Overslaan en naar de inhoud gaan

Reden bewindvoering

Bij beschermingsbewind regelt iemand anders de geldzaken van u of uw familielid. Bij de aanvraag moet u vertellen waarom dit nodig is. U kunt om een beschermingsbewindvoerder vragen:

 • bij psychische problemen
 • bij lichamelijke problemen of ziekte
 • omdat u of uw familielid niet met geld om kan gaan
 • bij schulden

Bewindvoering aanvragen voor mezelf

Lukt het u niet goed om met uw geld om te gaan? Dan kunt u een beschermingsbewindvoerder vragen u te helpen met uw geldzaken.

U vraagt bewindvoering aan bij de kantonrechter bij u in de buurt. U kunt ook laten weten wie u het liefst als bewindvoerder wilt: een professionele bewindvoerder of een familielid.

Professioneel bewindvoerder aanvragen

Een professioneel bewindvoerder moet aan eisen voldoen. De bewindvoerder geeft elk jaar uitleg over uw geldzaken bij de rechter. Dit heet ‘rekening en verantwoording’.

Wilt u een professioneel bewindvoerder? Dan kunt u dit doorgeven op het aanvraagformulier van de rechtbank. U kunt ook invullen wie u als professioneel bewindvoerder wilt.

Familielid als bewindvoerder

Wilt u een familielid als bewindvoerder? Vraag deze persoon dan om de 'bereidverklaring' van de aanvraag in te vullen. Stuur dit formulier mee naar de rechter. Zo weet de kantonrechter om wie het gaat.

Van bewindvoerder veranderen

Heeft u al een bewindvoerder, maar wilt u iemand anders? Stuur dan een brief naar de rechtbank. Vraag uw nieuwe bewindvoerder om de 'bereidverklaring' van de aanvraag in te vullen. Stuur dit formulier mee naar de rechtbank.

Bewindvoering aanvragen voor een familielid

U kunt beschermingsbewind aanvragen voor een familielid als die zijn geldzaken niet kan regelen. U kunt bewind aanvragen voor uw:

 • echtgenoot of partner
 • vader of moeder
 • kind of kleinkind
 • broer of zus
 • oom of tante
 • neef of nicht

U vraagt bewindvoering aan bij de kantonrechter in de buurt van uw familielid.

Professioneel bewindvoerder aanvragen

U kunt een professionele bewindvoerder vragen de geldzaken van uw familielid te regelen. Deze moet aan eisen voldoen. Op het aanvraagformulier vult u in wie u als bewindvoerder wilt.

Familielid als bewindvoerder

Wilt u een niet-professionele bewindvoerder, bijvoorbeeld een familielid? Vraag deze persoon dan de 'bereidverklaring' van de aanvraag in te vullen. En stuur dit formulier mee naar de rechtbank. Zo weet de kantonrechter wie bewindvoerder wil worden.

Wilt u zelf bewindvoerder worden van uw familielid? Vul dan uw eigen gegevens in op het formulier van de rechtbank. Doe hier de bereidverklaring bij.

De rechter bepaalt of een familielid in staat is om de geldzaken goed te regelen. Hiervoor moet het familielid aan de eisen van de rechter voldoen. De persoon die bewindvoerder wil worden, mag bijvoorbeeld zelf geen schulden hebben. De niet-professionele bewindvoerder geeft elk jaar uitleg bij de rechter over hoe het met de geldzaken gaat. Dit heet 'rekening en verantwoording'.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat doet een bewindvoerder?

  Uw bewindvoerder:

  • regelt uw geldzaken
  • berekent hoeveel leefgeld u krijgt. Dit is geld voor bijvoorbeeld boodschappen en kleding. De hoogte van het bedrag hangt af van uw situatie.
  • ontvangt en controleert uw post
  • houdt uw administratie bij
  • controleert of u uw inkomsten binnen krijgt
  • betaalt uw dagelijkse rekeningen, of controleert of u dit zelf doet
  • controleert of u goed omgaat met uw spullen en deze niet stukmaakt 

  Uw bewindvoerder beslist over uw bezit. Zo mag u uw eigen spullen gebruiken, maar niet zonder toestemming verkopen.

  Verder moet uw bewindvoerder u toestemming geven om een contract te sluiten. Doet u dit toch zelf? Dan kan uw bewindvoerder het contract ‘vernietigen’. Het contract is dan nooit geldig geweest.

  Gegevens in register

  Staat u onder bewind? Dan kan de rechter bepalen dat uw gegevens in het Curatele- en bewindregister moeten staan. Anderen, zoals verkopers kunnen dan zien dat u onder bewind staat en toestemming nodig heeft van uw bewindvoerder.

 • Wanneer vraag ik beschermingsbewind of Wsnp aan?

  Beschermingsbewind en Wsnp zijn niet hetzelfde. Beschermingsbewind vraagt u aan als u zelf niet meer uw geldzaken kunt regelen. Hiervoor hoeft u geen schulden te hebben. Uw beschermingsbewindvoerder staat aan uw kant en zorgt dat u zoveel mogelijk geld heeft om van te leven.

  Wsnp is alleen bedoeld om schulden op te lossen. Dit vraagt u aan als u zelf uw schulden niet meer kunt oplossen. De Wsnp-bewindvoerder heeft als taak om ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk van uw schulden aflost. De Wsnp-bewindvoerder komt dus voor uw schuldeisers op.

  U kunt tegelijk een beschermingsbewindvoerder en een Wsnp-bewindvoerder hebben.

 • Aan welke eisen moet een professionele bewindvoerder voldoen?

  Een professionele bewindvoerder moet voldoen aan de eisen uit de wet. Hij moet bijvoorbeeld:

  • voor meer dan 3 mensen bewindvoerder zijn
  • een geschikte opleiding hebben en deze kennis bijhouden
  • aan u laten weten wanneer u contact met hem kunt hebben
  • een klachtenregeling hebben

  Elke bewindvoerder geeft elk jaar uitleg over de financiën bij de kantonrechter. Dit heet rekening en verantwoording.

 • Hoe kan ik mentorschap aanvragen?

  De aanvraag voor mentorschap werkt hetzelfde als de aanvraag voor beschermingsbewind. U vult het formulier in en verstuurt dit naar de rechtbank bij u in de buurt. U vertelt ook wie u als mentor wilt.

  Wilt u mentorschap én beschermingsbewind aanvragen? Dit kan in 1 formulier.

  Een mentor helpt u bij medische zaken. Hij neemt beslissingen over uw verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding. Dit is anders dan bij een bewindvoerder. Die neemt alleen beslissingen over geldzaken.

 • Wanneer kan ik curatele aanvragen?

  Curatele is de zwaarste maatregel om een volwassene te beschermen tegen zichzelf. De rechter gebruikt deze maatregel alleen als er geen andere manier is om iemand te beschermen. Ook niet met bewind en mentorschap samen.

  Curatele is voor iemand die zichzelf of anderen in gevaar brengt. Of hij kan zijn persoonlijke zaken en geldzaken niet meer regelen door:

  • zijn lichamelijke of geestelijke situatie
  • misbruik van drank of drugs

  U vraagt curatele aan bij de kantonrechter. Vul het formulier in en stuur het naar de rechtbank bij u in de buurt.

  Handelingsonbekwaam en curator

  De persoon onder curatele krijgt een curator. Ook wordt hij voor de wet ‘handelingsonbekwaam’. Dit betekent dat hij geen contracten mag sluiten zonder toestemming van zijn curator. Andere taken van de curator zijn:

  • geldzaken regelen, zoals het betalen van rekeningen
  • persoonlijke zaken regelen, zoals afspraken over verzorging en begeleiding
  • aan de persoon onder curatele en de kantonrechter vertellen wat hij allemaal deed

  De persoon onder curatele mag wel zelf leefgeld uitgeven. Dit is geld dat hij van de curator krijgt voor boodschappen.

Terug naar boven Shape