Overslaan en naar de inhoud gaan

Rijden onder invloed van alcohol

U mag niet meer dan 0,5 promille alcohol in uw bloed hebben als u een voertuig bestuurt, zoals een auto of motor. Krijgt u een blaastest? Dan bent u strafbaar bij meer dan 220 microgram alcohol per liter lucht.

Voor beginnende bestuurders is dit 0,2 promille in uw bloed en 88 microgram bij een blaastest. U bent beginnend bestuurder als u:

 • bromfiets of snorfiets rijdt en jonger bent dan 24 jaar
 • auto of motor rijdt en korter dan 5 jaar uw rijbewijs heeft

Gebruikt u alcohol samen met drugs? Dan gelden strengere regels en bent u strafbaar met minder alcohol in uw bloed.

Onderzoek naar alcoholgebruik

In sommige situaties mag de politie eisen dat u meewerkt aan een onderzoek naar alcoholgebruik:

 • De politie vermoedt dat u alcohol gebruikte.
 • U laat gevaarlijk rijgedrag zien.
 • De politie houdt een algemene verkeerscontrole.

De politie mag u dan op straat een blaastest laten doen. Ook kijken zij naar uw gedrag, bijvoorbeeld hoe u spreekt en of u uw evenwicht kunt bewaren.

Ademanalyse

Blijkt uit de blaastest of uit uw gedrag dat u misschien te veel alcohol gebruikte? Dan brengt de politie u naar het politiebureau voor een ademanalyse. U moet dan opnieuw blazen in een beter apparaat. Het resultaat hiervan gebruikt de politie in uw zaak.

Bloedonderzoek alcohol

Kunt u om medische redenen niet meewerken aan de ademanalyse? Of vermoedt de politie dat u ook drugs gebruikte? Dan mag de politie met een bloedonderzoek testen of er alcohol of drugs in uw bloed zit.

De politie bewaart de resultaten van de onderzoeken in uw strafdossier. De officier van justitie kan deze als bewijs gebruiken in een strafproces.

Tegenonderzoek alcohol

Nadat u de uitslag krijgt, kunt u meteen vragen om een tegenonderzoek. De politie moet u dit vertellen.

Het tegenonderzoek is altijd een bloedonderzoek bij een laboratorium van uw keuze. De kosten van dit onderzoek zijn voor uzelf.

Rijden onder invloed van drugs

Voor de meeste drugs geldt dat u helemaal niet mag rijden als u ze gebruikt.

Een aantal drugs mag u gebruiken tot aan de wettelijk vastgestelde grens. Heeft u meer in uw bloed terwijl u een voertuig bestuurt, zoals een auto of motor? Dan bent u strafbaar. Er gelden wettelijke grenzen voor:

 • amfetamine
 • methamfetamine
 • cocaïne
 • MDMA
 • MDEA
 • MDA
 • cannabis
 • heroïne
 • morfine
 • GHB
 • gamma butyro-lacton
 • 1,4-butaandiol

Gebruikt u meerdere soorten drugs door elkaar? Of neemt u drugs samen met alcohol? Dan gelden strengere regels en bent u strafbaar met minder drugs in uw bloed.

Onderzoek naar drugsgebruik

U moet meewerken aan een onderzoek naar drugsgebruik als:

 • de politie vermoedt dat u drugs gebruikte
 • u gevaarlijk rijgedrag laat zien
 • de politie een algemene verkeerscontrole houdt

De politie mag u dan op straat een speekseltest laten doen. Zij kijken ook of er iets te zien is aan uw ogen of uw gedrag, bijvoorbeeld hoe u spreekt en of u uw evenwicht kunt bewaren.

Bloedonderzoek drugs

Blijkt uit de speekseltest, uw ogen of uw gedrag dat u misschien te veel drugs gebruikte? Dan brengt de politie u naar het politiebureau voor een bloedonderzoek. Hiermee test de politie hoeveel en wat voor soort drugs u gebruikte.

De politie bewaart de resultaten van de onderzoeken in uw strafdossier. De officier van justitie kan deze als bewijs gebruiken in een strafproces.

Tegenonderzoek drugs

U mag na de uitslag vragen om een tegenonderzoek. De politie moet u dit uitleggen.

Het tegenonderzoek is altijd een bloedonderzoek bij een laboratorium van uw keuze. De kosten van dit onderzoek zijn voor uzelf.

