Wanneer heb ik een verklaring omtrent gedrag nodig?

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U bewijst hiermee dat uw gedrag in het verleden geen probleem is voor bijvoorbeeld een baan of vrijwilligerswerk. Lees hieronder wanneer u een VOG nodig heeft en hoe u deze aanvraagt.

Soms is een VOG wettelijk verplicht. Denk aan beroepen als onderwijzers, medewerkers in de kinderopvang en taxichauffeurs.

Daarnaast kan uw werkgever om een VOG vragen, bijvoorbeeld als u gaat werken:

 • met vertrouwelijke gegevens;
 • met kwetsbare mensen;
 • met geld of kostbare goederen;
 • in een functie bij de overheid.

Tot slot heeft u soms een VOG nodig voor emigratie, een visum of als u bij een schietvereniging wilt.

Vraag de VOG op de volgende manier aan:

 • Lever een aanvraagformulier in bij uw gemeente.
 • Digitaal, onder bepaalde voorwaarden.
 • Geen vaste woon- of verblijfplaats? Doe de aanvraag via Justis.

Aan de aanvraag van de VOG zijn kosten (leges) verbonden. Uw werkgever vergoedt deze kosten meestal. Vrijwilligers krijgen soms een gratis VOG . Kijk voor meer informatie over de kosten van een VOG op de website van Justis.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een VOG te krijgen?

  Na uw aanvraag onderzoekt Justis of u strafbare feiten heeft gepleegd. Hierbij kijkt Justis in het Justitieel Documentatiesysteem ('strafblad') en de politieregisters. Ook kan men informatie opvragen bij het Openbaar Ministerie en de Reclassering.

  Heeft u geen strafbare feiten op uw naam staan? Dan krijgt u de VOG.

  Wel een strafblad?
  Vaak kunt u toch een VOG krijgen. Justis kijkt namelijk of de strafbare feiten relevant zijn voor de functie of baan die u wilt. Voor een taxichauffeur is een veroordeling voor rijden onder invloed van belang, maar misschien niet voor iemand die vertrouwelijke informatie verwerkt.

  Bij de beoordeling van de strafbare feiten maakt Justis gebruik van zogenaamde screeningsprofielen voor beroepsgroepen. Kijk voor meer informatie hierover op de website van Justis.

  Terugkijktermijn
  Niet alle gegevens uit uw verleden zijn van belang voor de beoordeling of u een VOG krijgt. Alleen feiten die u heeft gepleegd tijdens de terugkijktermijn (afgelopen 4 jaar) spelen mee. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen:

  • Zedendelicten: onbeperkte terugkijktermijn.
  • Jongeren tot 23 jaar: terugkijktermijn van 2 jaar, behalve voor zedendelicten of zware geweldsdelicten.
  • Personen die in de terugkijktermijn in detentie hebben gezeten: verlenging van de terugkijktermijn met de periode van detentie.
  • Bijzondere termijnen voor specifieke functies: bijvoorbeeld een terugkijktermijn van 5 jaar voor taxichauffeurs en 10 jaar voor functies met hoge integriteitseisen, zoals advocaten of buitengewoon opsporingsambtenaren. Kijk voor meer informatie hierover op de website van Justis.
 • Wanneer weet ik of ik een VOG krijg?

  Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u uiterlijk binnen 4 weken na uw aanvraag bericht.

  Zijn er wel strafbare feiten zichtbaar en is Justis van plan om uw aanvraag af te wijzen? Dan krijgt u binnen 8 weken na uw aanvraag een schriftelijke beslissing. Voordat u de beslissing krijgt, stuurt Justis u eerst een brief met een voornemen tot afwijzing van uw aanvraag.

  In bijzondere gevallen wordt uw aanvraag met spoed behandeld. Kijk voor meer informatie op de website van Justis.

 • Wat kan ik doen als mijn verzoek om een VOG wordt afgewezen?

  Is Justis van plan om uw aanvraag af te wijzen? Dan krijgt u eerst een brief met een voornemen tot afwijzing. Reageer schriftelijk op deze brief. Geef in uw brief aan waarom u het niet eens bent met het voornemen tot afwijzing.

  Wacht daarna het besluit van Justis af. Bent u het niet eens met het besluit? Maak dan binnen zes weken schriftelijk bezwaar. In het besluit van Justis staat vermeld waar en hoe u dit doet. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief Bezwaar. Geef in uw bezwaarschrift met duidelijke argumenten aan waarom u het niet eens bent met de afwijzing van uw aanvraag.

  Wilt u voor uw bezwaarschrift uw eigen strafrechtelijke gegevens inzien? Verzoek hier dan schriftelijk om bij de Justitiële Informatiedienst.

  Wordt uw bezwaarschrift ongegrond verklaard? Dan kunt u binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. Kijk voor meer informatie over de procedure bij de rechtbank op de website van de rechtspraak.

Anderen bekeken ook: