Logo
Cookie Privacy

Welke regels gelden voor werknemer en werkgever bij ziekteverzuim?

Kunt u niet werken omdat u ziek bent? Dan moet u zich direct ziek melden bij uw werkgever. Er gelden nog meer regels voor u en uw werkgever als u ziek bent.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen

Ziekmelding

Als u ziek bent, moet u zich direct ziek melden bij uw werkgever. De regels voor ziekmelding staan in uw arbeidscontract, cao of bedrijfsreglement.

U hoeft de werkgever niet te vertellen wat uw klachten zijn. Uw werkgever mag geen medische informatie van u vragen. Wel mag uw werkgever vragen of u ziek bent door een bedrijfsongeval.

Naar de bedrijfsarts

De werkgever kan u vragen naar een bedrijfsarts te gaan. De bedrijfsarts mag alleen aan de werkgever doorgeven:

  • of u wel of niet ziek bent

  • hoelang uw ziekte waarschijnlijk gaat duren

  • welke taken u nog kunt doen op uw werk (de mate van arbeidsongeschiktheid)

  • hoe uw werkgever u kan helpen om uw taken te doen, bijvoorbeeld uw werkplek aanpassen

De bedrijfsarts mag geen medische informatie aan uw werkgever geven. Dat heeft te maken met uw recht op privacy. Medische informatie is bijvoorbeeld informatie over uw ziekte en uw behandeling.

Second opinion en deskundigenoordeel

U moet doen wat de bedrijfsarts adviseert. Bent u het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts? Dan kunt u een second opinion aanvragen. Een andere bedrijfsarts maakt dan een nieuw advies. U vraagt dit aan bij uw bedrijfsarts. Uw werkgever betaalt de kosten.

U kunt ook een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. UWV beoordeelt dan of u moet doen wat de bedrijfsarts adviseert. U betaalt hiervoor € 100. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Re-integratie

Uw werkgever bekijkt met u hoe u kunt terugkeren in uw eigen functie. Dit heet re-integratie. Kunt u niet terug? Dan moet uw werkgever op zoek naar ander passend werk binnen het bedrijf. Lukt dit ook niet? Dan moet uw werkgever op zoek naar ander werk bij een ander bedrijf. Samen met uw werkgever maakt u schriftelijke afspraken over uw re-integratie.

Loon doorbetalen

Meestal moet uw werkgever minimaal 70% van uw loon doorbetalen als u ziek bent. Bij een vast contract moet uw werkgever dat maximaal 2 jaar doen.

De werkgever kan uw loon tijdelijk of helemaal stopzetten als u zich niet houdt aan de regels voor re-integratie. Of als u weigert passend werk te doen. Uw werkgever moet u vooraf schriftelijk waarschuwen als hij uw loon wil stopzetten.

Is uw arbeidscontract geëindigd? Dan kunt u een ziektewetuitkering aanvragen.

Betermelding

U blijft ziek gemeld, tot u beter wordt gemeld. U bent beter als u weer 100% uw eigen werk kunt doen. Werkt u nog niet al uw uren, of doet u nog niet al uw taken? Dan bent u nog niet beter.

Zodra u weer helemaal beter bent, meldt u dit bij uw werkgever. Ook de werkgever of bedrijfsarts kunnen u soms beter melden. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de bedrijfsarts vindt dat u weer beter bent.

Bent u het niet eens met de bedrijfsarts? Vraag dan bij hem een second opinion aan. Een andere bedrijfsarts maakt dan een nieuw advies. U kunt ook een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Bekijk onze video op youtube.com

Wat doe je als je het niet eens bent met de bedrijfsarts?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Moet mijn werkgever loon doorbetalen bij ziekte?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven