Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: In verband met de feestdagen zijn wij op 25, 26 december en 1 januari gesloten. Excuses voor het ongemak.

Wettelijke vakantiedagen

De wettelijke vakantiedagen zijn voor elke werknemer gelijk. Deze zijn geregeld in de wet. Volgens de wet bouwt u jaarlijks 4 keer het aantal uren op dat u gemiddeld per week werkt.

Bijvoorbeeld:

U werkt 40 uur per week, verdeeld over 5 dagen. U heeft dan recht op (4x40 uren=) 160 vakantie uren, oftewel (4x5 dagen=) 20 vakantiedagen per jaar. 

Uw vakantiedagen vervallen binnen 6 maanden na afloop van het jaar  waarin u deze heeft opgebouwd. Zorg daarom dat u uw wettelijke vakantiedagen op tijd opneemt. Is het niet mogelijk om uw uren binnen deze termijn op te nemen? Maak dan andere afspraken hierover met uw werkgever.

Bovenwettelijke vakantiedagen

De bovenwettelijke vakantiedagen zijn extra vakantiedagen die u opbouwt. Deze vakantiedagen zijn niet geregeld in de wet, maar staan meestal in uw eigen arbeidsovereenkomst of cao.

Uw bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na 5 jaar. Dus vakantiedagen over 2017 moet u uiterlijk 31 december 2022 hebben opgenomen.

Omdat uw wettelijke vakantiedagen eerst verjaren, neemt u deze altijd als eerst op.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe neem ik vakantie op?

  Hoe u een vakantiedag aanvraagt, staat vaak in uw contract of in een bedrijfsreglement. Zijn hierover geen afspraken gemaakt? Vraag uw vakantie dan aan bij uw werkgever via een (aangetekende) brief of een email.

  Opnemen

  Welke vakantiedagen u opneemt, bepaalt u in overleg met uw werkgever. In principe moet uw werkgever uw vakantie vaststellen naar uw wensen. Uw werkgever mag uw vakantie-aanvraag weigeren als daarvoor gewichtige redenen zijn. Bijvoorbeeld als de bedrijfsvoering door uw vakantie in gevaar komt, en u en uw collega tegelijkertijd op vakantie gaan terwijl er geen vervanger is.

  Aanvragen

  Heeft u uw vakantie aangevraagd? Dan moet uw werkgever u binnen twee weken laten weten of hij het eens is met uw aanvraag. Doet hij dit niet? Dan staat uw vakantie vast. In uw contract kan er voor de bovenwettelijke vakantiedagen een andere termijn zijn afgesproken.

  Vaststellen

  Is uw vakantie eenmaal vastgesteld? Dan mag uw werkgever dit alleen veranderen als hij daarvoor gewichtige redenen heeft. Bijvoorbeeld bij onvoorziene spoedklussen die niet kunnen wachten of ziekte van uw enige vervanger.
  Zijn er geen gewichtige redenen? Dan heeft uw werkgever uw toestemming nodig om uw vakantie te kunnen wijzigen. Heeft u hierdoor schade? Dan moet uw werkgever deze schade vergoeden.

 • Wat als ik ziek word tijdens mijn vakantie?

  Wordt u tijdens uw vakantie ziek? Meldt u dan zo snel mogelijk ziek bij uw werkgever. U hoeft bij ziekte geen vakantiedagen op te nemen. Uw vakantiedagen kunt u op een later tijdstip opnieuw opnemen.
  Had u een vakantie gepland? En wordt u van tevoren ziek? Ook dan hoeft u geen wettelijke vakantiedagen in te leveren.                                                    

  Er kan een uitzondering gelden voor uw bovenwettelijke vakantiedagen. In uw arbeidsovereenkomst staat in dat geval dat u uw bovenwettelijke vakantiedagen moet opnemen voor deze ziekteperiode.

Terug naar boven Shape