Dreigt een huisuitzetting als ik een huurachterstand heb?

Bij een huurachterstand van 2 maanden of meer kunt u uw woning worden uitgezet. Maar, dit kan de verhuurder niet zomaar doen. Hiervoor heeft hij een vonnis nodig. Een vonnis is een uitspraak van de rechter.

Er is geen vonnis

Als er geen vonnis van de rechter is, mag de verhuurder u niet zomaar de woning uitzetten. Hij zal eerst om een uitspraak van de rechter moeten vragen waarin de huurovereenkomst wordt ontbonden.

Er is een vonnis

 • Ik betaal de huurachterstand alsnog

  Betaalt u uw huurachterstand plus alle overige kosten in één keer, maar heeft de rechter al een uitspraak gedaan dat uw huurovereenkomst wordt ontbonden? Dan kunt u alsnog uw woning uitgezet worden.

  De verhuurder beslist of hij u als huurder wil houden. Bijvoorbeeld omdat hij denkt dat u voortaan op tijd uw huur betaalt. Maar bij twijfel hoeft hij u niet als huurder terug te nemen.

  De verhuurder mag u in ieder geval niet zelf de woning uitzetten, maar moet dit door een deurwaarder laten doen.

 • Ik kan de huurachterstand niet betalen

  Heeft de rechter uitspraak gedaan dat de huurovereenkomst wordt ontbonden, maar kunt u de huurschuld echt niet betalen? Dan kan de verhuurder u er toch uit laten zetten. Hij hoeft namelijk geen rekening te houden met de reden waarom u de huur niet kan betalen. De huurbetaling blijft uw verantwoordelijkheid.

  De verhuurder mag u zelf niet de woning uitzetten, maar moet dit door een deurwaarder laten doen.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Waarom geeft de rechter de verhuurder vaak gelijk?

  Een huurovereenkomst is een bindende afspraak tussen u als huurder en de verhuurder. Bij een overeenkomst horen verplichtingen. Een van uw verplichtingen is het op tijd betalen van de huur. Betaalt u niet of te laat, dan komt u uw afspraak niet na. Voor de rechter is dat reden om de huurovereenkomst te ontbinden.

 • Kan ik tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gaan?

  Ja, u kunt tegen de ontbinding van uw huurovereenkomst en de ontruiming van het gehuurde in hoger beroep gaan. Meestal wordt de uitspraak van de rechter (het vonnis) ‘uitvoerbaar bij voorraad verklaard’. Dat betekent dat de verhuurder u in afwachting van het hoger beroep het huis uit mag laten zetten. Om de mogelijkheden van hoger beroep te bespreken, kunt u het beste contact opnemen met één van onze juristen.

 • Moet ik nog huur betalen als ik mijn huis wordt uitgezet?

  Ja, ook als u uw woning bent uitgezet blijft de verhuurder het recht houden op de huurachterstand en een vergoeding voor de periode die u nog in de woning woont. Daarbovenop moet u de volgende kosten betalen:

  • buitengerechtelijke incassokosten;
  • de proceskosten;
  • de wettelijke rente.