Wat kan ik doen tegen een verkeersboete?

Lichte verkeersovertredingen worden meestal afgedaan met een boete. U krijgt dan een bekeuring van de politie of een parkeerwacht. Bijvoorbeeld vindt u de bekeuring onder uw ruitenwisser of u bent geflitst. In al deze gevallen krijgt u meestal binnen 4 maanden een 'beschikking' thuis van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Dat is een formulier met acceptgiro, waarin staat welke overtreding u hebt begaan, wat u moet betalen en vóór welke datum. Wordt u geflitst in een huurauto, dan moet de beschikking binnen 8 maanden zijn ontvangen.

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Maak bezwaar bij de officier van justitie

Bent u het niet eens met een verkeersboete, dan kunt u beroep instellen bij de officier van justitie. Dit doet u binnen 6 weken na de datum op de beschikking. U kunt dit op twee manieren doen:

1. Via internet door het Digitaal Loket Verkeer. Hiervoor hebt u een DigiD nodig.

2. Per post. U kunt een aangetekende brief (voorbeeldbrief bezwaar tegen verkeersboete) sturen, waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de boete. Het adres en de overige informatie staan in de beschikking.

Als u in beroep gaat hoeft u de bekeuring nog niet te betalen. U heeft automatisch uitstel.

Let op:

Als kentekenhouder bent u bijna altijd verantwoordelijk voor overtredingen die met uw auto of motor gemaakt worden. Beroep instellen omdat u 'niet zelf reed' heeft alleen zin als iemand anders in uw auto reed zonder uw toestemming en u het redelijkerwijs niet kon verhinderen.

Stap 2. Wacht op de beslissing van de officier van justitie

Zo verloopt de procedure nadat u bezwaar heeft gemaakt bij de officier van justitie:

 • U krijgt een ontvangstbevestiging.
 • De officier van justitie moet nu binnen 16 weken een beslissing nemen. Die termijn is langer als hij eerst meer informatie van u nodig heeft.
 • Eventueel mag de officier van justitie de beslistermijn nog eens met 10 weken verlengen. Daarvan krijgt u bericht.
 • U krijgt schriftelijk antwoord. Er zijn verschillende mogelijkheden:
  - Uw beroep wordt afgewezen. De bekeuring blijft staan.
  - Uw beroep wordt geaccepteerd. De bekeuring vervalt of wordt lager.
  - Uw beroep kon niet behandeld worden, bijvoorbeeld omdat u het te laat heeft ingediend.

Neemt de officier van justitie niet tijdig een beslissing, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de kantonrechter.

Stap 3. Ga in beroep bij de kantonrechter

Wijst de Officier van Justitie uw beroep af, dan kunt u in beroep bij de kantonrechter. Dit moet u doen binnen 6 weken na de verzenddatum die op de beslissing staat.

Schrijf een aangetekende brief, waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie. Op de achterkant van uw beschikking staat precies hoe u dit moet doen. Meer informatie hierover vindt u tevens op de website van het Openbaar Ministerie.

De bekeuring waar het om gaat moet u alvast betalen. Geeft de kantonrechter u gelijk, dan krijgt u uw geld terug.

Stap 4. Ga in hoger beroep bij het gerechtshof te Leeuwarden

Als de kantonrechter uw beroep afwijst, dan kunt u binnen 6 weken na de uitspraak in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof in Leeuwarden. Het Gerechtshof Leeuwarden behandelt alle beroepen tegen uitspraken van de kantonrechter in Mulderzaken.

Let op:

Dit kan alleen bij bekeuringen boven de € 70 of als de rechter u 'niet ontvankelijk’ heeft verklaard.

Veelgestelde vragen

 • Voor welke verkeersovertredingen krijg ik een beschikking?

  Als u geen letsel of schade aan anderen heeft veroorzaakt voor:

  • Lichte verkeersovertredingen (geen autogordel om, door rood licht rijden, verkeerd voorsorteren enzovoort)
  • Snelheidsovertredingen tot 40 km per uur op autosnelwegen en tot 30 km per uur op andere wegen
 • Hoe hoog is de bekeuring?

  U krijgt alleen een beschikking voor overtredingen waarop maximaal 340 euro boete staat. Op de boetebase van het Openbaar Ministerie vindt u per overtreding de bekeuring die erbij hoort. Wat te hard rijden u kost vindt u in het overzicht Boetes snelheidsovertredingen op de website van het Openbaar Ministerie.

  Bekeuringen aan kinderen jonger dan 16 jaar worden automatisch met de helft verminderd. De ouders zijn verantwoordelijk voor betaling van de boete. Vanaf 16 jaar moeten weggebruikers de volledige boete zelf betalen.

 • Wanneer heb ik kans dat mijn bekeuring wordt ingetrokken?

  Uw beroep heeft alleen kans op succes:

  • Als de overtreding is gemaakt in een auto die u al verkocht had vóór de datum van de overtreding. Dat kunt u bewijzen met uw vrijwaringsbewijs.
  • Als uw auto zonder uw toestemming is gebruikt en u niets kon doen om dat tegen te houden (diefstal, joyriding).
  • In het geval van kentekenfraude. Dan heeft er iemand ten onrechte rondgereden met uw kenteken. Justitie kan dat controleren aan de hand van de flitspaalfoto.
  • Als de overtreding helemaal niet is gemaakt. Door een fout is uw kentekennummer ingevuld in de beschikking.
 • Wat moet ik doen als er een fout in de beschikking staat?

  Een fout in de plaats- of tijdsaanduiding, uw naam, uw adres of andere kennelijke vergissing is geen ‘vormfout’. De politie mag u binnen 6 weken een nieuwe gecorrigeerde beschikking sturen. Na deze termijn mag de officier van justitie dat ook nog doen. U zult bijna altijd de bekeurig toch moeten betalen.

 • Is er een betalingsregeling met CJIB mogelijk?

  Bekeuringen moeten in het algemeen in één keer worden betaald. U kunt onder strikte voorwaarden een betalingsregeling treffen. Naarmate u langer wacht met betalen, wordt het boetebedrag hoger. Een bekeuring levert geen strafblad op.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Verkeersovertredingen
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.