Wat kan ik verwachten van een zitting? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

TOM-zitting

Het Openbaar Ministerie (OM) kan u voor lichte strafbare feiten uitnodigen voor een Taakstrafzitting OM. Tijdens dit gesprek doet (een medewerker van) de officier van justitie u een voorstel om uw zaak af te handelen. Er is geen rechter bij dit gesprek. U bent niet verplicht om naar de zitting te gaan.

Welke overtredingen en misdrijven?

 • overtredingen. Dit zijn lichte strafbare feiten, bijvoorbeeld vandalisme, niet voldoen aan identificatieplicht of openbare dronkenschap.
 • misdrijven waarop maximaal 6 jaar gevangenisstraf staat, bijvoorbeeld winkeldiefstal of eenvoudige mishandeling.

Welke straffen?

 • taakstraf van maximaal 120 uur
 • geldboete
 • schadevergoeding voor het slachtoffer
 • seponeren onder bepaalde voorwaarden
 • een combinatie van deze straffen

Het OM kan geen gevangenisstraf opleggen.

Akkoord gaan of niet?

Accepteert u het voorstel niet of komt u het voorstel niet na? Dan legt de officier van justitie uw zaak alsnog voor aan de strafrechter. U krijgt hiervoor een dagvaarding thuis. De rechter beslist of en welke straf u krijgt.

Gaat u akkoord met het voorstel? Dan moet u de straf goed uitvoeren.
U bekent geen schuld als u het voorstel accepteert. U hoeft niet naar de rechter. Maar u krijgt u mogelijk wel een registratie in uw Justitieel Documentatie Systeem (strafblad). Dat kan gevolgen hebben, bijvoorbeeld als u een verklaring omtrent gedrag nodig heeft.

Advocaat nodig?

Een advocaat is niet verplicht. Neem voor meer informatie over uw situatie contact op met een van onze juristen. Wij kunnen u dooverwijzen naar een advocaat.

OM-zitting (strafbeschikking)

Het Openbaar Ministerie (OM) mag zelf een straf opleggen in de vorm van een strafbeschikking. Hier komt geen rechter aan te pas. Dat kan op twee manieren:

 1. U krijgt direct een brief thuis. Deze herkent u aan de “O” op de brief. U hoeft niet naar een zitting bij het OM. Bent u het niet eens met de straf? Stel dan binnen twee weken verzet in.
 2. U krijgt een uitnodiging voor een OM-zitting. Het OM is dan van plan om u een hoge boete, taakstraf, gedragsaanwijzing of rijverbod op te leggen. Op de zitting kunt u aangeven wat u van de straf vindt.

Welke overtredingen en misdrijven?

 • overtredingen. Dit zijn lichte strafbare feiten, bijvoorbeeld vandalisme, niet voldoen aan identificatieplicht of openbare dronkenschap.
 • misdrijven waarop maximaal 6 jaar gevangenisstraf staat, bijvoorbeeld winkeldiefstal of eenvoudige mishandeling.

Welke straffen?

 • geldboete
 • taakstraf van maximaal 180 uur
 • ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal 6 maanden
 • schadevergoeding voor het slachtoffer
 • gedragsaanwijzing (bijvoorbeeld een stadionverbod)

Het OM kan u geen gevangenisstraf geven in een strafbeschikking.

Akkoord gaan of niet?

U bent niet verplicht om naar de zitting te gaan. Geeft u op de zitting al aan dat u het niet eens bent met de voorgestelde straf? Dan legt het OM uw zaak meestal alsnog voor aan de strafrechter.

Geeft het OM wel een strafbeschikking en bent u het daarmee niet eens? Stel dan binnen 14 dagen verzet in. Doe dit per brief of ga persoonlijk langs bij het arrondissementsparket.

Na uw verzet kijkt het OM opnieuw naar uw zaak. Het OM kan besluiten om:

 • de zaak in te trekken (seponeren)
 • de strafbeschikking te wijzigen
 • uw zaak voor de strafrechter te brengen

Bent u het eens met de strafbeschikking? Voer uw straf dan goed uit.

