Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Toestemming UWV

Wil uw werkgever u ontslaan na 2 jaar ziekte? En heeft u een vast contract? Dan moet hij toestemming vragen aan UWV om u te mogen ontslaan. Zolang u bij uw werkgever in dienst bent, gaat uw re-integratie meestal verder.

Minimaal 2 jaar ziek

Uw werkgever moet aan UWV bewijzen dat u minimaal 2 jaar ziek bent. Dat kan hij doen met de beslissing over de WIA, met bijlagen zoals het arbeidsdeskundig rapport. Is de beslissing van langer geleden? Dan heeft uw werkgever een verklaring van de bedrijfsarts nodig.

Controleer goed of u minimaal 2 jaar ziek bent. Was u in deze 2 jaar helemaal beter, maar na meer dan 4 weken opnieuw ziek? Dan begint er een nieuwe periode van 2 jaar. Was u minder dan 4 weken beter? Dan begint er geen nieuwe periode.

Bedongen arbeid lukt niet

Ook moet duidelijk zijn dat u door ziekte de 'bedongen arbeid' niet meer kunt doen. Bedongen arbeid betekent uw eigen werk. Meestal staat in het arbeidsdeskundig rapport welke taken dit zijn voordat u ziek werd. UWV kijkt bijvoorbeeld ook naar de functieomschrijving.

Soms verandert de bedongen arbeid door re-integratie. Dat gebeurt niet snel. Doet u nu ander werk bij uw werkgever dan voordat u ziek werd? Dan is het nieuwe werk de 'bedongen arbeid' geworden als u dit bijvoorbeeld met uw werkgever afspreekt in een contract. Uw werkgever kan u dan niet meer ontslaan door 2 jaar ziekte. U bent helemaal geschikt voor de nieuwe bedongen arbeid en dus niet ziek.

Geen herstel binnen half jaar

Uw werkgever mag u ontslaan als u binnen een half jaar niet beter zult zijn voor uw eigen werk. Ook niet met wat aanpassingen. Hij heeft daarvoor een verklaring van de bedrijfsarts nodig. Het half jaar begint te lopen vanaf de datum waarop uw werkgever toestemming voor ontslag vraagt aan UWV.

Bij aanpassingen kunt u denken aan uw aantal uren, werkrooster of aantal taken. Kunt u bijvoorbeeld 3 van de 5 taken van uw werk nog doen? Dan moet uw werkgever uw werk mogelijk zo aanpassen dat u alleen deze 3 taken doet. Of u draait geen nachtdiensten meer als u dit niet kunt.

Het gaat ook om aanpassingen op uw werkplek, zoals bijvoorbeeld een computer die reageert op uw stem.

Geen ander geschikt werk

Als uw werkgever u wil ontslaan moet hij eerst onderzoeken of u nog kunt werken en welk werk u nog kunt doen. Dat heet 'belastbaarheid' en de bedrijfsarts neemt deze op in een document. Daarnaast moet uw werkgever aan UWV bewijzen dat hij binnen redelijke tijd geen ander geschikt werk voor u heeft. Ook niet na een cursus of opleiding.

Ook moet uw werkgever laten zien dat hij u op de hoogte hield van vacatures binnen de organisatie waarvoor u geschikt bent en die:

 • vrij komen vanaf het moment dat u 2 jaar ziek bent
 • vrij komen binnen redelijke tijd vanaf het moment dat u 2 jaar ziek bent

Is er een geschikte vacature? Dan verwacht UWV van uw werkgever dat hij met u bespreekt of deze vacature bij u past.

Ontslagaanvraag

U krijgt van UWV een kopie van de ontslagaanvraag. Hier mag u binnen 14 dagen op reageren via het verweerformulier ontslag van UWV. Het is verstandig om hierbij hulp te vragen van een advocaat. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandsverzekeraar of vakbond. 

Beslissing UWV

Geeft UWV toestemming voor uw ontslag? Dan moet uw werkgever binnen 4 weken met een brief laten weten dat uw arbeidscontract stopt. Uw werkgever moet zich houden aan de opzegtermijn.

Krijgt u de ontslagbrief niet of te laat? Dan is uw ontslag niet geldig. Uw ontslag is ook niet geldig als:

 • er een opzegverbod geldt
 • uw werkgever zich niet aan de opzegtermijn houdt

In alle gevallen moet u naar de kantonrechter om het ontslag terug te draaien. 

Geen toestemming

Geeft UWV geen toestemming? Dan blijft u bij uw werkgever in dienst. Uw re-integratie gaat verder.

Naar de rechter

Bent u het niet eens met uw ontslag? Of is uw ontslag niet geldig? Dan moet u binnen 2 maanden naar de rechter. Daarna bent u te laat.

Ook uw werkgever kan naar de rechter gaan als hij geen toestemming kreeg van UWV.

Neem contact op met een van onze juristen. Zij kunnen u mogelijk doorsturen naar een advocaat. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandsverzekeraar of vakbond.

Eindafrekening en transitievergoeding

Binnen 1 maand na het einde van uw arbeidscontract krijgt u een eindafrekening. Uw werkgever moet uw laatste salaris, uw openstaande vakantiedagen en uw opgebouwde vakantiegeld betalen. U heeft ook recht op een transitievergoeding.

Moet u aan het einde van uw contract nog iets betalen aan uw werkgever? Dan mag uw werkgever dit bedrag meestal verrekenen met uw loon.

Inkomen na ontslag

Na 2 jaar ziekte krijgt u meestal een WIA-uitkering als u minimaal 35% arbeidsongeschikt bent. Krijgt u geen WIA-uitkering? Zorg dat dat u binnen 1 week na uw ontslag een WW-uitkering aanvraagt. Ga ook op zoek naar ander werk.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Mag mijn werkgever mij ontslaan tijdens een loonsanctie?

  Nee, dat mag niet. Uw werkgever kreeg een loonsanctie van UWV omdat hij te weinig moeite deed voor uw re-integratie. Hij moet daarom maximaal 1 jaar uw loon doorbetalen. Uw re-integratie gaat verder.

  Ontslaat uw werkgever u toch? Neem dan meteen contact op met een van onze juristen. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandsverzekeraar of vakbond.

 • Wat is de redelijke tijd waarin mijn werkgever geschikt werk moet aanbieden?

  De redelijke tijd duurt even lang als de opzegtermijn van uw werkgever. De redelijke tijd begint op de datum waarop UWV beslist over uw ontslag.

  De opzegtermijn van uw werkgever staat meestal in uw contract of in uw cao. Staat die er niet in? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn van:

  • 1 maand, als u korter dan 5 jaar in dienst bent
  • 2 maanden, als u tussen de 5 en 10 jaar in dienst bent
  • 3 maanden, als u tussen de 10 en 15 jaar in dienst bent
  • 4 maanden, als u 15 jaar of langer in dienst bent

  Voorbeeld: De opzegtermijn van uw werkgever is 3 maanden. Hij vraagt uw ontslag aan op 1 maart. UWV beslist meestal binnen 1 maand, in dit voorbeeld is dat op 1 april. Dan moet uw werkgever u al het geschikte werk aanbieden dat hij vóór 1 juli heeft. Hij mag dit werk niet aan iemand buiten het bedrijf geven.

  Heeft u al een WAO-uitkering, WIA-uitkering of valt u onder de no-riskpolis? Dan is de redelijke tijd 26 weken. Heeft u de AOW-leeftijd? Dan is de redelijke tijd 1 maand.

 • Moet ik een beëindigingsovereenkomsten tekenen na 2 jaar ziekte?

  U hoeft niet mee te werken aan een beëindigingsovereenkomst. Tekent u wel, dan hoeft uw werkgever geen toestemming meer te vragen aan UWV voor uw ontslag.

  U bent meestal kwetsbaar als u lange tijd ziek bent. Het vinden van een nieuwe baan is lastig of misschien niet meer mogelijk. Het is daarom belangrijk dat u juridische hulp vraagt als uw werkgever u een voorstel doet. Neem hierover contact op met een van onze juristen. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandsverzekeraar of vakbond.

 • Wat is een slapend dienstverband?

  Bent u al meer dan 2 jaar ziek en vraagt uw werkgever geen ontslag voor u aan bij UWV? En spreekt u ook geen beëindigingsovereenkomst af? Dan blijft u in dienst bij de werkgever. Uw werkgever betaalt u meestal geen loon meer. Dit heet een 'slapend dienstverband'.

  Tijdens een slapend dienstverband krijgt u vaak geen transitievergoeding of uitbetaling van uw openstaande vakantiedagen. Dat komt omdat u geen ontslag krijgt. Dat is niet altijd terecht. Heeft u daar vragen over? Neem contact op met een van onze juristen.

 • Kan ik bij een tijdelijk contract ontslag krijgen na 2 jaar ziekte?

  Ja, dat kan. Maar meestal loopt uw contract af en verlengt uw werkgever niet als u ziek bent.

  Heeft u na 2 jaar ziekte een tijdelijk contract bij uw werkgever? En mogen u of uw werkgever dit contract 'tussentijds' stoppen? Dan moet uw werkgever toestemming voor ontslag vragen bij UWV.

  Heeft u een tijdelijk contract dat niet mag stoppen voor de einddatum? Dan moet uw werkgever ontslag aanvragen bij de kantonrechter.

Terug naar boven Shape