Overslaan en naar de inhoud gaan

Zitting Openbaar Ministerie (OM)

Het Openbaar Ministerie (OM) kan u voor lichtere strafbare feiten uitnodigen voor een Taakstrafzitting OM. Tijdens dit gesprek doet (een medewerker van) de officier van justitie u een voorstel voor een straf. Er is geen rechter bij dit gesprek.

Voor welke feiten?

Voorbeelden van lichtere strafbare feiten zijn winkeldiefstal, bedreiging, vandalisme met geringe schade, belediging van een ambtenaar in functie.

Welke straffen?

 • taakstraf van maximaal 120 uur
 • geldboete
 • schadevergoeding voor het slachtoffer
 • seponeren onder bepaalde voorwaarden
 • een combinatie van deze straffen

Het OM kan geen gevangenisstraf opleggen.

Akkoord gaan of niet?

Gaat u akkoord met het voorstel? Dan moet u de straf juist nakomen of uitvoeren.

Accepteert u het voorstel niet of komt u het voorstel niet na? Dan legt de officier van justitie uw zaak meestal alsnog voor aan de strafrechter. U krijgt hiervoor een dagvaarding thuis. De rechter beslist of en welke straf u krijgt.

Advocaat nodig?

Een advocaat is niet verplicht. Neem voor meer informatie over uw situatie contact op met het Juridisch Loket. Wij kunnen u doorverwijzen naar een advocaat.

Zitting strafrechter

 • Zitting politierechter

 • Meervoudige strafkamer

Zitting kantonrechter

Het Openbaar Ministerie (OM) stuurt u een dagvaarding voor de kantonrechter voor lichte overtredingen. Bijvoorbeeld door rood rijden, geen voorrang verlenen of wildplassen.

Heeft u beroep ingesteld tegen een administratieve boete (bijvoorbeeld voor een kleine snelheidsovertreding of fietsen zonder licht)? Of heeft u een transactievoorstel niet betaald? Dan komt uw zaak ook voor de kantonrechter.

Verloop zitting

De rechter geeft eerst uitleg over de zitting. Daarna doet hij kort onderzoek naar uw zaak, bijvoorbeeld door u vragen te stellen. Vervolgens vertelt de officier van justitie wat hij van uw zaak vindt en welke straf hij eist. U mag vertellen wat u van de verdenking en de straf vindt.

U krijgt meestal op de zitting van de kantonrechter te horen of en welke straf u krijgt. De uitspraak krijgt u thuisgestuurd.

Kijk voor meer informatie over de strafzitting bij de kantonrechter op de website van de Rechtspraak.

Advocaat nodig?

Een advocaat is niet verplicht. Wilt u toch hulp van een advocaat? Voor een strafzaak bij de kantonrechter krijgt u meestal geen toevoeging (subsidie). U moet de advocaat zelf betalen. Tenzij sprake is van heel bijzondere omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met het Juridisch Loket.

Welke straffen?

 • taakstraf
 • boete
 • ontzegging van de rijbevoegdheid
 • schadevergoeding voor het slachtoffer
 • vrijheidsstraf

De kantonrechter kan u vrijspreken. Bijvoorbeeld als er niet genoeg bewijs is.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van de rechter?

  Uitspraak van de kantonrechter

  Stel binnen 2 weken na de datum van de uitspraak hoger beroep in. Lees op de website van de Rechtspraak hoe u hoger beroep instelt.

  Let hierbij op het volgende:

  • Bij een boete lager dan € 50 kunt u slechts in uitzonderingsgevallen in hoger beroep.
  • Bij een boete tussen de € 50 en € 500 kan het gerechtshof besluiten om het beroep niet te behandelen. U moet de boete dan toch betalen.

  Wilt u hoger beroep instellen tegen een beslissing van de kantonrechter op uw beroep tegen een verkeersboete? Dat kan alleen als de boete hoger is dan €70,-. U moet dan binnen zes weken hoger beroep instellen. 

  Uitspraak van de politierechter of de meervoudige kamer 

  Stel binnen 2 weken na de datum van de uitspraak hoger beroep in. Lees op de website van de Rechtspraak hoe u hoger beroep instelt en hoe de procedure verder verloopt.

 • Is het verstandig om afstand te doen van mijn recht om beroep in te stellen?

  Bent u het eens met het vonnis van de strafrechter? Dan kunt u tijdens de zitting afstand doen van uw recht om hoger beroep in te stellen. De rechter vraagt u meestal of u dit wilt.

  Twijfelt u? Doe dan geen afstand. Overleg na de zitting met uw advocaat over uw situatie. Of neem contact op met het Juridisch Loket. Wij kunnen u doorverwijzen naar een advocaat.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape