Wanneer en hoe kan ik een klacht indienen bij de politie?

Er zijn bepaalde strafbare feiten die als klachtdelicten worden aangemerkt. Als slachtoffer of getuige kunt u dan een klacht indienen. Klachtdelicten kunnen alleen vervolgd worden als er een klacht ingediend is met uitdrukkelijk verzoek om de dader te vervolgen. Een klacht indienen is ook een soort van aangifte.

Net als bij een aangifte meldt u het strafbare feit bij de politie. Alleen vraagt u er nu bij of de officier van justitie de dader(s) wil vervolgen. De officier van justitie hoeft dat niet te doen. Hij kan ook beslissen de zaak te seponeren. In dat geval wordt niemand vervolgd.

Niet elk strafbaar feit is een 'klachtdelict'. Een aantal voorbeelden van strafbare feiten waarover u een klacht kunt indienen zijn:

 • Smaad, laster, belediging.
 • Dwang, belaging.
 • Bepaalde acties van gescheiden echtgenoten (ook bij scheiding van tafel en bed).
 • Bepaalde daden begaan door (aangetrouwde) familieleden van het slachtoffer in de eerste of tweede graad.
 • Zedendelicten gepleegd vóór 1 oktober 2002.

Veelgestelde vragen

 • Wat is het verschil tussen een klacht en een aangifte?

  Elke klacht is een aangifte, maar niet elke aangifte is een klacht. Een klacht kunt u alleen indienen als er sprake is van een klachtdelict.

  Bij een aangifte is alleen de melding bij de politie genoeg voor de officier van justitie om te kunnen vervolgen. Bij een klachtdelict kan de officier van justitie alleen vervolgen als u ook inderdaad een klacht indient, waarbij u aangeeft dat strafrechtelijke vervolging wenselijk is. Geen klacht, geen vervolging - zelfs niet als de officier van justitie bewijs heeft voor het klachtdelict.

  Daarom kunt u een klacht ook intrekken en een aangifte niet. Een klacht intrekken betekent dat de politie de dader niet zelf mag vervolgen, maar dat het slachtoffer dat bepaalt. Met deze voorwaarden wordt de slachtoffer beschermd, omdat bij het indienen van een klacht het slachtoffer privacygevoelige gegevens aan de politie moet verstrekken.

 • Hoeveel tijd heb ik om een klacht in te dienen?

  De regel is dat u een klacht kunt indienen tot 3 maanden nadat u het strafbare feit te weten bent gekomen. In sommige gevallen, met name in de familiesfeer, gaat deze termijn pas in als u weet wie de dader is.

 • Hoe wordt een klacht afgehandeld?

  De officier van justitie zal de eerste 8 dagen nog niets doen, omdat u binnen deze termijn nog uw klacht kunt intrekken. Daarna beslist hij net als bij een aangifte of er een strafvervolging komt, of dat de zaak wordt geseponeerd.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Aangifte
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.