Hoe worden vakantiedagen opgebouwd? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Wettelijke vakantiedagen

De wettelijke vakantiedagen zijn voor elke werknemer gelijk. Deze zijn geregeld in de wet. Volgens de wet bouwt u jaarlijks 4 keer het aantal uren op dat u gemiddeld per week werkt.

Bijvoorbeeld:

U werkt 40 uur per week, verdeeld over 5 dagen. U heeft dan recht op (4x40 uren=) 160 vakantie uren, oftewel (4x5 dagen=) 20 vakantiedagen per jaar. 

Uw vakantiedagen vervallen binnen 6 maanden na afloop van het jaar  waarin u deze heeft opgebouwd. Zorg daarom dat u uw wettelijke vakantiedagen op tijd opneemt. Is het niet mogelijk om uw uren binnen deze termijn op te nemen? Maak dan andere afspraken hierover met uw werkgever.

Bovenwettelijke vakantiedagen

De bovenwettelijke vakantiedagen zijn extra vakantiedagen die u opbouwt. Deze vakantiedagen zijn niet geregeld in de wet, maar staan meestal in uw eigen arbeidsovereenkomst of cao.

Uw bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na 5 jaar. Dus vakantiedagen over 2017 moet u uiterlijk 31 december 2022 hebben opgenomen.

Omdat uw wettelijke vakantiedagen eerst verjaren, neemt u deze altijd als eerst op.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe neem ik vakantie op?

  Hoe u een vakantiedag aanvraagt, staat vaak in uw contract of in een bedrijfsreglement. Zijn hierover geen afspraken gemaakt? Vraag uw vakantie dan aan bij uw werkgever via een (aangetekende) brief of een email.

  Uw werkgever moet binnen twee weken laten weten of hij het eens is met uw aanvraag. Doet hij dit niet? Dan staat uw vakantie vast. In uw contract kan er voor de bovenwettelijke vakantiedagen een andere termijn zijn afgesproken.

 • Kan mijn werkgever mijn vakantieverzoek weigeren?

  Uw werkgever mag uw vakantieverzoek weigeren als hij daar een belangrijke reden voor heeft. Dat is het geval als:

  • u niet voldoende vakantiedagen heeft opgebouwd
  • de bedrijfsvoering door uw vakantie in gevaar komt. Bijvoorbeeld als u en uw collega tegelijkertijd op vakantie gaan, terwijl er geen vervanger is.
 • Mag mijn werkgever mijn vakantie veranderen?

  Staan uw vakantiedagen vast? Dan mag uw werkgever dit alleen veranderen als hij daarvoor belangrijke redenen heeft. Bijvoorbeeld bij onvoorziene spoedklussen die niet kunnen wachten of ziekte van uw enige vervanger. Uw werkgever moet hierover eerst met u overleggen.

  Zijn er geen belangrijke redenen? Dan heeft uw werkgever uw toestemming nodig om uw vakantie te kunnen wijzigen.

  Heeft u schade door de veranderde vakantie? Dan moet uw werkgever deze kosten vergoeden. U bent verplicht om de schade zo laag mogelijk te houden.

 • Wat als ik ziek word tijdens mijn vakantie?

  Wordt u tijdens uw vakantie ziek? Meldt u dan zo snel mogelijk ziek bij uw werkgever. U hoeft bij ziekte geen vakantiedagen op te nemen. Uw vakantiedagen kunt u op een later tijdstip opnieuw opnemen.

  Had u een vakantie gepland en wordt u van tevoren ziek? Ook dan hoeft u geen wettelijke vakantiedagen in te leveren.                                               

  Er kan een uitzondering gelden voor uw bovenwettelijke vakantiedagen. In uw arbeidsovereenkomst staat in dat geval dat u uw bovenwettelijke vakantiedagen moet opnemen voor deze ziekteperiode.

 • Bouw ik tijdens ziekte vakantiedagen op?

  De vakantieopbouw werkt tijdens ziekte hetzelfde. In uw cao kan staan dat u tijdens ziekte geen bovenwettelijke vakantiedagen opbouwt. U bouwt dan wel wettelijke vakantiedagen op.

  Gaat u tijdens uw re-integratie op vakantie? Dan neemt u volledig vakantie op. Overleg vooraf met uw bedrijfsarts of uw vakantie de klachten niet verergerd.

Terug naar boven Shape