Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Advies bedrijfsarts

Binnen 6 weken na uw ziekmelding krijgt u een gesprek met een bedrijfsarts of arbo-arts. Met deze arts bespreekt u uw medische situatie. U bekijkt samen welk werk u wel kunt doen. En of u verwacht dat u uw eigen werk uiteindelijk weer kunt doen.

De bedrijfsarts geeft daarna een advies over uw mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. Het advies krijgt u in een rapport en heet de ‘probleemanalyse’.

Second opinion en deskundigenoordeel

Bent u het niet eens met het advies van uw bedrijfsarts? Dan kunt u een ‘second opinion’ aanvragen. Dit doet u bij uw bedrijfsarts. Een andere bedrijfsarts gaat u dan opnieuw beoordelen en geeft een eigen advies. Uw werkgever betaalt de kosten.

U kunt ook een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. U betaalt UWV daarvoor € 100. 

U heeft recht op 2 jaar doorbetaling van loon bij ziekte als u een vast contract heeft. Heeft u een tijdelijk contract? Dan betaalt uw werkgever uw loon door tot uw contract stopt, tot maximaal 2 jaar.

Stap 2

Plan van aanpak

Binnen 8 weken na uw ziekmelding maakt u samen met uw werkgever een ‘re-integratieplan’. Dit is een plan van aanpak. In het plan staat hoe u er samen voor zorgt dat u zo snel mogelijk weer kunt werken. U en uw werkgever gebruiken hiervoor de probleemanalyse van de bedrijfsarts.

In het plan van aanpak kunnen bijvoorbeeld afspraken staan over:

 • het aantal uren dat u kunt werken
 • wat voor werk u kunt doen
 • welke aanpassingen misschien nodig zijn op uw werkplek

Re-integratie eerste spoor

Uw re-integratietraject begint met ‘re-integratie eerste spoor’. Hierbij kijkt uw werkgever of u kunt werken op uw eigen werkplek, bijvoorbeeld met aanpassingen. Of als dat niet lukt, op een andere plek binnen het bedrijf. 

Passend werk binnen het bedrijf

Als uw werkgever u ‘passend werk’ aanbiedt op een andere plek binnen het bedrijf, bent u verplicht dit werk te doen. Passend werk is werk dat u ondanks uw ziekte kunt doen. Uw werkgever moet hierbij letten op:

 • het werk dat u volgens uw contract moet doen
 • het werk dat u in eerdere banen deed
 • uw opleiding en niveau
 • uw gezondheid
 • de reisafstand tot uw werk
 • uw loon

Vindt u het werk niet passend? Ga dan in gesprek met uw werkgever. Helpt dit niet? Dan kunt u bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen. UWV bekijkt dan of het werk passend is.

Weigert u passend werk? Dan kan uw werkgever u op staande voet ontslaan. U moet binnen 2 maanden na uw ontslag naar de rechter als u het er niet mee eens bent. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Re-integratie tweede spoor

Is re-integratie eerste spoor niet haalbaar? Dan begint het re-integratietraject tweede spoor. U gaat dan op zoek naar aangepast werk bij een andere werkgever.

Stap 3

Gesprekken met uw werkgever

Tijdens uw re-integratietraject houden u en uw werkgever contact. Minimaal 1 keer in de 6 weken heeft u een gesprek over hoe het gaat. U bekijkt dan samen of u het plan van aanpak moet aanpassen.

Uw werkgever zet in uw re-integratiedossier wat u bespreekt en welke afspraken u maakt.

Houdt uw werkgever zich niet aan de afspraken in het plan van aanpak? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV.

Stap 4

Evaluatie na het eerste jaar

Bent u na een jaar nog ziek? Dan heeft u met uw werkgever een ‘eerstejaars-evaluatie’. Hierin bespreekt u samen hoe de re-integratie gaat.

Uw re-integratietraject tweede spoor begint. In spoor 2 gaat u op zoek naar aangepast werk bij een andere werkgever. Het gaat hierbij om werk dat u kunt doen ondanks uw ziekte.

Stap 5

Eindevaluatie

Als u bijna 2 jaar ziek bent, vult u samen met uw werkgever een eind-evaluatie in. Dit moet op zijn laatst in uw 91e ziekteweek. In de eind-evaluatie staat hoe het dan gaat. De eind-evaluatie gaat naar UWV en komt in uw re-integratiedossier.

Na 2 jaar ziekte hoeft uw werkgever u geen loon meer te betalen. Hij mag ontslag voor u aanvragen bij UWV. U heeft dan mogelijk recht op een WIA-uitkering. Dit is een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. U heeft de eind-evaluatie nodig om WIA aan te vragen.

UWV beoordeelt via de eind-evaluatie of uw werkgever genoeg heeft gedaan aan uw re-integratie. Deed hij niet genoeg? Dan moet hij uw loon nog maximaal 1 jaar doorbetalen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het re-integratieplan?

  Ga in gesprek met uw werkgever als u het niet eens bent met uw re-integratieplan (plan van aanpak).

  Bent u het niet eens met de afspraken in uw plan van aanpak? Bijvoorbeeld:

  • U moet uw uren te snel opbouwen.
  • U moet uw uren te langzaam opbouwen.
  • U moet taken doen die u (nog) niet kunt.
  • Er zijn taken die u kunt doen, maar niet mag doen van uw werkgever.

  Bespreek uw situatie dan met uw werkgever. Leg uit waar u het niet mee eens bent en waarom.

