Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Controleer de dagvaarding

In de wet staat wat voor informatie in de dagvaarding moet staan. Bekijk of deze informatie erin staat en of de informatie klopt. In de dagvaarding moet in elk geval staan:

 • uw naam, adres en andere persoonlijke gegevens 
 • welke rechter uw zaak behandelt
 • de datum en tijd waarop u naar de rechter moet
 • welke getuigen of specialisten de officier van justitie heeft opgeroepen
 • uw rechten als verdachte
 • waar u van verdacht wordt: de tenlastelegging

In de tenlastelegging staat van welk strafbaar feit het Openbaar Ministerie (OM) u verdenkt. En wanneer u dit zou hebben gedaan. Vaak is de omschrijving lang en ingewikkeld. Begrijpt u niet goed wat er staat? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Staan er fouten in de dagvaarding? Dan kan de dagvaarding ongeldig zijn.

Stap 2

Vraag uw strafdossier op

U heeft het recht om uw strafdossier in te zien. Hiermee kunt u zich voorbereiden op een zitting of een verhoor. Het strafdossier bestaat uit stukken van uw strafzaak, bijvoorbeeld:

 • uw strafblad
 • overzicht van bewijzen, zoals foto’s
 • verslagen van verhoren van getuigen of uzelf
 • rapport van een specialist, zoals een psychiater of reclasseringswerker

U vraagt uw strafdossier op bij het Openbaar Ministerie via een brief of e-mail. Moet u naar een zitting bij de rechter? Dan kunt u het dossier ook opvragen bij de rechtbank. Dit kan via een brief of persoonlijk bij de centrale informatiebalie. Het adres staat in de dagvaarding.

Heeft u een advocaat? Dan kan hij het strafdossier voor u opvragen. Ook kan uw advocaat controleren of er geen stukken missen. 

Weigeren inzage strafdossier

Soms mag u niet het hele strafdossier bekijken. Bijvoorbeeld om anderen te beschermen, zoals een slachtoffer of een getuige.

Stap 3

Geef getuigen door

U heeft het recht om getuigen of specialisten te laten horen op de zitting. U doet dit via een aangetekende brief aan de officier van justitie. Doe dit op tijd, op zijn laatst 10 dagen voor de zitting.

Neemt u getuigen mee zonder dat van tevoren te melden bij de officier van justitie? Dan bepaalt de rechter of hij de getuigen hoort. Zij mogen dan hun verhaal vertellen.

Wilt u getuigen of specialisten laten horen? Overleg dit eerst met uw advocaat. Soms helpt een getuige uw zaak niet. Onze juristen kunnen u doorverwijzen naar een advocaat.

Weigeren getuigen

Weigert de officier van justitie uw getuigen of specialisten te laten horen? Dan krijgt u daarover een brief. Bent u het er niet mee eens? Vertel dat tijdens de zitting aan de rechter. De rechter beslist dan of hij de getuigen of specialisten toch hoort.

Stap 4

Ga naar de zitting

Op de zitting hoort u wat voor straf de officier van justitie eist. U kunt uw verhaal doen. De rechter zal u vragen stellen.

U bent niet verplicht om naar de zitting te gaan. Ook de hulp van een advocaat is niet verplicht, maar kan wel verstandig zijn. Wij kunnen doorverwijzen naar een advocaat.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe maak ik bezwaar tegen een dagvaarding?

  Stuur een aangetekende brief naar de rechtbank waar uw zitting is. Leg uit waarom u het niet eens bent met de dagvaarding. Doe dit binnen 8 dagen nadat u de dagvaarding ontvangt.

  Redenen bezwaar dagvaarding

  U kunt in 4 situaties bezwaar maken:

  • Het feit waar de officier van justitie u van verdenkt is niet strafbaar, of u bent niet strafbaar. U moest bijvoorbeeld door rood licht rijden van de politie.
  • In uw dagvaarding staat een rechter die niet over uw zaak mag beslissen. Er staat bijvoorbeeld een politierechter in de dagvaarding, terwijl dit een kantonrechter moet zijn.
  • De officier van justitie mag u niet vervolgen. Of dit mag niet meer. Het strafbare feit is bijvoorbeeld te lang geleden.
  • Er is te weinig bewijs dat u schuldig bent.

  Staat in uw dagvaarding dat u naar de kantonrechter moet? Dan kunt u geen bezwaar maken tegen de dagvaarding.

  Bezwaar maken tegen een dagvaarding heeft meestal geen zin. De kans dat de rechter u gelijk geeft, is klein. Wilt u toch bezwaar maken? Neem dan contact op met een van onze juristen of met een advocaat.

 • Hoe vraag ik om uitstel van mijn rechtszaak?

  Vraag zo snel mogelijk om uitstel via een aangetekende brief. Deze brief stuurt u naar de griffie van de rechtbank waar uw zitting is. Het adres van de griffie staat op de dagvaarding. 

  Wordt u vlak voor de zitting ziek? Bel dan met de rechtbank en vraag om uitstel.

  Heeft u een advocaat? Laat uw advocaat dan voor u om uitstel vragen.

  Reden uitstel rechtszaak

  In uw brief schrijft u waarom u uitstel wilt. U kunt vragen om uitstel als u:

  • zich niet goed kon voorbereiden, u wist bijvoorbeeld te laat van de zitting
  • niet naar de zitting kunt komen, bijvoorbeeld omdat u ernstig ziek bent of op vakantie gaat

  Stuur als het kan bewijzen mee, bijvoorbeeld reispapieren of een brief van de dokter.

  De rechter beslist

  Vragen om uitstel is geen recht. De rechter bepaalt of de zitting doorgaat met of zonder u. Soms beslist de rechter pas op de zitting of u uitstel krijgt of niet. Heeft u voor de zitting nog niets gehoord? Neem dan contact op met de rechtbank. 

 • Wat gebeurt er als ik niet naar de zitting van de strafrechter ga?

  Als u niet bij de zitting bent, kan de rechter toch een oordeel uitspreken. De rechter behandelt uw zaak dan 'bij verstek'. Dit kan een nadeel voor u zijn. Bijvoorbeeld omdat de rechter uw kant van het verhaal niet kan horen. Of omdat de rechter informatie mist omdat hij geen vragen aan u kan stellen. Daarom kunt u het beste naar de zitting gaan.

  Soms vindt de rechter het nodig dat u toch naar de zitting komt. De rechter vraagt u dan opnieuw om te komen. Soms kan de rechter u laten halen door de politie.

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kunt u in hoger beroep.

  Bel gratis 0800 - 8020 Gratis persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape