Logo
Cookie Privacy

Hoe verloopt het re-integratietraject bij ziekte?

Samen met uw werkgever moet u er alles aan doen om snel weer aan het werk te gaan. U en uw werkgever moeten daarbij een aantal stappen volgen. Die stappen heten samen ‘re-integratietraject’. Een re-integratietraject duurt meestal maximaal 2 jaar.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen
Stap 1

U krijgt advies van uw bedrijfsarts

Binnen 6 weken na uw ziekmelding krijgt u een gesprek met een bedrijfsarts of arbo-arts. Met deze arts bespreekt u uw medische situatie. U bekijkt samen welk werk u wel kunt doen. En of u verwacht dat u uw eigen werk uiteindelijk weer kunt doen.

De bedrijfsarts geeft daarna een advies over uw mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. Het advies krijgt u in een rapport en heet de ‘probleemanalyse’.

Bent u het niet eens met uw bedrijfsarts?

Bent u het niet eens met het advies van uw bedrijfsarts? Dan kunt u een ‘second opinion’ aanvragen. Dit doet u bij uw bedrijfsarts. Een andere bedrijfsarts gaat u dan opnieuw beoordelen en geeft een eigen advies. Uw werkgever betaalt de kosten.

U kunt ook een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. U betaalt UWV daarvoor € 100. 

Let op

U heeft recht op 2 jaar doorbetaling van loon bij ziekte als u een vast contract heeft. Heeft u een tijdelijk contract? Dan betaalt uw werkgever uw loon door tot uw contract stopt, tot maximaal 2 jaar.

Bent u geholpen met deze informatie?

Bekijk onze video op YouTube

Wat doe je als je het niet eens bent met de bedrijfsarts?

Stap 2

U maakt met uw werkgever een plan van aanpak

Binnen 8 weken na uw ziekmelding maakt u samen met uw werkgever een ‘re-integratieplan’. Dit is een plan van aanpak. In het plan staat hoe u er samen voor zorgt dat u zo snel mogelijk weer kunt werken. U en uw werkgever gebruiken hiervoor de probleemanalyse van de bedrijfsarts. In het plan staat ook wat u en uw werkgever van de re-integratie vinden.

In het plan van aanpak kunnen bijvoorbeeld afspraken staan over:

  • het aantal uren dat u kunt werken

  • wat voor werk u kunt doen

  • welke aanpassingen misschien nodig zijn op uw werkplek

Werkt u door na uw AOW-leeftijd? Dan hoeft uw werkgever geen plan van aanpak te maken als u ziek wordt. Hij moet er wel samen met u voor zorgen dat u zo veel mogelijk aan het werk kunt blijven.

Re-integratie bij uw eigen werkgever (spoor 1)

Uw re-integratietraject begint met ‘re-integratie eerste spoor’. Hierbij kijkt uw werkgever of u kunt werken op uw eigen werkplek, bijvoorbeeld met aanpassingen. Of als dat niet lukt, op een andere plek binnen het bedrijf. 

Passend werk binnen het bedrijf

Biedt uw werkgever u ‘passend werk’ aan op een andere plek binnen het bedrijf? Dan bent u verplicht dit werk te doen. Passend werk is werk dat u ondanks uw ziekte kunt doen. Uw werkgever moet hierbij letten op:

  • het werk dat u volgens uw contract moet doen

  • het werk dat u in eerdere banen deed

  • uw opleiding en niveau

  • uw gezondheid

  • de reisafstand tot uw werk

  • uw loon

Vindt u het werk niet passend? Ga dan in gesprek met uw werkgever. Helpt dit niet? Dan kunt u bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen. UWV bekijkt dan of het werk passend is.

Let op

Weigert u passend werk? Dan kan uw werkgever u op staande voet ontslaan. U moet binnen 2 maanden na uw ontslag naar de rechter als u het er niet mee eens bent. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Re-integratie bij een andere werkgever (spoor 2)

Is re-integratie eerste spoor niet haalbaar? Dan begint het re-integratietraject tweede spoor. U gaat dan op zoek naar aangepast werk bij een andere werkgever.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 3

Gesprekken met uw werkgever

Tijdens uw re-integratietraject houden u en uw werkgever contact. Minimaal 1 keer in de 6 weken heeft u een gesprek over hoe het gaat. U bekijkt dan samen of u het plan van aanpak moet aanpassen.

Uw werkgever zet in uw re-integratiedossier wat u bespreekt en welke afspraken u maakt.

Houdt uw werkgever zich niet aan de afspraken in het plan van aanpak? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 4

Bent u na 1 jaar nog ziek?

Als u na een jaar nog ziek bent, heeft u met uw werkgever een eerstejaars-evaluatie. Hierin bespreekt u samen hoe de re-integratie tot nu toe gaat. En hoe u verdergaat met re-integreren.

Uw re-integratietraject tweede spoor begint. In spoor 2 gaat u op zoek naar aangepast werk bij een andere werkgever. Het gaat hierbij om werk dat u kunt doen ondanks uw ziekte.

Let op

Is na het eerste jaar zeker dat u binnen 3 maanden weer helemaal aan het werk kunt binnen uw eigen bedrijf? Dan blijft u in spoor 1. U hoeft spoor 2 niet te volgen.

Goed om te weten

Soms zit u in spoor 1 en spoor 2 tegelijk. Bijvoorbeeld als u pas ná 1 jaar ziekte start met het re-integratietraject. U begint dan met re-integreren bij uw eigen werkgever (spoor 1). Daarnaast zoekt u samen met uw werkgever naar aangepast werk bij een andere werkgever (spoor 2). Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

Heeft u de AOW-leeftijd?

Als u de AOW-leeftijd heeft, blijft u in het eerste spoor. Bereikt u binnen 1 jaar de AOW-leeftijd? Dan hoeft u spoor 2 niet te volgen als u dat niet wilt én als uw werkgever akkoord is.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 5

Bent u bijna 2 jaar ziek?

Als u bijna 2 jaar ziek bent, vult u samen met uw werkgever een eind-evaluatie in. Dit moet op zijn laatst in uw 91e ziekteweek. In de eind-evaluatie staat hoe het dan gaat. De eind-evaluatie gaat naar UWV en komt in uw re-integratiedossier.

Na 2 jaar ziekte hoeft uw werkgever u geen loon meer te betalen. Hij mag ontslag voor u aanvragen bij UWV. U heeft dan mogelijk recht op een WIA-uitkering. Dit is een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. U heeft de eind-evaluatie nodig om WIA aan te vragen.

Let op

UWV beoordeelt via de eind-evaluatie of uw werkgever genoeg heeft gedaan aan uw re-integratie. Deed hij niet genoeg? Dan moet hij uw loon nog maximaal 1 jaar doorbetalen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Welke regels gelden voor werknemer en werkgever bij ziekteverzuim?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven