Vaststellingsovereenkomst, wat te doen? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Ga in gesprek met uw werkgever

Zorg dat u weet waarom uw werkgever een ontslagvoorstel doet. Dit is belangrijk voor uw juridische positie en uw onderhandelingspositie. Vraag daarom naar de reden van het ontslag. U hoeft hierover nog niet in discussie te gaan met uw werkgever.

Stap 2

Vraag een vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijk ontslagvoorstel. Met deze overeenkomst beëindigen u en uw werkgever het dienstverband. En u spreekt af onder welke voorwaarden dat gebeurt. Dit wordt ook wel een 'beëindigingsovereenkomst' of 'ontslag met wederzijds goedvinden' genoemd.

Het ontslag is definitief als u en uw werkgever de beëindigingsovereenkomst hebben getekend. Zeg daarom tegen uw werkgever dat u over het ontslagvoorstel moet nadenken. U hoeft niet direct te tekenen of mondeling aan te geven dat u akkoord gaat. Een termijn van 7 tot 14 dagen is een redelijke termijn om over de vaststellingsovereenkomst na te denken.

Stap 3

Controleer de vaststellingsovereenkomst

In een beëindigingsovereenkomst staan de afspraken tussen u en uw werkgever over het ontslag, zoals:

Controleer met onze checklist beëindigingsovereenkomst wat in een vaststellingsovereenkomst moet staan.

Stap 4

Controleer uw recht op WW

Aan de hand van de volgende punten controleert u in grote lijnen of u met de beëindigingsovereenkomst recht heeft op een WW-uitkering:

 • Uw werkgever neemt het initiatief voor uw ontslag
 • Er is geen dringende reden voor een ontslag op staande voet 
 • De voor uw werkgever geldende opzegtermijn wordt toegepast (deze staat in uw arbeidsovereenkomst of cao)
 • U bent op het moment van uw ontslag niet ziek

Daarnaast moet u voldoen aan de overige voorwaarden voor een WW-uitkering.

Neem contact op met een van onze juristen voor het beoordelen van uw beëindigingsovereenkomst.

Stap 5

Onderhandel over uw vaststellingsovereenkomst

Nadat u de overeenkomst heeft gecontroleerd, kunt u onderhandelen over de inhoud. Om een tegenvoorstel te doen is de ontslagreden van belang. U wil namelijk weten of uw werkgever u ook kan ontslaan als u niet akkoord gaat met het voorstel.

 • Vindt uw werkgever dat u niet goed functioneert? Dan moet hij een uitgebreid dossier hebben waarmee hij dit bewijst. Ook moet uw werkgever aantonen dat hij een passend verbetertraject heeft aangeboden.
 • Gaat het economisch slecht met het bedrijf? Dan moet uw werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. Hij moet aantonen dat ontslag de enige oplossing is om het bedrijf te redden en dat herplaatsing niet mogelijk is.
 • Is er sprake van een verstoorde arbeidsverhouding? Dan moet uw werkgever aantonen dat herplaatsing niet mogelijk is.

Heeft uw werkgever dit niet op orde? Dan is dit interessant voor uw onderhandelingspositie. U kunt hier bij uw tegenvoorstel rekening mee houden.

U kunt zelf uw werkgever een tegenvoorstel doen. Of u kunt via een mediator of advocaat onderhandelen over uw vaststellingsovereenkomst.

Stap 6

Onderteken de vaststellingsovereenkomst

Controleer of u de gevolgen van de overeenkomst volledig kent en begrijpt. Bent u het eens met het ontslagvoorstel? Dan kunt u de vaststellingsovereenkomst ondertekenen. Spreek met uw werkgever een plek en datum af waarop u de beëindigingsovereenkomst tekent.

Zorg dat de datum, waarop u het voorstel tekent, klopt. De bedenktijd en opzegtermijn lopen vanaf de tekendatum.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan ik een vaststellingsovereenkomst tekenen als ik ziek ben?

  Teken geen beëindigingsovereenkomst tijdens de eerste 2 jaar van uw ziekte. U heeft dan namelijk geen recht op een WW-uitkering of ziektewetuitkering.

  Bent u meer dan 2 jaar ziek? En biedt uw werkgever u een beëindigingsovereenkomst aan? Dan is het afhankelijk van uw situatie of u de overeenkomst kunt tekenen. Neem contact op met een van onze juristen om uw situatie te bespreken.

 • Welke opzegtermijn moet mijn werkgever aanhouden?

  De opzegtermijn is de termijn tussen ondertekening van de beëindigingsovereenkomst en de einddatum van uw contract. Bij een beëindigingsovereenkomst geldt de opzegtermijn van uw werkgever.

  De opzegtermijn van uw werkgever staat in uw contract of in uw cao. Staat er geen opzegtermijn? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn van:

  • 1 maand, als u korter dan 5 jaar in dienst bent
  • 2 maanden, als u tussen de 5 en 10 jaar in dienst bent
  • 3 maanden, als u tussen de 10 en 15 jaar in dienst bent
  • 4 maanden, als u 15 jaar of langer in dienst bent

  Heeft u een tijdelijk contract? Controleer dan eerst of u deze voor de einddatum kan beëindigen.

  Heeft u een tijdelijk contract dat niet tussentijds opzegbaar is? Dan kan dit gevolgen hebben voor de ingangsdatum van uw WW-uitkering. U kunt pas een WW-uitkering krijgen na afloop van het contract.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Kan ik een getekende vaststellingsovereenkomst herroepen?

  U heeft 2 weken bedenktijd om uw beslissing terug te draaien. Uw werkgever is verplicht om u schriftelijk op deze bedenktijd te wijzen. Doet uw werkgever dit niet? Dan heeft u 3 weken bedenktijd. 

  Wilt u terugkomen op uw beslissing om de beëindigingsovereenkomst te tekenen? Stuur uw werkgever dan een aangetekende brief dat u terugkomt op uw beslissing. U hoeft niet te vertellen waarom u terugkomt op uw beslissing.

 • Wat kan ik doen als mijn werkgever zijn afspraken niet nakomt?

  De afspraken in de vaststellingsovereenkomst zijn bindend. Dit betekent dat u en uw werkgever afspraken moeten nakomen. Doet uw werkgever dit niet? Omdat hij bijvoorbeeld de transitievergoeding niet uitbetaalt of geen goede referenties afgeeft? Eis dan schriftelijk nakoming van de gemaakte afspraken.

  Komt u er met elkaar niet uit? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Terug naar boven Shape