Overslaan en naar de inhoud gaan

Er geldt geen cao

Uw werkgever mag u:

 • maximaal 3 tijdelijke contracten aanbieden
 • in maximaal 2 jaar tijdelijke contracten aanbieden

Er mag geen onderbreking van meer dan 6 maanden tussen de tijdelijke contracten zijn. Is er een onderbreking van meer dan 6 maanden? Dan begint de telling van het aantal contracten opnieuw. Na 2 jaar of meer dan 3 tijdelijke contracten heeft u automatisch een vast contract.

Heeft u een contract van 6 maanden of langer? En wil de werkgever dit niet meer verlengen? Dan moet de werkgever u minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk laten weten of het contract verlengd wordt of niet.

Er geldt wel een cao

In uw cao kunnen uitzonderingen staan op de wet. In uw cao kan worden afgeweken van het aantal contracten dat de werkgever mag aanbieden. Ook kan er worden afgeweken van de duur voordat u recht heeft op een vast contract. Zo is er bijvoorbeeld bij seizoensarbeid een afwijking mogelijk van de onderbreking van 6 maanden. Raadpleeg daarom altijd uw cao.

Is er in de cao niets geregeld met betrekking tot de ketenregeling? Dan geldt de regeling die in de wet staat. Lees in dat geval 'Er is GEEN cao van toepassing'.

Heeft u een contract van 6 maanden of langer? En wil de werkgever dit contract niet meer verlengen? Dan moet de werkgever u minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk laten weten of het contract verlengd wordt of niet.

Ik ben een uitzendkracht

 • De ABU cao geldt

 • De NBBU cao geldt

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer tellen contracten bij verschillende werkgevers mee voor de ketenregeling?

  Heeft u bij verschillende werkgevers gewerkt? Dan telt mogelijk ook het eerdere tijdelijk contract mee voor het ontstaan van een vast contract. Belangrijk is dat de werkzaamheden die u uitvoert hetzelfde zijn gebleven.

  In onderstaande situaties kan een eerder contract meetellen:

  • u treedt als uitzendkracht in dienst bij de inlener
  • u gaat in dienst bij een doorstartende werkgever na een faillissement van uw huidige werkgever
  • er is sprake van een overgang van onderneming
  • u treedt in dienst bij een werkgever waar u voorheen als ambtenaar heeft gewerkt (u blijft wel dezelfde werkzaamheden uitvoeren)
  • u gaat bij een ander onderdeel van het bedrijf werken dan waar u voorheen werkte
 • Wanneer is de ketenregeling niet van toepassing?

  De nieuwe ketenregeling houdt in dat de werkgever u maximaal 3 tijdelijke contracten mag aanbieden gedurende 24 maanden, tenzij de cao afwijkt. De onderbreking tussen de verschillende contracten mag niet langer zijn dan 6 maanden. Bij de volgende overeenkomsten is deze regeling niet van toepassing:

  • u heeft een leerwerkovereenkomst en/of volgt een beroepsbegeleidende leerweg (een zogenaamde BBL-opleiding)
  • u bent jonger dan 18 jaar én werkt gemiddeld maximaal 12 uur per week. Werkt u gemiddeld méér dan 12 uur per week, dan is de ketenregeling wél op u van toepassing.
  • u heeft een uitzendovereenkomst met uitzendbeding
  • u heeft een stageovereenkomst
Terug naar boven Shape