Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus werken wij anders. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Onze jurist kan besluiten een afspraak met u te maken.

Zuiver aanvaarden

Als u de erfenis zuiver aanvaardt, krijgt u alle bezittingen en schulden van de overledene. Zijn er meer schulden dan bezittingen? Dan moet u de schulden van uw eigen geld betalen.

U kunt de erfenis zuiver aanvaarden door een verklaring in te laten schrijven bij de rechtbank. Dit is de rechtbank die hoort bij de laatste woonplaats van de overledene. Dit hoeft niet.

U kan ook zuiver aanvaarden door u te gedragen als erfgenaam. Bijvoorbeeld als u spullen mee naar huis neemt of verkoopt. U kunt zich ook gedragen als erfgenaam als u de bankrekening van de overledene gebruikt.

Verwacht u dat de overledene meer schulden dan bezittingen heeft? Pas dan op dat u zich niet als erfgenaam gedraagt, waardoor u de erfenis zuiver aanvaardt. Dan moet u alle schulden zelf betalen. U kunt uw keuze voor aanvaarden of verwerpen niet ongedaan maken.

Beneficiair aanvaarden

Als u de erfenis beneficiair aanvaardt, krijgt u alle bezittingen. U krijgt niet alle schulden van de overledene. Zijn er meer schulden dan bezittingen? Dan moet u de hele erfenis gebruiken om zoveel mogelijk schulden te betalen. U hoeft hiervoor niet uw eigen geld te gebruiken.

Zijn er meer bezittingen dan schulden? Dan krijgt u wat er over is van de erfenis, nadat alle schulden zijn betaald.

U kunt de erfenis beneficiair aanvaarden door een verklaring in te laten schrijven bij de rechtbank. Dit is de rechtbank die hoort bij de laatste woonplaats van de overledene. U kunt dit zelf regelen bij de griffie van de rechtbank of u kunt een notaris vragen dit voor u te doen.

Als u de erfenis beneficiair aanvaardt, moet u de erfenis vereffenen. Zo heten de regels die vertellen hoe u de erfenis moet regelen. Regelt u de erfenis niet volgens deze regels? Dan moet u mogelijk alsnog de schulden van uw eigen geld betalen.

Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Verwerpen

Als u de erfenis verwerpt, krijgt u niets. U bent dan geen erfgenaam meer. Dat betekent dat u geen schulden hoeft te betalen. Maar u mag ook niets hebben, zoals foto’s of andere spullen. Verder hoeft u niets te regelen dat met de erfenis te maken heeft.

U kunt een erfenis verwerpen door een verklaring in te laten schrijven bij de rechtbank. Dit is de rechtbank die hoort bij de laatste woonplaats van de overledene. U kunt dit zelf regelen bij de griffie van de rechtbank of u kunt aan een notaris vragen dit voor u te doen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan ik mijn keuze voor aanvaarden of verwerpen terugdraaien?

  Als u een keuze heeft gemaakt voor aanvaarden of verwerpen, kunt u de keuze niet terugdraaien. U moet daarom goed onderzoeken of er schulden zijn.

  Heeft u goed onderzoek gedaan en blijkt er later toch een schuld te zijn? Dan kunt u soms uw keuze van zuiver aanvaarden veranderen in beneficiair aanvaarden. U moet dat binnen 3 maanden na ontdekking van de schuld aan de kantonrechter vragen. U moet bewijzen dat u goed heeft onderzocht of er schulden waren. De rechter keurt dit niet snel goed.

 • Wat is een boedelbeschrijving?

  Een boedelbeschrijving is een lijst van alle bezittingen en schulden, die de overledene had op het moment dat hij overleed.

  Als de waarde van de bezittingen hoger is dan de waarde van de schulden, is de erfenis positief. Alle schulden kunnen dan uit de erfenis worden betaald.

  Als de waarde van de schulden hoger is dan de waarde van de bezittingen, is de erfenis negatief.

 • Wat betekent vereffening bij beneficiair aanvaarden?

  Als u de erfenis beneficiair aanvaardt, moet u de erfenis vereffenen. Dat is een officiële procedure om te zorgen dat de erfenis eerlijk wordt verdeeld onder de schuldeisers.

  De vereffeningsprocedure is ingewikkeld. Het is daarom verstandig om hulp te vragen van een notaris. U kunt een notaris algemene vragen stellen via de Notaristelefoon.

  U moet in ieder geval:

  • zorgen dat schulden niet verder oplopen dan nodig is
  • aan de rechtbank laten weten dat er een negatieve erfenis is
  • alle bekende schuldeisers een brief sturen om te vragen welke schulden nog open staan
  • een boedelbeschrijving maken
  • als het nodig is: spullen verkopen, zodat het geld kan worden gebruikt om schulden te betalen
  • schulden betalen
 • Wat doe ik met de erfenis als ik in de bijstand of een schuldhulptraject zit?

  U bepaalt zelf of u een erfenis (beneficiair) aanvaardt of verwerpt. Soms mag u dat niet zelf beslissen of zijn er andere regels waarmee u rekening moet houden.

  Erfenis en bijstandsuitkering

  Als u een bijstandsuitkering krijgt, kan de gemeente regels hebben over erfenissen. Verwerpt u een positieve erfenis? Dan kan dat worden gezien als een ‘benadelingshandeling’ en kan de gemeente uw uitkering (tijdelijk) stopzetten of verlagen.

  Aanvaardt u de erfenis en heeft u daardoor te veel spaargeld voor een bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente uw uitkering stoppen. Als uw spaargeld weer onder de vermogensgrens is, kunt u mogelijk opnieuw een bijstandsuitkering krijgen. U moet deze zelf aanvragen.

  Erfenis en schuldhulpverlening

  Zit u in de schuldhulpverlening? Meld de erfenis dan bij uw consulent of casemanager van de gemeente en bespreek uw situatie.

  Als u schulden heeft, kunt u het geld uit de erfenis gebruiken om uw schulden te betalen.

  Erfenis en bewindvoerder

  Als u een bewindvoerder of curator heeft, beslist hij voor u. De bewindvoerder of curator moet de erfenis beneficiair aanvaarden. Als de erfenis negatief is, kan hij toestemming vragen aan de rechter om toch te verwerpen.

  Als u in de WSNP zit, beslist uw WSNP-bewindvoerder of u de erfenis aanvaardt of verwerpt. Ook de WSNP-bewindvoerder moet de erfenis beneficiair aanvaarden en kan toestemming vragen om te verwerpen.

  Komt u er met de gemeente of uw bewindvoerder niet uit? Neem dan contact op met een van onze juristen.

 • Hoe aanvaard of verwerp ik een erfenis uit het buitenland?

  Als iemand in het buitenland overlijdt, gelden de regels van het land waar de overledene woonde. Deze regels bepalen:

  • of u erfgenaam bent
  • of u kunt aanvaarden of verwerpen
  • wat de gevolgen zijn van aanvaarden of verwerpen

  Soms heeft een overledene in een testament bepaald dat het Nederlandse recht geldt. Dan bepalen de Nederlandse regels of u erfgenaam bent en hoe de erfenis wordt afgewikkeld.

  Europese erfenis

  Gaat het om een erfenis binnen de EU? Dan kunt u aanvaarden of verwerpen in Nederland. U legt een verklaring af bij de griffie van de rechtbank van uw woonplaats.

  Gaat het om een erfenis buiten de EU met Nederlands vermogen? Dan kunt u aanvaarden of verwerpen bij de griffie van de rechtbank in Den Haag.

  Een notaris kan u meer informatie geven over de regels voor een buitenlandse erfenis.

Terug naar boven Shape