  Bedrijfsarts of mediator

  Komt u er met uw werkgever niet uit? Bespreek dit dan met uw bedrijfsarts. Hij kan advies geven aan uw werkgever. Helpt ook dat niet? Vraag uw werkgever dan om een gesprek met een mediator. Een mediator helpt u en uw werkgever om samen een oplossing te vinden.

  Deskundigenoordeel

  Komt u er nog steeds niet uit met uw werkgever? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV.

 • Wat kan ik verwachten van het re-integratietraject tweede spoor?

  Bij re-integratie tweede spoor gaat u samen met uw werkgever op zoek naar aangepast werk bij een andere werkgever. Het gaat om werk dat u kunt doen ondanks uw ziekte.

  Re-integratie in spoor 2 begint als u na een jaar re-integratie (spoor 1) nog ziek bent. Of al eerder, als zeker is dat u in de toekomst niet meer binnen uw bedrijf kunt werken. 

  Bereikt u binnen 1 jaar de AOW-leeftijd? Dan hoeft u spoor 2 niet te volgen als u dat niet wilt en uw werkgever akkoord is.

  Passend werk bij andere werkgever

  U moet samen met uw werkgever zoeken naar ‘passend werk’ bij een andere werkgever. Dit betekent dat het werk past bij uw mogelijkheden, ervaring, opleiding en loon. Uw werkgever kan hierbij hulp vragen aan een re-integratiebureau. Zo’n bureau helpt u bijvoorbeeld met solliciteren en het maken van een cv. Soms kunt u een cursus volgen.

  Detacheren

  Vindt u passend werk bij een andere werkgever? Dan blijft de arbeidsovereenkomst met uw huidige werkgever gewoon doorlopen. Uw werkgever maakt samen met u afspraken met het bedrijf waar u gaat werken. Meestal leent uw werkgever u uit aan dat bedrijf. Dit heet ‘detacheren’.

  Einde re-integratie spoor 2 

  Het tweede spoor stopt als u 2 jaar ziek bent. Uw werkgever mag dan ontslag voor u aanvragen bij UWV. U krijgt geen loon meer. Mogelijk heeft u recht op een WIA-uitkering.

  Soms heeft u na 2 jaar ziekte toch recht op loon. Heeft uw werkgever niet genoeg gedaan om u weer aan het werk te helpen? Dan moet hij u nog maximaal 1 jaar doorbetalen.

 • Mag mijn werkgever mijn loon stoppen tijdens ziekte?

  Ja, soms mag uw werkgever uw loon stoppen als u ziek bent. Er is een verschil tussen ‘loon opschorten’ en ‘loon stoppen’.

  Loon opschorten

  Bij loonopschorting houdt u recht op uw loon. Maar uw werkgever houdt uw loon tijdelijk in. U krijgt pas betaald als u zich weer aan de regels houdt.

  Uw werkgever mag uw loon bijvoorbeeld opschorten als u:

  • niet naar de bedrijfsarts gaat
  • niet goed bereikbaar bent voor controle
  • de bedrijfsarts niet de informatie geeft die hij nodig heeft om te beoordelen of u ziek bent

  Loon stoppen

  Bij een loonstop stopt de werkgever uw loon. Tijdens de loonstop heeft u geen recht op loon. Als u zich weer aan de regels houdt, betaalt de werkgever uw loon weer.

  Uw werkgever mag uw loon bijvoorbeeld stoppen als u:

  • uw herstel vertraagt of tegenhoudt. Bijvoorbeeld als u het advies van uw specialist niet opvolgt.
  • weigert passend werk te doen
  • niet meewerkt aan het plan van aanpak
  • verkeerde informatie gaf bij uw medische onderzoek toen u in dienst kwam (aanstellingskeuring)

  Eerst een schriftelijke waarschuwing

  Voordat de werkgever uw loon opschort of stopzet, moet hij u een schriftelijke waarschuwing geven. Daarin moet staan:

  • wat u niet goed doet
  • wat de werkgever van u verwacht
  • vanaf wanneer u uw gedrag moet aanpassen
  • dat er anders een loonopschorting of loonstop volgt

  Niet eens met loonopschorting of loonstop?

  Bent u het niet eens met het opschorten of stoppen van uw loon? Vraag dan een deskundigenoordeel aan bij UWV. Als UWV u gelijk geeft, moet uw werkgever uw loon alsnog betalen. Doet hij dit niet? Dan kunt u naar de rechter. Vraag advies aan uw rechtsbijstandsverzekeraar of vakbond. Of neem contact op met een van onze juristen.

  Werkweigering

  Werkt u niet terwijl de bedrijfsarts vindt dat u wel kunt werken? Dan kan uw werkgever dat zien als werkweigering.

  Bij werkweigering kan uw werkgever uw loon stoppen of opschorten. Maar werkweigering is ook een reden voor ontslag op staande voet. Neem contact op met een van onze juristen. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandsverzekeraar of vakbond.

 • Word ik doorbetaald terwijl ik wacht op het deskundigenoordeel van UWV?

  Als u het niet eens bent met uw bedrijfsarts of werkgever, kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Meestal duurt het een paar weken voordat u een beslissing krijgt van UWV.

  Houdt u zich aan het advies van de bedrijfsarts terwijl u wacht op de beslissing van UWV? Dan betaalt de werkgever uw loon door.

  Houdt u zich niet aan het advies van de bedrijfsarts? Zegt de bedrijfsarts bijvoorbeeld dat u kunt werken, maar werkt u niet? Dan mag uw werkgever uw loon stoppen terwijl u wacht op de beslissing van UWV.

Terug naar boven Shape