Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Verlengen tijdelijk arbeidscontract

Wil uw werkgever uw tijdelijke contract verlengen? Dan kunt u onderhandelen over uw arbeidsvoorwaarden. Bij ieder nieuw contract mogen nieuwe arbeidsvoorwaarden worden afgesproken. U kunt bijvoorbeeld vragen om een hoger salaris of een ander aantal werkuren. Werkt u als oproepkracht? Dan moet uw werkgever u na 12 maanden een aanbod doen voor het gemiddeld aantal gewerkte uren.

Verlenging weigeren

U moet zelf akkoord gaan met de verlenging van uw contract. Biedt uw werkgever u passend werk aan? Dan mag u dit niet weigeren als u anders werkloos wordt. Doet u dit wel? Dan krijgt u mogelijk geen WW-uitkering. Neem contact op met een van onze juristen voor meer informatie.

Wil uw werkgever uw tijdelijk contract niet verlengen? Dan hoeft hij hiervoor geen reden te geven.

Stilzwijgende verlenging

Laat uw werkgever u niets weten over de verlenging van uw contract? En werkt u na de einddatum door? Dan is uw arbeidsovereenkomst 'stilzwijgend verlengd'. Dit betekent dat uw oude contract automatisch doorloopt.

Bij stilzwijgende verlenging blijven de voorwaarden van uw contract hetzelfde. Had u bijvoorbeeld een contract voor 6 maanden? Dan loopt uw contract nog eens 6 maanden door. Het verlengde contract duurt maximaal 1 jaar.

Is uw contract al vaker verlengd? Dan heeft u mogelijk recht op een vast arbeidscontract.

Aanzegvergoeding

Uw werkgever moet u op tijd laten weten of hij uw tijdelijke contract verlengt. Hij moet dit per brief doen, uiterlijk 1 maand voor uw contract afloopt. Dit heet ‘aanzeggen’. Doet uw werkgever dit niet of te laat? En stopte u met werken na de einddatum? Dan stopt uw contract, behalve als het is verlengd. U kunt recht hebben op een aanzegvergoeding.

U heeft recht op een aanzegvergoeding als:

 • uw werkgever niets laat weten over uw verlenging. U heeft recht op maximaal 1 maandsalaris.
 • uw werkgever te laat is met de aanzegging. U heeft recht op een vergoeding voor iedere dag dat uw werkgever te laat is. Is uw werkgever bijvoorbeeld 2 weken te laat? Dan kunt u een vergoeding eisen van 2 weken salaris.

Ook bij contractverlenging kunt u recht hebben op de aanzegvergoeding. Het is niet altijd handig om dit op te eisen als u in dienst blijft bij uw werkgever.

Geen aanzegvergoeding

Uw werkgever hoeft niet aan te zeggen als:

 • uw contract korter duurt dan 6 maanden
 • u een uitzendcontract met uitzendbeding heeft 
 • er geen einddatum in uw contract staat. U vervangt bijvoorbeeld een zieke collega.

U heeft dan geen recht op een aanzegvergoeding.

Aanzegvergoeding vragen

Heeft u recht op een aanzegvergoeding? Dan moet u zelf vragen om deze vergoeding bij uw werkgever. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief aanzegvergoeding. Doe dit binnen 3 weken na afloop van uw contract.

Eindigde uw contract langer dan 3 weken geleden? Neem dan contact op met een van onze juristen.  

Betaalt uw werkgever niet? Dan moet u naar de rechter binnen 2 maanden nadat uw contract stopt. Daarna verliest u het recht op de aanzegvergoeding.

Transitievergoeding

Bent u ontslagen of wordt uw tijdelijke contract niet verlengd? Dan heeft u mogelijk recht op een transitievergoeding.

Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Mag mijn werkgever mijn contract niet verlengen omdat ik zwanger ben?

  Uw werkgever hoeft geen reden te geven als hij uw contract niet verlengt. Dit is ook zo tijdens zwangerschap. Geeft uw werkgever aan dat uw contract niet wordt verlengd, omdat u zwanger bent? Dan is dit discriminatie. Dat is niet toegestaan. Uw werkgever moet uw contract dan wel verlengen. Bespreek dit met uw werkgever.

  Komt u er met uw werkgever niet uit? Dan kunt u tegen het ontslag ingaan.

 • Mag mijn werkgever bij verlenging opnieuw een proeftijd afspreken?

  Nee. Uw werkgever mag u geen nieuwe proeftijd geven als hij uw contract verlengt.

  Krijgt u een andere functie binnen hetzelfde bedrijf? Dan mag uw werkgever alleen een nieuwe proeftijd afspreken als hij andere eisen aan uw functie stelt. Bijvoorbeeld als u door uw nieuwe functie meer taken krijgt.

 • Hoe hoog is mijn aanzegvergoeding als ik geen vast aantal uren heb?

  De aanzegvergoeding is maximaal 1 maandsalaris. Dit is uw brutoloon per uur maal het aantal uren dat u per maand werkt.

  Gemiddeld aantal uren

  Soms staat in het contract geen vast aantal uren, zoals bij een oproepcontract. Gebruik dan het aantal uur dat u gemiddeld per maand werkte. Het gaat om het gemiddelde van de 12 maanden voor het einde van het contract. Was het contract korter dan 12 maanden, bijvoorbeeld 8 maanden? Gebruik dan het gemiddelde over deze 8 maanden.

  Gebruik alleen gewerkte uren. Periodes waarin u niet werkte vanwege verlof, staking en ziekte tellen niet mee voor het gemiddelde.

  Brutoloon

  Om de aanzegvergoeding te berekenen, gebruikt u alleen het brutoloon. U telt niet mee:

  • vakantiegeld
  • een dertiende maand
  • vergoedingen voor overwerk
  • toeslagen (zoals onregelmatigheidstoeslag)
  • bonussen
  • uitkeringen door winst
Terug naar boven Shape