Gaat u akkoord met de strafbeschikking? Dan bekent u schuld en staat uw straf vast. U krijgt hierdoor een registratie in uw justitiële documentatiesysteem (strafblad). Dat kan gevolgen hebben, bijvoorbeeld als u een verklaring omtrent gedrag nodig heeft.

Advocaat nodig?

Een advocaat is niet verplicht. Neem voor meer informatie over uw situatie contact op met een van onze juristen. Wij kunnen u doorverwijzen naar een advocaat.

Zitting kantonrechter

Het Openbaar Ministerie (OM) stuurt u een dagvaarding voor de kantonrechter voor lichte overtredingen. Bijvoorbeeld door rood rijden, geen voorrang verlenen of wildplassen.

Heeft u beroep ingesteld tegen een administratieve boete, bijvoorbeeld voor een kleine snelheidsovertreding of fietsen zonder licht? Of heeft u een transactievoorstel niet betaald? Dan komt uw zaak ook voor de kantonrechter.

Verloop zitting

U bent niet verplicht om naar de zitting te gaan. De rechter geeft uitleg over de zitting en doet kort onderzoek naar uw zaak. De rechter kan vragen stellen. Daarna vertelt de officier van justitie welke straf hij eist. U mag tot slot ook uw verhaal doen.

De kantonrechter doet meestal meteen uitspraak. De uitspraak krijgt u thuisgestuurd.

Advocaat nodig?

Een advocaat is niet verplicht. Wilt u toch hulp van een advocaat? Voor een strafzaak bij de kantonrechter krijgt u meestal geen toevoeging (subsidie). U moet de advocaat zelf betalen. Tenzij sprake is van heel bijzondere omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

Welke straffen?

 • taakstraf
 • boete
 • ontzegging van de rijbevoegdheid
 • schadevergoeding voor het slachtoffer
 • vrijheidsstraf

De kantonrechter kan u vrijspreken. Bijvoorbeeld als er niet genoeg bewijs is.

Zitting politierechter

Het Openbaar Ministerie (OM) stuurt u een dagvaarding voor de politierechter voor strafzaken waarin zij maximaal 1 jaar gevangenisstraf eisen. Bijvoorbeeld diefstal, rijden onder invloed, oplichting of mishandeling.

Verloop zitting

De officier van justitie vertelt op de zitting waarvan u wordt verdacht en welke straf hij eist. De rechter kan u vragen stellen. U hoeft niet te antwoorden. U mag vertellen wat u van de verdenking en de straf vindt.

Meestal hoort u direct of en welke straf u krijgt. De uitspraak krijgt u thuisgestuurd. 

Advocaat nodig?

Een advocaat is niet verplicht. Soms is de hulp van een advocaat wel verstandig. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen. Wij kunnen u doorverwijzen naar een advocaat.

U bent niet verplicht om naar de zitting te gaan.

Komt u niet op de zitting en heeft u geen advocaat? Dan behandelt de rechter uw zaak alsnog. Dit heet behandeling ‘bij verstek’. Soms wil de rechter dat u toch komt. Uw zaak wordt uitgesteld en u krijgt een brief met een oproep. In het uiterste geval laat de rechter u voor de zitting ophalen door de politie.

Welke straffen?

 • taakstraf
 • boete
 • (voorwaardelijke) gevangenisstraf van maximaal 1 jaar
 • schadevergoeding voor het slachtoffer

De rechter kan u vrij spreken. Bijvoorbeeld als er niet genoeg bewijs is.

Zitting meervoudige strafkamer

De meervoudige strafkamer (3 rechters) behandelt ingewikkelde of zwaardere strafzaken. Bijvoorbeeld moord, doodslag of heroïnehandel.

Verloop zitting 

Bij een zitting van de meervoudige kamer zijn 3 rechters aanwezig. Vaak is er eerst een pro forma zitting waarin de rechters beslissen hoe de procedure verder zal gaan.

Op een volgende zitting vertelt de officier van justitie welke straf hij eist. De rechters kunnen u vragen stellen. U hoeft geen antwoord te geven. U mag vertellen wat u van de verdenking en de straf vindt. 

U hoort bijna nooit meteen op de zitting of en welke straf u krijgt. De uitspraak is meestal twee weken na de zitting. U mag hierbij aanwezig zijn. U krijgt het vonnis thuisgestuurd.

