Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Vast contract

Uw werkgever mag u:

 • maximaal 3 tijdelijke contracten geven
 • maximaal 3 jaar lang tijdelijke contracten geven

Krijgt u een 4e contract of bent u langer dan 3 jaar in dienst? Dan heeft u recht op een vast contract. Dit heet de ketenregeling.

Zit er meer dan 6 maanden tussen uw tijdelijke contracten? Dan begint de telling van het aantal contracten opnieuw.

Uitzonderingen

De ketenregeling geldt niet voor iedereen. U heeft geen recht op een vast contract in deze situaties:

 • U heeft een leerwerkovereenkomst voor een BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg).
 • U bent jonger dan 18 jaar en werkt gemiddeld maximaal 12 uur per week.
 • U bent uitzendkracht en in uw contract staat een uitzendbeding. Dat betekent dat u automatisch ontslag krijgt als u ziek wordt, of als uw werk stopt. Het uitzendbeding duurt maximaal 26 of 78 weken. Hoe lang duurt uw uitzendbeding? Dat staat in de cao, als die voor u als uitzendkracht geldt. Of in uw uitzendovereenkomst.
 • U bent stagiair.
 • U bent invalkracht op een basisschool, bij ziekte van een leerkracht of onderwijsondersteunend personeel.
 • U heeft de AOW-leeftijd. Een werkgever mag u vanaf uw AOW-leeftijd 6 tijdelijke contracten geven in een periode van 4 jaar.

Cao mag afwijken

In uw cao mogen andere afspraken staan over:

 • het aantal tijdelijke contracten dat uw werkgever u mag geven (maximaal 6 contracten)
 • de periode waarin uw werkgever u tijdelijke contracten mag geven (maximaal 4 jaar)

Kijk daarom altijd in uw cao of hier andere regels in staan. Bijvoorbeeld als u uitzendkracht bent. Heeft u daar vragen over? Neem contact op met een van onze juristen.

Vast contract uitzendkracht

Een uitzendbureau kan u meerdere tijdelijke contracten aanbieden. De fase waarin u zit en uw cao bepalen uw rechten als uitzendkracht.

U begint in fase A (bij ABU-cao), of fase 1 en 2 (bij NBBU-cao). Deze periode duurt maximaal 78 weken. Hierin heeft u geen recht op een vast contract. Vaak heeft u een contract met daarin een uitzendbeding of ‘uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting' (ULV). Deze contracten stoppen op de einddatum, bij ziekte, of als er geen werk meer is.

In fase B of fase 3 krijgt u tijdelijke contracten. Hierin mag geen uitzendbeding staan. Deze periode duurt maximaal 6 contracten, of 4 jaar.

Soms gelden deze regels uit de cao niet. Bijvoorbeeld als het uitzendbureau geen lid is van de ABU of NBBU. Er geldt dan mogelijk na 26 gewerkte weken geen uitzendbeding of loonuitsluiting meer. Uw contract mag niet altijd stoppen. Of u heeft eerder recht op een vast contract. Ook heeft u mogelijk toch recht op loon van het uitzendbureau. Neem bij vragen of twijfel contact met ons op. 

Vast contract

In fase C of fase 4 krijgt u een vast contract bij het uitzendbureau. Het uitzendbureau mag u dan niet ontslaan zonder geldige reden.

Payrollovereenkomst

Bij een payrollovereenkomst bent u officieel in dienst bij een ander bedrijf (het uitzendbureau) dan waar u werkt. Sinds 1 januari 2020 gelden voor payrollovereenkomsten dezelfde regels als voor arbeidsovereenkomsten met de werkgever van uw werkplek zelf. Dat geldt ook voor de ketenregeling. Dat betekent dat u bij een payrollovereenkomst uit 2020 of later recht heeft op een vast contract:

 • na maximaal 3 tijdelijke contracten
 • na 3 jaar tijdelijke contracten

Werkte u voor 1 januari 2020 al via payroll? Dan gelden de regels van de ketenregeling niet meteen voor u. Loopt uw tijdelijke contract af na 1 januari 2020? Dan mag uw werkgever het contract stoppen of u een nieuw contract aanbieden. U heeft dan een vast contract als u:

 • door dit contract langer dan 3 jaar in dienst bent
 • al 3 of meer contracten had bij deze werkgever
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is het verschil tussen een vast en een tijdelijk contract?

  In een tijdelijk contract spreekt u met de werkgever een einddatum af. Op deze datum eindigt uw contract, behalve als u met elkaar een verlenging afspreekt.

  Vaak moet de werkgever u schriftelijk en maximaal 1 maand van tevoren laten weten weten of hij uw contract verlengt. Soms kan de werkgever uw contract eerder beëindigen.

  In een vast contract staat geen einddatum. U heeft een contract voor onbepaalde tijd. 

  Beëindigen contract

  Heeft u een vast contract? Dan kan uw werkgever u alleen ontslaan:

 • Tellen contracten bij andere werkgevers ook mee?

  Heeft u voor verschillende werkgevers gewerkt? Dan kunt u deze eerdere tijdelijke contracten mogelijk ook meetellen voor het recht op een vast contract. Belangrijk is dat u nog steeds hetzelfde soort werk doet. En het was de keuze van de werkgever dat u veranderde van werkgever.

  Uw eerdere contract telt mee in deze situaties:

  • U wordt werknemer bij het bedrijf waar u eerst als uitzendkracht werkte.
  • Uw oude werkgever gaat failliet. Daarna werkt u voor het bedrijf dat een nieuwe start maakt.
  • Het bedrijf waar u werkt, krijgt een andere eigenaar. Dit gebeurt omdat het bedrijf wordt verkocht, samengaat met een ander bedrijf, of splitst in meer bedrijven. Dit heet een overgang van onderneming.
  • Uw werk blijft hetzelfde, maar uw rechtspositie verandert van ambtenaar naar werknemer. Dit betekent dat sommige van uw rechten veranderen.
  • U gaat voor een ander onderdeel van hetzelfde bedrijf werken.
  Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
  Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
  U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape