Wat zijn de normen voor alcohol en drugs in het verkeer?

Het is wettelijk verboden een voertuig (ook een fiets of brommer) te besturen onder invloed van alcohol, drugs en bepaalde medicijnen. Rijden onder invloed is een misdrijf. De straffen variëren van hoge geldboetes en een rijverbod tot inname van uw rijbewijs en gevangenisstraf.

Zit er meer dan 0,5 promille (ongeveer 2 glazen) alcohol in uw bloed of wordt er meer dan 220 microgram per liter gemeten bij een blaastest? Dan bent u strafbaar.

Voor beginnende bestuurders ligt de alcohollimiet op 0,2 promille of 88 microgram. Deze lagere limieten gelden voor alle brom- en snorfietsers tot 24 jaar en voor elke automobilist en motorrijder die korter dan 5 jaar een rijbewijs heeft.

Veelgestelde vragen

 • Welke straf krijg ik als ik rijd wanneer ik teveel heb gedronken?

  Als u rijdt met een te hoog alcoholpromillage in uw bloed kan de politie u verbieden verder te rijden of uw rijbewijs innemen. Bij letsel of schade aan anderen, roekeloos rijgedrag of eerdere veroordelingen dagvaardt de officier van justitie u meestal. U krijgt dan geen bekeuring thuisgestuurd, maar een dagvaarding om bij de rechter te verschijnen. De rechter beslist wat uw straf wordt.

  Ook kan een slachtoffer schade op u verhalen. Dit kan via het strafrecht of een procedure bij de kantonrechter.

  Meer informatie over alcohol en verkeer vindt u op de website van het Openbaar Ministerie.

 • Wat zijn de normen voor drugs en medicijnen in het verkeer?

  Alle hard- en softdrugs in het verkeer zijn absoluut taboe. Dus ook cannabis en de partydrugs XTC en amfetamine. Via een bloed- of urineproef is drugsgebruik aan te tonen. Een verdachte bestuurder zal deze proef verplicht moeten ondergaan.

  Ook bij medicijngebruik bent u verantwoordelijk in het verkeer. Sommige medicijnen kunnen het reactievermogen verminderen, al dan niet in combinatie met alcohol. Vaak wordt u hiervoor gewaarschuwd in de bijsluiter van de medicijnen.

 • Welke straf krijg ik als ik rijd wanneer ik drugs heb gebruikt?

  Wanneer u rijdt met drugs in uw lichaam, kunnen de straffen enorm zijn: een gevangenisstraf van drie maanden of een geldboete van € 4.500,-. Daarnaast kan er een rijontzegging worden opgelegd van maximaal 5 jaar. Als u eerder een rijontzegging opgelegd heeft gekregen, kan er een rijontzegging worden opgelegd voor een periode van maximaal 10 jaar.

  Meer informatie over drugs en medicijnen in het verkeer vindt u op de website van het Openbaar Ministerie.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Verkeersovertredingen
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.