Wanneer en hoe kan ik een klacht indienen bij de politie?

Een klacht indienen is een soort van aangifte. Sommige strafbare feiten worden als klachtdelicten aangemerkt. Als slachtoffer of getuige kunt u dan een klacht indienen. Klachtdelicten worden vervolgd als er een klacht is ingediend met uitdrukkelijk het verzoek om de dader te vervolgen.

Net als bij een aangifte meldt u het strafbare feit bij de politie. Alleen vraagt u er nu bij of de officier van justitie de dader(s) wil vervolgen. De officier van justitie hoeft dat niet te doen. Hij kan ook beslissen de zaak te seponeren. In dat geval wordt niemand vervolgd.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat is het verschil tussen een klacht en een aangifte?

  Elke klacht is een aangifte, maar niet elke aangifte is een klacht. Een klacht kunt u alleen indienen als er sprake is van een klachtdelict.

  Bij een aangifte is alleen de melding bij de politie genoeg voor de officier van justitie om te kunnen vervolgen. Bij een klachtdelict kan de officier van justitie alleen vervolgen als u ook inderdaad een klacht indient, waarbij u aangeeft dat strafrechtelijke vervolging wenselijk is. Geen klacht, geen vervolging - zelfs niet als de officier van justitie bewijs heeft voor het klachtdelict.

  Daarom kunt u een klacht ook intrekken en een aangifte niet. Een klacht intrekken betekent dat de politie de dader niet zelf mag vervolgen, maar dat het slachtoffer dat bepaalt. Met deze voorwaarden wordt de slachtoffer beschermd, omdat bij het indienen van een klacht het slachtoffer privacygevoelige gegevens aan de politie moet verstrekken.

 • Hoeveel tijd heb ik om een klacht in te dienen?

  De regel is dat u een klacht kunt indienen tot 3 maanden nadat u het strafbare feit te weten bent gekomen. In sommige gevallen, met name in de familiesfeer, gaat deze termijn pas in als u weet wie de dader is.

 • Hoe wordt een klacht afgehandeld?

  De officier van justitie zal de eerste 8 dagen nog niets doen, omdat u binnen deze termijn nog uw klacht kunt intrekken. Daarna beslist hij net als bij een aangifte of er een strafvervolging komt, of dat de zaak wordt geseponeerd.