Hoeveel verlof krijg ik bij een zwangerschap?

Als u werkt en zwanger bent, heeft u recht op minimaal 16 weken zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Ook uw partner heeft recht op verlof. Bekijk hieronder in welke situatie uw rechten zijn.

Ik ben zwanger / Net bevallen

Duur zwangerschapsverlof en bevallingsverlof
Als zwangere vrouw heeft u recht op 6 weken zwangerschapsverlof vóór de datum dat u uitgerekend bent. Maar als u wilt mag u doorwerken tot 4 weken daarvoor. Vanaf de geboorte van uw baby heeft u recht op 10 weken bevallingsverlof.

U hoeft het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof niet bij uw werkgever aan te vragen. U heeft alleen een meldplicht. Uiterlijk 3 weken vóór u met zwangerschapsverlof wilt moet u dit aan uw werkgever vertellen. Is het kindje er, dan moet u (of uw partner) dit uiterlijk op de 2e dag na de geboorte aan uw werkgever melden.

Zwangerschapsuitkering (WAZO-uitkering)
Uw werkgever is wettelijk verplicht u het verlof te geven. Hij is niet verplicht uw loon door te betalen. U heeft wel recht op een uitkering volgens de Wet arbeid en zorg (WAZO). Afhankelijk van wat er in uw cao of arbeidsovereenkomst staat, krijgt u deze WAZO-uitkering via uw werkgever of van het UWV.

Check eerst bij uw werkgever of deze uw WAZO-uitkering voor u regelt. Zo niet, vraag dan via hem een WAZO-uitkering aan bij het UWV. Voor het aanvragen van een zwangerschapsuitkering moet u een zwangerschapsverklaring indienen bij het UWV. Dit moet uiterlijk 2 weken voor de geplande ingangsdatum van uw zwangerschapsverlof. Doe bij uw aanvraag:

 • De vermoedelijke datum van de bevalling.
 • Een verklaring van uw dokter of verloskundige, waarin deze datum wordt bevestigd.
 • De datum waarop u uw zwangerschapsverlof wilt laten ingaan.

Is uw kindje geboren? Geef dit dan binnen 2 dagen door bij de gemeente waar u kind is geboren. Deze gemeente geeft dit via de Basisregistratie personen (BRP) door aan UWV. U hoeft het UWV dus niet te bellen om de datum van de bevalling door te geven.

Hoogte inkomen tijdens verlof
Volgens de WAZO heeft u recht op een zwangerschapsuitkering van 100 % van het dagloon. Het dagloon is het gemiddelde loon dat u in het jaar voorafgaand aan het verlof bij de werkgever verdiend heeft. U kunt echter niet meer krijgen dan het maximum dagloon voor de Ziektewet (per 1 juli 2017 is dat € 207,60 bruto).

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof hebben geen gevolgen voor uw vakantiegeld en eventuele overige vaste salariscomponenten. Ook de opbouw van uw vakantiedagen gaat gewoon door.

Ik ben partner van zwangere / net bevallen vrouw

Als partner van een zwangere of (net) bevallen vrouw heeft u recht op calamiteitenverlof en kraamverlof als u:

 • getrouwd bent;
 • een geregistreerd partnerschap heeft;
 •  samenwoont;
 • het kind erkend heeft.

Calamiteitenverlof
Voor het bijwonen van de bevalling heeft u als partner recht op calamiteitenverlof. Tijdens dit verlof moet uw salaris volledig worden doorbetaald. Over de duur van het verlof staan vaak nadere regels in een arbeidsovereenkomst of CAO. Meestal gaat het om 1 of 2 dagen.

Kraamverlof
U heeft als partner recht op 2 dagen doorbetaald verlof, ook als u in deeltijd werkt. Bovendien heeft u als partner ook recht op 3 dagen partnerverlof (ouderschapsverlof). Het kraamverlof moet worden opgenomen binnen 4 weken na de geboorte. Is het kind in het ziekenhuis geboren, dan gaat deze termijn lopen zodra de baby thuis is.

U kunt zelf beslissen wanneer u het verlof wilt opnemen. Kraamverlof mag niet worden verrekend met vakantiedagen. In uw arbeidscontract of de CAO kunnen gunstiger regels staan over de betaling en duur van het verlof.

Bevallingsverlof
Overlijdt de moeder tijdens de geboorte of tijdens het bevallingsverlof, dan neemt u het bevallingsverlof over. Op die manier heeft het kind altijd een verzorgende ouder.

Kijk voor meer informatie over kraamverlof en partnerverlof op de site van Rijksoverheid.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Hoeveel zwangerschapsverlof krijg ik als de baby te vroeg of te laat komt?

  Komt de baby eerder dan uitgerekend, dan telt u de dagen dat u minder dan 6 weken zwangerschapsverlof heeft gehad op bij uw bevallingsverlof. Komt de baby later dan de vermoedelijke datum van bevalling, dan duurt uw zwangerschapsverlof ook langer. Deze extra tijd gaat niet van uw bevallingsverlof af. In totaal kunt u dus nooit minder dan 16 weken verlof krijgen rond de geboorte van uw baby, maar wel méér.

 • Hoeveel zwangerschapsverlof krijg ik bij een tweeling of meerling?

  Als u zwanger bent van een tweeling of meer kinderen heeft u langer recht op verlof. Uw zwangerschaps- en bevallingsverlof gaat in 8 tot 10 weken vóór de datum dat u gaat bevallen. U bepaalt zelf wanneer u dat verlof wilt laten ingaan.

  Kijk voor meer informatie over zwangerschap bij tweeling of meerling op de site van het UWV.

 • Kan ik ook later stoppen met werken?

  Voelt u zich goed en wilt u u uw zwangerschapsverlof later laten ingaan dan 6 weken vóór de datum dat u uitgerekend bent? Dan mag u het uitstellen tot uiterlijk 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Wat u minder opneemt dan 6 weken mag u aan uw bevallingsverlof plakken.

  Meer informatie over het berekenen van het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof kunt u terugvinden op de site van de Rijksoverheid.