Logo
Cookie Privacy

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?

U heeft in ieder geval recht op het minimum aantal vakantiedagen dat in de wet staat. Uw werkgever kan u daarnaast extra vakantiedagen geven.

Er zijn wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Als u voor een werkgever werkt, bouwt u vanaf uw eerste werkdag vakantiedagen op. U heeft altijd recht op de 'wettelijke vakantiedagen'. Dit is het minimum aantal vakantiedagen dat in de wet staat.

Krijgt u daarnaast extra vakantiedagen van uw werkgever? Dan zijn dit 'bovenwettelijke vakantiedagen'. 

Zo berekent u uw wettelijke vakantiedagen

Per jaar krijgt u 4 keer het aantal uren dat u (gemiddeld) per week werkt. Stel, u werkt 40 uur per week. U heeft dan recht op 4 x 40 uren = 160 vakantie-uren. Als u 8 uur per dag werkt, heeft u 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. 

Neem uw wettelijke vakantiedagen op tijd op

U moet uw wettelijke vakantiedagen op tijd opnemen, anders heeft u er geen recht meer op. Heeft u vakantiedagen over aan het eind van het jaar? Neem ze dan op vóór 1 juli van het volgende jaar. Behalve als u schriftelijk met uw werkgever heeft afgesproken dat u langer de tijd heeft.

Uw werkgever moet zorgen dat u al uw wettelijke vakantiedagen kunt opnemen. Hij mag uw verzoek om vakantiedagen op te nemen alleen weigeren als hij een goede reden heeft.

Let op

Kunt u door ziekte uw vakantiedagen niet opnemen? Dan heeft u nog maximaal 5 jaar recht op deze vakantiedagen. Uw werkgever mag geen wettelijke vakantiedagen inhouden als u ziek bent. 


Uw werkgever moet u informeren

Uw werkgever moet u laten weten:

  • hoeveel wettelijke vakantiedagen u over heeft van het afgelopen jaar

  • dat uw vakantiedagen vervallen als u ze niet vóór 1 juli van het volgend jaar opneemt

Doet hij dit niet? Dan houdt u ook na 1 juli recht op de wettelijke vakantiedagen die u over heeft. U mag deze dagen nog maximaal 5 jaar opnemen.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Uw werkgever kan ervoor kiezen om u meer vakantiedagen te geven dan de wettelijke vakantiedagen. Dit zijn bovenwettelijke vakantiedagen. In uw arbeidscontract of cao staat op hoeveel bovenwettelijke vakantiedagen u recht heeft.

Uw bovenwettelijke vakantiedagen kunnen verlopen

Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na 5 jaar. Dit betekent dat u ze moet opnemen binnen 5 jaar na het jaar waarin u ze krijgt. Maakt u bijvoorbeeld in 2023 uw bovenwettelijke vakantiedagen niet op? Dan kunt u ze nog opnemen tot en met december 2028. Daarna heeft u er geen recht meer op. 

Als u bovenwettelijke vakantiedagen opneemt, moet uw werkgever uw oudste vakantiedagen als eerste wegstrepen. En hij moet u waarschuwen als uw bovenwettelijke vakantiedagen bijna verlopen. Anders mag u ze ook ná 5 jaar nog opnemen.

Let op

Lukt het niet om binnen 5 jaar al uw bovenwettelijke vakantiedagen op te maken? Neem dan contact op met een van onze juristen. 


Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wanneer krijg ik betaald verlof?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven