Heb ik recht op zwangerschapsverlof?

Als u werkt en zwanger bent, heeft u recht op minimaal 16 weken zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Ook uw partner heeft recht op verlof. Bekijk hieronder in welke situatie uw rechten zijn.

Ik ben zwanger / net bevallen

Duur zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Als zwangere vrouw heeft u recht op 6 weken zwangerschapsverlof vóór de datum dat u uitgerekend bent. Maar als u wilt mag u doorwerken tot 4 weken daarvoor. Vanaf de geboorte van uw baby heeft u recht op 10 weken bevallingsverlof.

U hoeft het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof niet bij uw werkgever aan te vragen. U heeft alleen een meldplicht. Uiterlijk 3 weken vóór u met zwangerschapsverlof wilt moet u dit aan uw werkgever vertellen. Is het kindje er, dan moet u (of uw partner) dit uiterlijk op de 2e dag na de geboorte aan uw werkgever melden.

Hoogte inkomen tijdens verlof

Volgens de WAZO heeft u recht op een zwangerschapsuitkering van 100% van het dagloon. Het dagloon is het gemiddelde loon dat u in het jaar voorafgaand aan het verlof bij de werkgever verdiend heeft. U kunt echter niet meer krijgen dan het maximum dagloon voor de Ziektewet (per 1 juli 2017 is dat € 207,60 bruto per dag).

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof hebben geen gevolgen voor uw vakantiegeld en eventuele overige vaste salariscomponenten. Ook de opbouw van uw vakantiedagen gaat gewoon door.

Ik word vader / mijn partner gaat bevallen

Als partner van een zwangere of (net) bevallen vrouw heeft u recht op calamiteitenverlof en kraamverlof als u:

 • getrouwd bent;
 • een geregistreerd partnerschap heeft;
 • samenwoont;
 • het kind erkend heeft.

Calamiteitenverlof

Voor het bijwonen van de bevalling heeft u als partner recht op calamiteitenverlof. Tijdens dit verlof moet uw salaris volledig worden doorbetaald. Over de duur van het verlof staan vaak nadere regels in een arbeidsovereenkomst of cao. Meestal gaat het om 1 of 2 dagen.

Kraamverlof

U heeft als partner recht op 2 dagen doorbetaald verlof, ook als u in deeltijd werkt. Bovendien heeft u als partner ook recht op 3 dagen partnerverlof (ouderschapsverlof). Het kraamverlof moet worden opgenomen binnen 4 weken na de geboorte. Is het kind in het ziekenhuis geboren, dan gaat deze termijn lopen zodra de baby thuis is.

U kunt zelf beslissen wanneer u het verlof wilt opnemen. Kraamverlof mag niet worden verrekend met vakantiedagen. In uw arbeidscontract of de cao kunnen gunstiger regels staan over de betaling en duur van het verlof.

Bevallingsverlof bij overlijden

Overlijdt de moeder tijdens de geboorte of tijdens het bevallingsverlof, dan neemt u het bevallingsverlof over. Op die manier heeft het kind altijd een verzorgende ouder.

Kijk voor meer informatie over kraamverlof en partnerverlof op de website van Rijksoverheid.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Hoeveel zwangerschapsverlof krijg ik als de baby te vroeg of te laat komt?

  Komt de baby eerder dan uitgerekend, dan telt u de dagen dat u minder dan 6 weken zwangerschapsverlof heeft gehad op bij uw bevallingsverlof. Komt de baby later dan de vermoedelijke datum van bevalling? Dan duurt uw zwangerschapsverlof ook langer. Deze extra tijd gaat niet van uw bevallingsverlof af. In totaal kunt u dus nooit minder dan 16 weken verlof krijgen rond de geboorte van uw baby, maar wel méér.

 • Wat voor verlofregelingen rondom het krijgen van kinderen zijn er naast zwangerschapsverlof?

  Als ouder of verzorger van een kind heeft u recht op ouderschapsverlof en zorgverlof. Zorgverlof neemt u op om uw zieke kind te verzorgen als dat nodig is. Een werkgever mag dit in principe niet weigeren. Meer informatie over zorgverlof leest u op de website van de Rijksoverheid.

 • Kan ik ook later stoppen met werken?

  Voelt u zich goed en wilt u u uw zwangerschapsverlof later laten ingaan dan 6 weken vóór de datum dat u uitgerekend bent? Dan mag u het verlof uitstellen tot uiterlijk 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Wat u minder opneemt dan 6 weken mag u aan uw bevallingsverlof toevoegen.

  Meer informatie over het berekenen van het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof vindt u op de website van Rijksoverheid.