Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus werken wij anders. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Onze jurist kan besluiten een afspraak met u te maken.

Mijn contract loopt af

Soms loopt uw tijdelijke contract af terwijl u ziek bent. Uw werkgever hoeft uw contract dan niet te verlengen. Uw ziekmelding heeft geen invloed op het einde van uw contract. Uw werkgever moet u wel ziek uit dienst melden. U kunt dan een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV. 

Aanzegtermijn

Heeft u een contract van minimaal 6 maanden? Dan moet uw werkgever u laten weten of uw contract afloopt of niet. Dit moet uw werkgever 1 maand vooraf, schriftelijk doen. Dit heet de aanzegtermijn.

Als uw werkgever niets laat weten of te laat is, moet hij u een boete betalen. De boete is 1 dag loon voor iedere dag dat uw werkgever te laat is. De boete is maximaal 1 maand loon.

Ik heb een uitzendovereenkomst

In sommige gevallen kunt u met een uitzendovereenkomst ontslagen worden tijdens ziekte. Dit hangt af van het soort uitzendovereenkomst dat u heeft.

Uitzendbeding

Als u langer voor het uitzendbureau werkt, heeft u meer rechten. Bent u kort in dienst, dan heeft u vaak een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Dit betekent dat uw uitzendbureau u kan ontslaan als uw opdrachtgever (het inlenende bedrijf) het contract wil stoppen/ geen werk meer voor u heeft. Dit mag zonder reden, dus ook bij ziekte.

Volgens de cao duurt een uitzendbeding maximaal 78 weken. Geldt er geen cao voor u als uitzendkracht? Dan duurt het uitzendbeding maximaal 26 weken als dit in uw uitzendovereenkomst staat.

Twijfelt u of het uitzendbureau uw uitzendovereenkomst zomaar mag stoppen? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Ik heb een payrollovereenkomst

Als u een payrollovereenkomst heeft, bent u officieel in dienst bij een ander bedrijf dan waar u werkt. U heeft sinds 1 januari 2020 dezelfde rechten als werknemers die bij het bedrijf zelf in dienst zijn.

In veel payrollovereenkomsten staat een uitzendbeding. Dit betekent dat uw contract stopt als u ziek wordt. Sinds 1 januari 2020 mag dit niet meer. Uw payrollovereenkomst stopt dus niet als u ziek wordt.

Ik heb een proeftijd

Tijdens uw proeftijd mag uw werkgever u zonder reden ontslaan. Het maakt niet uit of u op het moment dat u het ontslag krijgt, ziek bent of niet. De werkgever mag niet discrimineren of de ziekte als reden opgeven voor het ontslag. Doet hij dit toch, dan kunt u daartegen protesteren.

Controleer wel of uw proeftijd klopt. Bent u ziek tijdens de proeftijd, dan kunt u een ziektewetuitkering krijgen.

Ik ben langer dan 2 jaar ziek

Na 2 jaar ziekte moet uw werkgever toestemming vragen aan UWV om u te mogen ontslaan. Uw werkgever kan u ook een beëindigingsovereenkomst aanbieden.

Na ontslag is UWV verplicht om u te helpen met uw terugkeer naar werk. Dit heet re-integratie.

De werkgever hoeft na 2 jaar geen loon te betalen. Deed uw werkgever te weinig moeite voor uw re-integratie? Dan moet uw werkgever soms een jaar langer uw loon betalen.

Ik ben op staande voet ontslagen

Ook tijdens ziekte kunt u per direct ontslagen worden. Bijvoorbeeld als u zich niet houdt aan de verplichtingen tijdens ziekte. Of als uw werkgever een belangrijke reden heeft.

Kantonrechter

U moet binnen 2 maanden naar de kantonrechter als u het niet eens bent met ontslag. Na 2 maanden kunt u het ontslag niet meer terugdraaien. Neem bij een ontslag op staande voet contact op met een van onze juristen. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandsverzekering of vakbond.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Ik ben ziek en heb een beëindigingsvoorstel gehad. Wat moet ik doen?

  Als u akkoord gaat met ontslag tijdens ziekte, krijgt u niet altijd een ziektewetuitkering. Kunt u door uw ziekte niet op zoek naar een nieuwe baan? Dan heeft u ook geen recht op een werkloosheidsuitkering. Ga daarom niet akkoord met uw ontslag als u niet kunt werken door ziekte. Teken de beëindigingsovereenkomst dus niet.

  Denkt u erover om een beëindigingsovereenkomst te ondertekenen? Bespreek de overeenkomst altijd eerst met een advocaat. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekering of vakbond. 

 • Ik ga met pensioen en ik ben ziek. Wat nu?

  Uw werkgever kan u ontslaan als u de AOW-leeftijd bereikt. Hiervoor heeft uw werkgever geen ontslagvergunning van UWV of kantonrechter nodig. In dit geval geldt het opzegverbod bij ziekte niet. Uw contract moet wel vóór uw AOW-leeftijd zijn gesloten.

 • Mag ik worden ontslagen als het niet goed gaat met het bedrijf en ik ziek ben?

  Uw werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen voor 1 of meer werknemers als het economisch slecht gaat met het bedrijf. Uw werkgever mag u dan niet ontslaan als u ziek bent. 

  Bedrijfssluiting

  Soms geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet. Bijvoorbeeld als uw werkgever een ontslagvergunning vraagt, omdat het bedrijf sluit. Dan kunt u dus wel ontslag krijgen als u ziek bent.

  Wordt u ziek nadat de werkgever een ontslagvergunning heeft aangevraagd? Dan geldt er geen opzegverbod.

 • Mag mijn werkgever mij ontslaan als ik veel ziek ben?

  Komt uw werkgever in grote problemen omdat u veel ziek bent? Dan kan dit een reden zijn om u te ontslaan. Uw werkgever moet deze problemen wel kunnen bewijzen. Ook moet uw werkgever UWV vragen om een deskundigenoordeel. Een expert van UWV beoordeelt dan of het ontslag voldoet aan alle eisen:

  • De situatie op werk mag niet de oorzaak zijn van de ziekmeldingen. Wordt u bijvoorbeeld minder vaak ziek als u een aangepast computerscherm krijgt? Dan moet de werkgever hiervoor zorgen en mag hij u niet ontslaan.
  • De voorspelling is dat de situatie niet verbetert binnen 26 weken.
  • Het lukt niet om binnen 26 weken uw werk op een andere manier te doen. En u kunt in deze periode geen ander passend werk vinden waardoor u minder ziek bent. Passend werk is werk dat past bij uw opleiding, ervaring en mogelijkheden.

  Met het oordeel van UWV kan uw werkgever de rechter vragen om u te ontslaan. Uw werkgever moet de rechter er dan van overtuigen dat de problemen die ontstaan door uw ziekmeldingen erg groot zijn. En dat er geen andere mogelijkheid is, dan u te ontslaan.

  Wil uw werkgever u ontslaan omdat u veel ziek bent? Of heeft uw werkgever u al ontslagen? Neem contact op met een van onze juristen.

Terug naar boven Shape