Overslaan en naar de inhoud gaan

Er geldt geen cao

Tijdelijk contract op of na 1 juli 2015

Is uw tijdelijke contract aangegaan op of ná 1 juli 2015? Dan is de nieuwe ketenregeling op uw contract van toepassing. Uw werkgever mag u in dit geval binnen 2 jaar maximaal 3 contracten aanbieden. De keten begint opnieuw bij een onderbreking van meer dan 6 maanden tussen de contracten.

Nieuw contract ná 1 juli 2015

Is uw vorige tijdelijk contract gestopt vóór 1 juli 2015 én heeft u op of na 1 juli 2015 een nieuw contract gesloten? Dan telt uw eerdere contract ook mee in de nieuwe ketenregeling als de onderbreking tussen uw oude en het nieuwe contract niet langer is geweest dan 6 maanden. Had u meerdere contracten vóór 1 juli 2015? Neem dan contact met ons op.

Lopend contract van vóór 1 juli 2015

Is uw tijdelijke contract aangegaan vóór 1 juli 2015? En loopt dit contract nog? Dan zijn er mogelijk andere regels op u van toepassing. Neem dan contact met ons op.

Heeft u een contract van 6 maanden of langer en wil de werkgever deze niet meer verlengen? Dan moet de werkgever u minimaal één maand van tevoren schriftelijk laten weten of het contract verlengd wordt of niet.

Lees meer informatie in de factsheet ‘Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd’ van de Rijksoverheid.

Er geldt wel een cao

In uw cao kunnen uitzonderingen staan op de wet. In uw cao kan worden afgeweken van het aantal contracten dat de werkgever mag aanbieden. Ook kan er worden afgeweken van de duur voordat u recht heeft op een vast contract. Zo is er bijvoorbeeld bij seizoensarbeid een afwijking mogelijk van de onderbreking van 6 maanden. Raadpleeg daarom altijd uw cao.

Is er op uw arbeidsovereenkomst een cao van toepassing die al vóór 1 juli 2015 liep en na 1 juli 2015 afloopt? Dan kan het oude recht nog tijdelijk op u van toepassing zijn. Wilt u meer informatie over deze overgangsregeling? Neem dan contact met ons op.

Is er in de cao niets geregeld met betrekking tot de ketenregeling? Dan geldt de regeling die in de wet staat. Lees in dat geval 'Er is GEEN cao van toepassing'.

Lees meer in de factsheet ‘Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en afwijkingen in de cao' van de Rijksoverheid.

Ik ben een uitzendkracht

 • De ABU cao geldt

  ls uitzendkracht heeft u te maken met andere regels. Het uitzendbureau mag u namelijk meerdere tijdelijke contracten aanbieden. 

  Fasensysteem

  Heeft u te maken met een fasencontract? Dan duurt fase A maximaal 78 weken. Heeft u een uitzendovereenkomst met uitzendbeding? Dan kan het uitzendbureau uw uitzendcontract stoppen als de inlener geen werk meer voor u heeft of als u ziek wordt. Twijfelt u daarover? Neem dan contact met ons op.

  Fase B duurt maximaal 4 jaar. Binnen 4 jaar mogen er maximaal 6 contracten worden gesloten. Bij een onderbreking van langer dan 6 maanden begint u opnieuw in fase A. Zat u al in fase A? Dan begint de telling van 78 weken opnieuw.

  Vanaf fase C bent in vaste dienst. Als het uitzendbureau ontslag voor u wil, moet de werkgever afhankelijk van de ontslagreden naar het UWV of de kantonrechter. Lees daarvoor onze pagina 'Wat moet ik doen als ik ontslag krijg?.

  Soms krijgt u in fase A een detacheringsovereenkomst. Dit is een uitzendovereenkomst met een einddatum. In dit geval mag het uitzendbureau u niet zomaar ontslaan.

  Geen verlenging

  Heeft u een contract van 6 maanden of langer en wil uw werkgever deze niet meer verlengen? Dan heeft uw werkgever een aanzegverplichting. Uw werkgever moet u minimaal één maand van tevoren schriftelijk laten weten of het contract verlengd wordt of niet. Heeft u een uitzendbeding in uw uitzendovereenkomst staan? Dan geldt deze aanzegverplichting niet.

  Heeft u meerdere tijdelijke contracten gehad en heeft u daar vragen over? Neem dan contact met ons op. Lees meer over uw rechten als uitzendkracht op de website van Rijksoverheid.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.
  Vandaag zijn we bereikbaar tussen 09.00 - 17.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden Bekijk de factsheet op rijksoverheid.nl Werken als uitzendkracht
 • De NBBU cao geldt

  Als uitzendkracht heeft u te maken met andere regels. Het uitzendbureau mag u namelijk meerdere tijdelijke contracten aanbieden. Heeft u een uitzendbeding in uw contract staan? Dan stopt de uitzendovereenkomst automatisch als er geen werk meer voor u is. Ook kan de uitzendovereenkomst stoppen als u ziek bent. Twijfelt u daarover? Neem dan contact met ons op.

  In uw contract kunt u te maken hebben met een fasensysteem of een periode- of ketensysteem. Twijfelt u daarover? Neem dan contact met ons op.

  Fasensysteem

  Heeft u te maken met een fasenovereenkomst? Fase 1 en 2 duren maximaal 78 weken. Bij een onderbreking van 6 maanden of langer begint fase 1 opnieuw.

  Fase 3 duurt maximaal 4 jaar en er mogen maximaal 6 contracten worden gesloten. Als er een onderbreking is geweest van meer dan 6 maanden dan komt u weer in fase 1 terecht. Bij een zevende contract of als u langer dan 4 jaar in dienst bent komt u in fase 4 terecht.

  In fase 4 bent u in vaste dienst bij het uitzendbureau. Als het uitzendbureau ontslag voor u wil, moet het uitzendbureau afhankelijk van de ontslagreden naar het UWV of de kantonrechter. Lees daarvoor onze pagina 'Wat moet ik doen als ik ontslag krijg?'

  Ketensysteem

  In dat geval geldt de wettelijke ketenregeling van opvolgende contracten. Is uw uitzendovereenkomst op of na 1 juli 2015 aangegaan? Dan mogen er in 2 jaar maximaal 3 tijdelijke contracten worden aangeboden zonder dat u in vaste dienst bent. Bij een onderbreking van 6 maanden of meer is de keten doorbroken.

  Geen verlenging

  Heeft u een contract van 6 maanden of langer en wil uw werkgever deze niet meer verlengen? Dan heeft uw werkgever een aanzegverplichting. Uw werkgever moet u minimaal één maand van tevoren schriftelijk laten weten of het contract verlengd wordt of niet. Heeft u een uitzendbeding in uw uitzendovereenkomst staan? Dan geldt deze aanzegverplichting niet.

  Heeft u meerdere tijdelijke contracten gehad en heeft u daar vragen over? Neem dan contact met ons op. Lees meer over uw rechten als uitzendkracht op de website van Rijksoverheid.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.
  Vandaag zijn we bereikbaar tussen 09.00 - 17.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden Bekijk de factsheet op rijksoverheid.nl Werken als uitzendkracht
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer tellen contracten bij verschillende werkgevers mee voor de ketenregeling?

  Heeft u bij verschillende werkgevers gewerkt? Dan telt mogelijk ook het eerder tijdelijk contract mee voor het ontstaan van een vast contract. Belangrijk is dat de werkzaamheden die u uitvoert hetzelfde zijn gebleven.

  In onderstaande situaties kan een eerder contract meetelen:

  • U treedt als uitzendkracht in dienst bij de inlener.
  • U gaat in dienst bij een doorstartende werkgever na een faillissement van uw huidige werkgever.
  • Er is sprake van een overgang van onderneming.
  • U treedt in dienst bij een werkgever waar u voorheen als ambtenaar heeft gewerkt (u blijft wel dezelfde werkzaamheden uitvoeren). 
  • U gaat bij een ander onderdeel van het bedrijf werken dan u voorheen werkte.
 • Wanneer is de ketenregeling niet van toepassing?

  De nieuwe ketenregeling houdt in dat de werkgever u maximaal 3 tijdelijke contracten mag aanbieden gedurende 24 maanden, tenzij de cao afwijkt. De onderbreking tussen de verschillende contracten mag niet langer zijn dan 6 maanden. Bij de volgende overeenkomsten is deze regeling niet van toepassing:

  • U heeft een leerwerkovereenkomst en/of volgt een beroepsbegeleidende leerweg (een zogenaamde BBL-opleiding).
  • U bent jonger dan 18 jaar én werkt gemiddeld maximaal 12 uur per week. Werkt u gemiddeld méér dan 12 uur per week, dan is de ketenregeling wél op u van toepassing.
  • U heeft een uitzendovereenkomst met uitzendbeding.
  • U heeft een stageovereenkomst.