Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebonden uitzendbureau

Welke rechten u heeft als uitzendkracht, hangt af van of u voor een 'gebonden' uitzendbureau werkt. Dit is een uitzendbureau dat lid is van de ABU of NBBU. Ook is belangrijk of in uw contract een uitzendbeding staat. Als uw contract stopt, heeft u recht op een transitievergoeding

Is uw uitzendbureau geen lid van de ABU of NBBU? Dan gelden andere regels voor u als uitzendkracht.

Controleer of het uitzendbureau waarvoor u werkt lid is van de ABU of NBBU. Is dat niet het geval of weet u het niet? Neem dan contact met ons op. Is uw uitzendbureau wel lid van de ABU of NBBU, kies dan uw situatie:

Ik heb een contract in fase A of fase 1 en 2, met uitzendbeding

Veel van uw rechten staan in de cao die hoort bij uw contract. De eerste fase in een uitzendcontract is fase A of fase 1 en 2. Deze periode duurt vanaf 2 januari 2023 maximaal 1 jaar. Daarna gaat uw contract over naar fase B of fase 3.

Heeft u op 2 januari 2023 al een jaar gewerkt in fase A of fase 1 en 2? Dan gaat uw contract meteen over naar fase B of fase 3.

In fase A of fase 1 en 2 kunt u onbeperkt nieuwe contracten krijgen. Er geldt geen maximum voor het aantal contracten. U kunt voor 1 bedrijf werken, of voor verschillende bedrijven.

Ontslag

Als er een uitzendbeding in uw contract staat, kunt u gemakkelijk ontslag krijgen. Uw contract stopt als het bedrijf waar u werkt (de 'inlener') laat weten dat uw opdracht eindigt. U krijgt alleen loon over de uren die u gewerkt heeft. 

Duurt het langer dan 6 maanden voor u weer via hetzelfde uitzendbureau aan de slag gaat? Dan begint u opnieuw in fase A of fase 1 en 2.

Loon bij wegvallen werk

Door het uitzendbeding in uw contract heeft u geen recht op loon als er geen werk meer is.

Loon bij ziekte

Door een uitzendbeding stopt uw contract als u ziek bent. Het bedrijf waar u werkt moet laten weten dat uw opdracht eindigt. 

Het uitzendbureau meldt u ziek bij UWV op de laatste dag van uw contract. U kunt dan een ziektewetuitkering aanvragen.

Wordt u ziek door uw zwangerschap? Dan heeft u soms wel recht op loon of op een hogere ziektewetuitkering.

Twijfelt u of u recht heeft op loon of een aanvulling bij ziekte? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Ik heb een contract in fase A of fase 1 en 2, zonder uitzendbeding

De eerste fase in een uitzendcontract is fase A of fase 1 en 2. Deze periode duurt vanaf 2 januari 2023 maximaal 1 jaar. Daarna komt u in fase B of 3.

Heeft u op 2 januari 2023 al een jaar gewerkt in fase A of fase 1 en 2? Dan gaat uw contract meteen over naar fase B of 3.

In fase A of 1 en 2 kunt u voor 1 bedrijf werken of voor verschillende bedrijven. En u kunt onbeperkt nieuwe contracten krijgen. Er geldt geen maximum voor het aantal contracten. 

Ontslag

Als er geen uitzendbeding in uw contract staat, kan het uitzendbureau u niet zomaar ontslaan. Gebeurt dat toch? Neem dan contact op met een van onze juristen. 

Duurt het langer dan 6 maanden voor u weer via dit uitzendbureau aan de slag gaat? Dan begint u opnieuw in fase A of fase 1 en 2.

Loon bij wegvallen werk

Bij een contract zonder uitzendbeding krijgt u soms toch loon als er geen werk voor u is. In uw contract staat of het uitzendbureau uw loon moet doorbetalen.

Loon bij ziekte

Doordat er geen uitzendbeding is, heeft u recht op loon tijdens ziekte. Soms gelden er wachtdagen. Het uitzendbureau betaalt u dan geen loon over de eerste dag of eerste 2 dagen dat u ziek bent. Dit staat in uw contract of cao.

Ik heb een contract in fase B of fase 3

Fase B of fase 3 duurt vanaf 2 januari 2023 maximaal 3 jaar of 6 contracten. In deze fase heeft u een uitzendcontract voor bepaalde tijd. Er geldt geen uitzendbeding.

