Overslaan en naar de inhoud gaan

Mijn energie dreigt te worden afgesloten

Vraag uw energieleverancier om een betalingsregeling

Bent u bang dat uw elektriciteit of gas wordt afgesloten omdat u de rekening niet heeft betaald? Neem dan contact op met uw energieleverancier. Leg uw situatie uit en vraag om een betalingsregeling. U maakt dan afspraken over hoe u de rekening betaalt, bijvoorbeeld in delen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief betalingsregeling.

U kunt ook overstappen naar een goedkopere leverancier.

Heeft u meer schulden? Vraag dan hulp om uw schulden op te lossen.

Uw energie wordt niet zomaar afgesloten

Uw leverancier mag uw energie niet zomaar afsluiten. Hij moet u eerst:

 • minimaal 3 keer een betalingsherinnering sturen. U krijgt steeds minimaal 14 dagen de tijd om de rekening te betalen. En:
 • u wijzen op de mogelijkheid van schuldhulpverlening van de gemeente. En:
 • u een betalingsregeling aanbieden

Uw energie mag niet worden afgesloten als uw gezondheid hierdoor in gevaar komt.

De energieleverancier neemt contact met u op

De energieleverancier moet er alles aan doen om persoonlijk contact met u te krijgen. Om samen met u uw betalingsachterstand te bespreken. Hij neemt contact met u op per brief, e-mail, telefoon of door bij u langs te gaan.

De gemeente biedt u schuldhulp aan

Lukt het uw energieleverancier niet om persoonlijk contact met u te krijgen? Dan geven zij uw gegevens door aan de gemeente, met of zonder uw toestemming. Uw gemeente neemt dan binnen 4 weken contact met u op voor een eerste gesprek over gratis schuldhulpverlening. In die 4 weken mag de energieleverancier u niet afsluiten.

Met schuldhulp wordt u niet afgesloten

Accepteert u het aanbod van de gemeente voor schuldhulp? Of had u al schuldhulp en wordt u binnen 4 weken geholpen met uw schuld bij de energieleverancier? Dan mag de energieleverancier u niet afsluiten.

Als u het aanbod van de gemeente voor schuldhulp weigert, dan stopt uw leverancier uw contract. De netbeheerder sluit uw energie af.

Krijgt u geen aanbod voor schuldhulp van de gemeente? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Mijn water dreigt te worden afgesloten

Vraag uw waterbedrijf om een betalingsregeling

Bent u bang dat uw water wordt afgesloten omdat u de rekening niet heeft betaald? Neem dan contact op met uw drinkwaterbedrijf. Leg uw situatie uit en vraag om een betalingsregeling. U maakt dan afspraken over hoe u de rekening betaalt, bijvoorbeeld in delen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief betalingsregeling.

Heeft u meer schulden? Vraag dan hulp om uw schulden op te lossen.

Uw water mag niet worden afgesloten als uw gezondheid hierdoor in gevaar komt.

Uw water wordt niet zomaar afgesloten

Voordat uw water wordt afgesloten, moet het drinkwaterbedrijf u eerst een betalingsherinnering sturen. In deze herinnering moet staan dat:

 • u afsluiting kunt voorkomen door de rekening te betalen, of door u aan te melden voor schuldhulpverlening van de gemeente
 • het drinkwaterbedrijf uw toestemming vraagt om uw gegevens aan de gemeente te geven voor schuldhulp
 • u niet wordt afgesloten als als uw gezondheid hierdoor in gevaar komt

Het drinkwaterbedrijf neemt contact met u op

Betaalt u na de herinnering de rekening niet op tijd? Dan zoekt het drinkwaterbedrijf persoonlijk contact met u om uw betalingsachterstand te bespreken. Bijvoorbeeld per brief, e-mail, telefoon of door bij u langs te gaan.

Schuldhulp van de gemeente

Lukt het uw drinkwaterberdrijf niet om persoonlijk contact met u te krijgen? Dan geeft het drinkwaterbedrijf uw gegevens door aan schuldhulpverlening, met of zonder uw toestemming.

Betaalt u nog steeds niet? Dan stopt uw contract. Het drinkwaterbedrijf sluit uw water af.

Mijn energie is afgesloten

Is uw energie afgesloten? Dan kunt u 2 dingen doen:

 • Vraag uw energieleverancier om u opnieuw aan te sluiten.
 • Stap over naar een andere leverancier.

Kijk eerst of u wel van energie afgesloten mocht worden.

Vraag uw energieleverancier om u opnieuw aan te sluiten

Wilt u bij uw leverancier blijven? Neem dan contact op met uw energieleverancier en vraag wat de regels zijn om u weer aan te sluiten.

Stap over naar een andere leverancier

U kunt ook een andere energieleverancier zoeken. De nieuwe leverancier kijkt of u een betalingsachterstand heeft bij uw vorige leverancier. Hij kan een waarborgsom vragen. U betaalt dan een bedrag dat u terugkrijgt als u uw rekeningen op tijd betaalt. De hoogte van dat bedrag verschilt per leverancier.

De schuld bij uw oude leverancier moet u nog steeds betalen.

Opnieuw aansluiten kost geld

Uw energieleverancier kan u niet zelf aan- of afsluiten, dat doet de netbeheerder. Opnieuw aansluiten kost geld. Ook als u overstapt naar een andere leverancier. Vraag uw netbeheerder wat de kosten zijn. Als u deze kosten niet in 1 keer kunt betalen, vraagt u om een betalingsregeling.

Mijn water is afgesloten

Is uw water afgesloten? Neem dan contact op met uw drinkwaterbedrijf en vraag wat de regels zijn om u weer aan te sluiten.

Kijk eerst of uw water wel afgesloten mocht worden.

Opnieuw aansluiten kost geld

Opnieuw aansluiten is niet gratis. Vraag uw drinkwaterbedrijf wat de kosten zijn. Als u deze kosten niet in 1 keer kunt betalen, vraagt u om een betalingsregeling.

Sluit uw drinkwaterbedrijf u niet opnieuw aan? Dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Water. Of neem contact op met een van onze juristen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer ben ik onterecht afgesloten van energie of water?

  Soms mag uw energieleverancier of drinkwaterbedrijf u niet afsluiten van energie of water, ook al betaalt u uw rekeningen niet.

  Uw energieleverancier mag u niet afsluiten als:

  • u schuldhulpverlening van de gemeente krijgt. Of als u zich hier nu voor aanmeldt.
  • uw gezondheid in gevaar komt door uw medische situatie
  • als u een betalingsregeling heeft afgesproken met uw energieleverancier. Of als u hierover in gesprek bent met uw leverancier.

  Uw drinkwaterbedrijf mag u niet afsluiten als:

  Bent u toch afgesloten?

  Als u onterecht bent afgesloten van energie of water, neemt u de volgende stappen:

  • Bel uw energieleverancier of drinkwaterbedrijf. Geef aan dat u onterecht bent afgesloten en weer aangesloten wilt worden.
  • Komt u er per telefoon niet uit? Vraag uw energieleverancier of drinkwaterbedrijf dan in een aangetekende brief om u zo snel mogelijk weer aan te sluiten. Zet in de brief dat de leverancier de kosten van het opnieuw aansluiten moet betalen.
  • Sluit uw energieleverancier of drinkwaterbedrijf u niet opnieuw aan? Dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Energie of de Geschillencommissie Water. Of neem contact op met een van onze juristen.
 • Mag ik worden afgesloten als mijn gezondheid hierdoor in gevaar komt?

  Nee. U mag niet worden afgesloten van energie of water als uw gezondheid in gevaar komt door uw medische situatie. Of de medische situatie van uw huisgenoot.

  U heeft een medische verklaring nodig van een arts. Dit moet een andere arts zijn dan de arts die u of uw huisgenoot behandelt. In de verklaring moet staan dat uw leverancier u om medische redenen niet mag afsluiten. Stuur de medische verklaring zo snel mogelijk naar uw leverancier.

  Bent u al afgesloten? Dan sluit de leverancier u weer aan zodra hij uw medische verklaring krijgt.

 • Hoe kan ik overstappen naar een andere energieleverancier?

  U kunt zelf een andere energieleverancier uitzoeken. Vergelijk de prijs en het soort contract van de verschillende energieleveranciers.

  Stapt u over vóór de einddatum van uw huidige contract? Dan kunt u een boete krijgen.

  U heeft een opzegtermijn

  Als u overstapt naar een andere leverancier, moet u zich houden aan de opzegtermijn. Die is 30 dagen.

  Goed om te weten 

  Bent u afgesloten van energie? Dan heeft u geen opzegtermijn. U kunt meteen overstappen. U moet wel betalen voor het opnieuw aansluiten van energie. Vraag uw netbeheerder wat de kosten hiervoor zijn.

  Uw nieuwe energieleverancier regelt de overstap

  U spreekt met uw nieuwe energieleverancier af op welke datum u overstapt. De nieuwe leverancier regelt de opzegging bij uw oude leverancier. U hoeft niet zelf op te zeggen.

  Leverancier moet zich aan startdatum houden

  Begint uw nieuwe leverancier eerder dan de afgesproken datum, en krijgt u daardoor een boete van uw oude leverancier? Vraag dan of uw nieuwe leverancier deze boete betaalt.

  Heeft u een betalingsachterstand?

  De nieuwe leverancier kijkt of u een betalingsachterstand heeft bij uw vorige leverancier. Als dat zo is, kan hij een waarborgsom vragen. U betaalt dan een bedrag dat u terugkrijgt als u uw rekeningen op tijd betaalt. De hoogte van dat bedrag verschilt per leverancier.

  De schuld bij uw oude leverancier moet u nog steeds betalen.

Terug naar boven Shape