Wat moet ik doen als ik een dagvaarding voor de strafrechter krijg?

Een goede voorbereiding op de zitting is belangrijk, als u een dagvaarding voor de strafrechter krijgt. Lees in ons stappenplan waar u rekening mee moet houden en wat u kunt doen.

Stap 1

Bekijk waarvan u wordt verdacht

In de dagvaarding staan de volgende gegevens:

 • Uw persoonlijke gegevens;
 • Bij welke rechter u moet voorkomen;
 • Datum en tijdstip waarop u naar de rechter moet;
 • Namen van getuigen of deskundigen die de officier van justitie heeft opgeroepen;
 • Uw rechten als verdachte;
 • De tenlastelegging.

 

Kijk in de tenlastelegging van welk strafbaar feit u wordt verdacht en wanneer u dit heeft begaan. Vaak is de omschrijving lang en ingewikkeld. Begrijpt u niet goed wat er staat? Neem dan contact op met het Juridisch Loket.

Stap 2

Neem contact op met het Juridisch Loket

Het Juridisch Loket geeft advies over uw situatie. Wij bespreken ook met u of het zinvol is om een advocaat in te schakelen.

Stap 3

Schakel eventueel een advocaat in

Een advocaat is in een strafzaak niet verplicht. U kiest zelf of u een advocaat wilt. Soms krijgt u subsidie voor een advocaat. Neem voor meer informatie contact op met het Juridisch Loket. Wij kunnen u verwijzen naar een strafrecht advocaat.

Stap 4

Geen advocaat? Vraag alle stukken op en geef getuigen door

Inzage in dossier of proces-verbaal
Vraag schriftelijk om inzage in uw dossier aan de Officier van Justitie. Het adres staat in de dagvaarding. U krijgt bericht wanneer u kunt langs komen of u krijgt een kopie opgestuurd.

Vaak krijgt u geen reactie voordat uw zaak voorkomt. Wilt u op tijd inzage? Vraag dan hulp van een advocaat.

Getuigen en/of deskundigen oproepen
Zijn er getuigen of deskundigen die de officier van justitie niet heeft opgeroepen? Vraag de officier van justitie of hij hen alsnog wil oproepen. Stuur hiervoor uiterlijk 10 dagen voor de rechtzaak een aangetekende brief.

Weigert de officier van justitie uw getuigen of deskundige(n) op te roepen? Dan krijgt u daarvan bericht. Bent u het er niet mee eens? Vertel dat tijdens de zitting aan de rechter. De rechter beslist dan of de getuigen of deskundigen alsnog worden opgeroepen.

Neemt u getuigen mee zonder dit vooraf te melden bij de officier van justitie? Dan bepaalt de rechter of ze gehoord worden.

Wilt u getuigen oproepen, overleg dit dan eerst met een advocaat. De verklaring van de getuigen kan uw zaak misschien negatief beïnvloeden.

Stap 5

Ga naar de zitting

Kijk voor meer informatie over de gang van zaken op de zitting op onze website.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Hoe kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding?

  U kunt alleen bezwaar maken tegen de dagvaarding als:

  • de rechter onbevoegdheid is;
  • de officier van justitie niet-ontvankelijk is;
  • het feit of u als verdachte niet strafbaar is;
  • er overduidelijk onvoldoende bewijs van uw schuld is.

   

  Bent u gedagvaard voor de kantonrechter? Dan kunt u geen bezwaarschrift indienen tegen de dagvaarding.

  Maak bezwaar binnen 8 dagen nadat u de dagvaarding heeft ontvangen. Stuur hiervoor een aangetekende brief aan de rechtbank waar u bent opgeroepen. In de brief legt u uit waarom u het niet eens bent met de dagvaarding.

  In de praktijk heeft het meestal geen zin om bezwaar te maken tegen een dagvaarding. De kans dat de rechter uw bezwaar toewijst en u buiten vervolging stelt is erg klein. Overweegt u om bezwaar te maken? Neem dan contact op met het Juridisch Loket of vraag hulp van een advocaat. 

   

   

 • Hoe vraag ik uitstel van mijn rechtzaak?

  Vraag schriftelijk om uitstel als u niet op de datum van de zitting naar de rechtbank kan komen. Stuur een aangetekende brief naar de griffie van de rechtbank waar u moet voorkomen. Het adres staat op de dagvaarding. In uw brief schrijft u waarom u uitstel wilt. Heeft u een goede reden? Dan geeft de rechter u soms uitstel. Kijk voor meer informatie over uitstel vragen in de brochure 'U moet terechtstaan' op de website van de Rechtspraak.