Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Op dit moment is het drukker dan anders aan de telefoon. U kunt ook een van onze vestigingen bezoeken.
Ga meteen naar
Stap 1

Advies bedrijfsarts

Binnen 6 weken na uw ziekmelding krijgt u een gesprek met een bedrijfsarts of arbo-arts. Met deze arts bespreekt u uw medische situatie. U bekijkt samen welk werk u wel kunt doen. Ook bespreekt u of u verwacht uw eigen werk uiteindelijk weer te kunnen doen.

De bedrijfsarts geeft daarna een advies over uw mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. Het advies krijgt u in een rapport. Dit heet de probleemanalyse.

Second opinion en deskundigenoordeel

Bent u het niet eens met het advies van uw bedrijfsarts? Dan kunt u een second opinion aanvragen. Dit doet u bij uw bedrijfsarts. Een andere bedrijfsarts gaat u dan opnieuw beoordelen en geeft een eigen advies. Uw werkgever betaalt de kosten.

U kunt ook een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. U betaalt dan zelf € 100.

Stap 2

Plan van aanpak

Binnen 8 weken na uw ziekmelding maakt u samen met uw werkgever een plan van aanpak. In dat plan staat hoe u er samen voor zorgt dat u zo snel mogelijk weer kunt werken.

Uw werkgever moet bekijken of u kunt werken:

 • op uw eigen werkplek, bijvoorbeeld met aanpassingen
 • op een andere werkplek binnen het bedrijf, dit heet: re-integratie eerste spoor
 • op een andere werkplek bij een ander bedrijf, dit heet: re-integratie tweede spoor

Passend werk

Passend werk is werk dat u ondanks uw ziekte kunt doen. Biedt uw werkgever u passend werk aan? Dan moet u dat werk doen.

Uw werkgever moet hierbij letten op:

 • het werk dat u volgens uw arbeidsovereenkomst moet doen
 • het werk dat u vroeger heeft gedaan
 • uw opleidingen en niveau
 • uw gezondheid
 • de reisafstand tot uw werk
 • uw loon

Vindt u het werk niet passend? Dan kunt u bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen. UWV bekijkt dan of het werk passend is.

Weigert u het werk te doen omdat u het niet passend vindt? Dan kan uw werkgever besluiten uw loon niet meer te betalen.

Eerste en tweede spoor

Kunt u uw eigen werk niet meer doen? Dan moet uw werkgever eerst zoeken naar passend werk binnen het eigen bedrijf. Dit heet het ‘eerste-spoor-traject’.

Is er binnen uw bedrijf geen passende functie? Dan moet uw werkgever zoeken naar werk bij een ander bedrijf. Dit heet het ‘tweede-spoor-traject’. Gaat u via dit traject bij een ander bedrijf werken? Dan blijft u tijdens dit traject officieel in dienst bij uw werkgever.

Stap 3

Gesprekken met uw werkgever

Tijdens uw ziekte en de re-integratie houden u en uw werkgever contact. Minimaal 1 keer in de 6 weken heeft u een gesprek over hoe het gaat. U bekijkt of u samen het plan van aanpak moet aanpassen.

Uw werkgever houdt in uw re-integratiedossier bij wat u bespreekt en welke afspraken u maakt.

Houdt uw werkgever zich niet aan de afspraken in het plan van aanpak? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV.

Stap 4

Evaluatie na het eerste jaar

Bent u 1 jaar ziek? Dan moet u met uw werkgever een eerstejaarsevaluatie maken. U bekijkt dan samen hoe de re-integratie gaat. Ook maakt u afspraken over wat u het komende jaar gaat doen om weer te kunnen werken. Bekijk met uw werkgever of u kunt terugkeren:

 • in uw eigen functie
 • in een andere functie binnen het bedrijf (eerste spoor)
 • in een andere functie buiten het bedrijf (tweede spoor)

Bij een eerstejaarsevaluatie kan het re-integratiedoel aangepast worden.

Stap 5

Eindevaluatie

Als u bijna 2 jaar ziek bent vult u samen met uw werkgever een eindevaluatie in. Dit moet op zijn laatst in uw 91e ziekteweek. In de eindevaluatie staat hoe het dan gaat. De eindevaluatie gaat naar UWV en komt in uw re-integratiedossier.

U heeft de eindevaluatie nodig om een WIA-uitkering aan te vragen. Dat is een uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

UWV beoordeelt via de eindevaluatie of uw werkgever genoeg heeft gedaan aan uw re-integratie. Deed hij niet genoeg? Dan moet hij uw loon nog maximaal 1 jaar doorbetalen na 2 jaar ziekte.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het re-integratieplan?

  Bent u het niet eens met de afspraken in uw re-integratieplan? Bijvoorbeeld:

  • U moet uw uren te snel opbouwen.
  • U moet uw uren te langzaam opbouwen.
  • U moet taken doen die u (nog) niet kunt.
  • Er zijn taken die u kunt doen, maar niet mag doen van uw werkgever.

  Bespreek dit met uw werkgever. Mogelijk komt u samen tot een oplossing.

  Bedrijfsarts of mediator

  Lukt dit niet? Bespreek dit dan met uw bedrijfsarts. Hij kan hierover advies geven aan uw werkgever. Lukt dit ook niet? Vraag uw werkgever dan om een gesprek met een mediator. Een mediator helpt u samen een oplossing te vinden.

  Deskundigenoordeel

  Komt u er niet uit met uw werkgever? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV.

 • Mag mijn werkgever mijn loon stoppen?

  Uw werkgever kan uw loon stoppen als u bijvoorbeeld:

  • uw ziekte expres veroorzaakte
  • verkeerde informatie gaf bij uw medische onderzoek toen u in dienst kwam (aanstellingskeuring)
  • expres zorgt dat u minder snel beter wordt
  • weigert passend werk te doen
  • niet meewerkt aan redelijke regels of het plan van aanpak

  Uw werkgever moet u eerst een schriftelijke waarschuwing geven. In deze brief moet staan dat hij uw loon gaat stopzetten. Ook moet hierin staan aan welke afspraken u zich niet houdt.

  Deskundigenoordeel

  Bent u het niet eens met het stopzetten van uw loon? Vraag dan een deskundigenoordeel aan bij UWV.

  Vindt UWV ook dat u uw loon moet krijgen, maar betaalt uw werkgever nog steeds niet? Dan kunt u naar de rechter. De rechter bepaalt of uw werkgever uw loon mocht stoppen. Het deskundigenoordeel van UWV is belangrijk bij de rechtszaak.

  Weigert u nog steeds passend werk nadat uw loon is gestopt? Dan kan de werkgever u op staande voet ontslaan voor werkweigering. Om het ontslag terug te draaien kunt u binnen 2 maanden na het ontslag een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter.

  Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond. 

Terug naar boven Shape