Logo
Cookie Privacy

Moet ik een erfenis aanvaarden of verwerpen?

Bent u erfgenaam en heeft u recht op een erfenis? Dan kunt u de erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Welke keuze voor u het beste is, hangt af van uw situatie.

U moet een keuze maken

Als u een erfenis krijgt, moet u kiezen tussen 3 mogelijkheden. U kunt de erfenis:

 • zuiver aanvaarden. U zegt ja tegen de erfenis. Heeft de overledene schulden? Dan moet u die zelf betalen.

 • beneficiair aanvaarden. U zegt ja tegen de erfenis. Heeft de overledene schulden? Dan hoeft u die niet van uw eigen geld te betalen.

 • verwerpen. U zegt nee tegen de erfenis. U krijgt geen geld en geen spullen van de overledene.

In de wet staat niet hoe snel u moet kiezen. Maar u heeft in ieder geval 3 maanden om over uw keuze na te denken.

Doe eerst goed onderzoek

Om een goede keuze te kunnen maken, is het handig om te weten:

 • of de overledene schulden had

 • of er meer erfgenamen zijn. Als er meer erfgenamen zijn, moet u de erfenis waarschijnlijk delen.

 • of er een testament is. Daarin kan staan wat u krijgt. Bijvoorbeeld alleen een sieraad, of juist de hele erfenis.

Als u geen keuze maakt

Als u geen keuze maakt, bepalen de andere erfgenamen meestal wat er met de erfenis gebeurt. Er zijn 3 mogelijkheden. De erfgenamen hebben de erfenis:

 • beneficiair aanvaard. U mag nog 3 maanden nadenken. Maakt u geen keuze? Dan aanvaardt u de erfenis automatisch beneficiair.

 • zuiver aanvaard. De rechter kan u dwingen om te kiezen. De rechter beslist hoe lang u over uw keuze mag nadenken. Maakt u geen keuze? Dan aanvaardt u automatisch zuiver.

 • verworpen of niet gereageerd. De erfenis wordt tijdelijk apart gehouden. Schuldeisers kunnen de rechter vragen om u te dwingen een keuze te maken.

Goed om te weten

In 3 situaties gelden speciale regels:

Let op

U kunt uw keuze voor (beneficiair) aanvaarden of verwerpen niet terugdraaien.

Bent u geholpen met deze informatie?

U kunt de erfenis:

Zuiver aanvaarden
Beneficiair aanvaarden
Verwerpen

Zuiver aanvaarden

Bij zuiver aanvaarden krijgt u alle bezittingen van de overledene. Zoals een huis met alles erin, een auto en spaargeld. Als er meer erfgenamen zijn, moet u de erfenis samen delen.

Had de overledene schulden? Dan erft u die ook. Kies daarom alleen voor zuiver aanvaarden als u denkt dat de overledene geen grote schulden had.

Let op

Soms staat er in het testament dat u alleen een sieraad of een bepaald geldbedrag krijgt.


Hoe kunt u zuiver aanvaarden?

U kunt zuiver aanvaarden door het formulier Verklaring nalatenschap in te vullen. Stuur het formulier naar de rechtbank die hoort bij de laatste woonplaats van de overledene. Stuur ook mee:

 • Een kopie van de overlijdensakte. Vraag dit aan bij de gemeente waar de overledene woonde.

 • Een kopie van uw legitimatiebewijs.

U kunt het formulier ook invullen bij de notaris. Dan stuurt hij het naar de rechtbank.

Per ongeluk zuiver aanvaarden

U kunt een erfenis ook per ongeluk zuiver aanvaarden. Bijvoorbeeld door geld van de bankrekening van de overledene op uw eigen bankrekening te zetten. Of waardevolle spullen mee te nemen uit het huis. Hiermee aanvaart u automatisch de erfenis.

U mag wel de eerste 3 maanden na het overlijden regelen wat niet kan wachten. Zoals de uitvaart. U mag ook abonnementen opzeggen en opslag huren voor de spullen. Hiermee aanvaardt u niet automatisch de erfenis.

Bent u geholpen met deze informatie?

Beneficiair aanvaarden

U kunt de erfenis beneficiair aanvaarden als u denkt dat de overledene grote schulden had. Want bij beneficiair aanvaarden, hoeft u de schulden van de overledene niet zelf te betalen.

Dit moet u met de erfenis doen

Als u beneficiair aanvaardt, moet u de erfenis regelen zoals in de wet staat. Dit heet ‘vereffenen’. Zijn er meer erfgenamen? Dan regelt u de erfenis samen.

U moet bijvoorbeeld:

 • een overzicht maken van alle spullen en alle schulden. Dit heet een boedelbeschrijving.

 • waardevolle spullen verkopen

 • schulden betalen

Zo betaalt u de schulden van de overledene

U gebruikt het geld van de overledene om zijn schulden te betalen. Is er niet genoeg geld? Dan moet u waardevolle spullen van de overledene verkopen, zoals sieraden, meubels en schilderijen. Met het geld betaalt u de schulden.

Spullen met emotionele waarde die niet veel waard zijn, hoeft u niet te verkopen. Zoals fotoalbums of boeken.

Dit mag u houden

Zijn er spullen over, of geld? Dan mag u die houden. Als er meer erfgenamen zijn, krijgen zij ook een deel. Als er schulden overblijven, hoeft u die niet van uw eigen geld te betalen.

Let op

Houdt u zich niet aan de regels voor vereffenen? Dan moet u de schulden soms wel van uw eigen geld betalen.

Hoe kunt u de erfenis beneficiair aanvaarden?

U kunt de erfenis beneficiair aanvaarden door een formulier in te vullen. Stuur het formulier naar de rechtbank die hoort bij de laatste woonplaats van de overledene. Of geef het af bij de balie van die rechtbank.

U kunt het formulier ook invullen bij een notaris. Hij stuurt het dan naar de rechtbank.

Bent u geholpen met deze informatie?

Verwerpen

U kunt de erfenis verwerpen als:

 • de overledene grote schulden had

 • u de erfenis niet wilt hebben. Bijvoorbeeld omdat u ruzie had met de overledene.

Geen erfgenaam meer

Als u de erfenis verwerpt, bent u geen erfgenaam meer. Dat betekent dat u niets met de erfenis hoeft te doen. Maar het betekent ook dat u niets van de overledene krijgt. U mag bijvoorbeeld geen fotoboeken of andere spullen met emotionele waarde uit het huis halen.

Heeft u kinderen en verwerpt u de erfenis? Dan worden uw kinderen automatisch erfgenaam in uw plaats. Als zij dat niet willen, moeten zij de erfenis ook verwerpen.

Hoe kunt u verwerpen?

U kunt een erfenis verwerpen door een formulier in te vullen. Stuur het formulier naar de rechtbank die hoort bij de laatste woonplaats van de overledene. Of geef het af bij de balie van die rechtbank.

U kunt het formulier ook invullen bij een notaris. Hij stuurt het dan naar de rechtbank.

Let op

Als u in de bijstand of een schuldhulptraject zit, mag u een erfenis soms niet verwerpen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Hoe werkt beneficiair aanvaarden van een erfenis?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven