Welke straf krijg ik bij een snelheidsovertreding?

Wanneer u een snelheidsovertreding begaat, heeft dit gevolgen. Een kleine snelheidsovertreding wordt minder hard bestraft, dan een grove snelheidsovertreding. De straffen variëren tussen een boete en het innemen van het rijbewijs of voertuig. Daarnaast maakt het ook nog uit of u eerder een overtreding hebt begaan.

Kies uw situatie:

Ons advies:

Bij een snelheidsovertreding tot 30 km per uur te hard wordt de zaak afgedaan met een boete. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) stuurt u hierover een brief met een acceptgiro.

Op de website van het Openbaar Ministerie kunt u per snelheidsovertreding bekijken hoe hoog de boete is.

Ons advies:

Bij een snelheidsovertreding tussen de 30 en 50 km per uur te hard wordt de overtreding geregistreerd in het Register Gedocumenteerde Snelheidsovertredingen. U krijgt een extra hoge boete.

Wanneer u tot 40 km per uur te hard rijdt op de autosnelweg krijgt u een alleen een boete. U krijgt dan een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

Als u al eens eerder een hoge boete heeft gekregen, kan er ook worden besloten dat u bij de rechter moet voorkomen.

Let op:

Als u 30 kilometer of meer te hard rijdt op de brommer, kan het (auto) rijbewijs worden ingenomen.

Ons advies:

Wanneer u 50 km per uur te hard heeft gereden of meer, kan de politie ter plekke uw rijbewijs innemen. De rechter bepaalt wanneer u uw rijbewijs weer terug krijgt.

De rechter kijkt hierbij of u eerder uw rijbewijs bent kwijt geweest of een hoge boete heeft gekregen. Ook zal de rechter een hoge boete of een andere straf opleggen, zoals een taakstraf.

Ons advies:

Gaat u met meer dan 100% over de maximum snelheid heen (dus de dubbele snelheid)? Dan kan de politie uw auto of motor in beslag nemen. U bent uw voertuig dan in ieder geval een tijd kwijt. De rechter bepaalt uiteindelijk de straf en of u uw auto of motor terug krijgt. Vaak wordt het rijbewijs dan ook een tijd ingehouden.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Verkeersovertredingen
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.