Overslaan en naar de inhoud gaan

Zwanger en uitzendkracht

Tijdens zwangerschap mag u net als andere werkneemsters niet ontslagen worden, omdat u zwanger bent. Ontslag omdat u zwanger bent, zou discriminatie zijn.

Andere belangrijke verschillen met een arbeidscontract zijn o.a.:

 • Als u bij een uitzendbureau in dienst bent, gelden voor u niet de gebruikelijke bepalingen voor verlenging van arbeidsovereenkomsten. Het uitzendbureau kan u dus vaker dan 3 keer plaatsen bij verschillende bedrijven, zonder dat u recht krijgt op een vaste baan ('arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd').
 • Tijdens de eerste 26 weken kan het uitzendbureau ook met u afspreken dat u automatisch ontslagen bent als er geen werk meer voor u is. Ook hoeft het uitzendbureau u bij ziekte niet door te betalen. Deze afspraak heet een 'uitzendbeding' en is alleen geldig als deze schriftelijk is gemaakt of in de cao is opgenomen.

Is er geen werk meer? Of kunt u uw werk niet meer doen? Dan kan het uitzendbureau uw uitzendcontract wel beëindigen als er een uitzendbeding is afgesproken.

Kijk voor meer informatie over uw positie als uitzendkracht op de website van Rijksoverheid.nl.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat zijn mijn rechten als ik ziek word tijdens mijn zwangerschap?

  Of het uitzendbureau uw loon bij ziekte moet doorbetalen, is afhankelijk van uw uitzendcontract.

  Geldt er een uitzendbeding? Dan hoeft het uitzendbureau u niet door te betalen. Uw uitzendovereenkomst eindigt zodra u niet meer beschikbaar bent om te werken wat het geval is bij ziekte. Of voor u een uitzendbeding geldt, hangt af van hoe lang u voor hetzelfde uitzendbureau werkt en onder welke cao u valt.

  Betaalt het uitzendbureau uw loon niet door? Dan heeft u mogelijk wél recht op een Ziektewet-uitkering. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is dat u in dienst bent bij een werkgever die niet verplicht is om u door te betalen.

  Wordt u ziek vóór uw zwangerschapsverlof ingaat? Dan hoeft het uitzendbureau u alleen uw salaris door te betalen als er geen uitzendbeding in uw uitzendovereenkomst is opgenomen.

  Kijk voor meer informatie over uw rechten bij ziekte en zwangerschap op de website van UWV.

 • Moet ik melden dat ik zwanger ben?

  Nee, u bent niet verplicht om het uitzendbureau of het inlenende bedrijf te vertellen dat u zwanger bent. Ook heeft het geen consequenties voor uw eventuele recht op ziekengeld als u uw zwangerschap liever privé houdt.

  Wel moet u uw zwangerschap melden als dit relevant is voor uw werk, bijvoorbeeld een laborante die werkt met voor zwangere medewerkers giftige stoffen.

 • Heb ik als uitzendkracht ook recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof?

  Ja, als zwangere uitzendkracht heeft u recht op zwangerschapsverlof met aansluitend bevallingsverlof. Uw zwangerschapsverlof gaat in 6 weken voor de datum dat u bent uitgerekend, maar u mag doorwerken tot 4 weken daarvoor en de doorgewerkte tijd aan uw bevallingsverlof 'plakken'.

  Vanaf de geboorte van uw baby heeft u recht op 10 weken verlof. In totaal duren uw zwangerschapsverlof plus bevallingsverlof minimaal 16 weken. Gedurende deze periode ontvangt u geen salaris van het uitzendbureau, maar een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van het UWV.