Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door de coronamaatregelen zijn onze vestigingen gesloten. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail.
Ga meteen naar
Stap 1

Stuur een e-mail of brief naar de justitiële informatiedienst

Vraag de Justitiële Informatiedienst of u uw strafblad kunt bekijken. Voeg toe:

 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • een kopie van uw geldige paspoort of ander identiteitsbewijs

Heeft u spoed? Geef dit aan in uw brief of e-mail en leg uit waarom. Soms kunt u dan sneller uw strafblad bekijken.

Minderjarigen kunnen vanaf 16 jaar zelf hun strafblad opvragen.

Stap 2

Bekijk uw strafblad bij de rechtbank

U krijgt binnen 4 weken bericht. De Justitiële Informatiedienst kijkt of er gegevens over u staan in het ‘Justitieel Documentatie Systeem’ (JDS). In dit computersysteem staat of u betrokken was bij een misdrijf of overtreding.

Staan er geen gegevens van u in het systeem? Dan heeft u geen strafblad. De Justitiële Informatiedienst belt u om dit door te geven.

Strafblad bekijken

Staan uw gegevens wel in het systeem? Dan heeft u een strafblad. U ontvangt hierover een brief van de Justitiële Informatiedienst. De dienst stuurt uw strafblad door naar de rechtbank in uw buurt, zodat u het daar kunt bekijken.

De rechtbank laat u per brief weten wanneer u uw gegevens mag bekijken. U mag geen kopieën maken. Het bekijken van uw gegevens is gratis.

Weigeren inzage strafblad

In bijzondere situaties kan de Justitiële Informatiedienst inzage in uw strafblad weigeren. Bijvoorbeeld als dit een strafrechtelijk onderzoek naar u in de weg staat. U krijgt dan een brief met uitleg. Bent u het hier niet mee eens? Maak dan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar. Gebruik hiervoor ons voorbeeld bezwaarschrift.

Stap 3

Laat onjuiste gegevens aanpassen

Bent u het niet eens met wat op uw strafblad staat? Of staan er fouten in? Vraag de Justitiële Informatiedienst dan om uw gegevens aan te passen of te verwijderen. Dit kan via een brief of e-mail.

De Justitiële Informatiedienst past alleen verschillen aan met de uitspraak van de rechter of de beslissing van het Openbaar Ministerie. Gegevens laten verwijderen is alleen mogelijk als u onterecht verdachte was. Dit moet dan in de uitspraak of beslissing staan.

Bezwaar tegen beslissing

U krijgt binnen 4 weken de beslissing. Bent u het niet eens met deze beslissing? Maak dan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar. Gebruik hiervoor ons voorbeeld bezwaarschrift.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is het verschil tussen een misdrijf en een overtreding?

  Misdrijven zijn ernstige strafbare feiten, zoals overvallen, diefstal, moord, identiteitsfraude en handel in drugs.

  Overtredingen zijn lichte strafbare feiten. Bijvoorbeeld door rood licht rijden en openbaar dronkenschap.

 • Hoelang blijven overtredingen op mijn strafblad staan?

  De meeste overtredingen blijven 5 jaar op uw strafblad staan. Kreeg u een gevangenisstraf of taakstraf? Dan blijft de overtreding 10 jaar op uw strafblad staan. Na uw overlijden blijft de overtreding 2 jaar op uw strafblad staan.

 • Hoelang blijven misdrijven op mijn strafblad staan?

  Gegevens over misdrijven blijven minimaal 20 jaar bewaard. Het hangt af van het soort misdrijf en uw situatie hoe lang de bewaartermijn precies is.

Terug naar boven Shape