Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Ziekmelding

Als u ziek bent, moet u zich direct ziek melden bij uw werkgever. De regels voor ziekmelding staan in uw arbeidscontract, cao of bedrijfsreglement.

U hoeft de werkgever niet te vertellen wat uw klachten zijn. Uw werkgever mag geen medische informatie van u vragen. Wel mag uw werkgever vragen of u ziek bent door een bedrijfsongeval.

Naar de bedrijfsarts

De werkgever kan u vragen naar een bedrijfsarts te gaan. De bedrijfsarts mag alleen aan de werkgever doorgeven:

 • of u wel of niet ziek bent
 • hoelang uw ziekte waarschijnlijk gaat duren
 • welke taken u nog kunt doen op uw werk (de mate van arbeidsongeschiktheid)
 • hoe uw werkgever u kan helpen om uw taken te doen, bijvoorbeeld uw werkplek aanpassen

De bedrijfsarts mag geen medische informatie aan uw werkgever geven. Dat heeft te maken met uw recht op privacy. Medische informatie is bijvoorbeeld informatie over uw ziekte en uw behandeling.

Second opinion en deskundigenoordeel

U moet doen wat de bedrijfsarts adviseert. Bent u het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts? Dan kunt u een second opinion aanvragen. Een andere bedrijfsarts maakt dan een nieuw advies. U vraagt dit aan bij uw bedrijfsarts. Uw werkgever betaalt de kosten.

U kunt ook een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. UWV beoordeelt dan of u moet doen wat de bedrijfsarts adviseert. U betaalt hiervoor € 100. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Re-integratie

Uw werkgever bekijkt met u hoe u kunt terugkeren in uw eigen functie. Dit heet re-integratie. Kunt u niet terug? Dan moet uw werkgever op zoek naar ander passend werk binnen het bedrijf. Lukt dit ook niet? Dan moet uw werkgever op zoek naar ander werk bij een ander bedrijf. Samen met uw werkgever maakt u schriftelijke afspraken over uw re-integratie.

Loon doorbetalen

Meestal moet uw werkgever minimaal 70% van uw loon doorbetalen als u ziek bent. Bij een vast contract moet uw werkgever dat maximaal 2 jaar doen.

De werkgever kan uw loon tijdelijk of helemaal stopzetten als u zich niet houdt aan de regels voor re-integratie. Of als u weigert passend werk te doen. Uw werkgever moet u vooraf schriftelijk waarschuwen als hij uw loon wil stopzetten.

Is uw arbeidscontract geëindigd? Dan kunt u een ziektewetuitkering aanvragen.

Betermelding

U blijft ziek gemeld, tot u beter wordt gemeld. U bent beter als u weer 100% uw eigen werk kunt doen. Werkt u nog niet al uw uren, of doet u nog niet al uw taken? Dan bent u nog niet beter.

Zodra u weer helemaal beter bent, meldt u dit bij uw werkgever. Ook de werkgever of bedrijfsarts kunnen u soms beter melden. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de bedrijfsarts vindt dat u weer beter bent.

Bent u het niet eens met de bedrijfsarts? Vraag dan bij hem een second opinion aan. Een andere bedrijfsarts maakt dan een nieuw advies. U kunt ook een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Mag ik de deur uit na mijn ziekmelding?

  Uw werkgever mag u niet zomaar vragen om de hele dag thuis te blijven. Hij mag u wel vragen om u aan de regels van het bedrijf te houden. Bijvoorbeeld dat u op een vast moment beschikbaar moet zijn voor controle of overleg. De regels moeten redelijk zijn.

  Niet bereikbaar

  Bent u niet bereikbaar op het afgesproken moment? Bijvoorbeeld omdat u een afspraak heeft in het ziekenhuis of bij de huisarts? Meld dit dan vooraf aan uw werkgever. Doet u dit niet en probeert uw werkgever of uw bedrijfsarts u te bereiken? Dan moet u uitleggen waar u was op dat moment. Anders kan dit gevolgen hebben voor de doorbetaling van uw loon.

 • Mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet. Wat nu?

  Heeft u zich volgens de regels ziek gemeld? Dan mag uw werkgever uw ziekmelding niet weigeren. Als uw werkgever twijfelt of u ziek bent, kan hij een bedrijfsarts om hulp vragen.

  Weigert uw werkgever uw ziekmelding? Vraag hem dan schriftelijk om uw ziekmelding te accepteren. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief weigeren ziekmelding door werkgever.

  Accepteert uw werkgever uw ziekmelding daarna nog steeds niet? Vraag dan advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond. Of neem contact op met een advocaat.

 • Mag mijn werkgever vakantiedagen inhouden als ik ziek ben?

  Uw werkgever mag geen wettelijke vakantiedagen inhouden als u ziek bent. Ook niet als u tijdens een vakantie ziek wordt.

  In uw contract kan staan dat u uw ‘bovenwettelijke vakantiedagen’ wel moet opnemen als u ziek bent. Dit zijn de extra vakantiedagen die u van uw werkgever krijgt bovenop uw wettelijke vakantiedagen.’

  U mag zelf wel vakantiedagen opnemen als u ziek bent. Bijvoorbeeld tijdens uw re-integratie.

 • Mag de werkgever mij ziek gemeld houden?

  Bent u weer 100% aan het werk? Dan moet uw werkgever u beter melden. Meldt uw werkgever u niet beter? Dan kunt u bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen. UWV beoordeelt dan of u uw eigen werk weer helemaal kunt doen.

  Doet u aangepast werk? Dan doet u niet volledig uw eigen werk. Uw werkgever hoeft u dan nog niet beter te melden.

 • Moet ik bij mijn werkgever op gesprek komen als ik ziek ben?

  Ja. Als u bent ziekgemeld, moet u zich houden aan de regels voor re-integratie. Een van die regels is dat u minstens 1 keer in de 6 weken een gesprek heeft met uw werkgever. Dit mag ook vaker zijn.

  Als uw werkgever wil dat u op gesprek komt, moet u meestal gaan. Ook als u nog niet met een bedrijfsarts heeft gesproken. Wilt u eerst met een bedrijfsarts spreken? Laat dit dan weten aan uw werkgever. Vraag de werkgever om de afspraak te verzetten.

  Wil uw werkgever dat u toch op gesprek komt en doet u dit niet? Dan kan uw werkgever uiteindelijk uw loon stoppen.

  Als u niet op gesprek kunt of wilt komen

  Vindt u de vraag van uw werkgever om op gesprek te komen niet redelijk? Bijvoorbeeld omdat u heel vaak moet komen? Of omdat het niet goed is voor uw herstel om te komen, of lichamelijk niet mogelijk? Bespreek dit dan met uw bedrijfsarts. Of vraag een deskundigenoordeel aan bij UWV.

Terug naar boven Shape