Overslaan en naar de inhoud gaan

Mijn energierekening is te hoog

U betaalt iedere maand een vast bedrag voor uw energie. Op uw energierekening heet dit ook wel 'voorschot' of 'termijnbedrag'. Binnen 6 weken nadat het (contract)jaar afloopt, krijgt u de eindafrekening.

Voorschot te hoog

Is uw maandbedrag voor elektriciteit of gas te hoog? Dan kunt u 2 dingen doen:

 • Vraag uw energieleverancier uw maandbedrag te verlagen.
 • Wacht tot u de jaarafrekening krijgt. Hierin staat hoeveel voorschot u betaalde en wat u echt heeft gebruikt. Gebruikte u minder energie? Dan krijgt u het te veel betaalde geld terug.

Verlaag uw maandbedrag alleen als u minder gas of elektriciteit verbruikt. Anders moet u straks bijbetalen.

Jaarafrekening te hoog

Klopt uw jaarafrekening niet? Neem dan contact op met uw energieleverancier.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u naar de geschillencommissie. De geschillencommissie beslist wie gelijk heeft. Dit kan alleen als uw energieleverancier is aangesloten bij de geschillencommissie.

Is uw energieleverancier niet aangesloten bij de geschillencommissie? Dan kunt u naar de rechter. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar.

Ik heb spijt van mijn energiecontract

Sloot u kortgeleden een energiecontract af, maar wilt u hier vanaf? Dan kunt u soms hierop terugkomen. Of dat kan, hangt af van uw contract en de algemene voorwaarden.

Consumentenkoop op afstand

Heeft de verkoper u gebeld en heeft u het contract gesloten via de telefoon? Dan is het contract pas geldig als u uw handtekening heeft gezet. Of als u per e-mail heeft laten weten akkoord te zijn. Heeft u dat niet? Dan is er geen geldig contract en hoeft u niet te betalen. Laat dit weten aan de verkoper.

Sloot u het contract af via internet of telefoon? Dan heeft u 14 dagen bedenktijd. U kunt dan zonder reden opzeggen. De bedenktijd begint op de dag dat u het contract afsluit.

De verkoper kan van deze regels niet afwijken in zijn algemene voorwaarden.

Oneerlijke handelspraktijk

Verkopers gebruiken manieren om te zorgen dat u iets bij ze koopt. Ook energieverkopers doen dit. Is hun manier misleidend of agressief? Dan kunt u het contract ongedaan maken.

Stuur een brief naar het energiebedrijf. Schrijf hierin dat u de overeenkomst vernietigt. Vertel ook waarom het om misleiding of agressieve verkoop gaat.

Ik wil overstappen

Als u wilt overstappen naar een andere energieleverancier moet u zich houden aan de opzegtermijn. Deze is 30 dagen.

Als u een contract afsluit voor energie of water, spreekt u vaak een minimale periode af. Bijvoorbeeld van 1 jaar. In dat eerste jaar kunt u niet opzeggen. In ruil hiervoor krijgt u meestal korting.

Wilt u binnen de afgesproken periode toch opzeggen of overstappen? Dan moet u een opzegvergoeding betalen. Afhankelijk van hoelang uw contract nog loopt, geldt een maximale opzegvergoeding. Bent u het hier niet mee eens? Neem dan contact op met uw leverancier. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u naar de Geschillencommissie of de rechter.

Voorkom dubbele kosten

U spreekt met uw nieuwe energieleverancier een ingangsdatum af. Sprak u een minimale periode af met uw oude leverancier? Zorg dan dat uw contract met uw nieuwe energieleverancier pas start na de afgesproken periode. Anders betaalt u dubbele kosten.

Ik heb een betalingsachterstand

Als u uw energierekening niet betaalt, mag de leverancier uiteindelijk uw energie afsluiten. Voorkom dit door de rekening te betalen. Of vraag uw leverancier om een betalingsregeling. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief betalingsregeling

Heeft u schuldhulpverlening? Dan mag uw leverancier uw energie niet afsluiten in de winter (1 oktober tot 1 april).

Tot april 2023 wordt u minder snel afgesloten van energie. 

Overstappen naar goedkopere leverancier

Kunt u de rekening niet betalen en lukt het ook niet om een betalingsregeling af te spreken? Dan kunt u kijken of u kunt overstappen naar een goedkopere leverancier.

De nieuwe leverancier kijkt of u een betalingsachterstand heeft bij uw vorige leverancier. Hij kan een waarborgsom vragen. U betaalt dan een bedrag dat u terugkrijgt als u uw rekeningen op tijd betaalt. De hoogte van dat bedrag verschilt per leverancier.

De schuld bij uw oude leverancier moet u nog steeds betalen.

Afgesloten van energie

Is uw elektriciteit of gas afgesloten? Dan sluit uw energieleverancier u pas weer aan als u om een betalingsregeling vraagt. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief betalingsregeling. Tot 1 april 2023 hoeft u geen kosten te betalen voor opnieuw aansluiten. 

U kunt ook overstappen naar een andere energieleverancier. Het aansluiten kost dan geld. U moet nog steeds de schuld aan uw oude leverancier betalen. En waarschijnlijk ook een waarborgsom aan uw nieuwe leverancier. 

Heeft u betalingsproblemen? Zoek dan hulp bij het oplossen van uw schulden.

Mijn energieleverancier is failliet

Als uw energieleverancier failliet gaat, krijgt u automatisch een nieuwe leverancier. Dit duurt maximaal 20 werkdagen. De nieuwe leverancier mag andere tarieven gebruiken dan uw oude leverancier. U kunt niet overstappen totdat de automatische overstap klaar is.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen bij problemen als ik mijn energie krijg via mijn verhuurder?

  In uw huurcontract kunt u afspreken dat de verhuurder zorgt voor uw energieaansluiting. U betaalt dan een vast bedrag per maand. Dit is het voorschot.

  Uw verhuurder moet na afloop van het jaar een overzicht sturen. Hierin staat wat u heeft betaald en wat u heeft gebruikt. Betaalde u te veel? Dan krijgt u geld terug. Betaalde u te weinig? Dan moet u bijbetalen.

  Vast bedrag

  Soms betaalt u geen voorschot, maar een vast bedrag. Dan maakt het niet uit hoeveel energie u gebruikt. Aan het einde van het jaar krijgt u dan geen geld terug. U hoeft ook niet bij te betalen.

  Heeft u problemen met uw verhuurder over uw energiekosten? Neem dan contact op met uw verhuurder. Als u er samen niet uitkomt, kunt u een procedure starten bij de Huurcommissie. Lukt dat niet? Dan kunt u naar de rechter.

 • Wat kan ik doen bij problemen als ik mijn energie krijg via stadsverwarming of blokverwarming?

  Bij stadsverwarming of blokverwarming heeft u geen eigen cv-ketel. U krijgt uw warmte en warm water via een netwerk van waterleidingen. Omdat de Nederlandse netwerken niet op elkaar zijn aangesloten, kunt u geen leverancier kiezen. Daarom heeft de overheid maximumtarieven opgesteld.

  Heeft u problemen met het bedrijf dat uw stadsverwarming of blokverwarming verzorgt? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u naar de Geschillencommissie of de rechter.

Terug naar boven Shape