Rijden onder invloed: wat zijn de regels? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Ik wil de regels weten voor:

Alcohol

Heeft u meer dan 0,5 promille alcohol (ongeveer 2 glazen) in uw bloed? Of is er meer dan 220 microgram per liter lucht gemeten bij een blaastest? Dan bent u strafbaar.

Voor beginnende bestuurders ligt de grens voor alcohol lager. Namelijk op 0,2 promille of 88 microgram. Deze lagere limieten gelden voor:

 • brom- en snorfietsers tot 24 jaar
 • automobilisten en motorrijders die korter dan 5 jaar een rijbewijs hebben

Gebruikt u alcohol samen met drugs? Dan gelden lagere limieten voor beide.

Onderzoek naar alcoholgebruik

De politie kan u opdragen mee te werken aan een onderzoek:

 • bij vermoeden van alcoholgebruik
 • als u gevaarlijk rijgedrag vertoont
 • bij een algemene controle

De politie heeft de volgende mogelijkheden om vast te stellen of u (te veel) alcohol heeft gebruikt:

 • blaastest op straat
 • beoordelen lichamelijke functies zoals ogen, spraak en evenwicht
 • ademanalyse
 • bloedonderzoek

Ademanalyse

Blijkt uit de blaastest op straat of uit uw lichamelijke functies dat u misschien (te veel) alcohol heeft gebruikt? Dan houdt de politie u aan en brengt u naar het politiebureau. Daar krijgt u een ademanalyse.

Het resultaat van dit onderzoek mag als bewijs worden gebruikt. Nadat u de uitslag heeft gekregen, kunt u wel meteen vragen om een tegenonderzoek. De kosten van dit onderzoek zijn voor uzelf.

Bloedonderzoek

Kunt u om bijzondere medische redenen niet meewerken aan de ademanalyse? Of vermoedt de politie dat u niet alleen alcohol, maar ook drugs heeft gebruikt? Dan kan de politie bloedonderzoek doen. Hiervoor is uw toestemming of een bevel tot medewerking nodig.

Drugs

Rijden onder invloed van drugs is verboden. Voor een aantal drugs geldt een wettelijk vastgestelde limiet:

 • amfetamine
 • methamfetamine
 • cocaïne
 • MDMA
 • MDEA
 • MDA
 • cannabis
 • heroïne
 • morfine
 • GHB
 • gamma butyro-lacton
 • 1,4-butaandiol

Heeft u van deze middelen meer gebruikt dan de toegestane limiet? Dan bent u strafbaar als u toch gaat rijden. Gebruikt u drugs die niet op deze lijst staan? Dan mag u niet rijden als uw rijvaardigheid door die drugs wordt beïnvloed.

Gebruikt u meerdere soorten drugs of neemt u drugs samen met alcohol? Dan gelden lagere limieten.

Onderzoek naar drugsgebruik

De politie kan u opdragen mee te werken aan een onderzoek:

 • bij vermoeden van drugsgebruik
 • als u gevaarlijk rijgedrag vertoont
 • bij een algemene controle

De politie heeft de volgende mogelijkheden om vast te stellen of u drugs heeft gebruikt:

 • speekseltest
 • beoordelen lichamelijke functies zoals ogen, spraak en evenwicht
 • bloedonderzoek

Blijkt uit een speekseltest of lichamelijke functies dat u misschien (te veel) drugs heeft gebruikt? Dan kan de politie u vragen mee te werken aan een bloedonderzoek. Met het bloedonderzoek kan hoeveelheid en soort drugs worden vastgesteld. Hiervoor is uw toestemming of een bevel tot medewerking nodig.

Medicijnen

Voor het gebruik van medicijnen in het verkeer geeft de wet geen limiet. Zorgt het gebruik van uw medicijn voor een vermindering van uw rijvaardigheid? Dan bent u strafbaar als u toch gaat rijden.

Lees altijd goed de bijsluiter van uw medicatie. Zo komt u erachter of het gebruik van uw medicijn uw rijvaardigheid vermindert.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Welke straf kan ik verwachten als ik rijd met te veel alcohol of drugs?

  De straf is afhankelijk van uw situatie. Bij de bepaling van de straf speelt bijvoorbeeld mee:

  • hoeveel alcohol of drugs u heeft gebruikt
  • of u beginnend bestuurder bent
  • of u eerder bent bestraft voor rijden onder invloed
  • het soort voertuig dat u bestuurt
  • of u een verkeersongeval heeft veroorzaakt

  U kunt (een combinatie van) de volgende straffen verwachten:

  Het hangt af van uw situatie welke strafrechtelijke procedure wordt gevolgd.

  Recidiveregeling

  Bent u binnen 5 jaar voor de tweede keer veroordeeld voor rijden met te veel alcohol of drugs? En heeft u bij de tweede veroordeling een alcoholgehalte van meer dan 1,3 promille? Dan wordt uw rijbewijs automatisch ongeldig.

  U krijgt alleen een nieuw rijbewijs als u opnieuw theorie- en praktijkexamen doet. Ook moet u aantonen dat u geschikt bent om een motorvoertuig te besturen.

  De recidiveregeling geldt voor alle bestuurders.

 • Mag ik een drugs- of alcoholtest weigeren?

  Als u weigert mee te werken aan een onderzoek naar alcohol- of drugsgebruik, bent u strafbaar.

  Weigert u een speekseltest of blaastest op straat? Dan begaat u een overtreding. U kunt hiervoor een boete krijgen.

  Voor bloedonderzoek heeft de politie uw toestemming nodig. Geeft u geen toestemming? Dan kan de (hulp)officier van justitie of een bevoegde politie ambtenaar een bevel tot medewerking geven. U moet dan alsnog meewerken aan het bloedonderzoek. Ook kunt u worden vervolgd wegens uw weigering om niet mee te werken. Dit is een misdrijf. U kunt hiervoor een boete en/of ontzegging van de rijbevoegdheid krijgen.

  Bent u eerder veroordeeld voor rijden onder invloed of weigering om mee te werken aan een alcohol-of drugstest? Bij een tweede veroordeling binnen 5 jaar wordt uw rijbewijs ongeldig.

 • Hoe lang moet ik wachten voordat ik weer mag rijden nadat ik alcohol of drugs heb gebruikt?

  Hiervoor zijn geen wettelijke regels. U mag pas weer rijden als de alcohol en drugs in uw lichaam onder de vastgestelde limiet zijn gedaald. Hoe lang het duurt voordat u weer mag rijden, verschilt per persoon en per situatie.

 • Mag ik fietsen als ik alcohol heb gedronken?

  U mag niet fietsen als u te veel alcohol heeft gedronken. Het alcoholgehalte in uw bloed mag niet hoger zijn dan 0,5 promille.

  Straf

  Gaat u toch fietsen met te veel alcohol op? Dan kunt u een boete krijgen. De politie kan u ook een rijverbod geven voor een aantal uren. U mag dan niet meer fietsen, maar ook niet autorijden. De politie kan uw rijbewijs niet invorderen als u op de fiets wordt aangehouden met te veel alcohol.

  Fietst u met alcohol op en brengt u uzelf of anderen in gevaar door gevaarlijk rijgedrag? Of veroorzaakt u een ongeval? Dan kunt u een hogere straf krijgen.

Terug naar boven Shape