Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik wil vakantie

Als u werkt, bouwt u vakantiedagen op. U bouwt altijd wettelijke vakantiedagen op. In uw arbeidsovereenkomst of cao kan staan dat u extra vakantiedagen opbouwt. Dit zijn bovenwettelijke vakantiedagen.

Wilt u meer vakantie? Kijk dan in uw arbeidsovereenkomst of cao of u vakantiedagen kan ‘bijkopen’. Is dit niet geregeld? Bespreek dit dan met uw werkgever en schrijf afspraken op.

Ik wil zorgverlof

Wilt u iemand in uw omgeving verzorgen die ziek is of hulp nodig heeft? Dan kunt u zorgverlof aanvragen.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof kunt u bijvoorbeeld aanvragen voor:

 • uw echtgenoot, geregistreerd partner of partner waar u ongehuwd mee samenwoont
 • uw kinderen
 • uw (groot)ouders, broers en zussen
 • iemand waar u een sociale relatie mee heeft, bijvoorbeeld een buurvrouw. U moet dan wel de enige zijn die deze persoon kan verzorgen.

Per jaar heeft u recht op maximaal 2 weken zorgverlof. Dus als u 20 uur per week werkt, heeft u recht op 40 uur kortdurend zorgverlof per jaar.

Tijdens uw verlof betaalt de werkgever 70% van uw loon, maar minimaal het minimumloon. U krijgt een ander bedrag als er andere afspraken staan in uw cao of in de bedrijfsregels.

Langdurend zorgverlof

Wordt de persoon voor wie u zorgt lange tijd ziek of heeft hij lange tijd hulp nodig? Dan kunt u langdurend zorgverlof aanvragen.

Per jaar kunt u maximaal 6 weken langdurend zorgverlof krijgen. Dus als u 20 uur per week werkt, heeft u recht op 120 uur langdurend zorgverlof per jaar.

Tijdens langdurend zorgverlof heeft u geen recht op loon. Kijk of in uw cao of bedrijfsregels andere afspraken staan.

Aanvragen zorgverlof

Langdurend zorgverlof moet u minstens 2 weken voordat uw verlof begint aanvragen bij uw werkgever. Uw werkgever mag uw aanvraag weigeren als hij daar een belangrijke reden voor heeft. Bijvoorbeeld omdat niemand anders uw werk kan doen. Weigert hij uw aanvraag? Dan moet hij dit minstens 1 week voordat uw verlof begint aan u laten weten in een brief. Stuurt uw werkgever de brief te laat? Dan gaat het verlof toch door.

Ik wil calamiteitenverlof (kort verzuimverlof)

Soms kunt u niet werken door een noodsituatie. Uw kind of partner is bijvoorbeeld ziek, of een familielid is overleden. U heeft dan recht op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof. Dit verlof duurt een paar uur tot een paar dagen.

Tijdens dit verlof heeft u recht op uw loon, behalve als er in uw cao of bedrijfsregels andere afspraken staan.

U moet dit verlof zo snel mogelijk melden bij uw werkgever. U moet ook de reden geven van het verlof.

Ik wil zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Als u zwanger bent, heeft u recht op maximaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Krijgt u een meerling? Dan heeft u recht op maximaal 20 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Tijdens uw verlof krijgt u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van UWV. Bent u ziek door uw zwangerschap of bevalling? Dan kunt u soms in die periode een ziektewetuitkering krijgen.

Meld uw zwangerschap op tijd bij uw werkgever: minimaal 3 weken voordat uw verlof begint.

Ik wil geboorteverlof (partnerverlof)

Als uw partner bevalt, heeft u recht op:

 • geboorteverlof
 • aanvullend geboorteverlof 

U moet geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof zo snel mogelijk melden bij uw werkgever.

Geboorteverlof

Geboortverlof duurt 1 werkweek. Werkt u bijvoorbeeld 35 uur per week? Dan krijgt u 35 uur geboorteverlof. U moet dit verlof binnen 4 weken na de geboorte van uw kind opnemen. Is uw kind in het ziekenhuis geboren? Dan moet u het verlof opnemen binnen 4 weken nadat uw kind thuis is.

In uw cao of bedrijfsregels kunnen andere afspraken over geboorteverlof staan.

Aanvullend geboorteverlof

Bevalt uw partner op of na 1 juli 2020? Dan heeft u recht op aanvullend geboorteverlof. Dit verlof duurt maximaal 5 werkweken. U moet dit verlof opnemen in de eerste 6 maanden na de bevalling. Tijdens het verlof krijgt u 70% van het (maximum)dagloon.

Ik wil adoptieverlof of pleegzorgverlof

Als u een kind adopteert, kunt u adoptieverlof krijgen. Bij de adoptie van meerdere adoptiekinderen tegelijk krijgt u net zoveel verlof als voor 1 kind. Als u pleegouder wordt, kunt u pleegzorgverlof krijgen. Dit krijgt u als:

 • het pleegkind op hetzelfde adres woont als uzelf en
 • u voor dit kind zorgt met een pleegzorgovereenkomst

Opname verlof

Adoptieverlof of pleegzorgverlof duurt maximaal 6 weken. U moet het verlof minstens 3 weken voordat uw verlof begint, melden bij uw werkgever. Daarbij moet u ook aangeven hoe u het verlof wilt opnemen. De werkgever mag het verlof niet weigeren.

Tijdens dit verlof heeft u recht op een uitkering. Heeft u een werkgever? Dan vraagt de werkgever deze uitkering aan. Heeft u geen werkgever meer? Dan kunt u de uitkering zelf aanvragen bij UWV.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als mijn werkgever weigert om mij (betaald) verlof te geven?

  Als het bedrijf door uw verlof problemen krijgt, mag uw werkgever uw aanvraag soms weigeren. Zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof mag uw werkgever niet weigeren.

  Overleg altijd eerst met uw werkgever voordat u uw aanvraag doet. Schrijf belangrijke afspraken op. Komt u er samen niet uit? Dan kan een mediator helpen het probleem op te lossen. Als dit niet lukt, kunt u naar de rechter. U kunt vragen om een doorverwijzing naar een advocaat. Of vraag advies van uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond. 

 • Wat is bijzonder of buitengewoon verlof?

  Dit is verlof dat niet is geregeld in de wet. Deze afspraken staan bijvoorbeeld in uw cao of bedrijfsreglement. Zo kunnen sommige werknemers bijzonder verlof krijgen voor een bruiloft of verhuizing. Meestal staat ook in de regels hoe lang u dit verlof kunt opnemen en of uw loon wordt betaald.

  Heeft u vragen over uw verlofregeling? Neem contact op met een van onze juristen.

 • Kan ik onbetaald verlof krijgen?

  Bij onbetaald verlof neemt u een periode vrij zonder dat u salaris krijgt. U wilt bijvoorbeeld een lange reis maken. Of misschien wilt u even wat meer tijd voor uzelf.

  Uw werkgever is niet verplicht om dit verlof te geven. U kunt proberen hier afspraken over te maken. Geeft uw werkgever toestemming? Schrijf de afspraken dan op.

  Gevolgen onbetaald verlof

  Het opnemen van onbetaald verlof heeft wel gevolgen. Tijdens dit verlof:

  • bouwt u geen vakantiedagen op
  • bouwt u misschien geen pensioen op. Vraag dit na bij uw pensioenfonds
  • krijgt u geen ziektewetuitkering of WIA-uitkering als u ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt

  Is uw verlof korter dan 18 maanden? Dan kunt u na afloop van het verlof mogelijk wel een WW-uitkering krijgen.

 • Krijg ik betaald tijdens ouderschapsverlof?

  Ja. Tijdens de eerste 9 weken van uw ouderschapsverlof heeft u recht op 70% van uw dagloon of van het maximumdagloon. U krijgt dan een uitkering van UWV.  

  De rest van het verlof is onbetaald. U heeft recht op ouderschapsverlof tot uw kind 8 jaar is. Het verlof is per kind maximaal 26 keer het aantal uren dat u per week werkt. 

Terug naar boven Shape