Overslaan en naar de inhoud gaan

Wettelijke vakantiedagen

De wettelijke vakantiedagen zijn voor elke werknemer gelijk. Deze zijn geregeld in de wet. Volgens de wet bouwt u jaarlijks 4 keer het aantal uren op, dat u gemiddeld per week werkt.

Bijvoorbeeld:

U werkt 40 uur per week, verdeeld over 5 dagen. U heeft dan recht op (4x40 uren=) 160 vakantie uren, oftewel (4x5 dagen=) 20 vakantiedagen per jaar. 

Kijk voor meer informatie over uw recht op vakantiedagen op de website van Rijksoverheid.

Uw vakantiedagen vervallen binnen 6 maanden nadat u deze heeft opgebouwd. Zorg daarom dat u uw wettelijke vakantiedagen op tijd opneemt. Is het niet mogelijk om uw uren binnen deze termijn op te nemen? Maak dan andere afspraken hierover met uw werkgever.

Bovenwettelijke vakantiedagen

De bovenwettelijke dagen zijn extra vakantiedagen die u opbouwt. Deze vakantiedagen zijn niet geregeld in de wet, maar staan meestal in uw eigen arbeidsovereenkomst of cao.

Uw bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na 5 jaar. Deze moet u dus binnen 5 jaar opnemen, nadat u ze heeft opgebouwd.

Kijk voor meer informatie over uw recht op vakantiedagen op de website van Rijksoverheid

Omdat uw wettelijke vakantiedagen eerst verjaren, neemt u deze altijd als eerst op.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe neem ik vakantie op?

  Hoe u een vakantiedag aanvraagt, staat vaak in uw contract of in een bedrijfsreglement. Zijn hierover geen afspraken gemaakt? Vraag uw vakantie dan aan bij uw werkgever via een (aangetekende) brief of een email.

  Opnemen

  Welke dagen u opneemt, bepaalt u in overleg met uw werkgever. In principe moet uw werkgever uw vakantie vaststellen naar uw wensen. Uw werkgever mag uw vakantie-aanvraag weigeren als daarvoor gewichtige redenen zijn. Bijvoorbeeld als de bedrijfsvoering door uw vakantie in gevaar komt, en u en uw collega tegelijkertijd op vakantie gaan terwijl er geen vervanger is.

  Aanvragen

  Heeft u uw vakantie aangevraagd? Dan moet uw werkgever u binnen twee weken laten weten of hij het eens is met uw aanvraag. Doet hij dit niet? Dan staat uw vakantie vast. In uw contract kan er voor de bovenwettelijke vakantiedagen een andere termijn zijn afgesproken.

  Vaststellen

  Is uw vakantie eenmaal vastgesteld? Dan mag uw werkgever dit alleen veranderen als hij daarvoor gewichtige redenen heeft. Bijvoorbeeld bij onvoorziene spoedklussen die niet kunnen wachten of ziekte van uw enige vervanger.
  Zijn er geen gewichtige redenen? Dan heeft uw werkgever uw toestemming nodig om uw vakantie te kunnen wijzigen. Heeft u hierdoor schade? Dan moet uw werkgever deze schade vergoeden.

  Op de site van Rijksoverheid leest u meer informatie over het opnemen van vakantiedagen.

 • Wat als ik ziek word tijdens mijn vakantie?

  Wordt u tijdens uw vakantie ziek? Meldt u dan zo snel mogelijk ziek bij uw werkgever. U hoeft dan geen vakantiedagen op te nemen. Uw vakantiedagen kunt u op een later tijdstip opnieuw opnemen. 
  U moet jaarlijks minimaal uw wettelijke vakantiedagen behouden. Ook als u een vakantie gepland had staan, hoeft u geen wettelijke vakantiedagen in te leveren.                                                            

  Op de site van Rijksoverheid leest u meer informatie over het inleveren van vakantiedagen tegen ziektedagen of bijzonder verlof.

  Er kan een uitzondering gelden voor uw bovenwettelijke vakantiedagen. In uw arbeidsovereenkomst staat dan dat u uw bovenwettelijke vakantiedagen moet opnemen voor deze ziekteperiode.

Terug naar boven Shape