Mag ontslag tijdens ziekte? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Mijn contract loopt af

Loopt uw tijdelijke contract af tijdens uw ziekte, dan hoeft uw werkgever uw contract niet te verlengen. Uw ziekmelding is dan niet van invloed op de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. Uw werkgever moet u wel ziek uit dienst melden zodat u bij UWV een ziektewetuitkering kunt aanvragen.

Aanzegtermijn

Uw werkgever moet hierbij ook rekening houden met de aanzegtermijn als uw contract minimaal 6 maanden heeft geduurd.  Deze aanzegplicht houdt in dat uw werkgever u minstens een maand vóór afloop van het contract in beginsel schriftelijk moet aangeven of het contract eindigt of niet.

Doet uw werkgever dit niet of niet op tijd, dan moet hij u een boete betalen per dag dat de uiterlijke aanzegdatum is overschreden. De boete is gelijk aan één dag loon per dag met een maximumboete van een bruto maandsalaris.

Ik heb een uitzendovereenkomst

Ja, in sommige gevallen kunt u met een uitzendovereenkomst ontslagen worden. Dit hangt wel af van het soort uitzendovereenkomst.

Uitzendbeding

Meestal geldt, hoe langer u in dienst bent bij het uitzendbureau, hoe sterker uw positie is. Bent u kort in dienst, dan is er vaak sprake van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Dit betekent dat u kunt worden ontslagen als uw opdrachtgever (het inlenende bedrijf) de opdracht beëindigt. De reden maakt hierbij niet uit. Dit mag dus ook bij ziekte.

Wilt u weten of u werkt op basis van een uitzendbeding? Kijk goed wat er staat vermeld in uw contract. Komt u er zelf niet uit? Neem contact op met een van onze juristen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Ik heb een payrollovereenkomst

Als u een payrollovereenkomst heeft, bent u officieel in dienst bij een ander bedrijf dan waar u werkt. U heeft sinds 1 januari 2020 dezelfde rechten als werknemers die bij het bedrijf zelf in dienst zijn.

In veel payrollovereenkomsten staat een uitzendbeding. Dit betekent dat uw arbeidsovereenkomst stopt als u ziek wordt. Sinds 1 januari 2020 mag dit niet meer. Uw payrollovereenkomst stopt dus niet als u ziek wordt.

Ik heb een proeftijd

In deze periode mag uw werkgever u zonder reden ontslaan. Het maakt niet uit of u op het moment dat u het ontslag krijgt ziek bent of niet. De werkgever mag echter niet discrimineren of de ziekte als reden opgeven voor het ontslag. Doet hij dit toch, dan kunt u daartegen protesteren.

Controleer wel of uw proeftijd klopt. Bent u ziek tijdens de proeftijd, dan kunt u een ziektewetuitkering krijgen.

Ik ben langer dan 2 jaar ziek

Bent u langer dan 2 jaar ziek en gaat u niet akkoord met een beëindigingsovereenkomst? Dan moet de werkgever toestemming voor ontslag vragen bij UWV als u langdurig ziek bent en:

 • herstel binnen 26 weken niet te verwachten is, én
 • het werk niet in aangepaste vorm kan worden verricht, én
 • herplaatsing in een andere passende functie niet mogelijk is. Na ontslag is UWV verplicht tot re-integratie. Dit is echter anders als uw werkgever ‘eigenrisicodrager’ is, zoals bij de overheid en het onderwijs. In dat geval is de werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat u kunt re-integreren.
 • De werkgever is na 2 jaar arbeidsongeschiktheid niet meer verplicht om uw loon door te betalen. Heeft de werkgever te weinig gedaan aan de re-integratie? In dat geval kan UWV de werkgever verplichten om nog maximaal 1 jaar het loon door te betalen.

Ik ben op staande voet ontslagen

U kunt ook tijdens ziekte op staande voet ontslagen worden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u zich niet aan de verplichtingen tijdens ziekte houdt of omdat uw werkgever een andere dringende reden heeft. 

Kantonrechter

Om het ontslag ongedaan te maken dient er binnen 2 maanden na het ontslag een verzoekschrift te worden ingediend bij de kantonrechter. Na die termijn van 2 maanden heeft u geen mogelijkheid meer om het ontslag ongedaan te maken.

Neem bij een ontslag op staande voet contact op met een van onze juristen, of met uw rechtsbijstandsverzekering of vakbond.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Ik ben ziek en heb een beëindigingsvoorstel gehad. Wat moet ik doen?

  Als u akkoord gaat met ontslag tijdens ziekte, heeft u in principe geen recht op een ziektewetuitkering. Kunt u door uw ziekte niet op zoek naar een nieuwe baan? Dan heeft u ook geen recht op een werkloosheidsuitkering. Ga daarom niet akkoord met uw ontslag als u niet kunt werken door ziekte. Teken de beëindigingsovereenkomst dus niet.

  Denkt u erover om een beëindigingsovereenkomst te ondertekenen? Bespreek de overeenkomst altijd eerst met een rechtsbijstandverzekering, vakbond of gespecialiseerde advocaat.

 • Ik ga met pensioen en ik ben ziek. Wat nu?

  Uw werkgever kan u ontslaan als u de AOW-leeftijd of pensioenleeftijd bereikt. Hiervoor heeft uw werkgever geen ontslagvergunning van UWV nodig, ook geen toestemming van de kantonrechter en ook niet uw instemming. In dit geval geldt het opzegverbod bij ziekte niet. Uw arbeidsovereenkomst moet wel vóór uw AOW-leeftijd of pensioenleeftijd zijn gesloten.

 • Mag ik worden ontslagen als het niet goed gaat met het bedrijf en ik ziek ben?

  Uw werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen voor 1 of meer werknemers als het economisch slecht gaat met het bedrijf. Ook dan geldt het ontslagverbod bij ziekte.

  Bedrijfssluiting

  Er geldt wel een uitzondering. Als uw werkgever een ontslagvergunning vraagt omdat het bedrijf sluit, dan geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet. In dat geval kunt u dus wel ontslag krijgen als u ziek bent.

  Wordt u ziek nadat de werkgever een ontslagvergunning heeft aangevraagd? Dan geldt er geen opzegverbod.

Terug naar boven Shape