Erfenis aanvaarden of verwerpen? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Zuiver aanvaarden

Als u de erfenis zuiver aanvaardt, krijgt u alle bezittingen en schulden van de erflater. U bent aansprakelijk voor de schulden van de erfgenaam. Dit betekent dat als er meer schulden zijn dan bezittingen, u uit uw privé vermogen de overgebleven schulden van de erflater moet betalen.

Voor het zuiver aanvaarden van een nalatenschap kunt u naar de rechtbank in het arrondissement waar de overledene het laatst heeft gewoond. Dit hoeft niet. Ook als u bijvoorbeeld goederen uit de nalatenschap mee naar huis hebt genomen, heeft u zuiver aanvaard.

U kunt ook zuiver aanvaarden zonder dat u dat officieel aangeeft. Door u te gedragen als erfgenaam, bijvoorbeeld doordat u goederen uit de nalatenschap mee naar huis hebt genomen of te beschikken over de bankrekening.

U kunt daarom het beste zo snel mogelijk kenbaar maken wanneer u de nalatenschap wilt verwerpen of beneficiair wilt aanvaarden. De wet zegt namelijk dat als iemand eenmaal heeft geaccepteerd, die persoon daarna niet meer kan verwerpen of beneficiair kan aanvaarden.

Beneficiair aanvaarden

Wanneer u erfgenaam bent en er twijfel is over de omvang van de nalatenschap en/of de schulden, dan kunt u beneficiair aanvaarden. U bent dan erfgenaam, maar u bent niet verantwoordelijk voor de schulden van de erflater.

Wanneer de schulden meer zijn dan de bezittingen, dan hoeft u niet uit eigen vermogen bij te betalen. U ontvangt dan ook niets.

Voor het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap gaat u naar de rechtbank in het arrondissement waar de overledene het laatst heeft gewoond. U kunt het schriftelijk regelen. U kunt ook een notaris inschakelen.

Na een beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap zijn de erfgenamen verplicht de nalatenschap te vereffenen. Als u beneficiair aanvaardt dan moet u zich houden aan de vereffeningsprocedure.

Als u dat niet doet, dan loopt u een risico. U kan dan alsnog voor schulden van de nalatenschap in uw eigen vermogen aansprakelijk worden gesteld.

Verwerpen

Wanneer u erfgenaam bent en u zeker weet dat de overledene meer schulden dan bezittingen heeft, dan kunt u de nalatenschap verwerpen. Daarna bent u geen erfgenaam meer. Daarmee voorkomt u dat u in uw privé-vermogen kan worden aangesproken voor schulden van de overledene.

Om een erfenis te verwerpen moet u een verklaring afleggen bij de griffie van de rechtbank.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat betekent vereffening bij beneficiair aanvaarden?

  Na een beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap zijn de erfgenamen verplicht de nalatenschap te vereffenen. Dit betekent dat alle baten en lasten uit de nalatenschap in kaart worden gebracht.

  Denk daarbij aan het maken een boedelbeschrijving en het oproepen van de schuldeisers. Voorzover mogelijk moeten alle schulden uit de erfenis worden betaald. 

  Hoe de vereffeningsprocedure verloopt staat in de wet. De vereffeningsprocedure is ingewikkeld. Het is daarom verstandig om een notaris in te schakelen. U kunt een notaris algemene vragen stellen via de Notaristelefoon.

 • Wat is een boedelbeschrijving?

  Een boedelbeschrijving is een beschrijving van alle bezittingen en schulden in de erfenis op de sterfdatum. Hieruit blijkt of er voldoende positief vermogen aanwezig is om de schulden te kunnen betalen.

 • Wat doe ik met de erfenis als ik in de bijstand of een schuldhulptraject zit?

  De beslissing om een erfenis (beneficiair) te aanvaarden of verwerpen is aan uzelf, tenzij u in de WSNP zit. Meld de erfenis bij uw consulent of casemanager van de gemeente en bespreek uw situatie.

  Als u geld of bezittingen erft, verwacht de gemeente meestal dat u de erfenis accepteert.

  Uw bijstandsuitkering eindigt als uw totale vermogen (inclusief bezittingen) boven de vermogensgrens komt.  Accepteert u de erfenis niet? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering. Zo kan de gemeente uw uitkering verlagen.

  Zit u in een schuldsaneringstraject? Dan kunt u met het geld uit de erfenis schulden aflossen.

  Komt u er met de gemeente niet uit? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Terug naar boven Shape