Wanneer krijg ik een vast contract? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn al onze vestigingen gesloten. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. De wachttijd aan de telefoon is langer dan normaal.

Vast contract

Uw werkgever mag u:

 • maximaal 3 tijdelijke contracten aanbieden of
 • gedurende maximaal 3 jaar tijdelijke contracten aanbieden

Is er een onderbreking van meer dan 6 maanden tussen de tijdelijke arbeidsovereenkomsten? Dan begint de telling van het aantal contracten opnieuw. Na 3 jaar of meer dan 3 tijdelijke contracten zonder lange onderbreking heeft u automatisch een vast contract.

Bent u jonger dan 18 jaar? En werkt u minder dan 12 uur per week? Dan geldt deze regel niet. 

Vast contract cao

In uw cao kan bijvoorbeeld worden afgeweken van:

 • het aantal tijdelijke contracten dat uw werkgever mag aanbieden (maximaal 6 contracten)
 • de periode van 3 jaar voordat u recht heeft op een vast contract (maximaal 4 jaar)

Kijk daarom altijd in uw cao of daarin een andere regeling staat opgenomen. Heeft u daar vragen over? Neem contact op met een van onze juristen.

Tijdelijke contracten uitzendkracht

Als uitzendkracht kan het uitzendbureau u meerdere tijdelijke contracten aanbieden. De fase waarin u zit en cao bepalen uw rechten als uitzendkracht.

Fase A (bij ABU cao) of fase 1 en 2 (bij NBBU cao) duurt maximaal 78 weken. U heeft dan vaak een contract met uitzendbeding of detacheringscontract. In fase B of fase 3 bent u in vaste dienst na maximaal:

 • 6 contracten of
 • 4 jaar

In fase C of fase 4 bent u in vaste dienst bij het uitzendbureau. Het uitzendbureau mag u niet ontslaan zonder geldige reden.

Payrollovereenkomst

Als u een payrollovereenkomst heeft, bent u officieel in dienst bij een ander bedrijf dan waar u werkt. Sinds 1 januari 2020 gelden voor payrollovereenkomsten dezelfde regels als voor arbeidsovereenkomsten met de werkgever zelf. 

Was u voor 1 januari 2020 al in dienst met een payrollovereenkomst? Dan gaan de nieuwe regels niet meteen voor u gelden. Als uw contract afloopt, mag uw werkgever nog een keer kiezen of hij u een nieuw contract aanbiedt. Doet hij dat en bent u door dit nieuwe contract langer dan 36 maanden in dienst of is het uw vierde of latere contract? Dan heeft u vanaf dat moment een vast contract.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is het verschil tussen een vast en een tijdelijk contract?

  Bij een tijdelijk contract heeft u met de werkgever een einddatum afgesproken. Op deze datum eindigt uw contract, tenzij u met elkaar een verlenging afspreekt.

  Vaak moet de werkgever u schriftelijk en uiterlijk 1 maand van tevoren laten weten of uw contract wordt verlengd. Soms kan de werkgever uw contract eerder beëindigen.

  Bij een vast contract of contract voor onbepaalde tijd heeft u geen einddatum afgesproken. De werkgever kan u alleen ontslaan:

 • Wanneer tellen contracten bij verschillende werkgevers mee voor de ketenregeling?

  Heeft u bij verschillende werkgevers gewerkt? Dan telt mogelijk ook het eerdere tijdelijk contract mee voor het recht op een vast contract. Belangrijk is dat de werkzaamheden die u uitvoert hetzelfde zijn gebleven. En het de keuze van de werkgever was dat u veranderde van werkgever.

  In onderstaande situaties kan een eerder contract meetellen:

  • u treedt als uitzendkracht in dienst bij de inlener
  • u gaat in dienst bij een doorstartende werkgever na een faillissement van uw huidige werkgever
  • er is sprake van een overgang van onderneming
  • u treedt in dienst bij een werkgever waar u voorheen als ambtenaar heeft gewerkt (u blijft dezelfde werkzaamheden uitvoeren)
  • u gaat bij een ander onderdeel van het bedrijf werken
  Bel ons 0900 - 8020 € 0,10 p/min.*
  Bel maandag tot en met donderdag 09.00 – 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur.
  Op vrijdag 9.00 - 13.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Wanneer is de ketenregeling niet van toepassing?

  De ketenregeling houdt in dat uw werkgever u maximaal 3 tijdelijke contracten mag aanbieden gedurende 36 maanden, tenzij de cao afwijkt. De onderbreking tussen de verschillende contracten mag niet langer zijn dan 6 maanden. Bij de volgende overeenkomsten is deze regeling niet van toepassing:

  • u heeft een leerwerkovereenkomst en/of volgt een beroepsbegeleidende leerweg (een zogenaamde BBL-opleiding)
  • u bent jonger dan 18 jaar én werkt gemiddeld maximaal 12 uur per week. Werkt u gemiddeld meer dan 12 uur per week, dan is de ketenregeling wel van toepassing.
  • u heeft een uitzendovereenkomst met uitzendbeding
  • u heeft een stageovereenkomst
  • u bent invalkracht (leraar of ondersteunend personeel) in het basisonderwijs bij ziekte 
Terug naar boven Shape