Wat moet ik doen als ik een dagvaarding krijg?

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit en de zaak komt voor de rechter, krijgt u een dagvaarding thuis. Dat is een officiële brief waarin de officier van justitie u oproept om op een bepaalde dag en tijd voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding staat precies waar u van verdacht wordt.

Stap 1

Bekijk waar u precies van wordt verdacht

In de tenlastelegging in de dagvaarding leest u waar u precies van wordt verdacht. Daarin staat waar en wanneer u iets gedaan zou hebben dat strafbaar is. In de tenlastelegging staat precies welk artikel of welke artikelen van welke wet u heeft overtreden.

Het moet duidelijk zijn van welke strafbare feiten u verdacht wordt. Maar om fouten te voorkomen is de formulering vaak heel ruim, met lange en ingewikkelde zinnen. Begrijpt u niet goed wat er staat? Vraag dan advies aan het Juridisch Loket.

Stap 2

Neem contact op met het Juridisch Loket

Het Juridisch Loket kan u advies geven over de dagvaarding en de zitting. Ook kunnen onze juristen dan met u bespreken of het zinvol is om een advocaat in te schakelen.

Stap 3

Schakel eventueel een advocaat in

Als u moet voorkomen bij de politierechter of kantonrechter is een advocaat niet verplicht. U mag ook uzelf verdedigen.

Vaak is het wel verstandig om een advocaat in te schakelen. Het Juridisch Loket kan u doorverwijzen naar een advocaat gespecialiseerd in het strafrecht. Afhankelijk van uw inkomen, vermogen en bij welke rechter u moet verschijnen, kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Als u moet verschijnen bij de kantonrechter komt u alleen in uitzonderlijke situaties in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Stap 4

Geen advocaat? Vraag alle stukken op en geef eventuele getuigen door

Inzage in dossier of proces-verbaal
Wanneer u geen advocaat wilt inschakelen, kunt u alle stukken opvragen. U heeft het recht om uw dossier of het proces-verbaal in te zien, zodat u zich op de rechtszaak kunt voorbereiden.

Stuur een aangetekende brief naar de officier van justitie waar uw zaak loopt. Het adres vindt u in de dagvaarding. Vraag of u inzage kunt krijgen in uw dossier. U hoort dan of u een kopie kunt krijgen, of wanneer u langs kunt komen om uw dossier in te zien.
Vaak krijgt u geen reactie voor de datum dat uw zaak voorkomt. Wilt u op tijd inzage, dan kunt u uw dossier of proces-verbaal het beste laten opvragen door een advocaat.

Getuigen en/of deskundigen oproepen
Het kan zijn dat er mensen zijn die als getuige of deskundige in uw voordeel kunnen optreden, maar dat  de officier van justitie die niet heeft opgeroepen. Vraag dan in een aangetekende brief aan de officier van justitie of hij hen alsnog ook wil oproepen. Dat kan meestal tot 10 dagen voor uw zaak voorkomt.

De officier van justitie kan weigeren uw getuigen of deskundige(n) op te roepen. U krijgt daarvan bericht. Bent u het er niet mee eens, vertel dat dan tijdens de zitting aan de rechter. Deze beslist dan of de officier van justitie alsnog de door u aangewezen persoon of personen moet oproepen. U kunt ook getuigen meenemen naar de zitting zonder ze vooraf te melden bij de officier van justitie. De rechter bepaalt dan of ze gehoord mogen worden.

Wilt u getuigen oproepen, dan is het vaak wel verstandig om dit te overleggen met een advocaat. Het laten oproepen van getuigen kan een zaak ook negatief beïnvloeden.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat staat er nog meer in de dagvaarding?

  Behalve de tenlastelegging moeten de volgende zaken in de dagvaarding staan:

  • Wie er verdacht wordt, dus uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam/voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en adres);
  • Waar u moet voorkomen, dus welke rechter (politierechter, kantongerecht enzovoort) en het adres;
  • De datum en de tijd dat uw zaak voorkomt;
  • De namen van getuigen en/of deskundigen die de officier van justitie heeft opgeroepen;
  • Welke rechten u heeft als verdachte. Bijvoorbeeld het recht op rechtsbijstand of het recht op een tolk als Nederlands niet uw eerste taal is.
 • Hoe kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding?

  Bent u het niet eens met de inhoud van de dagvaarding? Dan kunt u binnen 8 dagen na ontvangst een bezwaarschrift indienen bij de rechtbank waar u bent opgeroepen. Dat is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de dagvaarding. U kunt geen bezwaarschrift indienen tegen een strafzaak die voorkomt bij de kantonrechter.

  U kunt alleen een bezwaarschrift indienen bij:

  • onbevoegdheid van de rechter;
  • niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie;
  • niet-strafbaarheid van het feit of u als verdachte;
  • onvoldoende aanwijzingen van schuld.


  Van deze mogelijkheid wordt in de praktijk weinig gebruik gemaakt. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken is het verstandig om dit te bespreken met uw advocaat of contact op te nemen met het Juridisch Loket.

 • Hoe vraag ik uitstel van mijn rechtzaak?

  Bent u op de datum in de dagvaarding verhinderd? Dan kunt u een aangetekende brief sturen aan de griffie van de rechtbank waar u moet voorkomen. Het adres staat op de dagvaarding.

  In uw brief vraagt u de rechter om de zitting uit te stellen en waarom. Heeft u een goede reden, dan gaat de rechter soms akkoord. Maar de rechter is daar niet toe verplicht. Op de website van de Rechtspraak vindt u meer informatie over uitstel vragen van de rechtzaak.