Wat kan ik doen tegen een verkeersboete?

Lichte verkeersovertredingen worden vaak afgedaan met een boete. U krijgt dan een bekeuring. Meestal krijgt u binnen 4 maanden een 'beschikking' van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Bent u het niet eens met de boete? Bekijk welke stappen u dan kunt nemen.

Stap 1

Maak bezwaar bij de officier van justitie

Bent u het niet eens met een verkeersboete? Maak dan binnen 6 weken na de datum op de beschikking uw bezwaar kenbaar bij de officier van justitie. Officieel heet dit een beroepschrift. Leg in uw beroep uit waarom u het niet eens bent met de boete.

U kunt dit op twee manieren doen:

1. Via internet door het Digitaal Loket Verkeer. Hiervoor hebt u een DigiD nodig.

2. Per post. Stuur een aangetekende brief (voorbeeldbrief bezwaar tegen verkeersboete). In de beschikking die u krijgt staan het adres en de overige informatie over uw beroep.

Gaat u in beroep? Dan hoeft u de bekeuring nog niet te betalen. U heeft automatisch uitstel.

Als kentekenhouder bent u meestal verantwoordelijk voor overtredingen met uw auto of motor. Beroep instellen omdat u 'niet zelf reed' heeft alleen zin als dit zonder uw toestemming gebeurde. En u het redelijkerwijs niet kon verhinderen.

Stap 2

Wacht op de beslissing van de officier van justitie

Nadat u bezwaar heeft gemaakt bij de officier van justitie gebeurt het volgende:

 • U krijgt een ontvangstbevestiging.
 • De officier van justitie moet binnen 16 weken een beslissing nemen. Die termijn is langer als hij eerst meer informatie van u nodig heeft.
 • De officier van justitie mag de beslistermijn met 10 weken verlengen. Daarvan krijgt u bericht.
 • U krijgt schriftelijk antwoord. Er zijn verschillende mogelijkheden:
  - Uw beroep wordt afgewezen. De bekeuring blijft staan.
  - Uw beroep wordt geaccepteerd. De bekeuring vervalt of wordt lager.
  - Uw beroep wordt niet behandeld. Bijvoorbeeld omdat u het te laat heeft ingediend.

Neemt de officier van justitie niet op tijd een beslissing? U kunt dan in beroep gaan bij de kantonrechter.

Stap 3

Ga in beroep bij de kantonrechter

Wijst de officier van justitie uw beroep af? Ga dan in beroep bij de kantonrechter. Dit moet binnen 6 weken na de verzenddatum die op de beslissing staat.

Schrijf in een aangetekende brief waarom u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie. Op de achterkant van uw beschikking staat hoe u dit doet. Kijk voor meer informatie op de website van het Openbaar Ministerie of de rechtspraak.

U moet de bekeuring alvast betalen als u in beroep gaat bij de kantonrechter. Geeft de kantonrechter u gelijk? Dan krijgt u uw geld terug.

Stap 4

Ga in hoger beroep bij het gerechtshof te Leeuwarden

Wijst de kantonrechter uw beroep af? Dan kunt u binnen 6 weken na de uitspraak in hoger beroep gaan bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

U kunt alleen hoger beroep instellen bij bekeuringen boven de € 70 of als de rechter u 'niet ontvankelijk’ heeft verklaard.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wanneer heb ik kans dat mijn bekeuring wordt ingetrokken?

  Uw beroep heeft kans op succes:

  • Als de overtreding is gemaakt in een auto die al verkocht was vóór de datum van de overtreding. Dat kunt u bewijzen met uw vrijwaringsbewijs.
  • Als uw auto zonder uw toestemming is gebruikt en u niets kon doen om dat tegen te houden (diefstal, joyriding).
  • In geval van kentekenfraude. Iemand heeft uw kenteken op een andere auto gebruikt. Justitie kan dat controleren aan de hand van bijvoorbeeld een flitspaalfoto.
  • Als u de overtreding helemaal niet heeft begaan. Uw kentekennummer is bijvoorbeeld door een fout ingevuld in de beschikking.
 • Wat moet ik doen als een een fout in de beschikking staat?

  Een fout in de plaats- of tijdsaanduiding, uw naam, uw adres of andere kennelijke vergissing is geen ‘vormfout’. De politie mag u binnen 6 weken een nieuwe, gecorrigeerde beschikking sturen. Na deze termijn mag de officier van justitie dat ook nog doen. U moet bijna altijd de bekeuring betalen.

 • Is er een betalingsregeling met CJIB mogelijk?

  Bekeuringen voor verkeersovertredingen moeten meestal in één keer worden betaald. U kunt onder strikte voorwaarden een betalingsregeling treffen.

  Als u niet op tijd betaalt, wordt het bedrag van de boete verhoogd.