Logo Het Juridisch Loket
Cookie Privacy

Wat moet ik doen als ik een dagvaarding voor de strafrechter krijg?

Kreeg u een dagvaarding? Dan kunt u het beste naar de zitting gaan zodat u vragen kunt beantwoorden en uw verhaal kunt doen. Dit kan de rechter helpen bij zijn besluit. Bereid u goed voor. Vraag bijvoorbeeld uw strafdossier op en geef gegevens van getuigen door.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen
Stap 1

Controleer de dagvaarding

In de wet staat wat voor informatie in de dagvaarding moet staan. Bekijk of deze informatie erin staat en of de informatie klopt. In de dagvaarding moet in elk geval staan:

  • uw naam, adres en andere persoonlijke gegevens 

  • welke rechter uw zaak behandelt

  • de datum en tijd waarop u naar de rechter moet

  • welke getuigen of specialisten de officier van justitie heeft opgeroepen

  • uw rechten als verdachte

  • waar u van verdacht wordt: de tenlastelegging

In de tenlastelegging staat van welk strafbaar feit het Openbaar Ministerie (OM) u verdenkt. En wanneer u dit zou hebben gedaan. Vaak is de omschrijving lang en ingewikkeld. Begrijpt u niet goed wat er staat? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Staan er fouten in de dagvaarding? Dan kan de dagvaarding ongeldig zijn.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 2

Vraag uw strafdossier op

U heeft het recht om uw strafdossier in te zien. Hiermee kunt u zich voorbereiden op een zitting of een verhoor. Het strafdossier bestaat uit stukken van uw strafzaak, bijvoorbeeld:

  • uw strafblad

  • overzicht van bewijzen, zoals foto’s

  • verslagen van verhoren van getuigen of uzelf

  • rapport van een specialist, zoals een psychiater of reclasseringswerker

U vraagt uw strafdossier op bij het Openbaar Ministerie via een brief of e-mail. Moet u naar een zitting bij de rechter? Dan kunt u het dossier ook opvragen bij de rechtbank. Dit kan via een brief of persoonlijk bij de centrale informatiebalie. Het adres staat in de dagvaarding.

Heeft u een advocaat? Dan kan hij het strafdossier voor u opvragen. Ook kan uw advocaat controleren of er geen stukken missen. 

Weigeren inzage strafdossier

Soms mag u niet het hele strafdossier bekijken. Bijvoorbeeld om anderen te beschermen, zoals een slachtoffer of een getuige.

Bent u geholpen met deze informatie?

Advocaat nodig?

Doorverwijzing naar advocaat

Stap 3

Geef getuigen door

U heeft het recht om getuigen of specialisten te laten horen op de zitting. U doet dit via een aangetekende brief aan de officier van justitie. Doe dit op tijd, op zijn laatst 10 dagen voor de zitting.

Neemt u getuigen mee zonder dat van tevoren te melden bij de officier van justitie? Dan bepaalt de rechter of hij de getuigen hoort. Zij mogen dan hun verhaal vertellen.

Wilt u getuigen of specialisten laten horen? Overleg dit eerst met uw advocaat. Soms helpt een getuige uw zaak niet. Onze juristen kunnen u doorverwijzen naar een advocaat.

Weigeren getuigen

Weigert de officier van justitie uw getuigen of specialisten te laten horen? Dan krijgt u daarover een brief. Bent u het er niet mee eens? Vertel dat tijdens de zitting aan de rechter. De rechter beslist dan of hij de getuigen of specialisten toch hoort.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 4

Ga naar de zitting

Op de zitting hoort u wat voor straf de officier van justitie eist. U kunt uw verhaal doen. De rechter zal u vragen stellen.

U bent niet verplicht om naar de zitting te gaan. Ook de hulp van een advocaat is niet verplicht, maar kan wel verstandig zijn. Wij kunnen doorverwijzen naar een advocaat.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Gaat mijn strafzaak door bij een fout in de dagvaarding?
Logo Het Juridisch Loket

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso
Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven