Overslaan en naar de inhoud gaan

Wettelijke vakantiedagen

Als u een baan heeft, bouwt u wettelijke vakantiedagen op. Per jaar bouwt u 4 keer het aantal uren op dat u (gemiddeld) per week werkt.

Voorbeeld

U werkt 40 uur per week. U heeft dan recht op (4x40 uren=) 160 vakantie-uren. Bij een baan van 40 uur, werkt u meestal 5 dagen. U heeft dus (4x5 dagen=) 20 wettelijke vakantiedagen per jaar.

Wettelijke vakantiedagen moet u op tijd opnemen. Heeft u aan het einde van het jaar niet al uw wettelijke vakantiedagen gebruikt? Dan moet u deze alsnog gebruiken voor 1 juli van het volgende jaar. Als u dat niet doet, heeft u meestal geen recht meer op deze dagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Uw werkgever kan ervoor kiezen om u meer vakantiedagen te geven dan de wettelijke vakantiedagen. Dit zijn bovenwettelijke vakantiedagen. In uw arbeidscontract of cao staat of u recht heeft op bovenwettelijke vakantiedagen.

Ook bovenwettelijke vakantiedagen moet u op tijd opnemen. Heeft u aan het einde van het jaar niet al uw bovenwettelijke vakantiedagen gebruikt? Dan moet u deze alsnog gebruiken binnen de volgende 5 jaar. Als u dat niet doet, heeft u geen recht meer op deze dagen.

Uw werkgever moet uw opgenomen dagen wegstrepen van de dagen die als eerste niet meer geldig zijn. Zo voorkomt u dat uw vakantiedagen verlopen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan mijn werkgever mijn vakantieverzoek weigeren?

  Uw werkgever mag uw vakantieaanvraag weigeren als hij daar een belangrijke reden voor heeft. Dat is zo als:

  • u niet genoeg vakantiedagen heeft opgebouwd
  • het bedrijf door uw vakantie in de problemen komt. Bijvoorbeeld als u en uw collega tegelijk op vakantie gaan, terwijl er geen vervanger is.

  Vakantie veranderen

  Staan uw vakantiedagen vast? Dan mag uw werkgever dit alleen veranderen als hij daarvoor een belangrijke reden heeft. Bijvoorbeeld bij onverwachte spoedklussen die niet kunnen wachten of ziekte van uw enige vervanger. Uw werkgever moet hierover eerst met u overleggen.

  Zijn er geen belangrijke redenen? Dan heeft uw werkgever uw toestemming nodig om uw vakantie te kunnen wijzigen.

  Heeft u schade door de veranderde vakantie? Dan moet uw werkgever deze kosten vergoeden. U bent verplicht om de schade zo laag mogelijk te houden.

 • Wat als ik ziek word tijdens mijn vakantie?

  Wordt u tijdens uw vakantie ziek? Meld u dan zo snel mogelijk ziek bij uw werkgever. U hoeft geen vakantiedagen op te nemen voor de dagen dat u ziek bent. Deze vakantiedagen kunt u later opnieuw opnemen.

  Had u een vakantie gepland en wordt u van tevoren ziek? Ook dan hoeft u geen vakantiedagen op te nemen.

  In uw arbeidsovereenkomst of cao kan een uitzondering staan voor bovenwettelijke vakantiedagen. U moet dan toch deze dagen opnemen als u voor of tijdens uw afgesproken vakantie ziek wordt.

 • Bouw ik tijdens ziekte vakantiedagen op?

  Ja. Ook als u ziek bent, bouwt u vakantiedagen op. In uw arbeidsovereenkomst of cao kan staan dat u tijdens ziekte geen bovenwettelijke vakantiedagen opbouwt. U bouwt dan wel wettelijke vakantiedagen op.

  Gaat u tijdens uw re-integratie op vakantie? Dan neemt u evenveel vakantiedagen op als wanneer u niet ziek was geweest. U heeft altijd recht op 100% salaris over uw opgenomen vakantie-uren, ook als u ziek bent.

  Voorbeeld

  U heeft een contract voor 32 uur per week en u re-integreert 12 uur per week. Als u 1 week met vakantie wilt, moet u 32 vakantie-uren opnemen.

  U mag alleen op vakantie als dit uw ziekte niet erger maakt. Overleg daarom vooraf met uw bedrijfsarts.

 • Wat doe ik met mijn vakantiedagen bij ontslag?

  Als uw contract stopt, moet uw werkgever de openstaande vakantiedagen uitbetalen bij de eindafrekening. In overleg met uw werkgever kunt u de vakantiedagen ook opnemen. Uw werkgever mag dit weigeren, maar moet hiervoor wel een goede reden hebben. Bijvoorbeeld als u een nieuwe werknemer moet inwerken.

  Meestal betaalt de werkgever de eindafrekening binnen een maand, nadat uw baan is gestopt. Betaalt uw werkgever de eindafrekening niet binnen een maand? Dan kunt u dit opeisen.

 • Kan mijn werkgever mij verplichten vakantiedagen op te nemen?

  Dat mag als in uw arbeidscontract, cao of een bedrijfsreglement staat dat uw werkgever verplichte vakantiedagen mag aanwijzen. In deze afspraken wordt vaak verschil gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

  Staat deze afspraak er niet in? Dan moet u verplicht vakantiedagen opnemen als de ondernemingsraad dat heeft bepaald.

  Zijn hier ook geen afspraken over met de ondernemingsraad? Dan mag de werkgever u meestal niet verplichten om uw vakantiedagen te gebruiken.

  Minder werk

  Vraagt uw werkgever u vakantie op te nemen omdat er tijdelijk minder werk is? Probeer dan samen een andere oplossing te bedenken. Misschien kunt u thuiswerken of ander werk doen voor uw werkgever. Schrijf deze afspraken op, bijvoorbeeld in een e-mail. Dan heeft u bewijs.

  Komt u er samen niet uit? Gebruik dan onze voorbeeldbrief protesteren tegen verplicht opnemen vakantiedagen.

Terug naar boven Shape