Klachten over uw bewindvoering? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik heb een professionele beschermingsbewindvoerder

Een beschermingsbewindvoerder zorgt voor uw financiën als u dit zelf niet kunt. Zo dient u een klacht in:

  1. Meld uw bewindvoerder wat u precies dwars zit. Een goed gesprek kan uw klacht misschien oplossen.
  2. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij uw bewindvoerder. Vraag naar de klachtenprocedure van het bedrijf waarvoor uw bewindvoerder werkt. En gebruik onze voorbeeldbrief klachten bewindvoering. Is uw bewindvoerder aangesloten bij de branchevereniging BPBI? Gebruik dan het klachtenformulier van de BPBI.
  3. Heeft u er alles aan gedaan om uw klacht over uw beschermingsbewindvoerder op te lossen? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de kantonrechter. Uw bewindvoerder ontvangt een kopie van uw klacht en mag per brief reageren. Zo’n 4 tot 6 weken na het indienen van uw klacht ontvangt u een oproep voor een zitting. U kunt uw klacht zelf aan de rechtbank uitleggen. Geeft de rechter u gelijk? Dan bepaalt de rechter hoe uw bewindvoerder de situatie kan oplossen.

Voor het indienen van een klacht heeft u geen advocaat nodig. Wilt u toch een advocaat? Dan moet u dit waarschijnlijk zelf betalen.

Ik heb een familiebewindvoerder

Een familiebewindvoerder doet hetzelfde als een professionele beschermingsbewindvoerder. Een familielid of vriend regelt uw financiën als u dit zelf niet kunt. Klachten over uw bewindvoerder pakt u zo aan:

  1. Meld uw familiebewindvoerder wat u precies dwars zit. Een goed gesprek kan uw klacht misschien oplossen.
  2. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij uw familiebewindvoerder. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief klachten bewindvoering.
  3. Heeft u er alles aan gedaan om uw klacht over uw beschermingsbewindvoerder op te lossen? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de kantonrechter. Uw bewindvoerder ontvangt een kopie van uw klacht en mag per brief reageren. Zo'n 4 tot 6 weken nadat u uw klacht heeft ingediend ontvangt u een oproep voor een zitting. U kunt uw klacht zelf aan de rechtbank uitleggen. Geeft de rechter u gelijk? Dan bepaalt de rechter hoe uw bewindvoerder de situatie kan oplossen.

Voor het indienen van een klacht heeft u geen advocaat nodig. Wilt u toch een advocaat? Dan moet u dit waarschijnlijk zelf betalen.

Ik heb een Wsnp-bewindvoerder

Een Wsnp-bewindvoerder houdt toezicht op uw Wsnp-traject. Hij regelt niet uw financiële zaken. Uw bewindvoerder moet zich houden aan de Gedragscode bewindvoerder Wsnp die is opgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Zo kunt u een klacht indienen:

  1. Meld uw Wsnp-bewindvoerder wat u precies dwars zit. Een goed gesprek kan uw klacht misschien oplossen.
  2. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij uw Wsnp-bewindvoerder. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief klachten bewindvoering

Klacht niet opgelost

Heeft u er alles aan gedaan om uw klacht over uw Wsnp-bewindvoerder op te lossen? Dan kunt u nog een volgende stap nemen:

  • Gaat uw klacht over het gedrag van uw bewindvoerder? Dan kunt u uw klacht binnen 1 jaar indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand controleert of uw bewindvoerder zich aan de gedragsregels voor Wsnp-bewindvoerders houdt.
  • Gaat uw klacht over uw dossier? Dan kunt u dit aan de rechter-commissaris laten weten. De rechter-commissaris is de persoon die u heeft toegelaten tot de Wsnp.

Voor het indienen van een klacht heeft u geen advocaat nodig. Wilt u toch een advocaat? Dan moet u dit zelf betalen.

Terug naar boven Shape