Overslaan en naar de inhoud gaan
Kies uw situatie

Werknemer

Wanneer u ziek bent, moet u zich direct ziek melden volgens de regels die op uw werk gelden. Deze vindt u in uw arbeidsovereenkomst, personeelsreglement of cao. Meldt u zich niet ziek, maar blijft u wel thuis? Dan hoeft de werkgever u geen loon door te betalen.

U bent niet verplicht aan uw werkgever te vertellen wat uw klachten zijn. Uw werkgever mag wel vragen hoe lang u nodig heeft voor herstel.  Bij ziekteverzuim kan de werkgever een bedrijfsarts inschakelen.  De bedrijfsarts beoordeelt uw medische situatie en geeft de werkgever advies over re-integratie.

Re-integratie

Nadat u bij de bedrijfsarts bent geweest, gaat u met uw werkgever in gesprek om re-integratieafspraken te maken. U moet uw best te doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Zo moet u redelijke maatregelen en voorschriften opvolgen, meewerken aan het plan van aanpak en passende arbeid verrichten. Zowel u als uw werkgever moeten zich aan die afspraken houden.

Bent u arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval? Breng uw werkgever hiervan dan op de hoogte. Wilt u meer informatie over uw rechten en plichten bij een bedrijfsongeval? Neem dan snel contact op met een van onze juristen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Werkgever

Heeft u zich volgens de regels ziek gemeld? En heeft u zich tijdens uw ziekte aan de afspraken gehouden? Dan is uw werkgever verplicht uw loon door te betalen.

Uw werkgever helpt u om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Uw werkgever kan een bedrijfsarts of re-integratiebedrijf inschakelen om uw medische situatie te laten beoordelen. De bedrijfsarts adviseert uw werkgever over de werkzaamheden die u kunt verrichten en hoe het re-integratietraject moet verlopen. Zo kan de bedrijfsarts adviseren om (tijdelijk) uw werkzaamheden of werktijden aan te passen. De werkgever is niet verplicht het advies van de bedrijfsarts op te volgen.

Re-integratietraject

De werkgever gaat samen met u in gesprek om tot een re-integratieplan te komen. Hierbij moet de werkgever rekening houden met wat u wel en niet meer kunt. Is het niet mogelijk om terug te keren in uw eigen functie? Dan moet uw werkgever binnen het bedrijf zoeken naar een andere functie die wel bij uw ziekte past. Is er geen andere functie binnen het bedrijf beschikbaar? Dan moet uw werkgever met u zoeken naar een functie buiten het bedrijf.

De kosten voor het re-integratietraject bij ziekte zijn voor rekening van uw werkgever.

Het re-integratietraject duurt maximaal 2 jaar. Uw werkgever betaalt in deze periode het loon door. Verwar deze loondoorbetaling niet met de Ziektewet (Zw). De Zw is een sociale verzekering die meestal door UWV wordt betaald. U krijgt vaak pas een ziektewetuitkering als uw werkgever geen loon meer hoeft door te betalen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Mag ik wel de deur uit na mijn ziekmelding op werk?

  Dit hangt af van de regels die gelden binnen het bedrijf waarvoor u werkt. Hierin kan staan dat u moet thuisblijven tijdens ziekte of dat u telefonisch bereikbaar moet zijn na de ziekmelding.

  Bent u niet thuis, omdat u bijvoorbeeld een afspraak heeft in het ziekenhuis of bij de huisarts? Dan doet u er verstandig aan dit vooraf aan de werkgever te melden. Heeft u dit niet gedaan en heeft uw werkgever of uw bedrijfsarts u geprobeerd te bereiken? Dan moet u aantonen waar u was op dat moment. Als u dit niet kunt, kan dit gevolgen hebben voor de doorbetaling van uw loon.

 • Mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet. Wat nu?

  Uw werkgever mag u ziekmelding niet weigeren, als u wel volgens de voorgeschreven regels uw werkgever heeft laten weten dat u ziek bent. Een werkgever is geen bedrijfsarts. Als uw werkgever twijfelt of u wel of niet echt ziek bent, kan hij een bedrijfsarts inschakelen.

  Wordt uw ziekmelding geweigerd door uw werkgever? Stuur dan een brief waarmee u de werkgever verzoekt uw ziekmelding te accepteren. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief bij weigeren ziekmelding door werkgever gebruiken. Accepteert uw werkgever de ziekmelding vervolgens nog steeds niet? Neem dan snel contact op met een van onze juristen. 

 • Hoe zit het met vakantiedagen tijdens ziekte?

  U hoeft geen vakantiedagen op te nemen als u ziek bent. Ook niet als u vóór of tijdens een geplande vakantie ziek wordt. U levert deze vrije dagen alleen in als u daarmee instemt. In uw arbeidsovereenkomst kan een uitzondering staan. Hierin kan geregeld zijn dat u bovenwettelijke vakantiedagen wel moet opnemen als u ziek bent.

  U bouwt tijdens ziekte evenveel wettelijke vakantiedagen op als niet-zieke werknemers. U moet volledig vakantie opnemen als u tijdens uw ziekte op vakantie gaat. Op die manier wordt u ook vrijgesteld van uw re-integratieverplichtingen

  Bent u weer gedeeltelijk aan het werk en neemt u verlof? Dan moet u voor de volledige werkdag vakantiedagen opnemen en niet alleen voor de uren die u weer werkt.

 • Welke informatie krijgt de werkgever van de bedrijfsarts?

  Het enige dat de bedrijfsarts mag doorgeven is of u wel of niet ziek bent, hoe lang de ziekte naar verwachting zal duren en de mate van arbeidsongeschiktheid. Dit laatste betekent dat bedrijfsarts aangeeft of u volledig ziek bent of misschien wel aangepast werk kunt doen. Deze informatie heeft de werkgever nodig om samen met u een re-integratieplan op te stellen.

  Privacy

  De bedrijfsarts mag geen medische informatie aan de werkgever doorgeven in verband met uw privacy. Bij medische informatie moet u denken aan informatie over de diagnose van uw ziekte en uw behandeling.

Terug naar boven Shape