Rijden onder invloed van medicijnen

Voor het gebruik van medicijnen in het verkeer geeft de wet geen maximale hoeveelheid. Zorgt het gebruik van uw medicijn ervoor dat u minder goed kunt rijden? Dan bent u strafbaar als u toch gaat rijden.

Lees altijd goed de bijsluiter van uw medicatie. Zo komt u erachter of u mag rijden met de medicijnen.

Gebruikt u medicijnen en alcohol of drugs samen? Dan gelden strengere regels in het verkeer.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Welke straf staat er op rijden onder invloed?

  U kunt een of meer van deze straffen krijgen:

  Uw straf hangt af van:

  • de hoeveelheid alcohol of drugs die u gebruikte
  • of u beginnend bestuurder bent
  • of u eerder bent bestraft voor rijden onder invloed
  • het soort voertuig dat u bestuurt
  • of u een verkeersongeval veroorzaakte

  De officier van justitie beslist of u voor de rechter moet komen of bij het Openbaar Ministerie. U krijgt hierover een brief.

  Rijden onder invloed is een misdrijf. Hiervoor krijgt u een strafblad. Het is daarom verstandig om hulp te vragen van een advocaat.

  Recidiveregeling

  Als u onder de recidiveregeling valt, wordt uw rijbewijs automatisch ongeldig. U valt onder deze regeling in de volgende situaties:

  • U wordt binnen 5 jaar voor de 2e keer aangehouden met alcohol in uw bloed. En de 2e keer heeft u 1,3 promille of meer.
  • U wordt binnen 5 jaar voor de 2e keer aangehouden met drugs in uw bloed. En beide keren gaat het om meer dan de toegestane hoeveelheid.
  • U wordt binnen 5 jaar voor de 2e keer aangehouden onder invloed van verschillende drugs, of drugs en alcohol samen.
  • U wordt binnen 5 jaar voor de 2e keer aangehouden met drugs of alcohol in uw bloed. En u weigert 1 keer of beide keren mee te werken aan een onderzoek.

  U krijgt alleen een nieuw rijbewijs als u opnieuw theorie- en praktijkexamen doet. U moet ook bewijzen dat u weer geschikt bent om te rijden.

 • Mag ik een drugs- of alcoholtest weigeren?

  Als u weigert mee te werken aan een onderzoek naar alcohol- of drugsgebruik, bent u strafbaar.

  Weigert u een speekseltest of blaastest op straat? Dan kunt u hiervoor een boete krijgen. De politie kan u meenemen naar het politiebureau voor verder onderzoek.

  Voor een ademanalyse of bloedonderzoek heeft de politie uw toestemming nodig. Geeft u geen toestemming? Dan kan de officier van justitie of een bevoegde politie-ambtenaar een bevel tot medewerking geven. U moet dan toch meewerken aan de ademanalyse of het bloedonderzoek.

  Rijverbod

  Als u niet meewerkt, kunt u naast de boete een rijverbod krijgen. U kunt ook een onderzoek naar uw rijvaardigheid krijgen door het CBR. Het CBR beslist of u uw rijbewijs verliest.

 • Hoe lang moet ik wachten voordat ik weer mag rijden nadat ik alcohol of drugs heb gebruikt?

  Hiervoor zijn geen wettelijke regels. U mag pas weer rijden als de hoeveelheid alcohol en drugs in uw lichaam is gedaald onder de toegestane hoeveelheid. Hoelang het duurt voordat u weer mag rijden, verschilt per persoon en per situatie.

 • Mag ik fietsen als ik alcohol heb gedronken?

  U mag niet fietsen als u te veel alcohol heeft gedronken of drugs heeft gebruikt. Hiervoor gelden dezelfde grenzen als bij andere voertuigen zoals de auto of motor.

  Straf dronken fietsen

  Gaat u toch fietsen met te veel alcohol op? Dan kunt u een boete krijgen. De politie kan u ook een rijverbod geven voor een aantal uren. U mag dan niet meer fietsen of een ander voertuig besturen.

  De politie mag niet uw rijbewijs afpakken als zij u op de fiets aanhouden met te veel alcohol.

  Fietst u met alcohol of drugs op en brengt u uzelf of anderen in gevaar door gevaarlijk rijgedrag? Of veroorzaakt u een ongeluk? Dan kunt u een hogere straf krijgen.

Terug naar boven Shape