Logo
Cookie Privacy

Hoe werkt ontslag na 2 jaar ziekte?

Na 2 jaar ziekte kunt u ontslag krijgen. Dit mag alleen met toestemming van UWV of de kantonrechter. Gaat het ontslag niet door, dan blijft u in dienst. Uw loon kan wel stoppen.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen

Toestemming UWV

Wil uw werkgever u ontslaan na 2 jaar ziekte? En heeft u een vast contract? Dan moet hij toestemming vragen aan UWV om u te mogen ontslaan. Zolang u bij uw werkgever in dienst bent, gaat uw re-integratie meestal verder.

Minimaal 2 jaar ziek

Uw werkgever moet aan UWV bewijzen dat u minimaal 2 jaar ziek bent. Dat kan hij doen met de beslissing over de WIA, met bijlagen zoals het arbeidsdeskundig rapport. Is de beslissing van langer geleden? Dan heeft uw werkgever een verklaring van de bedrijfsarts nodig.

Controleer goed of u minimaal 2 jaar ziek bent. Was u in deze 2 jaar helemaal beter, maar na meer dan 4 weken opnieuw ziek? Dan begint er een nieuwe periode van 2 jaar. Was u minder dan 4 weken beter? Dan begint er geen nieuwe periode.

Bedongen arbeid lukt niet

Ook moet duidelijk zijn dat u door ziekte de 'bedongen arbeid' niet meer kunt doen. Bedongen arbeid betekent uw eigen werk. Meestal staat in het arbeidsdeskundig rapport welke taken dit zijn voordat u ziek werd. UWV kijkt bijvoorbeeld ook naar de functieomschrijving.

Soms verandert de bedongen arbeid door re-integratie. Dat gebeurt niet snel. Doet u nu ander werk bij uw werkgever dan voordat u ziek werd? Dan is het nieuwe werk de 'bedongen arbeid' geworden als u dit bijvoorbeeld met uw werkgever afspreekt in een contract. Uw werkgever kan u dan niet meer ontslaan door 2 jaar ziekte. U bent helemaal geschikt voor de nieuwe bedongen arbeid en dus niet ziek.

Geen herstel binnen half jaar

Uw werkgever mag u ontslaan als u binnen een half jaar niet beter zult zijn voor uw eigen werk. Ook niet met wat aanpassingen. Hij heeft daarvoor een verklaring van de bedrijfsarts nodig. Het half jaar begint te lopen vanaf de datum waarop uw werkgever toestemming voor ontslag vraagt aan UWV.

Bij aanpassingen kunt u denken aan uw aantal uren, werkrooster of aantal taken. Kunt u bijvoorbeeld 3 van de 5 taken van uw werk nog doen? Dan moet uw werkgever uw werk mogelijk zo aanpassen dat u alleen deze 3 taken doet. Of u draait geen nachtdiensten meer als u dit niet kunt.

Het gaat ook om aanpassingen op uw werkplek, zoals bijvoorbeeld een computer die reageert op uw stem.

Geen ander geschikt werk

Als uw werkgever u wil ontslaan moet hij eerst onderzoeken of u nog kunt werken en welk werk u nog kunt doen. Dat heet 'belastbaarheid' en de bedrijfsarts neemt deze op in een document. Daarnaast moet uw werkgever aan UWV bewijzen dat hij binnen redelijke tijd geen ander geschikt werk voor u heeft. Ook niet na een cursus of opleiding.

Ook moet uw werkgever laten zien dat hij u op de hoogte hield van vacatures binnen de organisatie waarvoor u geschikt bent en die:

  • vrij komen vanaf het moment dat u 2 jaar ziek bent

  • vrij komen binnen redelijke tijd vanaf het moment dat u 2 jaar ziek bent

Is er een geschikte vacature? Dan verwacht UWV van uw werkgever dat hij met u bespreekt of deze vacature bij u past.

Ontslagaanvraag

U krijgt van UWV een kopie van de ontslagaanvraag. Hier mag u binnen 14 dagen op reageren via het verweerformulier ontslag van UWV. Het is verstandig om hierbij hulp te vragen van een advocaat. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandsverzekeraar of vakbond. 

Beslissing UWV

Geeft UWV toestemming voor uw ontslag? Dan moet uw werkgever binnen 4 weken met een brief laten weten dat uw arbeidscontract stopt. Uw werkgever moet zich houden aan de opzegtermijn.

Krijgt u de ontslagbrief niet of te laat? Dan is uw ontslag niet geldig. Uw ontslag is ook niet geldig als:

  • er een opzegverbod geldt

  • uw werkgever zich niet aan de opzegtermijn houdt

In alle gevallen moet u naar de kantonrechter om het ontslag terug te draaien. 

Geen toestemming

Geeft UWV geen toestemming? Dan blijft u bij uw werkgever in dienst. Uw re-integratie gaat verder.

Naar de rechter

Bent u het niet eens met uw ontslag? Of is uw ontslag niet geldig? Dan moet u binnen 2 maanden naar de rechter. Daarna bent u te laat.

Ook uw werkgever kan naar de rechter gaan als hij geen toestemming kreeg van UWV.

Neem contact op met een van onze juristen. Zij kunnen u mogelijk doorsturen naar een advocaat. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandsverzekeraar of vakbond.

Eindafrekening en transitievergoeding

Binnen 1 maand na het einde van uw arbeidscontract krijgt u een eindafrekening. Uw werkgever moet uw laatste salaris, uw openstaande vakantiedagen en uw opgebouwde vakantiegeld betalen. U heeft ook recht op een transitievergoeding.

Moet u aan het einde van uw contract nog iets betalen aan uw werkgever? Dan mag uw werkgever dit bedrag meestal verrekenen met uw loon.

Inkomen na ontslag

Na 2 jaar ziekte krijgt u meestal een WIA-uitkering als u minimaal 35% arbeidsongeschikt bent. Krijgt u geen WIA-uitkering? Zorg dat dat u binnen 1 week na uw ontslag een WW-uitkering aanvraagt. Ga ook op zoek naar ander werk.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven