Logo
Cookie Privacy

Mag ontslag tijdens ziekte?

Als u ziek bent, geldt een opzegverbod. Uw werkgever mag u dan niet ontslaan. Dit geldt niet altijd. Bekijk uw rechten bij ziekte in uw situatie.

Kies uw situatie:

Mijn contract loopt af
Ik heb een uitzendovereenkomst
Ik heb een payrollovereenkomst
Ik heb een proeftijd
Ik ben langer dan 2 jaar ziek
Ik ben op staande voet ontslagen

Mijn contract loopt af

Soms loopt uw tijdelijke contract af terwijl u ziek bent. Uw werkgever hoeft uw contract dan niet te verlengen. Uw ziekmelding heeft geen invloed op het einde van uw contract. Uw werkgever moet u wel ziek uit dienst melden. U kunt dan een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV. 

Aanzegtermijn

Heeft u een contract van minimaal 6 maanden? Dan moet uw werkgever u laten weten of uw contract afloopt of niet. Dit moet uw werkgever 1 maand vooraf, schriftelijk doen. Dit heet de aanzegtermijn.

Als uw werkgever niets laat weten of te laat is, moet hij u een boete betalen. De boete is 1 dag loon voor iedere dag dat uw werkgever te laat is. De boete is maximaal 1 maand loon.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meldt uw werkgever u niet ziek uit dienst?

Voorbeeldbrief ziek uit dienst melden

Ik heb een uitzendovereenkomst

In sommige gevallen kunt u met een uitzendovereenkomst ontslagen worden tijdens ziekte. Dit hangt af van het soort uitzendovereenkomst dat u heeft.

Uitzendbeding

Als er een uitzendbeding in uw contract staat, kan het uitzendbureau u makkelijker ontslaan. Bijvoorbeeld als het bedrijf waar u werkt geen werk meer voor u heeft. Of als u ziek wordt. 

Hoe langer u voor het uitzendbureau werkt, hoe meer rechten u heeft. Vanaf fase B of 3 heeft u geen uitzendbeding meer.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik heb een payrollovereenkomst

Als u een payrollovereenkomst heeft, bent u officieel in dienst bij een ander bedrijf dan waar u werkt. U heeft sinds 1 januari 2020 dezelfde rechten als werknemers die bij het bedrijf zelf in dienst zijn.

In veel payrollovereenkomsten staat een uitzendbeding. Dit betekent dat uw contract stopt als u ziek wordt. Sinds 1 januari 2020 mag dit niet meer. Uw payrollovereenkomst stopt dus niet als u ziek wordt.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik heb een proeftijd

Tijdens uw proeftijd mag uw werkgever u zonder reden ontslaan. Het maakt niet uit of u op het moment dat u ontslag krijgt, ziek bent of niet.

De werkgever mag niet discrimineren of de ziekte als reden opgeven voor het ontslag. Doet hij dit toch, en wilt u protesteren tegen het ontslag? Dan heeft u 2 maanden de tijd om naar de rechter te gaan. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. 

Controleer eerst of ontslag in de proeftijd mag.

Bent u ziek en wordt u ontslagen tijdens uw proeftijd? Dan heeft u na ontslag vaak recht op een ziektewetuitkering.

Heeft u vragen over ontslag tijdens ziekte? Neem dan contact op met een van onze juristen. 

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik ben langer dan 2 jaar ziek

Na 2 jaar ziekte moet uw werkgever toestemming vragen aan UWV om u te mogen ontslaan. Uw werkgever kan u ook een beëindigingsovereenkomst aanbieden.

Na ontslag is UWV verplicht om u te helpen met uw terugkeer naar werk. Dit heet re-integratie.

De werkgever hoeft na 2 jaar geen loon te betalen. Deed uw werkgever te weinig moeite voor uw re-integratie? Dan moet uw werkgever soms een jaar langer uw loon betalen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Bekijk onze video op youtube.com

Ik ben ziek en mijn werkgever wil mij ontslaan

Ik ben op staande voet ontslagen

Ook tijdens ziekte kunt u per direct ontslagen worden. Bijvoorbeeld als u zich niet houdt aan de verplichtingen tijdens ziekte. Of als uw werkgever een belangrijke reden heeft.

Kantonrechter

U moet binnen 2 maanden naar de kantonrechter als u het niet eens bent met ontslag. Na 2 maanden kunt u het ontslag niet meer terugdraaien. Neem bij een ontslag op staande voet contact op met een van onze juristen. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandsverzekering of vakbond.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Moet mijn werkgever loon doorbetalen bij ziekte?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven