Wanneer krijg ik een vast contract? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Vast contract

Uw werkgever mag u:

 • maximaal 3 tijdelijke contracten aanbieden of
 • gedurende maximaal 2 jaar tijdelijke contracten aanbieden

Is er een onderbreking van meer dan 6 maanden tussen de tijdelijke arbeidsovereenkomsten? Dan begint de telling van het aantal contracten opnieuw. Na 2 jaar of meer dan 3 tijdelijke contracten zonder lange onderbreking heeft u automatisch een vast contract.

Cao

In uw cao kan bijvoorbeeld worden afgeweken van:

 • het aantal tijdelijke contracten dat uw werkgever mag aanbieden
 • de periode van 2 jaar voordat u recht heeft op een vast contract

Kijk daarom altijd in uw cao of daarin een andere regeling staat opgenomen. Heeft u daar vragen over? Neem contact op met een van onze juristen.

Uitzendkracht

Als uitzendkracht kan het uitzendbureau u meerdere tijdelijke contracten aanbieden. De fase waarin u zit en cao bepalen uw rechten als uitzendkracht.

Fase A of fase 1 of 2 duurt maximaal 78 weken. U heeft dan vaak een contract met uitzendbeding of detacheringscontract. In fase B of fase 3 bent u in vaste dienst na maximaal:

 • 6 contracten of
 • 4 jaar

In fase C of fase 4 bent u in vaste dienst bij het uitzendbureau. Het uitzendbureau mag u niet ontslaan zonder geldige reden

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is het verschil tussen een vast en een tijdelijk contract?

  Bij een tijdelijk contract heeft u met de werkgever een einddatum afgesproken. Op deze einddatum kan uw contract eindigen. Vaak moet de werkgever u schriftelijk en uiterlijk 1 maand van tevoren laten weten of uw contract verlengd wordt. Soms kan de werkgever uw contract voortijdig stopzetten.

  Bij een vast contract of contract voor onbepaalde tijd heeft u geen einddatum afgesproken. De werkgever kan u alleen ontslaan:

 • Wanneer tellen contracten bij verschillende werkgevers mee voor de ketenregeling?

  Heeft u bij verschillende werkgevers gewerkt? Dan telt mogelijk ook het eerdere tijdelijk contract mee voor het recht op een vast contract. Belangrijk is dat de werkzaamheden die u uitvoert hetzelfde zijn gebleven.

  In onderstaande situaties kan een eerder contract meetellen:

  • u treedt als uitzendkracht in dienst bij de inlener
  • u gaat in dienst bij een doorstartende werkgever na een faillissement van uw huidige werkgever
  • er is sprake van een overgang van onderneming
  • u treedt in dienst bij een werkgever waar u voorheen als ambtenaar heeft gewerkt (u blijft dezelfde werkzaamheden uitvoeren)
  • u gaat bij een ander onderdeel van het bedrijf werken
 • Wanneer is de ketenregeling niet van toepassing?

  De nieuwe ketenregeling houdt in dat de werkgever u maximaal 3 tijdelijke contracten mag aanbieden gedurende 24 maanden, tenzij de cao afwijkt. De onderbreking tussen de verschillende contracten mag niet langer zijn dan 6 maanden. Bij de volgende overeenkomsten is deze regeling niet van toepassing:

  • u heeft een leerwerkovereenkomst en/of volgt een beroepsbegeleidende leerweg (een zogenaamde BBL-opleiding)
  • u bent jonger dan 18 jaar én werkt gemiddeld maximaal 12 uur per week. Werkt u gemiddeld meer dan 12 uur per week, dan is de ketenregeling wel van toepassing.
  • u heeft een uitzendovereenkomst met uitzendbeding
  • u heeft een stageovereenkomst
Terug naar boven Shape