schriftelijke aanvraag gaat u naar uw gemeente.

Staat u niet ingeschreven bij de gemeente? Dan kunt u de VOG aanvragen bij Justis.

Een VOG kost geld

Een VOG aanvragen kost geld. De online aanvraag kost € 33,85. Vraagt u de VOG schriftelijk aan? Dan betaalt u € 41,35.

Sommige werkgevers betalen deze kosten later aan u terug. Vrijwilligers krijgen soms een gratis VOG.

Let op

Er zijn bedrijven die voor u een VOG kunnen aanvragen. U betaalt dan extra kosten.

U krijgt de VOG binnen 4 weken

U krijgt de VOG binnen 1 tot 4 weken per post. Heeft u de VOG online aangevraagd? Dan kunt u kiezen voor een digitale VOG.

Hoe bepaalt Justis of u een VOG krijgt?

Als u een VOG aanvraagt, controleert Justis uw strafblad. Soms vraagt Justis extra informatie op. Bijvoorbeeld bij het Openbaar Ministerie (OM) of de politie. Justis kan ook opzoeken of u iets strafbaars heeft gedaan in andere landen.

Met een VOG-check kunt u uw kansen op een VOG controleren.

Heeft u geen strafblad? Dan krijgt u de VOG.

Wat als u een strafblad heeft?

Als u een strafblad heeft, kijkt Justis of de strafbare feiten op uw strafblad uitmaken voor uw nieuwe baan. Voor een taxichauffeur is een veroordeling voor rijden onder invloed van drank of drugs bijvoorbeeld een probleem. Maar misschien niet voor iemand die bij een bank werkt.

Justis kijkt ook hoe belangrijk het voor u is dat u de VOG krijgt. En of het gevaarlijk is voor de samenleving als u de VOG krijgt.

Alleen de afgelopen 4 jaar tellen

Justis kijkt naar uw strafblad van de afgelopen 4 jaar. Deze periode heet de terugkijktermijn. Bent u jonger dan 23 jaar? Dan is de terugkijktermijn 2 jaar.

Soms geldt een langere terugkijktermijn. Bijvoorbeeld als:

  • u bent veroordeeld voor seksueel misbruik of terrorisme

  • u tijdens de afgelopen 4 jaar in de gevangenis heeft gezeten. Of tijdens de afgelopen 2 jaar als u 23 of jonger bent.

  • u een bepaald beroep heeft, zoals taxichauffeur, advocaat of buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Heeft u een strafblad en wilt u dit zien? Dan kunt u uw strafblad opvragen.

Beslist Justis dat u geen VOG krijgt? Dan kunt u protesteren tegen deze beslissing.

Wat als u een VOG heeft en iets strafbaars doet?

Krijgt u een VOG en doet u daarna iets strafbaars? Dan hangt het van uw beroep af wat er gebeurt.

Voor sommige beroepen geldt een ‘continue screening’. Bijvoorbeeld als u taxichauffeur bent, of in de kinderopvang werkt. Bij continue screening krijgt Justis een melding als u iets strafbaars doet. Soms moet u dan opnieuw een VOG aanvragen via uw werkgever. Uw werkgever krijgt niet te horen om welk strafbaar feit het gaat.

Geldt voor uw beroep geen continue screening? Dan blijft uw VOG geldig als u iets strafbaars doet. Maar u krijgt misschien geen VOG als u later een nieuwe aanvraag doet.

Hoelang is uw VOG geldig?

Hoelang uw VOG geldig is, hangt af van uw situatie. Uw werkgever of de overheid bepaalt wanneer u een nieuwe VOG nodig heeft.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wanneer krijg ik een strafblad?
Logo Het Juridisch Loket

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso
Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven