Wat zijn mijn rechten als uitzendkracht? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Rechten uitzendkracht

Uw rechten als uitzendkracht worden bepaald door de cao voor uitzendkrachten en de fase waarin u zit. Er zijn 2 belangrijke cao's voor uitzendkrachten: de ABU- en de NBBU-cao.

Fase A of fase 1 of 2

Soms heeft u een uitzendbeding in uw contract staan. Dit beding geldt voor maximaal 78 weken. Staat er een uitzendbeding in uw contract? Dan kan de inlener u zonder reden ontslaan. Ook als u ziek bent. U krijgt alleen loon over de gewerkte uren. Twijfelt u of er een uitzendbeding geldt? Neem contact op met een van onze juristen.

Krijgt u een detacheringscontract of contract voor bepaalde tijd? Dan kan het uitzendbureau u niet zomaar ontslaan.

Fase B of fase 3

In fase B of fase 3 krijgt u soms een detacheringscontract of contract voor bepaalde tijd. Vaak staat er een einddatum in uw contract. Het uitzendbureau kan uw contract alleen tussentijds stopzetten als dit in uw contract staat. Deze fase duurt:

 • maximaal 6 contracten
 • maximaal 4 jaar

Aanzegverplichting

Heeft u een contract voor 6 maanden of langer? Dan moet het uitzendbureau u in beginsel schriftelijk aanzeggen. Het uitzendbureau moet uiterlijk 1 maand voor afloop van het contract laten weten:

 • of uw contract verlengd wordt
 • onder welke voorwaarden uw contract verlengd wordt 

Deze verplichting geldt niet als:

 • u een uitzendbeding in uw contract heeft staan
 • er geen einddatum in uw contract staat

Fase C of fase 4

Na maximaal 4 jaar of 6 contracten in fase B of fase 3 bent u in vaste dienst bij het uitzendbureau. Dit is fase C of fase 4. Het uitzendbureau kan u niet ontslaan zonder goede reden voor ontslag. Het uitzendbureau kan u alleen ontslaan:

Periode- of ketensysteem

Soms zijn er geen fasen, maar geldt er een periode- of ketensysteem. Het uitzendbeding geldt voor maximaal 26 weken. Ook mogen er maximaal 3 contracten binnen 2 jaar worden gesloten.

Twijfelt u of er een cao geldt? Of heeft u andere vragen over werken als uitzendkracht? Neem contact op met een van onze juristen. 

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer heb ik als uitzendkracht recht op een vast contract?

  Als uitzendkracht duurt het langer voordat u een vast contract heeft. In de eerste 78 gewerkte weken geldt de ketenregeling niet. Het uitzendbureau mag u langer dan 2 jaar in dienst houden, voordat u recht heeft op een vast contract. Ook mag u als uitzendkracht meer dan 3 contracten krijgen, voordat u in vaste dienst bent.

  Onderbreking

  Bij een onderbreking van meer dan 6 maanden begint de telling opnieuw. Zat u in fase A? En krijgt u pas na 6 maanden een nieuw contract? Dan begint u opnieuw in fase A.

  U heeft een vast contract als u in fase B of fase 3:

  • meer dan 4 jaar heeft gewerkt
  • meer dan 6 contracten heeft gehad

  Twijfelt u of u recht heeft op een vast contract als uitzendkracht? Neem contact op met een van onze juristen.

 • Heb ik als uitzendkracht recht op loon als ik ziek word?

  Bij ziekte heeft u niet altijd recht op loon van het uitzendbureau. Heeft u een uitzendbeding in uw contract staan? Dan heeft u geen recht op loon als u ziek wordt. Het uitzendbureau meldt u ziek uit dienst. U kunt een ziektewetuitkering aanvragen. Wordt u als uitzendkracht ziek tijdens de zwangerschap? Dan heeft u soms recht op loon of een ziektewetuitkering.

  Detacheringscontract

  Staat er geen uitzendbeding in uw contract? Dan heeft u een detacheringsovereenkomst of contract voor bepaalde tijd. U heeft dan recht op loon als u ziek bent.

  Contract voor onbepaalde tijd

  Bent u in vaste dienst bij het uitzendbureau? Dan betaalt het uitzendbureau uw loon door bij ziekte. Het uitzendbureau kan na 2 jaar ziekte een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

  Hoogte loon

  Ontvangt u een ziektewetuitkering? Dan vult het uitzendbureau uw ziektewetuitkering 1 jaar aan tot 91% (ABU-cao) of 90% (NBBU-cao). Na 1 jaar krijgt u 80% (ABU-cao) aangevuld.

  Heeft u recht op loon van het uitzendbureau? Dan betaalt het uitzendbureau u 1 jaar 91% (ABU-cao) of 90%(NBBU-cao) van uw loon. Het tweede jaar krijgt u 80% aangevuld (ABU-cao).  

  Wachtdagen

  Soms betaalt het uitzendbureau u geen loon over de eerste 1 of 2 dagen dat u ziek bent.

  Twijfelt u of u recht heeft op loon of een aanvulling bij ziekte als uitzendkracht? Neem contact op met een van onze juristen.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Heb ik als uitzendkracht recht op loon als het werk wegvalt?

  Als het werk bij de inlener wegvalt, heeft u niet altijd recht op loon. Of u loon krijgt, hangt af van de fase waarin u zit en wat u daarover in uw uitzendcontract heeft staan.

  Uitzendbeding

  Staat er een uitzendbeding in uw contract? Dan heeft u geen recht op loon als het werk geheel wegvalt. Twijfelt u of er een uitzendbeding geldt? Neem contact op met een van onze juristen.

  Detacheringscontract

  Bij  een detacheringscontract (contract met een einddatum) moet het uitzendbureau soms uw loon doorbetalen. Dat geldt ook voor een uitzendcontract voor bepaalde tijd in fase A of fase 1 of 2. Kijk daarvoor goed in uw contract.

  Hoogte loon

  Moet het uitzendbureau uw loon doorbetalen als het werk wegvalt? Dan moet het uitzendbureau u volgens de ABU- of NBBU-cao 90% van het loon en minimaal het wettelijk minimumloon betalen.

  Vaste dienst

  Bent u in vaste dienst bij het uitzendbureau? Dan moet het uitzendbureau uw volledige loon doorbetalen als het werk wegvalt. Soms moet het uitzendbureau ander werk voor u zoeken.                                                                                                                                                                                                    

 • Heb ik als uitzendkracht recht op een transitievergoeding?

  Ja, ook als uitzendkracht kunt u een transitievergoeding krijgen als u 2 jaar of langer in dienst bent bij het uitzendbureau. Bij meerdere contracten bepaalt de totale duur of u deze vergoeding krijgt. Er mag geen onderbreking zijn geweest van 6 maanden of meer. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van uw brutoloon en uw leeftijd.  

Terug naar boven Shape