Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Vast contract

Uw werkgever mag u:

 • maximaal 3 tijdelijke contracten geven
 • maximaal 3 jaar lang tijdelijke contracten geven

Krijgt u een vierde contract of bent u langer dan 3 jaar in dienst? Dan heeft u recht op een vast contract. Dit heet de 'ketenregeling'.

Zit er meer dan 6 maanden tussen uw tijdelijke contracten? Dan begint het tellen van de contracten opnieuw.

Uitzonderingen

De ketenregeling geldt niet voor iedereen. U heeft geen recht op een vast contract in deze situaties:

 • U heeft een leerwerkovereenkomst voor een BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg).
 • U bent jonger dan 18 jaar en werkt gemiddeld maximaal 12 uur per week.
 • U bent uitzendkracht en in uw contract staat een uitzendbeding.
 • U bent stagiair.
 • U bent invalkracht op een basisschool, bij ziekte van een leerkracht of onderwijsondersteunend personeel.
 • U heeft de AOW-leeftijd. Een werkgever mag u vanaf uw AOW-leeftijd 6 tijdelijke contracten geven in een periode van 4 jaar.

Cao kan afwijken

In uw cao kunnen andere afspraken staan over:

 • het aantal tijdelijke contracten dat uw werkgever u mag geven (maximaal 6 contracten)
 • de periode waarin uw werkgever u tijdelijke contracten mag geven (maximaal 4 jaar)

Kijk daarom altijd in uw cao of hier andere regels in staan. Bijvoorbeeld als u uitzendkracht bent. Heeft u daar vragen over? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Vast contract uitzendkracht

Een uitzendbureau kan u meerdere tijdelijke contracten geven. De fase waarin u zit en uw cao bepalen wanneer u als uitzendkracht een vast contract krijgt.

Payrollovereenkomst

Bij een payrollovereenkomst bent u officieel in dienst bij een ander bedrijf (het uitzendbureau) dan waar u werkt. Sinds 1 januari 2020 gelden voor payrollovereenkomsten dezelfde regels als voor arbeidsovereenkomsten met de werkgever van uw werkplek zelf. Dat geldt ook voor de ketenregeling. Dat betekent dat u bij een payrollovereenkomst uit 2020 of later recht heeft op een vast contract:

 • na maximaal 3 tijdelijke contracten, of
 • na 3 jaar

Werkte u voor 1 januari 2020 al via payroll? Dan gelden de regels van de ketenregeling niet meteen voor u. Loopt uw tijdelijke contract af na 1 januari 2020? Dan mag uw werkgever het contract stoppen of u een nieuw contract aanbieden. U heeft dan een vast contract als u:

 • door dit contract langer dan 3 jaar in dienst bent, of
 • al 3 of meer contracten had bij deze werkgever
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is het verschil tussen een vast en een tijdelijk contract?

  In een tijdelijk contract spreekt u met de werkgever een einddatum af. Op deze datum eindigt uw contract, behalve als u met elkaar een verlenging afspreekt.

  Vaak moet de werkgever u schriftelijk en maximaal 1 maand van tevoren laten weten weten of hij uw contract verlengt. Soms kan de werkgever uw contract eerder beëindigen.

  In een vast contract staat geen einddatum. U heeft een contract voor onbepaalde tijd. 

  Beëindigen contract

  Heeft u een vast contract? Dan kan uw werkgever u alleen ontslaan:

 • Tellen contracten bij andere werkgevers ook mee?

  Heeft u voor verschillende werkgevers gewerkt? Dan kunt u deze eerdere tijdelijke contracten mogelijk ook meetellen voor het recht op een vast contract. Belangrijk is dat u nog steeds hetzelfde soort werk doet. En dat het de keuze van uw werkgever was dat u van werkgever veranderde.

  Uw eerdere contract telt mee in deze situaties:

  • U wordt werknemer bij het bedrijf waar u eerst als uitzendkracht werkte.
  • Uw oude werkgever gaat failliet. Daarna werkt u voor het bedrijf dat een nieuwe start maakt.
  • Het bedrijf waar u werkt, krijgt een andere eigenaar. Dit gebeurt omdat het bedrijf wordt verkocht, samengaat met een ander bedrijf, of splitst in meer bedrijven. Dit heet een overgang van onderneming.
  • Uw werk blijft hetzelfde, maar uw rechtspositie verandert van ambtenaar naar werknemer. Dit betekent dat sommige van uw rechten veranderen.
  • U gaat voor een ander onderdeel van hetzelfde bedrijf werken.
 • Kan ik mijn werkgever al eerder vragen om een vast contract?

  Ja. Als u een tijdelijk contract heeft, kunt u vanaf 6 maanden uw werkgever vragen om een vast contract. U moet dit schriftelijk doen. Uw werkgever hoeft niet akkoord te gaan als u nog geen recht heeft op een vast contract. 

  Schriftelijke reactie

  Uw werkgever moet schriftelijk reageren op uw verzoek. Binnen 1 maand als u werkt bij een bedrijf met 10 werknemers of meer. Of binnen 3 maanden als u werkt bij een bedrijf met minder dan 10 werknemers. Uw werkgever moet zijn beslissing uitleggen.

  Reageert uw werkgever niet of niet op tijd? Dan is uw verzoek akkoord en heeft u automatisch een vast contract. Vraag of uw werkgever dit aanpast in uw contract. 

  Ingangsdatum vast contract

  Uw vaste contract gaat in op het moment dat uw verzoek akkoord is en u minimaal 6 maanden in dienst bent. Werkte u al eerder voor uw werkgever, bijvoorbeeld als uitzendkracht? Dan mag u die periode meetellen voor de 6 maanden. 

Terug naar boven Shape