Tijdelijk contract beëindigen | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik heb een proeftijd

In de proeftijd kan uw werkgever het tijdelijk contract zonder reden opzeggen. U kunt ook zelf het contract beëindigen. Hiervoor hoeft u geen reden te geven. Ook geldt er geen opzegtermijn.

Ik wil mijn tijdelijk contract eerder opzeggen

U kunt uw tijdelijke contract alleen eerder opzeggen als u dit in uw contract heeft afgesproken. Eerder opzeggen is bij een tijdelijk contract niet standaard mogelijk.

Schadevergoeding

Kunt u volgens uw contract niet eerder opzeggen? Dan mag uw werkgever eisen dat u tot de einddatum van uw contract blijft doorwerken. Doet u dat niet? Dan kan hij u om een schadevergoeding vragen. Uw werkgever kan de werkelijk geleden schade of een schadevergoeding van een maandloon opeisen.

Opzegtermijn

Kunt u uw contract eerder beëindigen? Dan moet u rekening houden met een opzegtermijn. Dit is meestal 1 maand. Maar in uw contract of cao kan ook een andere termijn zijn afgesproken.

Twijfelt u of u uw tijdelijke contract eerder kunt opzeggen? Neem contact op met een van onze juristen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Mijn werkgever wil mijn tijdelijk contract eerder beëindigen

Uw werkgever kan uw tijdelijke contract alleen eerder opzeggen:

 • als in uw contract staat dat dit eerder kan eindigen, bijvoorbeeld 'tussentijds opzeggen'. Uw werkgever kan alleen eerder opzeggen met toestemming van het UWV of de kantonrechter.
 • als u ontslag op staande voet krijgt
 • als u een beëindigingsovereenkomst tekent

Toestemming UWV

Uw werkgever kan toestemming vragen aan UWV als:

 • u langer dan 2 jaar ziek bent
 • het slecht gaat met het bedrijf

Toestemming kantonrechter

Heeft uw werkgever een andere reden om uw contract eerder te beëindigen? Dan moet hij toestemming vragen aan de kantonrechter. Als uw werkgever u mag ontslaan, moet hij wel rekening houden met uw opzegtermijn.

Bent u zwanger of zit u in uw zwangerschapsverlof? Dan gelden er misschien andere regels.

Ik krijg ontslag met wederzijds goedvinden

U kunt samen met uw werkgever afspreken om uw contract eerder te beëindigen. Dit heet een 'ontslag met wederzijds goedvinden'. Als het beëindigingsvoorstel van uw werkgever aan alle voorwaarden voldoet, kunt u een WW-uitkering krijgen. U kunt dan samen uw contract eerder beëindigen. 

Staat er niet in uw contract dat deze eerder mag eindigen? Dan krijgt u pas een WW-uitkering nadat uw tijdelijke contract is afgelopen. Neem contact op met een van onze juristen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat zijn mijn rechten als mijn tijdelijk contract binnenkort afloopt?

  U heeft een aantal rechten als uw contract afloopt:

  • Bent u minimaal 2 jaar in dienst bij de werkgever? Dan heeft u mogelijk recht op een transitievergoeding.
  • Heeft u meerdere tijdelijke contracten gehad? Dan heeft u misschien recht op een vast contract.
  • Laat uw werkgever minder dan 1 maand voor uw einddatum weten of hij uw contract wil verlengen? Dan kunt u recht hebben op een aanzegvergoeding.
 • Heb ik recht op een aanzegvergoeding?

  Uw werkgever laat schriftelijk en uiterlijk 1 maand voordat uw tijdelijk contract afloopt, weten of uw contract wordt verlengd. Dit heet 'aanzeggen'.

  U heeft recht op een aanzegvergoeding als:

  • uw werkgever niets laat weten over uw beëindiging. U heeft recht op maximaal 1 maandsalaris.
  • uw werkgever te laat is met de aanzegging. U heeft recht op een vergoeding voor iedere dag dat uw werkgever te laat is. Is uw werkgever 2 weken te laat? Dan kunt u een vergoeding eisen van 2 weken salaris.

  Eis uw aanzegvergoeding op binnen 2 maanden nadat uw contract stopt. Daarna verliest u het recht op deze vergoeding.

  Geen aanzegplicht

  De aanzegverplichting geldt niet als:

  • uw contract korter duurt dan 6 maanden
  • u een uitzendcontract met uitzendbeding heeft
  • er geen einddatum in uw contract staat. Bijvoorbeeld wanneer u een zieke collega vervangt.

  U heeft dan ook geen recht op een eventuele aanzegvergoeding.

Terug naar boven Shape