Logo Het Juridisch Loket
Cookie Privacy

Hoe dien ik een klacht in tegen mijn bewindvoerder?

Praat met uw bewindvoerder als u niet tevreden bent. Komt u er niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de bewindvoerder. Als dat ook niet helpt, kunt u naar de rechter of Bureau Wsnp.

Kies uw situatie:

Ik heb een klacht over mijn beschermingsbewindvoerder
Ik heb een klacht over mijn Wsnp-bewindvoerder

Ik heb een klacht over mijn beschermingsbewindvoerder

Een beschermingsbewindvoerder zorgt voor uw geldzaken als u dit zelf niet kunt. Dit kan een professionele bewindvoerder zijn, of een familielid.

Bent u niet tevreden met uw bewindvoerder? Vertel uw bewindvoerder wat uw klacht is. Een goed gesprek kan uw probleem misschien oplossen.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht sturen aan uw bewindvoerder. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief klachten bewindvoering.

Kantonrechter beoordeelt klacht

Helpt dit niet? Stuur dan uw klacht naar de kantonrechter. Uw bewindvoerder ontvangt een kopie van uw klacht en mag met een brief reageren.

Ongeveer 4 tot 6 weken na het sturen van uw klacht, ontvangt u een uitnodiging om naar de rechtbank te komen. U kunt uw klacht zelf aan de rechter uitleggen. Geeft de rechter u gelijk? Dan bepaalt de rechter hoe uw bewindvoerder de situatie moet oplossen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Bekijk onze video

Hoe kun je een bewindvoerder controleren?

Ik heb een klacht over mijn Wsnp-bewindvoerder

Een Wsnp-bewindvoerder controleert u tijdens uw Wsnp-traject. Bent u niet tevreden over uw bewindvoerder? Praat dan eerst met uw bewindvoerder. Komt u er samen niet uit? Stuur uw bewindvoerder dan een klacht. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief klachten bewindvoering.

Helpt uw klachtbrief niet? Dan kunt u 2 dingen doen. Dit hangt af van of uw klacht gaat over het gedrag van uw bewindvoerder of over uw Wsnp-traject.

Gaat uw klacht over het gedrag van uw bewindvoerder?

Bent u niet tevreden over hoe uw bewindvoerder zich gedraagt? Houdt hij zich bijvoorbeeld niet aan zijn geheimhoudingsplicht? Stuur dan een klacht naar Bureau Wsnp. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief klacht of conflict. Doe dit binnen een jaar nadat uw klacht begon.

Bureau Wsnp controleert of uw bewindvoerder zich houdt aan de gedragsregels voor Wsnp-bewindvoerders.

Vindt Bureau Wsnp dat u gelijk heeft? Dan geven zij uw bewindvoerder:

  • een waarschuwing. Bijvoorbeeld dat hij zich aan zijn geheimhoudingsplicht moet houden, en anders een maatregel krijgt. Of:

  • een maatregel. Bijvoorbeeld dat hij (tijdelijk) geen bewindvoerder meer mag zijn. De bewindvoerder krijgt dan geen nieuwe Wsnp-zaken. U kunt vragen om een nieuwe bewindvoerder.

Is Bureau Wsnp het niet eens met uw klacht? Dan zullen zij geen waarschuwing of maatregel geven aan uw bewindvoerder.

Let op

Is uw Wsnp-bewindvoerder ook advocaat? Stuur uw klacht dan naar de Nederlandse Orde van Advocaten, niet naar Bureau Wsnp.

Gaat uw klacht over uw Wsnp-traject?

Bent u niet tevreden over uw Wsnp-traject? Heeft uw bewindvoerder bijvoorbeeld uw vrij te laten bedrag verkeerd berekend? Stuur dan een klacht naar de rechter-commissaris. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief klacht of conflict. De rechter-commissaris controleert uw Wsnp-bewindvoerder. Wie de rechter-commissaris is, staat in het Centraal Insolventieregister.

Is de rechter-commissaris het eens met uw klacht? Dan zorgt hij dat uw bewindvoerder zijn fout herstelt. Bijvoorbeeld door uw vrij te laten bedrag opnieuw te berekenen. U kunt ook vragen om een andere bewindvoerder.

Vindt de rechter-commissaris dat u geen gelijk heeft? Dan zal hij niets doen. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. Dit moet binnen 5 dagen na de beslissing van de rechter-commissaris. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Hoe verloopt een Wsnp-traject?
Logo Het Juridisch Loket

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso
Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven