Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Verlengen tijdelijk arbeidscontract

Wil uw werkgever uw tijdelijke contract verlengen? Dan kunt u onderhandelen over uw arbeidsvoorwaarden. Bij ieder nieuw contract mogen nieuwe arbeidsvoorwaarden worden afgesproken. U kunt bijvoorbeeld vragen om een hoger salaris of een ander aantal werkuren.

Werkt u als oproepkracht? Dan moet uw werkgever u na 1 jaar een aanbod doen voor een vast aantal uren. Dit aantal is gelijk aan het gemiddelde aantal uren dat u het afgelopen jaar werkte. 

Verlenging weigeren

U bent niet verplicht om akkoord te gaan met de verlenging van uw contract. Maar meestal is dit wel verstandig.

Biedt uw werkgever u passend werk aan in uw eigen functie of in een andere functie in het bedrijf? Dan moet u dit aannemen als u anders werkloos wordt. Weigert u? Dan krijgt u meestal geen WW-uitkering.

Stilzwijgende verlenging

Laat uw werkgever u niets weten over een verlenging van uw contract? En werkt u na de einddatum door? Dan is uw arbeidsovereenkomst 'stilzwijgend verlengd'. Dit betekent dat uw oude contract automatisch doorloopt.

Bij stilzwijgende verlenging blijven de voorwaarden van uw contract hetzelfde. Had u bijvoorbeeld een contract voor 6 maanden? Dan loopt uw contract nog eens 6 maanden door. Het verlengde contract duurt maximaal 1 jaar.

Is uw contract al vaker verlengd? Dan heeft u mogelijk recht op een vast arbeidscontract.

Aanzegvergoeding

Uw werkgever moet u op tijd en schriftelijk laten weten of hij wel of niet uw  contract verlengt. Dit heet ‘aanzeggen’. Hij moet u uiterlijk 1 maand voor de einddatum van uw contract een bericht sturen. Dit kan per brief, e-mail of WhatsApp. Het mag ook via LinkedIn. Een mondelinge aanzegging is niet geldig.

U kunt een aanzegvergoeding aan uw werkgever vragen als:

 • hij u niet schriftelijk aanzegt
 • hij te laat is met schriftelijk aanzeggen

Hoogte aanzegvergoeding

Als u recht heeft op een aanzegvergoeding, krijgt u:

 • 1 bruto maandsalaris als uw werkgever u geen schriftelijk bericht stuurt 
 • een vergoeding voor iedere dag dat uw werkgever te laat is met schriftelijk aanzeggen. Is hij bijvoorbeeld 2 weken te laat? Dan heeft u recht op een vergoeding van 2 weken bruto maandsalaris.

Het vragen van een aanzegvergoeding is niet altijd een goed idee. Bijvoorbeeld als het belangrijk is om het contact met uw werkgever goed te houden.

Aanzeggen in contract

In uw contract kan staan dat het niet wordt verlengd na de einddatum. Uw werkgever hoeft u dan geen bericht te sturen als hij uw contract niet verlengt.

Wil uw werkgever uw contract toch verlengen? Dan moet hij u dit 1 maand van tevoren schriftelijk laten weten. Als hij te laat is of dit niet doet, heeft u recht op een aanzegvergoeding.

Geen aanzegvergoeding

Uw werkgever hoeft niet aan te zeggen als:

 • uw contract korter duurt dan 6 maanden
 • u een uitzendcontract met een uitzendbeding heeft 
 • er geen einddatum in uw contract staat. Bijvoorbeeld als u een zieke collega vervangt.

U heeft dan geen recht op een aanzegvergoeding.

Aanzegvergoeding vragen

Heeft u recht op een aanzegvergoeding? Dan moet u hier zelf om vragen bij uw werkgever. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief aanzegvergoeding. Doe dit binnen 3 weken na afloop van uw contract.

Eindigde uw contract langer dan 3 weken geleden? Neem dan contact op met een van onze juristen.  

Betaalt uw werkgever niet? Dan moet u naar de rechter binnen 2 maanden nadat uw contract stopt. Daarna verliest u het recht op de aanzegvergoeding.

Transitievergoeding

Als uw werkgever uw tijdelijke contract niet verlengt, hoeft hij hiervoor geen reden te geven. U heeft meestal wel recht op een transitievergoeding. Het maakt hierbij niet uit of u wel of niet een aanzegvergoeding kreeg. 

Meer informatie over dit onderwerp
 • Mag mijn werkgever mijn contract niet verlengen omdat ik zwanger ben?

  Uw werkgever hoeft geen reden te geven als hij uw contract niet verlengt. Dit is ook zo tijdens zwangerschap. Geeft uw werkgever aan dat uw contract niet wordt verlengd omdat u zwanger bent? Dan is dit discriminatie. Dat is niet toegestaan. Uw werkgever moet uw contract dan wel verlengen. Bespreek dit met uw werkgever.

  Komt u er met uw werkgever niet uit? Dan kunt u tegen het ontslag ingaan.

 • Mag mijn werkgever bij verlenging opnieuw een proeftijd afspreken?

  Nee. Uw werkgever mag u geen nieuwe proeftijd geven als hij uw contract verlengt.

  Krijgt u een andere functie binnen hetzelfde bedrijf? Dan mag uw werkgever alleen een nieuwe proeftijd afspreken als hij andere eisen aan uw functie stelt. Bijvoorbeeld als u door uw nieuwe functie meer taken krijgt.

 • Hoe hoog is mijn aanzegvergoeding als ik geen vast aantal uren heb?

  De aanzegvergoeding is maximaal 1 maandsalaris. Dit is uw brutoloon per uur maal het aantal uren dat u per maand werkt.

  Gemiddeld aantal uren

  Soms staat in het contract geen vast aantal uren, zoals bij een oproepcontract. Gebruik dan het aantal uur dat u gemiddeld per maand werkte. Het gaat om het gemiddelde van de 12 maanden voor het einde van het contract. Was het contract korter dan 12 maanden, bijvoorbeeld 8 maanden? Gebruik dan het gemiddelde over deze 8 maanden.

  Gebruik alleen gewerkte uren. Periodes waarin u niet werkte vanwege verlof, staking of ziekte tellen niet mee voor het gemiddelde.

  Brutoloon

  Om de aanzegvergoeding te berekenen, gebruikt u alleen het brutoloon. U telt niet mee:

  • vakantiegeld
  • een dertiende maand
  • vergoedingen voor overwerk
  • toeslagen (zoals onregelmatigheidstoeslag)
  • bonussen
  • uitkeringen door winst
Terug naar boven Shape