Kreeg u vóór 17 november 2021 een uitzendcontract met een einddatum na 2 januari 2023? Dan duurt fase B maximaal 4 jaar of 6 contracten. 

Aanzegvergoeding

Heeft u een contract voor 6 maanden of meer? En stopt uw werk? Dan moet het uitzendbureau u schriftelijk laten weten of zij uw contract stoppen of verlengen. Dit moet op tijd gebeuren: uiterlijk 1 maand voor afloop van uw contract. Anders heeft u recht op een aanzegvergoeding.

Staat er geen einddatum in uw contract? Dan heeft u geen recht op een aanzegvergoeding.

Contract met einddatum

Vaak staat in uw contract een einddatum. Het contract stopt dan op deze datum. U kunt met het uitzendbureau afspreken om het contract te verlengen. Spreekt u niets af en werkt u door na de einddatum? Dan is uw uitzendcontract 'stilzwijgend verlengd'. Dit betekent dat uw oude contract automatisch doorloopt.

Wil het uitzendbureau uw contract voor de einddatum stoppen? Dan kan dit alleen als in uw contract staat dat dit mag. Het uitzendbureau moet ook een geldige reden hebben.

Stopt uw contract? En duurt het langer dan 6 maanden voor u weer via dit uitzendbureau aan de slag gaat? Dan begint u opnieuw in fase A of fase 1 en 2.

Loon bij wegvallen werk

U heeft recht op loon zolang het contract duurt. Het uitzendbureau moet 100% van uw loon doorbetalen als het werk wegvalt. Soms zoekt het uitzendbureau in dat geval passend werk voor u. U bent dan verplicht om dat andere werk te doen.

Begon u meteen in fase B of 3 en niet eerst in fase A of 1 en 2? Dan gelden mogelijk andere regels. Neem contact op met een van onze juristen.

Loon tijdens ziekte

Als u ziek wordt, heeft u recht op loon zolang het contract duurt. Het uitzendbureau moet dus uw loon doorbetalen tijdens uw ziekte. Loopt uw tijdelijke contract af en bent u nog steeds ziek? Dan heeft u mogelijk recht op een ziektewetuitkering.

Soms gelden er wachtdagen. Het uitzendbureau betaalt u dan geen loon over de eerste dag of eerste 2 dagen dat u ziek bent. Dit staat in uw contract of cao.

Ik heb een contract in fase C of fase 4

De laatste fase van een uitzendcontract is fase C of fase 4. Deze fase begint na 4 jaar. U heeft dan een vast contract.

Ontslag

Het uitzendbureau kan u niet ontslaan zonder goede reden. Dat kan alleen:

Loon bij wegvallen werk

Als het werk wegvalt, moet het uitzendbureau u 100% doorbetalen. Soms zoekt het uitzendbureau in dat geval passend werk voor u. U bent dan verplicht om dit andere werk te doen.

Loon bij ziekte

Als u ziek wordt, moet het uitzendbureau uw loon doorbetalen. Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan mag het uitzendbureau u ontslaan. Het kan dan een ontslagvergunning voor u aanvragen bij UWV.

Soms gelden er wachtdagen. Het uitzendbureau betaalt u dan geen loon over de eerste dag of eerste 2 dagen dat u ziek bent. Dit staat in uw contract of cao.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is een uitzendbeding?

  Als u een contract met uitzendbeding heeft, dan stopt uw contract als er geen werk meer voor u is. Dit geldt alleen als het bedrijf waar u werkt (de 'inlener') laat weten dat uw opdracht eindigt.

  Als uitzendkracht in fase A (ABU) of fase 1 of 2 (NBBU) heeft u altijd een uitzendbeding. Behalve als in uw contract staat dat er geen uitzendbeding is.

  Soms stopt het uitzendbureau uw contract met uitzendbeding als u ziek wordt. Ook dan geldt dat het bedrijf waar u werkt moet laten weten dat uw opdracht stopt. 

  Duur uitzendbeding  

  Werkt u voor een uitzendbureau dat lid is van de ABU of NBBU? Dan duurt het uitzendbeding sinds 2 januari 2023 maximaal 1 jaar. Heeft u sinds 2 januari 2023 1 jaar als uitzendkracht gewerkt? Dan geldt er geen uitzendbeding meer.  

  Is het uitzendbureau waarvoor u werkt geen lid van de ABU of NBBU? Dan duurt het contract met uitzendbeding maximaal een halfjaar. Het beding moet dan wel in uw contract staan. 

  Weet u niet zeker of u een uitzendbeding heeft? Neem dan contact op met een van onze juristen. 

 • Welke rechten heb ik als uitzendkracht van een 'ongebonden' uitzendbureau?

  Sommige uitzendbureaus zijn geen lid van de ABU of NBBU. Uw rechten als uitzendkracht kunnen dan anders zijn. Bijvoorbeeld:

  • U heeft mogelijk eerder recht op een vast contract. Na een halfjaar mag het uitzendbureau maximaal 3 contracten geven. De tijd tussen de verschillende contracten mag niet meer dan 6 maanden zijn.  
  • Staat er een uitzendbeding in uw contract? Dan geldt dit beding na een halfjaar mogelijk niet meer. Uw uitzendcontract mag dan bijvoorbeeld niet meteen stoppen als u ziek wordt. 
  • Bij ziekte heeft u vaak recht op 70% van uw loon. In uw uitzendovereenkomst kunnen maximaal 2 wachtdagen staan. Dat zijn dagen waarop u bij ziekte geen loon krijgt. 
  • Het uitzendbureau mag uw tijdelijk contract niet voor de einddatum stoppen. Behalve als in uw contract staat dat dit wel mag. 

  Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met een van onze juristen.

 • Wanneer heb ik als uitzendkracht recht op een vast contract?

  U heeft recht op een vast contract in fase C of fase 4. Is uw uitzendbureau lid van de ABU of NBBU? Dan begint deze fase vanaf 2 januari 2023 na maximaal 4 jaar. 

  Geen lid ABU of NBBU

  Is het uitzendbureau geen lid van de ABU of NBBU? En staat er geen cao in uw uitzendovereenkomst? Dan heeft u mogelijk recht op een vast contract:

  • nadat u een halfjaar gewerkt heeft, én
  • na 3 tijdelijke contracten, waarbij
  • de tijd tussen uw verschillende contracten niet meer dan 6 maanden is.
 • Heb ik als uitzendkracht recht op pensioen?

  Vanaf 21 jaar of ouder kunt u als uitzendkracht pensioen opbouwen via pensioenfonds StiPP:

  • De eerste 8 weken die u werkt als uitzendkracht bouwt u geen pensioen op.
  • Werkt u meer dan 8 weken voor hetzelfde uitzendbureau? Dan bouwt u pensioen op in de basisregeling.
  • Na 52 weken pensioenopbouw in de basisregeling komt u automatisch in de plusregeling.

  Zit u in de plusregeling en is er een pauze van 26 weken waarin u niet werkt? Dan gaat u terug naar de basisregeling. Is de pauze 52 weken of langer? Dan begint u opnieuw met opbouwen. U moet dan eerst 8 weken werken voor hetzelfde uitzendbureau om in de basisregeling te komen.

  Bouwt u pensioen op als uitzendkracht? Dan blijft u dat meestal opbouwen, ook als u voor een ander uitzendbureau gaat werken. Pas als u een jaar of langer niet werkt voor een uitzendbureau, kan de opbouw van pensioen stoppen. 

 • Hoe hoog is mijn loon als uitzendkracht als ik ziek word?

  Hoeveel loon u tijdens ziekte krijgt, staat in uw cao. Wordt u ziek en heeft u recht op loon van het uitzendbureau? Dan betaalt het uitzendbureau u 1 jaar 90% van uw loon. Het tweede jaar krijgt u 80%.

  Krijgt u een ziektewetuitkering? Dan vult het uitzendbureau die 1 jaar aan tot 90% van uw laatstverdiende loon. Na 1 jaar krijgt u tot 80% aangevuld.

  Geen cao

  Soms geldt de cao niet voor u. Bijvoorbeeld als u werkt voor een uitzendbureau dat geen lid is van de ABU of NBBU. Het uitzendbureau moet u dan misschien 70% van uw loon doorbetalen als u ziek wordt. Of het minimumloon als dit hoger is. Het uitzendbureau hoeft alleen aan te vullen tot 90% of 80% als dit in uw uitzendovereenkomst staat. 

  Twijfelt u of u recht heeft op loon, of op een aanvulling tijdens ziekte als uitzendkracht? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Terug naar boven Shape