Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Uw contract loopt af

Loopt uw tijdelijke contract af tijdens uw ziekte, dan hoeft uw werkgever uw contract niet te verlengen. Uw ziekmelding is dan niet van invloed op de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. Uw werkgever moet u wel ziek uit dienst melden zodat u bij het UWV een Ziektewet-uitkering kunt aanvragen.

Uw werkgever moet hierbij ook rekening houden met de aanzegtermijn als uw contract minimaal 6 maanden heeft geduurd.  Deze aanzegplicht houdt in dat uw werkgever u minstens een maand vóór afloop van het contract moet aangeven of het contract eindigt of niet. Doet uw werkgever dit niet of niet op tijd, dan moet hij u een boete betalen per dag dat de uiterlijke aanzegdatum is overschreden. De boete is gelijk aan één dag loon per dag met een maximumboete van een bruto maandsalaris.

Stap 2

Uitzendovereenkomst

Ja, in sommige gevallen kunt u met een uitzendovereenkomst ontslagen worden. Dit hangt wel af van het soort uitzendovereenkomst.

Meestal geldt, hoe langer u in dienst bent bij het uitzendbureau, hoe sterker uw positie is. Bent u kort in dienst, dan is er vaak sprake van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Dit betekent dat u kunt worden ontslagen als uw opdrachtgever (het inlenende bedrijf) de opdracht beëindigt. De reden maakt hierbij niet uit. Dit mag dus ook bij ziekte.

Wilt u weten of u werkt op basis van een uitzendbeding? Kijk goed wat er staat vermeld in uw contract. Komt u er zelf niet uit? Neem dan contact met ons op.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Stap 3

Proeftijd

In deze periode mag uw werkgever u zonder reden ontslaan. Het maakt niet uit of u op het moment dat u het ontslag krijgt ziek bent of niet. De werkgever mag echter niet discrimineren of de ziekte als reden opgeven voor het ontslag. Doet hij dit toch, dan kunt u daartegen protesteren.

Controleer wel of uw proeftijd klopt. Bent u ziek tijdens de proeftijd, dan kunt u een Ziektewet-uitkering krijgen

Stap 4

Na langdurige ziekte

Bent u langer dan 2 jaar ziek en gaat u niet akkoord met een beëindigingsovereenkomst? Dan moet de werkgever toestemming voor ontslag vragen bij UWV als u langdurig ziek bent en:

  • herstel binnen 26 weken niet te verwachten is, én
  • het werk niet in aangepaste vorm kan worden verricht, én
  • herplaatsing in een andere passende functie niet mogelijk is.

De werkgever is na twee jaar arbeidsongeschiktheid niet meer verplicht om uw loon door te betalen. Heeft de werkgever te weinig gedaan aan de re-integratie? In dat geval kan UWV de werkgever verplichten om nog maximaal één jaar het loon door te betalen.

Na ontslag is UWV verplicht tot re-integratie. Dit is echter anders als uw werkgever ‘eigenrisicodrager’ is, zoals bij de overheid en het onderwijs. In dat geval is de werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat u kunt re-integreren.

Stap 5

Ontslag op staande voet

U kunt ook tijdens ziekte op staande voet ontslagen worden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u zich niet aan de verplichtingen tijdens ziekte houdt of omdat uw werkgever een andere dringende reden heeft. 

Om het ontslag ongedaan te maken dient er binnen 2 maanden na het ontslag een verzoekschrift te worden ingediend bij de kantonrechter. Na die termijn van 2 maanden heeft u geen mogelijkheid meer om het ontslag ongedaan te maken.

Neem bij een ontslag op staande voet direct contact op met het Juridisch Loket of een rechtsbijstandverlener (uw vakbond of rechtsbijstandsverzekeraar).

Lees voor meer informatie ook onze pagina 'Wat moet ik doen bij ontslag op staande voet?'

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
Terug naar boven Shape