Overslaan en naar de inhoud gaan

Er geldt geen cao

Tijdelijk contract op of na 1 juli 2015

Is uw tijdelijke contract aangegaan op of ná 1 juli 2015? Dan is de nieuwe ketenregeling op uw contract van toepassing. Uw werkgever mag u in dit geval binnen 2 jaar maximaal 3 contracten aanbieden. De keten begint opnieuw bij een onderbreking van meer dan 6 maanden tussen de contracten.

Nieuw contract ná 1 juli 2015

Is uw vorige tijdelijk contract gestopt vóór 1 juli 2015 én heeft u op of na 1 juli 2015 een nieuw contract gesloten? Dan telt uw eerdere contract ook mee in de nieuwe ketenregeling als de onderbreking tussen uw oude en het nieuwe contract niet langer is geweest dan 6 maanden. Had u meerdere contracten vóór 1 juli 2015? Neem dan snel contact op met een van onze juristen.

Lopend contract van vóór 1 juli 2015

Is uw tijdelijke contract aangegaan vóór 1 juli 2015? En loopt dit contract nog? Dan zijn er mogelijk andere regels op u van toepassing. Neem dan snel contact op met een van onze juristen.

Heeft u een contract van 6 maanden of langer en wil de werkgever deze niet meer verlengen? Dan moet de werkgever u minimaal één maand van tevoren schriftelijk laten weten of het contract verlengd wordt of niet.

Lees meer informatie in de factsheet ‘Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd’ van de Rijksoverheid.

 • Mijn tijdelijk contract is aangegaan op of na 1 juli 2015

Er geldt wel een cao

In uw cao kunnen uitzonderingen staan op de wet. In uw cao kan worden afgeweken van het aantal contracten dat de werkgever mag aanbieden. Ook kan er worden afgeweken van de duur voordat u recht heeft op een vast contract. Zo is er bijvoorbeeld bij seizoensarbeid een afwijking mogelijk van de onderbreking van 6 maanden. Raadpleeg daarom altijd uw cao.

Is er op uw arbeidsovereenkomst een cao van toepassing die al vóór 1 juli 2015 liep en na 1 juli 2015 afloopt? Dan kan het oude recht nog tijdelijk op u van toepassing zijn. Wilt u meer informatie over deze overgangsregeling? Neem dan snel contact op met een van onze juristen.

Is er in de cao niets geregeld met betrekking tot de ketenregeling? Dan geldt de regeling die in de wet staat. Lees in dat geval 'Er is GEEN cao van toepassing'.

Lees meer in de factsheet ‘Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en afwijkingen in de cao' van de Rijksoverheid.

Ik ben een uitzendkracht

 • De ABU cao geldt

 • De NBBU cao geldt

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer tellen contracten bij verschillende werkgevers mee voor de ketenregeling?

  Heeft u bij verschillende werkgevers gewerkt? Dan telt mogelijk ook het eerder tijdelijk contract mee voor het ontstaan van een vast contract. Belangrijk is dat de werkzaamheden die u uitvoert hetzelfde zijn gebleven.

  In onderstaande situaties kan een eerder contract meetelen:

  • U treedt als uitzendkracht in dienst bij de inlener.
  • U gaat in dienst bij een doorstartende werkgever na een faillissement van uw huidige werkgever.
  • Er is sprake van een overgang van onderneming.
  • U treedt in dienst bij een werkgever waar u voorheen als ambtenaar heeft gewerkt (u blijft wel dezelfde werkzaamheden uitvoeren). 
  • U gaat bij een ander onderdeel van het bedrijf werken dan u voorheen werkte.
 • Wanneer is de ketenregeling niet van toepassing?

  De nieuwe ketenregeling houdt in dat de werkgever u maximaal 3 tijdelijke contracten mag aanbieden gedurende 24 maanden, tenzij de cao afwijkt. De onderbreking tussen de verschillende contracten mag niet langer zijn dan 6 maanden. Bij de volgende overeenkomsten is deze regeling niet van toepassing:

  • U heeft een leerwerkovereenkomst en/of volgt een beroepsbegeleidende leerweg (een zogenaamde BBL-opleiding).
  • U bent jonger dan 18 jaar én werkt gemiddeld maximaal 12 uur per week. Werkt u gemiddeld méér dan 12 uur per week, dan is de ketenregeling wél op u van toepassing.
  • U heeft een uitzendovereenkomst met uitzendbeding.
  • U heeft een stageovereenkomst.
Terug naar boven Shape