Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus werken wij anders. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Onze jurist kan besluiten een afspraak met u te maken.
Ga meteen naar

Vast contract

Uw werkgever mag u:

 • maximaal 3 tijdelijke contracten geven
 • maximaal 3 jaar lang tijdelijke contracten geven

Krijgt u een 4e contract of bent u langer dan 3 jaar in dienst? Dan heeft u recht op een vast contract. Dit heet de ketenregeling.

Zit er meer dan 6 maanden tussen uw tijdelijke contracten? Dan begint de telling van het aantal contracten opnieuw.

Uitzonderingen

De ketenregeling geldt niet voor iedereen. U heeft geen recht op een vast contract in deze situaties:

 • U heeft een leerwerkovereenkomst voor een BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg).
 • U bent jonger dan 18 jaar en werkt gemiddeld maximaal 12 uur per week.
 • U bent uitzendkracht en in uw contract staat een uitzendbeding. Dat betekent dat u automatisch ontslag krijgt als u ziek wordt, of als uw werk stopt.
 • U bent stagiair.
 • U bent invalkracht op een basisschool, bij ziekte van leraren of onderwijsondersteunend personeel.
 • U heeft de AOW-leeftijd. Een werkgever mag u vanaf uw AOW-leeftijd 6 tijdelijke contracten geven in een periode van 4 jaar.

Cao mag afwijken

In uw cao mogen andere afspraken staan over:

 • het aantal tijdelijke contracten dat uw werkgever u mag geven (maximaal 6 contracten)
 • de periode waarin uw werkgever u tijdelijke contracten mag geven (maximaal 4 jaar)

Kijk daarom altijd in uw cao of hier andere regels in staan. Heeft u daar vragen over? Neem contact op met een van onze juristen.

Vast contract uitzendkracht

Een uitzendbureau kan u meerdere tijdelijke contracten aanbieden. De fase waarin u zit en uw cao bepalen uw rechten als uitzendkracht.

U begint in fase A (bij ABU-cao), of fase 1 en 2 (bij NBBU-cao). Deze periode duurt maximaal 78 weken. Hierin heeft u geen recht op een vast contract. Vaak heeft u een contract met daarin een uitzendbeding of ‘uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting (ULV)’. Deze contracten stoppen op de einddatum, bij ziekte, of als er geen werk meer is.

In fase B of fase 3 krijgt u tijdelijke contracten. Hierin mag geen uitzendbeding staan. Deze periode duurt maximaal 6 contracten, of 4 jaar.

Vast contract

In fase C of fase 4 krijgt u een vast contract bij het uitzendbureau. Het uitzendbureau mag u dan niet ontslaan zonder geldige reden.

Payrollovereenkomst

Bij een payrollovereenkomst bent u officieel in dienst bij een ander bedrijf dan waar u werkt. Sinds 1 januari 2020 gelden voor payrollovereenkomsten dezelfde regels als voor arbeidsovereenkomsten met de werkgever van uw werkplek zelf. Dat geldt ook voor de ketenregeling. Dat betekent dat u bij een payrollovereenkomst uit 2020 of later, recht heeft op een vast contract:

 • na maximaal 3 tijdelijke contracten
 • na 3 jaar tijdelijke contracten

Werkte u voor 1 januari 2020 al via payroll? Dan gelden de regels van de ketenregeling niet meteen voor u. Loopt uw tijdelijke contract af na 1 januari 2020? Dan mag uw werkgever het contract stoppen of u een nieuw contract aanbieden. U heeft dan een vast contract als u:

 • door dit contract langer dan 3 jaar in dienst bent
 • al 3 of meer contracten had bij deze werkgever
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is het verschil tussen een vast en een tijdelijk contract?

  In een tijdelijk contract spreekt u met de werkgever een einddatum af. Op deze datum eindigt uw contract, behalve als u met elkaar een verlenging afspreekt.

  Vaak moet de werkgever u schriftelijk en maximaal 1 maand van tevoren laten weten weten of hij uw contract verlengt. Soms kan de werkgever uw contract eerder beëindigen.

  In een vast contract of een contract voor onbepaalde tijd spreekt u geen einddatum af. De werkgever kan u alleen ontslaan:

 • Tellen contracten bij andere werkgevers ook mee?

  Heeft u voor verschillende werkgevers gewerkt? Dan kunt u deze eerdere tijdelijke contracten mogelijk ook meetellen voor het recht op een vast contract. Belangrijk is dat u nog steeds hetzelfde soort werk doet. En het was de keuze van de werkgever dat u veranderde van werkgever.

  Uw eerdere contract telt mee in deze situaties:

  • U wordt werknemer bij het bedrijf waar u eerst als uitzendkracht werkte.
  • Uw oude werkgever gaat failliet. Daarna werkt u voor het bedrijf dat een nieuwe start maakt.
  • Het bedrijf waar u werkt, krijgt een andere eigenaar. Dit gebeurt omdat het bedrijf wordt verkocht, samengaat met een ander bedrijf, of splitst in meer bedrijven. Dit heet een overgang van onderneming.
  • Uw werk blijft hetzelfde, maar uw rechtspositie verandert van ambtenaar naar werknemer. Dit betekent dat sommige van uw rechten veranderen.
  • U gaat voor een ander onderdeel van hetzelfde bedrijf werken.
  Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
  Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
  U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape