Logo
Cookie Privacy

Waar moet ik op letten bij een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst)?

Met een vaststellingsovereenkomst (VSO) stoppen u en uw werkgever uw contract. U hoeft hier niet aan mee te werken. Vaak heeft u ruimte om te onderhandelen over de voorwaarden. Teken daarom niet direct, maar kijk eerst wat de gevolgen zijn voor uw WW-uitkering of transitievergoeding.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen
Stap 1

Ga in gesprek met uw werkgever

Krijgt u een vaststellingsovereenkomst (VSO)? Dan kunt u dit zien als een ontslagvoorstel. Zorg dat u weet waarom uw werkgever een ontslagvoorstel doet. Dan staat u sterker bij onderhandelingen. Ga in gesprek met uw werkgever en vraag naar de reden van het ontslag.

Het ontslag is pas officieel als u en uw werkgever de beëindigingsovereenkomst hebben getekend. Of als u via e-mail akkoord gaat voordat u het getekende voorstel naar uw werkgever stuurt. 

U hoeft niet meteen te tekenen of te zeggen dat u het ermee eens bent. Zeg daarom tegen uw werkgever dat u over het ontslagvoorstel wil nadenken. En spreek af na hoeveel dagen u zal reageren. Het is normaal om na 7 tot 14 dagen te reageren.

Let op

Een andere naam voor 'vaststellingsovereenkomst' is 'beëindigingsovereenkomst' of 'ontslag met wederzijds goedvinden'.


Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 2

Controleer de vaststellingsovereenkomst

In de vaststellingsovereenkomst staan de afspraken over het ontslag, zoals:

 • de reden van het ontslag

 • de uitbetaling van vakantiedagen en vakantiegeld

 • de opzegtermijn. Dat is het aantal weken of maanden tot het einde van het contract.

 • de transitievergoeding. Dat is een vergoeding voor het stoppen van het contract.

 • het concurrentiebeding. Met een concurrentiebeding mag u een bepaalde tijd niet voor concurrenten werken. U kunt afspreken het concurrentiebeding te verwijderen.

 • vrijstelling van werk. Bij vrijstelling van werk hoeft u niet meer te werken. U krijgt wel loon.

Wilt u controleren of alle belangrijke punten in uw vaststellingsovereenkomst staan? Gebruik onze checklist.

Let op

Heeft u of uw partner een verblijfsvergunning? Ga dan niet zomaar akkoord met een vaststellingsovereenkomst. Neem eerst contact op met een van onze juristen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Download onze checklist

Checklist beëindigingsovereenkomst

Stap 3

Controleer uw recht op WW

Controleer of u met deze vaststellingsovereenkomst recht heeft op een WW-uitkering:

 • In de vaststellingsovereenkomst moet staan dat uw werkgever het initiatief neemt voor uw ontslag. Dat betekent dat uw werkgever het ontslag voorstelt.

 • Er is geen dringende reden voor een ontslag op staande voet. Een dringende reden is bijvoorbeeld diefstal.

 • In de vaststellingsovereenkomst moet de opzegtermijn van uw werkgever staan (deze staat in uw contract of cao).

 • U bent niet ziek als u de vaststellingsovereenkomst tekent.

Ook moet u voldoen aan de andere voorwaarden voor een WW-uitkering.

Voor het controleren van het ontslagvoorstel van uw werkgever kunt u contact opnemen met een van onze juristen. Wij mogen u alleen helpen als u niet te veel verdient en niet te veel spaargeld heeft.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 4

Onderhandel over uw vaststellingsovereenkomst

Nadat u de overeenkomst heeft gecontroleerd, kunt u onderhandelen over de inhoud. Om een tegenvoorstel te kunnen doen, is het belangrijk dat u de ontslagreden weet. U wilt namelijk weten of uw werkgever u ook kan ontslaan als u niet akkoord gaat met het voorstel.

 • Vindt uw werkgever dat u uw werk niet goed doet? Dan moet hij een uitgebreid dossier hebben waarmee hij dit bewijst. Ook moet uw werkgever aantonen dat hij u een kans gaf om uw werk beter te doen.

 • Gaat het economisch slecht met het bedrijf? Dan moet uw werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. Hij moet aantonen dat ontslag de enige oplossing is om het bedrijf te redden en dat het niet mogelijk is u een andere functie aan te bieden.

 • Is er sprake van een verstoorde arbeidsverhouding? Dan is de relatie tussen u en uw werkgever zo slecht dat doorwerken niet mogelijk is. Bij een verstoorde arbeidsverhouding moet uw werkgever aantonen dat een andere functie binnen het bedrijf voor u niet mogelijk is.

Tegenvoorstel doen

Heeft uw werkgever dit niet op orde? Dan kan hij u niet makkelijk ontslaan. U kunt hier in uw tegenvoorstel rekening mee houden.

U kunt zelf een tegenvoorstel doen. Of u kunt via een mediator of advocaat onderhandelen. Heeft u een rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond? Vraag deze dan om hulp.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 5

Onderteken de vaststellingsovereenkomst

Controleer of u alle gevolgen van de overeenkomst kent en begrijpt. Bent u het eens met het ontslagvoorstel? Dan kunt u de vaststellingsovereenkomst ondertekenen. Maak hierover duidelijke afspraken met uw werkgever. Bijvoorbeeld wanneer u naar kantoor komt om te tekenen. Of dat u de vaststellingsovereenkomst binnen 2 weken getekend opstuurt. 

Bent u het niet eens met de vaststellingsovereenkomst? Dan hoeft u niet te tekenen. Wilt u weten hoe u het beste kunt reageren? Neem contact op met een van onze juristen.

Tekendatum

Op de vaststellingsovereenkomst staat een tekendatum. Controleer goed of deze datum klopt. Want de bedenktijd en de opzegtermijn starten vanaf de tekendatum. Stuurt u vóór het tekenen een e-mail waarin u akkoord gaat met de gemaakte afspraken? Dan gaat de bedenktijd in op het moment dat u de e-mail verstuurt.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Heb ik recht op een transitievergoeding?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven