Overslaan en naar de inhoud gaan

Zuiver aanvaarden

U kunt de erfenis zuiver aanvaarden als de overleden persoon meer spullen dan schulden had. Bij zuivere aanvaarding krijgt u namelijk alle spullen en schulden van de overleden persoon. Had hij meer schulden dan spullen? Dan moet u de schulden van uw eigen geld betalen.

U kunt de erfenis zuiver aanvaarden door een formulier in te vullen bij de rechtbank. Dit is de rechtbank die hoort bij de laatste woonplaats van de overleden persoon. U kunt het formulier ook invullen bij de notaris. Hij stuurt het dan naar de rechtbank.

Zuiver aanvaarden kan ook op een andere manier. U kunt de erfenis ook zuiver aanvaarden door dingen te doen waarmee u laat zien dat u erfgenaam bent. U neemt bijvoorbeeld spullen mee naar huis, verkoopt spullen of gebruikt de bankrekening van de overleden persoon.

Denkt u dat de overleden persoon meer schulden dan spullen had? Pas dan op dat u niets doet waarmee u laat zien dat u erfgenaam bent. Want hierdoor aanvaardt u de erfenis zuiver en moet u alle schulden betalen. U kunt uw keuze voor aanvaarden of verwerpen niet terugdraaien.

Beneficiair aanvaarden

U kunt de erfenis beneficiair aanvaarden als u niet zeker weet of de overleden persoon meer schulden dan spullen had. Of als u ondanks dat toch de erfenis wilt regelen.

Als u de erfenis beneficiair aanvaardt, moet u alle spullen van de overleden persoon gebruiken om zijn schulden te betalen. U krijgt wat er daarna over is. Had de overleden persoon meer schulden dan spullen? Dan hoeft u de overgebleven schulden niet van uw eigen geld te betalen.

Als u de erfenis beneficiair aanvaardt, moet u deze ‘vereffenen’. Zo heten de regels die vertellen hoe u de erfenis moet regelen. Houdt u zich hier niet aan? Dan moet u mogelijk toch de schulden van uw eigen geld betalen.

U kunt de erfenis beneficiair aanvaarden door een formulier in te vullen bij de rechtbank. Dit is de rechtbank die hoort bij de laatste woonplaats van de overleden persoon. U kunt dit zelf regelen bij de griffie van de rechtbank. U kunt het formulier ook invullen bij een notaris. Hij stuurt het dan naar de rechtbank.

Verwerpen

U kunt de erfenis verwerpen als de overleden persoon meer schulden dan spullen had. Of als u om een andere reden de erfenis niet wilt hebben.

Als u de erfenis verwerpt, bent u geen erfgenaam meer. Dat betekent dat u de schulden van de overleden persoon niet hoeft te betalen. Maar u mag ook niets hebben, zoals foto’s of andere spullen. Verder hoeft u niets te regelen dat met de erfenis te maken heeft.

U kunt een erfenis verwerpen door een formulier in te vullen bij de rechtbank. Dit is de rechtbank die hoort bij de laatste woonplaats van de overleden persoon. U kunt dit zelf regelen bij de griffie van de rechtbank. U kunt het formulier ook invullen bij een notaris. Hij stuurt het dan naar de rechtbank.

U mag de erfenis mogelijk niet verwerpen als u een bijstandsuitkering of schulden heeft.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan ik mijn keuze voor aanvaarden of verwerpen terugdraaien?

  Als u een keuze heeft gemaakt voor aanvaarden of verwerpen, kunt u deze niet meer terugdraaien. Onderzoek daarom goed of er schulden zijn.

  Deed u goed onderzoek en blijkt er later toch een schuld te zijn? Dan kunt u soms uw keuze van zuiver aanvaarden veranderen in beneficiair aanvaarden. U moet dat aan de kantonrechter vragen binnen 3 maanden nadat u de schuld ontdekte. U moet bewijzen dat u goed heeft onderzocht of er schulden waren. De rechter keurt deze verandering niet snel goed.

 • Wat is een boedelbeschrijving?

  Een boedelbeschrijving is een lijst van alle spullen en alle schulden die iemand had toen hij overleed.

  Als de waarde van de spullen hoger is dan de waarde van de schulden, is de erfenis positief. U kunt dan alle schulden uit de erfenis betalen.

  Als de waarde van de schulden hoger is dan de waarde van de spullen, is de erfenis negatief. U kunt de erfenis dan beter beneficiair aanvaarden of verwerpen.

 • Wat betekent vereffening bij beneficiair aanvaarden?

  Als u de erfenis beneficiair aanvaardt, moet u de erfenis ‘vereffenen’. Dit zijn officiële regels die zorgen dat u de erfenis eerlijk verdeelt onder iedereen die nog geld krijgt.

  De regels voor vereffenen zijn ingewikkeld. Het is daarom goed om hulp te vragen van een notaris. U kunt ook algemene vragen stellen via de Notaristelefoon.

  U moet in ieder geval:

  • zorgen dat de erfenis niet minder waard wordt. U kunt proberen te voorkomen dat schulden hoger worden. Of u kunt aandelen verkopen voordat ze minder waard worden.
  • aan de rechtbank laten weten dat er een negatieve erfenis is
  • een brief sturen aan alle mensen van wie u weet dat ze nog geld krijgen. In de brief vraagt u naar de bedragen waarop ze recht hebben.
  • een boedelbeschrijving maken
  • als het nodig is: spullen verkopen, zodat u het geld kunt gebruiken om schulden te betalen
  • schulden betalen
 • Wat doe ik met de erfenis als ik in de bijstand of een schuldhulptraject zit?

  U bepaalt zelf of u een erfenis (beneficiair) aanvaardt of verwerpt. Maar als u in de bijstand of een schuldhulptraject zit, mag u dat soms niet zelf beslissen. Of er zijn andere regels waarmee u rekening moet houden. Vertel uw contactpersoon of schuldhulpverlener daarom zo snel mogelijk na het overlijden dat u erfgenaam bent geworden.

  Erfenis en bijstandsuitkering

  Ontvangt u een bijstandsuitkering en krijgt u een erfenis? Dan moet u zich houden aan de regels van uw gemeente.

  U mag bijvoorbeeld een positieve erfenis meestal niet verwerpen. De gemeente kan dat zien als een ‘benadelingshandeling’. U kunt namelijk geld krijgen om van te leven, maar neemt dat niet aan. De gemeente kan dan beslissen uw uitkering tijdelijk helemaal te stoppen of te verlagen. Of uw deel van de erfenis opvragen bij de andere erfgenamen.

  Aanvaardt u de erfenis en heeft u daardoor te veel spaargeld voor een bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente uw uitkering stoppen. U mag uw erfenis niet te snel opmaken. Vraag uw gemeente wat de regels hiervoor zijn.

  Als uw spaargeld weer laag genoeg is, kunt u mogelijk opnieuw een bijstandsuitkering krijgen. Uw nieuwe bijstandsuitkering vraagt u dan zelf aan.

  Erfenis en schuldhulpverlening

  Zit u in de schuldhulpverlening? Vertel uw consulent of casemanager van de gemeente zo snel mogelijk na het overlijden dat u erfgenaam werd. Bespreek samen uw situatie. U kunt het geld uit de erfenis gebruiken om uw schulden te betalen.

  Erfenis en bewindvoerder

  Een bewindvoerder of curator moet beneficiair aanvaarden of verwerpen. Voor verwerpen heeft hij toestemming nodig van de rechter. Hij krijgt de toestemming alleen als hij kan laten zien dat de erfenis negatief is.

  Als u in de WSNP zit, beslist uw WSNP-bewindvoerder of u de erfenis aanvaardt of verwerpt. Hij kan beneficiair aanvaarden of met toestemming van de rechter verwerpen.

 • Hoe aanvaard of verwerp ik een erfenis uit het buitenland?

  Woonde de persoon van wie u erft in het buitenland toen hij overleed? Dan gelden de regels van dat land. Deze regels bepalen:

  • of u erfgenaam bent
  • of u kunt aanvaarden of verwerpen
  • wat de gevolgen zijn van aanvaarden of verwerpen

  Soms staat in een testament dat het Nederlandse recht geldt. Dan bepalen de Nederlandse regels of u erfgenaam bent en hoe u de erfenis moet regelen.

  In Nederland aanvaarden of verwerpen

  Gaat het om een erfenis uit een land binnen de EU? Dan kunt u aanvaarden of verwerpen in Nederland. U vult een formulier in bij de griffie van de rechtbank van uw woonplaats. Of doe dit bij een notaris. Hij stuurt het formulier dan naar de rechtbank.

  Gaat het om een erfenis uit een land buiten de EU en is er bezit in Nederland? Dan kunt u aanvaarden of verwerpen door een formulier in te vullen bij de rechtbank in Den Haag. U kunt dit zelf regelen bij de griffie van de rechtbank. U kunt het formulier ook invullen bij een notaris. Hij stuurt het dan naar de rechtbank.

  Een notaris kan u meer informatie geven over de regels voor een buitenlandse erfenis.

 • Moet ik namens mijn kind een erfenis aanvaarden of verwerpen?

  Ook kinderen onder de 18 jaar kunnen erfgenaam zijn. Zij mogen de erfenis niet zelf aanvaarden of verwerpen. Hun wettelijke vertegenwoordiger moet dit voor ze doen. Meestal is dit een ouder met gezag.

  De ouder moet volgens de wet de erfenis beneficiair aanvaarden. Is de erfenis negatief? Dan kan hij binnen 3 maanden toestemming vragen aan de rechter om toch te mogen verwerpen. Doet hij niets? Dan heeft het kind na 3 maanden de erfenis automatisch beneficiair aanvaard.

  Door de beneficiaire aanvaarding moet de erfenis worden vereffend. Is de erfenis positief? Dan hoeft dit niet in deze situaties:

  • Er is een executeur die verklaart dat er genoeg geld is om de schulden te betalen.
  • De kantonrechter geeft toestemming om niet te vereffenen.
Terug naar boven Shape