Rechten zwangerschapsverlof uitzendkracht | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Zwangerschapsuitkering van UWV

U heeft recht op minimaal 16 weken zwangerschapsverlof en bevallingsverlof als uitzendkracht. U ontvangt dan geen salaris van het uitzendbureau, maar een zwangerschapsuitkering (WAZO) van UWV. Uw uitzendbureau vraagt dit voor u aan.

Einde uitzendcontract

Eindigt uw uitzendcontract tijdens uw zwangerschap? Dan kunt u een uitkering aanvragen bij UWV. UWV bekijkt of u recht heeft op een uitkering.

Ontvangt u een Werkloosheidsuitkering (WW) of ziektewetuitkering (ZW) van UWV? Dan heeft u ook recht op een zwangerschapsuitkering.

Heeft u geen recht op een UWV-uitkering en is uw uitzendwerk gestopt? Dan heeft u wel recht op een zwangerschapsuitkering als u bent bevallen of uitgerekend:

 • binnen 10 weken nadat uw uitzendcontract is beëindigd
 • binnen 10 weken nadat uw ZW- of WW-uitkering is beëindigd

Zwangerschap melden

Meld uw zwangerschap uiterlijk 3 weken voordat uw zwangerschapsverlof ingaat. U bent als zwangere werknemer extra beschermd. Bijvoorbeeld als u werkt met gevaarlijke stoffen of als u veel moet tillen. Wacht daarom niet te lang met het melden van uw zwangerschap.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat zijn mijn rechten als ik ziek word tijdens mijn zwangerschap?

  Of het uitzendbureau uw loon bij ziekte moet doorbetalen, hangt af van uw uitzendovereenkomst.

  Staat er een uitzendbeding in uw uitzendovereenkomst én bent u korter dan 78 weken in dienst? Dan hoeft het uitzendbureau uw loon niet tijdens ziekte door te betalen. Uw uitzendovereenkomst eindigt zodra u niet meer werkt door ziekte. Betaalt het uitzendbureau uw loon niet tijdens ziekte door? Dan heeft u mogelijk wél recht op een ziektewetuitkering van UWV.

  Bent u langer dan 78 weken in dienst of heeft u een detacheringsovereenkomst? Dan betaalt het uitzendbureau uw loon tijdens ziekte tot einddatum contract, tenzij u ziek bent door zwangerschap. Bent u door zwangerschap ziek geworden? Dan heeft u mogelijk recht op een ziektewetuitkering van UWV. Uw werkgever vraagt die voor u aan.

  Een uitzendbureau kan eigenrisicodrager zijn voor uitvoering van de ziektewetuitkering van UWV. Dit betekent dat uw uitzendwerkgever (en niet UWV) de begeleiding en uitbetaling van een ziektewetuitkering regelt.

  Heeft u vragen over uw uitzendovereenkomst? Neem contact op met een van onze juristen.

Terug naar boven Shape