Wat kan ik doen als mijn rijbewijs is ingenomen door de politie?

Vindt de politie dat u zich schuldig maakt aan een ernstige verkeersovertreding? Dan kan deze direct uw rijbewijs in beslag nemen.

Uw rijbewijs wordt door de politie binnen 3 dagen naar het Openbaar Ministerie gestuurd. De officier van justitie beslist daarna binnen 10 dagen of u uw rijbewijs terugkrijgt. U krijgt bericht wanneer en waar u uw rijbewijs kunt ophalen. Binnen 10 dagen moet u uw rijbewijs terugkrijgen, ook al heeft u nog niets van de officier van justitie gehoord.

Verkeersovertredingen moeten door de officier van justitie binnen 6 maanden na de dag van de inbeslagname voor de rechter worden gebracht. De rechter beslist over de zaak. Wordt de zaak niet binnen de termijn van 6 maanden door de rechter behandeld? Dan moet u uw rijbewijs terugkrijgen.

Zolang u uw rijbewijs niet terug heeft gekregen, mag u niet rijden. Gaat u toch rijden? Dan pleegt u een misdrijf. U kunt dan een (hoge) boete en/of een gevangenisstraf krijgen.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Hoe lang ben ik mijn rijbewijs kwijt?

  De rechter beslist tijdens een zitting op de rechtbank hoe lang u uw rijbewijs kwijt bent. Hoe lang u uw rijbewijs kwijt bent, of hoe lang u niet mag rijden, hangt af van de ernst van de verkeersovertreding. Het is mogelijk dat de rechter besluit dat u uw rijbewijs terugkrijgt, maar een tijd niet mag rijden. De rechter neemt in zijn overwegingen ook mee of het voor u niet de eerste keer is dat u voor een verkeersovertreding wordt bestraft.

  Ook het CJIB kan uw rijbewijs invorderen, bijvoorbeeld als u de opgelegde verkeersboetes niet heeft betaald. Uw rijbewijs kan dan voor een periode van 4 weken worden ingenomen. Om uw rijbewijs terug te krijgen, moet u het volledige openstaande bedrag betalen. Zodra uw betaling op de rekening van het CJIB is bijgeschreven, wordt uw rijbewijs per aangetekende post naar u opgestuurd.

 • Hoe krijg ik mijn rijbewijs terug?

  Uw rijbewijs kunt u terugvragen door een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief verzoek teruggave rijbewijs gebruiken. De rechtbank beslist of u uw rijbewijs terugkrijgt. Bewaar een kopie van het klaagschrift voor uzelf.

  In het klaagschrift vermeldt u:

  • Uw naam en adres;
  • Datum en ondertekening;
  • Omschrijving van de beslissing waar u het niet mee eens bent (stuur een kopie van de beslissing mee);
  • Waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • Waarom het belangrijk is dat u uw rijbewijs terugkrijgt of waar u uw rijbewijs voor nodig heeft(stuur bewijsstukken mee).

   

  Heeft u al een dagvaarding of oproep ontvangen?
  Dan kunt u uw klaagschrift (aangetekend) opsturen naar de rechtbank, sector strafrecht, van het arrondissement (district) waar u moet verschijnen. U kunt het ook persoonlijk inleveren bij de griffie van deze rechtbank. Vraag in dat geval ook om een ontvangstbewijs. Het adres van de rechtbank staat vermeld op de dagvaarding of de oproep.

  Heeft u nog geen dagvaarding of oproep ontvangen?
  Dan kunt u uw klaagschrift sturen naar de rechtbank, sector strafrecht, van het arrondissement (district) waar de overtreding is begaan. U kunt het ook persoonlijk inleveren bij de griffie van deze rechtbank. Vraag in dat geval ook om een ontvangstbewijs. Op de website van de Rechtspraak [link] kunt u nakijken bij welk arrondissement u moet zijn.

 • Hoe groot is de kans dat mijn klaagschrift succes heeft?

  Als u een klaagschrift heeft ingediend is het aan de rechter om te bepalen of u het rijbewijs terug krijgt. Als u uw rijbewijs nodig heeft voor bijvoorbeeld uw werk, dan kan de rechter hier soms rekening mee houden. Het is daarom altijd verstandig om in uw klaagschrift aan te geven waarom u uw rijbewijs nodig heeft.