Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. De wachttijd is langer dan normaal. Sorry voor het ongemak.
Ga meteen naar
Stap 1

Stuur een brief naar de justitiële informatiedienst

Vraag inzage in uw strafblad door een brief of e-mail te sturen naar de Justitiële Informatiedienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Vermeld in uw brief of e-mail de volgende gegevens:

 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • een kopie van uw geldige paspoort of ander identiteitsbewijs

Minderjarigen kunnen vanaf 16 jaar zelf een verzoek doen.

Stap 2

Wacht de behandeling van uw verzoek af

Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt opgevraagd of over u justitiële gegevens zijn vastgelegd in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). In dit register staat bij welke strafbare feiten u betrokken was. Bijvoorbeeld een veroordeling door de rechter, een stafbeschikking of een transactievoorstel.

Geregistreerde gegevens

Verdenking van of veroordeling voor een misdrijf staat altijd geregistreerd in het JDS. Ook voor een overtreding kunt u een strafblad krijgen. Dat gebeurt als sprake is van een (voorwaardelijke) vrijheidsstraf of een boete/transactie van minimaal € 100.

Stap 3

U krijgt bericht van de justitiële informatiedienst

Bent u niet bekend in het JDS? De Justitiële Informatiedienst geeft dit telefonisch aan u door.

Staan uw gegevens wel in het JDS? Dan ontvangt u binnen 4 weken een brief van de Justitiële Informatiedienst. Uw gegevens worden doorgestuurd naar de rechtbank.

Vervolgens krijgt u van deze rechtbank een brief wanneer u uw gegevens mag inzien. Dit doet u bij de griffie van de rechtbank in uw eigen woongebied. U mag geen kopieën maken. Het inzien van uw gegevens is gratis.

Weigering inzage

In bijzondere situaties kan de Justitiële Informatiedienst inzage weigeren. U krijgt hierover een brief. Bent u het niet eens met deze weigering? Maak dan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar.

Stap 4

Vraag aanpassing van onjuiste gegevens

Zijn uw gegevens in het JDS niet juist of onterecht opgenomen? Verzoek de Justitiële Informatiedienst schriftelijk om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Uw gegevens worden alleen gewijzigd, als ze afwijken van het gerechtelijk vonnis of een beslissing van het Openbaar Ministerie. Verwijdering is alleen mogelijk als bewezen is dat u onterecht bent verdacht. Bijvoorbeeld na een onderzoek door het Openbaar Ministerie.

Bezwaar

U krijgt binnen 4 weken een schriftelijke beslissing op uw verzoek. Bent u het met deze beslissing niet eens? Maak dan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar. Gebruik hiervoor ons voorbeeld bezwaarschrift.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is het verschil tussen een misdrijf en een overtreding?

  Misdrijven zijn ernstige strafbare feiten, zoals overvallen, diefstal, moord, identiteitsfraude en handel in drugs.

  Overtredingen zijn lichte strafbare feiten. Bijvoorbeeld verkeersovertredingen en openbaar dronkenschap.

 • Hoe lang blijven overtredingen geregistreerd staan?

  Hoe lang overtredingen geregistreerd blijven, hangt af van uw situatie:

  • De standaardtermijn is 5 jaar.
  • Als een vrijheidsstraf of taakstraf is opgelegd is de termijn 10 jaar.
  • Na overlijden is de termijn 2 jaar.
  • Als u verdachte was, maar door verjaring niet meer vervolgd kunt worden: direct na verjaring van het strafbare feit.
 • Hoe lang blijven misdrijven geregistreerd staan?

  De minimale bewaartermijn van gegevens over een misdrijf is 20 jaar. Het is afhankelijk van uw situatie hoe lang de bewaartermijn is.  

Terug naar boven Shape