Wanneer heb ik een omgevingsvergunning of bouwvergunning nodig?

Of u een omgevingsvergunning nodig heeft, hangt af van wat u bouwt of verbouwt.

Met de vergunningcheck van Omgevingsloket online van de Rijksoverheid weet u snel of er voor een bepaald (ver)bouwproject een omgevingsvergunning nodig is en zo ja, welke.

De gemeente kan kosten in rekening brengen voor een omgevingsvergunning. Hiervoor gelden geen landelijke regels. De kosten (leges) verschillen per gemeente.

Bovendien gelden er voor elke vorm van (ver)bouwen bouwvoorschriften om de kwaliteit, milieu en volksgezondheid te waarborgen. Of u nu volgens een omgevingsvergunning of vergunningvrij verbouwt, u moet altijd voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012.

Vanaf 1 november 2014 kunnen bewoners en bedrijven meer vergunningvrij bouwen of uitbreiden. Bijvoorbeeld het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw is uitgebreid van 2,5 naar 4 meter en het is mogelijk om in het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen. Lees meer informatie over vergunningvrij bouwen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie over dit onderwerp

  • Wanneer kan ik zonder vergunning (vergunningvrij) (ver)bouwen?

    In het algemeen heeft u geen vergunning nodig voor eenvoudige verbouwingen aan de achterkant (overkapping, aan- of uitbouw, dakkapel) van uw woning, voor een afscheiding tussen balkons of dakterrassen en het aanbrengen van zonnepanelen en antennes.

    Per 1 november 2014 kunnen bewoners en bedrijven eenvoudiger aan- of uitbouwen of bijgebouwen plaatsen of andere kleine bouwwerken bouwen, omdat de regels om vergunningvrij te (ver)bouwen zijn versoepeld. Lees meer informatie hierover op de website van VNG.

    Ook al mag u vergunningvrij bouwen, elk bouwwerk moet aan de regels voldoen uit het Bouwbesluit 2012 en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

    Meer informatie over vergunningvrij bouwen vindt u op de website van de Rijksoverheid.