Advocaat nodig? 

Een advocaat is niet verplicht. Meestal is de hulp van een advocaat wel verstandig. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen. Wij kunnen u doorverwijzen naar een advocaat.

U bent niet verplicht om naar de zitting te gaan.

Komt u niet op de zitting en heeft u geen advocaat? Dan behandelt de rechter uw zaak alsnog. Dit heet behandeling ‘bij verstek’. Soms wil de rechter dat u toch komt. Uw zaak wordt uitgesteld en u krijgt een brief met een oproep. In het uiterste geval laat de rechter u voor de zitting ophalen door de politie.

Welke straffen?

 • taakstraf
 • boete
 • (voorwaardelijke) gevangenisstraf
 • tbs
 • schadevergoeding voor het slachtoffer

De rechter kan u vrij spreken. Bijvoorbeeld als er niet genoeg bewijs is.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is een transactievoorstel?

  Dit is een voorstel van het Openbaar Ministerie (OM) om uw strafzaak zonder rechter af te handelen.

  Meestal stuurt het OM u een brief met het voorstel om een geldboete te betalen. U krijgt deze brief via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). U herkent het voorstel aan de “T” op de brief van het CJIB.

  Als u akkoord gaat met het voorstel en de boete betaalt, hoeft u niet naar de rechter.

  Wel of niet betalen?

  Bent u het niet eens met het transactievoorstel? Dan hoeft u niets te doen. Niet betalen betekent dat u het transactievoorstel niet accepteert. Meestal stuurt het OM u alsnog een dagvaarding voor de rechter.

  Bent u het eens met het voorstel? Betaal dan het bedrag op tijd.

  Betaalt u het voorgestelde bedrag? Dan krijgt u mogelijk wel een registratie in uw justitiële documentatiesysteem (strafblad).

  TOM-zitting

  Wil het OM u een taak- of leerstraf aanbieden? Dan nodigt het OM u meestal eerst uit voor een zogenaamde TOM-zitting. Tijdens dit gesprek doet (een medewerker van) de officier van justitie u een voorstel om uw zaak af te handelen. Er is geen rechter bij dit gesprek.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van de rechter?

  Stel binnen 2 weken na de datum van de uitspraak hoger beroep in. Let bij een uitspraak van de kantonrechter op het volgende:

  • Bij een boete lager dan € 50 kunt u slechts in uitzonderingsgevallen in hoger beroep.
  • Bij een boete tussen de € 50 en € 500 kan het gerechtshof besluiten om het beroep niet te behandelen. U moet de boete dan toch betalen.

  Wilt u hoger beroep instellen tegen een beslissing van de kantonrechter op uw beroep tegen een verkeersboete? Dat kan alleen als de boete hoger is dan € 70. U moet dan binnen 6 weken hoger beroep instellen. 

 • Is het verstandig om afstand te doen van mijn recht om beroep in te stellen?

  Bent u het eens met het vonnis van de strafrechter? Dan kunt u tijdens de zitting afstand doen van uw recht om hoger beroep in te stellen. De rechter vraagt u meestal of u dit wilt.

  Twijfelt u? Doe dan geen afstand. Overleg na de zitting met uw advocaat over uw situatie. Of neem contact op met een van onze juristen. Wij kunnen u doorverwijzen naar een advocaat.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Kan ik uitstel krijgen van de zitting bij de rechter?

  U krijgt alleen uitstel als u:

  • kunt bewijzen dat u zich niet genoeg op de zitting heeft kunnen voorbereiden.
  • op het tijdstip van de zitting onmogelijk naar de rechter kunt komen. Bijvoorbeeld omdat u (ernstig) ziek bent.

  U kunt uitstel vragen door een brief te sturen aan de griffie van de rechtbank die uw zaak behandelt. Doe dit zo snel mogelijk, nadat u de dagvaarding heeft gekregen. Stuur bewijs van uw situatie mee.

  Wordt u vlak voor de zitting ziek? Vraag dan telefonisch om uitstel bij de griffie.

  De rechter is niet verplicht om de zitting uit te stellen.

Terug naar boven Shape