Wanneer krijg ik betaald verlof? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik wil zorgverlof

Wilt u iemand in uw omgeving verzorgen die ziek is of hulp nodig heeft? Dan kunt u zorgverlof aanvragen.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof kunt u bijvoorbeeld aanvragen voor:

 • uw echtgenoot, geregistreerd partner of partner waar u ongehuwd mee samenwoont
 • kinderen
 • (groot)ouders, broers en zussen
 • iemand waar u een sociale relatie mee heeft, bijvoorbeeld een buurvrouw. U moet dan wel de enige zijn die de zorg op zich kan nemen

Per jaar heeft u recht op maximaal 2 weken zorgverlof. Stel u werkt 20 uur per week. Dan heeft u recht op 40 uur kortdurend zorgverlof.

Tijdens uw verlof betaalt de werkgever 70 procent van het loon, maar minimaal het minimumloon. U krijgt een ander bedrag als er andere afspraken staan in uw cao of bedrijfsregels.

Langdurend zorgverlof

Wordt een van de bovengenoemde personen lange tijd ziek of hulpbehoevend? Dan kunt u langdurend zorgverlof aanvragen. Per jaar kunt u maximaal 6 weken langdurend zorgverlof aanvragen. Stel uw werkweek duurt 10 uur. Dan heeft u recht op 60 uur langdurend verlof. Tijdens langdurend zorgverlof heeft u geen recht op loon.

Langdurend zorgverlof moet u minimaal 2 weken van tevoren aanvragen bij uw werkgever. Uw werkgever mag uw aanvraag weigeren, maar alleen als het erg belangrijk is voor het bedrijf dat u doorwerkt. Dit heet een zwaarwegend bedrijfsbelang. Uw werkgever moet uw aanvraag weigeren per brief met daarin de reden. Deze brief krijgt u op zijn laatst 1 week voordat het verlof begint. Stuurt uw werkgever de brief te laat op? Dan gaat het verlof toch door.

Ik wil calamiteitenverlof (kort verzuimverlof)

Soms kunt u niet werken door een noodsituatie. Uw kind of partner is bijvoorbeeld ziek, of een familielid is overleden. U heeft dan recht op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof. Dit verlof duurt een paar uur tot een paar dagen.

Tijdens dit verlof heeft u recht op doorbetaling van uw loon, behalve als er in uw cao of bedrijfsregels andere afspraken staan.

U moet dit verlof zo snel mogelijk melden bij uw werkgever. U moet ook de reden geven van het verlof.

Ik wil zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Als u zwanger bent, heeft u recht op maximaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Krijgt u een meerling? Dan heeft u recht op maximaal 20 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Tijdens uw verlof krijgt u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van het UWV. U heeft recht op 100 procent van uw dagloon met een maximum van € 214,28 per dag. Bent u ziek voor of na uw bevalling? En heeft uw ziekte te maken met de zwangerschap of bevalling? Dan kunt u soms in die periode een ziektewetuitkering krijgen.

Meld uw zwangerschap op tijd bij uw werkgever: minimaal 3 weken vóór de start van uw verlof.

Bij overlijden van de moeder kan de partner het bevallingsverlof overnemen. De partner krijgt dan betaald verlof in de eerste 10 weken na de bevalling.

Ik wil geboorteverlof (partnerverlof)

Als uw partner bevalt, kunt u recht hebben op 5 dagen doorbetaald kraamverlof. In uw cao of bedrijfsregels kan staan dat u daar geen recht op heeft.

Kraamverlof moet u opnemen binnen 4 weken na de geboorte van het kind. Is uw kind in het ziekenhuis geboren? Dan moet u het verlof opnemen binnen 4 weken nadat u weer thuis bent.

U moet geboorteverlof zo snel mogelijk melden bij uw werkgever.

Ik wil adoptieverlof of pleegzorgverlof

Als u een kind adopteert, kunt u adoptieverlof krijgen. Bij de adoptie van meerdere adoptiekinderen tegelijkertijd krijgt u dit verlof voor 1 kind.

U krijgt alleen pleegzorgverlof als:

 • het pleegkind op hetzelfde adres woont als uzelf en
 • u dit kind verzorgt op basis van een pleegzorgovereenkomst

Opname verlof

Dit verlof duurt maximaal 6 weken. U moet de opname van het verlof minimaal 3 weken van tevoren melden bij uw werkgever. Daarbij dient u ook aan te geven hoe u het verlof wilt opnemen. De werkgever mag het verlof niet weigeren.

Tijdens dit verlof heeft u recht op een uitkering. Heeft u een werkgever? Dan vraagt de werkgever deze uitkering aan. Heeft u geen werkgever meer? Dan kunt u zelf een adoptie- of pleegzorguitkering aanvragen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als mijn werkgever mij weigert om (betaald) verlof te geven?

  Als het bedrijf door uw verlof in de knel komt, mag de werkgever uw aanvraag soms weigeren. Zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof mag uw werkgever niet weigeren.

  Overleg altijd eerst met uw werkgever voordat u uw aanvraag doet. Belangrijke afspraken kunt u op papier zetten. Komt u er samen niet uit? Dan kan een mediator helpen om het probleem op te lossen. Als dit allemaal niet lukt, kunt u naar de rechter. Wij kunnen u hierover advies geven of u doorverwijzen naar een advocaat.

 • Wat is bijzonder of buitengewoon verlof?

  Dit is verlof dat niet is geregeld in de wet. Deze afspraken staan bijvoorbeeld in uw cao of bedrijfsreglement. Zo kunnen sommige werknemers bijzonder verlof krijgen voor een bruiloft of verhuizing. Meestal staat ook in de regels hoe lang u dit verlof kunt opnemen en of uw loon wordt doorbetaald.

  Heeft u vragen over uw verlofregeling? Neem contact op met een van onze juristen.

 • Kan ik onbetaald verlof krijgen?

  Bij onbetaald verlof neemt u een periode vrij zonder dat salaris krijgt. U wilt bijvoorbeeld een lange reis maken of misschien wilt u even wat meer tijd voor uzelf.

  Uw werkgever is niet verplicht om dit verlof toe te staan. Maar u kunt proberen hier afspraken over te maken. Geeft uw werkgever toestemming? Schrijf de afspraken dan op.

  Het opnemen van onbetaald verlof heeft wel gevolgen:

  • u bouwt geen vakantiedagen op
  • u bouwt misschien geen pensioen op. Vraag dit na bij uw pensioenfonds
  • u krijgt geen ziektewetuitkering of WIA-uitkering als u ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt
  • is uw verlof korter dan 18 maanden? Dan kunt u na afloop van het verlof wel een WW-uitkering krijgen.

   

 • Krijg ik betaald tijdens ouderschapsverlof?

  Nee. Tijdens het ouderschapsverlof heeft u geen recht op loon, behalve als er andere afspraken staan in uw cao.

  Bent u ouder of verzorger van een kind dat jonger is dan 8 jaar? Dan kunt u ouderschapsverlof aanvragen. Per kind heeft u recht op maximaal 26 maal het aantal uren dat u wekelijks werkt.

  Aanvragen ouderschapsverlof

  Ouderschapsverlof moet u minimaal 2 maanden van tevoren aanvragen bij uw werkgever. Hij mag uw aanvraag niet weigeren. Uw werkgever kan wel afspraken met u maken, bijvoorbeeld op welke dagen u het verlof opneemt.

Terug naar boven Shape