Overslaan en naar de inhoud gaan

Welke rechten heeft u als uitzendkracht? Dat hangt af of u voor een 'gebonden' uitzendbureau werkt. Dit is een uitzendbureau dat lid is van de ABU of NBBU. Ook is van belang wat er in uw uitzendcontract staat. 

Is uw uitzendbureau geen lid van de ABU of NBBU? Dan gelden er andere regels voor u als uitzendkracht.

Controleer of het uitzendbureau waarvoor u werkt lid is van de ABU of NBBU. Is dat niet het geval of weet u het niet? Neem dan contact met ons op. Is uw uitzendbureau wel lid van de ABU of NBBU, kies dan uw situatie:

Ik heb een contract in fase A of fase 1 en 2, met uitzendbeding

De eerste fase in een uitzendcontract is fase A of fase 1 en 2. Deze periode duurt maximaal 78 weken. U kunt voor 1 bedrijf werken, of voor verschillende bedrijven. En u kunt onbeperkt nieuwe contracten krijgen. Er geldt geen maximum voor het aantal contracten. Veel van uw rechten in deze fase staan in de cao die hoort bij uw contract.

Het uitzendbeding is de afspraak dat uw uitzendcontract automatisch stopt als de opdracht stopt. In fase A of fase 1 en 2 geldt er standaard een uitzendbeding. Dit is afgesproken in de cao. Behalve als er in uw contract staat dat er geen uitzendbeding geldt. Neem bij twijfel hierover contact op met een van onze juristen. 

Ontslag

Omdat er een uitzendbeding in uw contract staat, kunt u gemakkelijk ontslag krijgen. Uw contract stopt automatisch als het werk stopt. U krijgt dus alleen loon over gewerkte uren.

Duurt het langer dan 6 maanden voor u weer via dit uitzendbureau aan de slag gaat? Dan begint u opnieuw in fase A of fase 1 en 2.

Loon bij wegvallen werk

Door het uitzendbeding in uw contract, heeft u geen recht op loon als het werk helemaal wegvalt.

Loon bij ziekte

Als er een uitzendbeding in uw contract staat, stopt volgens de cao uw contract als u ziek bent. De rechter kan hier mogelijk anders over oordelen.

Het uitzendbureau meldt u ziek bij UWV op de laatste dag van uw contract. U kunt dan een ziektewetuitkering aanvragen. Wordt u als uitzendkracht ziek door uw zwangerschap? Dan heeft u soms wel recht op loon, of op een hogere ziektewetuitkering.

Twijfelt u of u recht heeft op loon of een aanvulling bij ziekte als uitzendkracht? Neem contact op met een van onze juristen.

Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Ik heb een contract in fase A of fase 1 en 2, zonder uitzendbeding

De eerste fase in een uitzendcontract is fase A of fase 1 en 2. Deze periode duurt maximaal 78 weken. U kunt voor 1 bedrijf werken, of voor verschillende bedrijven. En u kunt onbeperkt nieuwe contracten krijgen. Er geldt geen maximum voor het aantal contracten. Veel van uw rechten in deze fase staan in de cao die hoort bij uw contract.

Een uitzendbeding is een afspraak dat het uitzendcontract automatisch stopt als het werk stopt. In fase A of fase 1 en 2 geldt er standaard een uitzendbeding. Dit is afgesproken in de cao. Maar in uw contract kan ook staan dat  er geen uitzendbeding geldt.

Ontslag

Het uitzendbureau kan u niet zomaar ontslaan. Stopt uw contract, terwijl u geen uitzendbeding heeft? Neem dan contact op met een van onze juristen. 

Duurt het langer dan 6 maanden voor u weer via dit uitzendbureau aan de slag gaat? Dan begint u opnieuw in fase A of fase 1 en 2.

Loon bij wegvallen werk

Bij een contract zonder uitzendbeding, krijgt u soms ook loon als er geen werk voor u is. In uw contract staat of het uitzendbureau uw loon moet doorbetalen.

Loon bij ziekte

Als er geen uitzendbeding geldt, heeft u recht op loon bij ziekte. Soms gelden er wachtdagen. Het uitzendbureau betaalt u dan geen loon over de eerste dag of eerste 2 dagen dat u ziek bent. Dit staat in uw contract of cao.

Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Ik heb een contract in fase B of fase 3

Fase B of fase 3 duurt maximaal 4 jaar, of maximaal 6 contracten. In deze fase heeft u een uitzendcontract voor bepaalde tijd. Er geldt geen uitzendbeding.

Aanzegverplichting

Heeft u een contract voor 6 maanden of meer? En stopt uw werk? Dan moet het uitzendbureau u schriftelijk laten weten of uw uitzendcontract stopt of wordt verlengd. Dit moet op tijd gebeuren: uiterlijk 1 maand voor afloop van uw contract. Anders heeft u recht op een aanzegvergoeding.

Staat er geen einddatum in uw contract? Dan heeft u geen recht op een aanzegvergoeding.

Ontslag

Vaak staat in uw contract een einddatum. Het contract stopt dan op deze datum. U kunt met het uitzendbureau afspreken om het contract te verlengen. Spreekt u niets af en werkt u door na de einddatum? Dan is uw uitzendcontract stilzwijgend verlengd. Dit betekent dat uw oude contract automatisch doorloopt.

Wil het uitzendbureau uw contract voor de einddatum stoppen? Dan kan dit alleen als in uw contract staat dat dit mag. Het uitzendbureau moet ook een geldige reden hebben.

Stopt uw contract? En duurt het langer dan 6 maanden voor u weer via dit uitzendbureau aan de slag gaat? Dan begint u opnieuw in fase A of fase 1 en 2.

Loon bij wegvallen werk

U heeft recht op loon zolang het contract duurt. Het uitzendbureau moet 100% loon doorbetalen als het werk wegvalt. In dat geval moet het uitzendbureau soms ander werk voor u zoeken.

Heeft u niet eerst in fase A of fase 1 en 2 gewerkt? Bent u meteen begonnen in fase B of fase 3? Dan gelden er mogelijk andere regels. Neem contact op met een van onze juristen.

Loon bij ziekte

Als u ziek wordt, heeft u recht op loon zolang het contract duurt. Het uitzendbureau moet dus uw loon doorbetalen tijdens uw ziekte. Loopt het tijdelijk contract af en bent u nog steeds ziek? Dan heeft u mogelijk recht op een ziektewetuitkering.

Soms gelden er wachtdagen. Het uitzendbureau betaalt u dan geen loon over de eerste dag of eerste 2 dagen dat u ziek bent. Dit staat in uw contract of cao.

Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Ik heb een contract in fase C of fase 4

De laatste fase van een uitzendcontract is fase C of fase 4. U heeft dan een vast contract.

Ontslag

Het uitzendbureau kan u niet ontslaan zonder goede reden. Dat kan alleen:

Loon bij wegvallen werk

Als het werk wegvalt, moet het uitzendbureau u 100% loon doorbetalen. Soms moet het uitzendbureau ander werk voor u zoeken.

Loon bij ziekte

Als u ziek wordt, moet het uitzendbureau uw loon doorbetalen. Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan mag het uitzendbureau u ontslaan. Het kan dan een ontslagvergunning voor u aanvragen bij UWV.

Soms gelden er wachtdagen. Het uitzendbureau betaalt u dan geen loon over de eerste dag of eerste 2 dagen dat u ziek bent. Dit staat in uw contract of cao.

Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Welke regels gelden voor mij als uitzendkracht als ik werk voor een 'ongebonden' uitzendbureau?

  Soms werkt u voor een 'ongebonden' uitzendbureau. Het uitzendbureau is dan geen lid van de ABU of NBBU. Uw rechten als uitzendkracht zijn dan mogelijk anders. Bijvoorbeeld:

  • Na 26 gewerkte weken heeft u mogelijk eerder recht op een vast contract. Het uitzendbureau mag u daarna maximaal 3 contracten geven. De tijd tussen de verschillende contracten mag niet meer dan 6 maanden zijn. Had u op 1 juni 2021 al 26 weken gewerkt in fase A of B? Dan duurt uw uitzendovereenkomst tot de einddatum die er in staat. 
  • Staat er een uitzendbeding in uw contract? Dan geldt dit na 26 gewerkte weken mogelijk niet meer. Uw uitzendcontract kan dan niet meteen stoppen als u bijvoorbeeld ziek wordt. 
  • Bij ziekte heeft u mogelijk recht op 70% van uw loon. Behalve als u al ziek was voor 1 juni 2021. U krijgt dan mogelijk nog een aanvulling tot 90% of 80% van uw loon of ziektewetuitkering. In uw uitzendovereenkomst kunnen maximaal 2 wachtdagen staan. Dat zijn dagen waarop u bij ziekte geen loon ontvangt. 
  • Het uitzendbureau mag uw tijdelijk contract niet voor de einddatum stoppen. Behalve als deze mogelijkheid wel in uw contract staat. 

  Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met een van onze juristen.

 • Wanneer heb ik als uitzendkracht recht op een vast contract?

  Voor u als uitzendkracht duurt het langer voordat u recht heeft op een vast contract. In fase C of fase 4 krijgt u een vast contract. Dit is na maximaal 5,5 jaar.

  Is het uitzendbureau geen lid van de ABU of NBBU? En staat er geen cao in uw uitzendovereenkomst? Dan heeft u mogelijk eerder recht op een vast contract:

  • na 26 gewerkte weken en
  • na 3 tijdelijke contracten
  • waarbij de tijd tussen uw verschillende contracten niet meer dan 6 maanden is.

  Is het uitzendbureau geen lid van de ABU of NBBU? Of twijfelt u hierover? Neem dan contact op met een van onze juristen. 

 • Heb ik als uitzendkracht recht op pensioen?

  Vanaf 21 jaar of ouder, kunt u als uitzendkracht pensioen opbouwen via pensioenfonds StiPP:

  • De eerste 26 weken die u werkt als uitzendkracht, bouwt u geen pensioen op.
  • Werkt u meer dan 26 weken voor hetzelfde uitzendbureau? Dan bouwt u pensioen op in de basisregeling.
  • Na 52 weken pensioenopbouw in de basisregeling komt u in de plusregeling.

  Bouwt u pensioen op als uitzendkracht? Dan blijft u opbouwen als u voor een ander uitzendbureau gaat werken. Pas als u een periode niet werkt voor een uitzendbureau, kan de opbouw van pensioen stoppen.

  Zit u in de plusregeling en is er een pauze van 26 weken waarin u niet werkt? Dan gaat u terug naar de basisregeling. Is de pauze 52 weken of langer? Dan begint u opnieuw met opbouwen. U moet dan eerst weer 26 weken werken voor hetzelfde uitzendbureau om in de basisregeling te komen.

  Voor uitzendkrachten die vallen onder de cao Bouw & Infra gelden andere afspraken over pensioen.

 • Heb ik als uitzendkracht recht op een transitievergoeding?

  Als uitzendkracht kunt u een transitievergoeding krijgen als uw contract stopt. Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van uw loon en hoe lang u bij het uitzendbureau werkte. 

 • Hoe hoog is mijn loon als uitzendkracht als ik ziek word?

  Wat u bij ziekte krijgt, staat in uw cao. Wordt u ziek en heeft u recht op loon van het uitzendbureau? Dan betaalt het uitzendbureau u 1 jaar 90% van uw loon. Het tweede jaar krijgt u 80%.

  Ontvangt u een ziektewetuitkering? Dan vult het uitzendbureau uw ziektewetuitkering 1 jaar aan tot 90% van uw laatstverdiende loon. Na 1 jaar krijgt u 80% aangevuld.

  Geen cao

  Soms geldt de cao niet voor u. Bijvoorbeeld als u werkt voor een uitzendbureau dat geen lid is van de ABU of NBBU. Het uitzendbureau moet u dan mogelijk 70% doorbetalen wanneer u ziek wordt. Of het minimumloon als dit hoger is. Het uitzendbureau hoeft dan niet altijd aan te vullen tot 90% of 80%. Behalve als dit in uw uitzendovereenkomst staat. 

  Twijfelt u of u recht heeft op loon, of op een aanvulling bij ziekte als uitzendkracht? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Terug naar boven Shape