Logo
Cookie Privacy

Welke kosten maak ik bij een rechtszaak?

Een procedure bij de rechter kost geld. Zo betaalt u kosten voor een advocaat, de deurwaarder en de rechtbank. Soms krijgt u deze kosten voor een deel vergoed.

Kosten advocaat

Als u hulp van een advocaat krijgt, betaalt u een vast bedrag per uur. Heeft u een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan worden de kosten van uw advocaat misschien vergoed. U betaalt dan een eigen bijdrage in plaats van een uurtarief.

Als uw advocaatkosten zijn vergoed, vindt na de rechtszaak een resultaatsbeoordeling plaats. Dat betekent dat de Raad voor Rechtsbijstand gaat kijken hoeveel geld u krijgt. Als u veel geld heeft gewonnen, wordt de subsidie ingetrokken. U moet dan zelf de advocaat betalen.

Zorg daarom dat u van te voren goede prijsafspraken maakt, ook als u subsidie krijgt. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Vraag daar dan om hulp.

Kosten deurwaarder

Sommige taken die horen bij een rechtszaak mogen alleen door een deurwaarder worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het bezorgen van een dagvaarding aan de tegenpartij. De partij die de opdracht geeft, betaalt de kosten van de deurwaarder.

Als uw advocaatkosten worden vergoed, betaalt u deze deurwaarderskosten niet. Moet de deurwaarder extra kosten maken? Dan mag hij deze kosten bij u in rekening brengen.

Proceskosten rechtbank

Als uw zaak bij de rechter wordt ingediend, betaalt u griffierechten. Dit zijn de proceskosten van de rechtbank. Meestal betaalt u deze kosten aan uw advocaat en zorgt hij dat de rechtbank wordt betaald.

Krijgt u een vergoeding voor uw advocaatkosten? Dan hoeft u misschien minder griffierechten te betalen. Uw advocaat kan de lagere griffierechten voor u aanvragen.

Heeft u een laag inkomen, maar geen advocaat nodig? Dan krijgt u met een inkomensverklaring soms alsnog verlaging van uw griffierechten.

Kosten extra procedure

Soms kunt u niet wachten op een uitspraak van de rechter. Bijvoorbeeld omdat de schade moet worden gestopt of snel duidelijkheid nodig is. U kunt dan een voorlopige uitspraak vragen van de rechter in een kort geding of met een voorlopige voorziening. De rechter neemt dan een tijdelijke beslissing, totdat er een einduitspraak is in de ‘hoofdzaak’.

De kort gedingprocedure of voorlopige voorziening is een aparte procedure. Uw advocaat vraagt een tweede toevoeging aan. U betaalt dus voor de tweede keer een eigen bijdrage. U betaalt ook nog een keer griffierechten.

Kostenveroordeling

U en de andere partij maken kosten voor de rechtszaak. U kunt de rechter vragen om een kostenveroordeling. De rechter bepaalt dan dat de verliezende partij een vergoeding moet betalen aan de winnende partij. Dit betekent dat u een vergoeding krijgt, als u wint. Als u verliest, betaalt u de kosten van de andere partij.

De vergoeding is voor de proceskosten en buitengerechtelijke kosten, zoals kosten voor bewijs. De vergoeding kan lager zijn dan de kosten die echt zijn gemaakt. Bijvoorbeeld als u de advocaat per uur heeft betaald of omdat de rechter niet alle kosten nodig vond.

De rechter geeft niet altijd een kostenveroordeling. Bij familierechtzaken gebeurt dit bijvoorbeeld niet.

Overige kosten rechtszaak

De persoon die zegt dat iets zo is, moet dat bewijzen. Dus als u schade heeft, moet u dat aantonen. Bijvoorbeeld met facturen. U moet ook bewijzen dat de tegenpartij de schade heeft veroorzaakt.

Het kan moeilijk zijn te bewijzen dat u gelijk heeft. Soms moet u bijvoorbeeld een onderzoek laten uitvoeren door een deskundige. U betaalt de kosten daarvan zelf. Dit geldt ook voor de kosten van een tolk of een vergoeding voor uw getuige. Het opvragen van gegevens kost soms ook geld, zoals een uittreksel bij de gemeente. Deze kosten betaalt u ook.

Bent u geholpen met deze informatie?

Veelgestelde vragen

Delen
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven