Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: In verband met de feestdagen zijn wij op 25, 26 december en 1 januari gesloten. Excuses voor het ongemak.
Stap 1

Onderteken niet zomaar

Een beëindigingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin uw werkgever en u in onderling overleg afspreken om uw dienstverband te beëindigen en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Dit wordt ook wel ‘vaststellingsovereenkomst’ of ‘ontslag met wederzijds goedvinden’ genoemd.

Schriftelijk voorstel

Vraag uw werkgever altijd om een schriftelijk voorstel voor een beëindigingsovereenkomst. Een beëindigingsovereenkomst is geldig als deze door zowel uw werkgever als u is ondertekend. U heeft dus het volste recht om te onderhandelen over de inhoud en u stemt er vrijwillig mee in. Het belangrijkste is dat u een goed doordachte beslissing neemt.

Voordat u het ontslagvoorstel ondertekent is het belangrijk dat u zeker weet of u recht heeft op een WW-uitkering en of u een transitievergoeding krijgt.

Als uw werkgever u onder druk zet om de beëindigingsovereenkomst toch te tekenen, geef dan aan dat u eerst informatie en advies wilt inwinnen.

Stap 2

Check de voorwaarden

In een beëindigingsovereenkomst staan de afspraken tussen u en uw werkgever over het ontslag, zoals:

 • aanleiding van het ontslag
 • opzegtermijn
 • transitievergoeding
 • concurrentiebeding
 • verrekening van opleidingskosten
 • uitbetaling van vakantiedagen en vakantiegeld
 • vrijstelling van werk

Met de checklist beëindigingsovereenkomst (pdf, 220 kB) controleert u of voor alle noodzakelijke onderwerpen iets geregeld is.

In de beëindigingsovereenkomst moet de opzegtermijn van uw werkgever staan. Deze is mogelijk langer dan die voor u als werknemer. Hoe langer u in dienst bent, hoe langer uw opzegtermijn is. Er is een wettelijke opzegtermijn, maar in uw contract of in de cao kan er ook een andere opzegtermijn zijn afgesproken. Spreekt u een kortere opzegtermijn af in uw beëindigingsovereenkomst? Dan kunt u pas op een later moment een WW-uitkering krijgen. Neem voordat u akkoord gaat met een te korte opzegtermijn snel contact op met een van onze juristen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Stap 3

Doe de WW-check

Een beëindigingsovereenkomst moet aan een aantal voorwaarden voldoen om recht te hebben op een WW-uitkering. Aan de hand van de volgende punten kunt u in grote lijnen checken of u met de beëindigingsovereenkomst recht heeft op een WW-uitkering:

1. Uw werkgever heeft het initiatief genomen voor uw ontslag.
2. U bent niet ontslagen om een dringende reden. 
3. De voor uw werkgever geldende opzegtermijn wordt toegepast (deze staat in uw arbeidsovereenkomst of cao).
4. U bent op het moment van uw ontslag niet ziek.

Daarnaast moet u voldoen aan de overige voorwaarden voor een WW-uitkering.

Stap 4

Onderhandel

Een beëindigingsovereenkomst is alleen geldig als u en uw werkgever akkoord gaan. U heeft dus het recht om te (laten) onderzoeken of de inhoud in uw belang is.

Check of u het eens bent met alle zaken in de beëindigingsovereenkomst. U kunt zelf uw werkgever een tegenvoorstel doen. Of u kunt via een mediator of advocaat onderhandelen over uw voorstel. Controleer ook of u de gevolgen van de overeenkomst volledig kent en begrijpt. Pas dan kunnen wij u adviseren of het verstandig is om de beëindigingsovereenkomst te ondertekenen

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe zit het met ontslag bij ziekte?

  Als uw werkgever u ontslag met wederzijds goedvinden voorstelt terwijl u ziek bent, moet u de beëindigingsovereenkomst niet ondertekenen. U heeft dan namelijk geen recht op een WW-uitkering of ziektewetuitkering. Tijdens ziekte geldt er een ontslagverbod voor uw werkgever. Door toch akkoord te gaan met een beëindigingsovereenkomst, benadeelt u uzelf. UWV zal u deze benadeling kwalijk nemen en geen uitkering toekennen. U bent dan aangewezen op een bijstandsuitkering.

  Bent u meer dan 2 jaar ziek? En biedt uw werkgever u een beëindigingsovereenkomst aan? Dan is het afhankelijk van uw situatie of u deze kan tekenen. U bent niet verplicht om de beëindigingsovereenkomst te tekenen. Uw werkgever kan voor u een ontslagvergunning aanvragen via UWV als u niet tekent. Neem dan snel contact op met een van onze juristen om uw situatie te bespreken.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Welke opzegtermijn moet mijn werkgever aanhouden?

  Als u het samen eens bent over uw ontslag, geldt de opzegtermijn voor de werkgever. Deze is vaak langer dan die voor u als werknemer. De wettelijke opzegtermijnen zijn:

  • 1 maand, als u korter dan 5 jaar in dienst bent
  • 2 maanden, als u tussen de 5 en 10 jaar in dienst bent
  • 3 maanden, als u tussen de 10 en 15 jaar in dienst bent
  • 4 maanden, als u 15 jaar of langer in dienst bent

  Staat er in uw contract of in de cao kan een andere opzegtermijn voor uw werkgever? Dan geldt de opzegtermijn die in uw contract of CAO staat. Kijk dit altijd na.

  Heeft u een tijdelijk contract? Controleer dan eerst of u deze voor de einddatum kan beëindigen.

  Heeft u een tijdelijk contract dat niet tussentijds opzegbaar is? Dan kan dit gevolgen hebben voor de ingangsdatum van uw WW-uitkering. U kunt pas een WW-uitkering krijgen na afloop van het contract.

  Twijfelt u of uw contract tussentijds opzegbaar is? Neem dan snel contact op met een van onze juristen.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Ik heb de beëindigingsovereenkomst al getekend, maar ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Wat nu?

  Uw werkgever is verplicht om u schriftelijk te wijzen op een bedenktijd van 2 weken om de beëindigingsovereenkomst te herroepen. Doet uw werkgever dit niet schriftelijk? Dan heeft u 3 weken de tijd om de overeenkomst te herroepen.

  Wilt u terugkomen op uw beslissing om de beëindigingsovereenkomst te tekenen? Stuur uw werkgever dan een aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging dat u terugkomt op uw beslissing. U bent niet verplicht een reden te vermelden, waarom u terugkomt op uw beslissing

Terug naar boven Shape