Overslaan en naar de inhoud gaan

Verlengen tijdelijk arbeidscontract

Soms wil uw werkgever uw contract verlengen. Dan kunt u onderhandelen over uw arbeidsvoorwaarden. U kunt bijvoorbeeld vragen om een hoger salaris of minder uren te werken. U mag een passend aanbod voor werk niet weigeren. Als u een passend aanbod weigert, krijgt u mogelijk geen uitkering via het UWV. Heeft u vragen hierover? Neem contact op met een van onze juristen.                  

Wil uw werkgever uw tijdelijk contract niet verlengen? Dan hoeft hij hiervoor geen reden te geven.

Stilzwijgende verlenging

Laat uw werkgever u niets weten over de verlenging van uw contract? Dan is het verstandig om te blijven werken. U heeft dan een stilzwijgende verlenging van uw arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat uw oude contract automatisch doorloopt.

De voorwaarden van uw contract blijven hetzelfde. Had u bijvoorbeeld een contract voor 6 maanden? Dan loopt uw contract nog eens 6 maanden door. Het verlengde contract duurt maximaal 1 jaar.

Is uw contract al vaker stilzwijgend verlengd? Dan heeft u mogelijk recht op een vast arbeidscontract

Meer informatie over dit onderwerp
 • Moet mijn werkgever mijn contract opzeggen als mijn contract binnenkort afloopt?

  Uw werkgever hoeft uw contract niet op te zeggen. Uw werkgever moet u soms wel op tijd informeren. Dit heet ‘aanzeggen’.

  Contract korter dan 6 maanden

  Duurt uw contract korter dan 6 maanden? Dan loopt uw contract af op de einddatum. Uw werkgever heeft geen aanzegverplichting en hoeft u niet te vertellen of hij wil verlengen.

  Contract van 6 maanden of langer

  Duurt uw contract 6 maanden of langer? Dan is aanzeggen verplicht. U krijgt 1 maand voor het einde van uw contract een brief of e-mail van uw werkgever waarin staat:

  • of uw contract wordt verlengd én
  • welke voorwaarden gelden voor uw nieuwe contract, zoals het aantal maanden 

  Heeft u een uitzendcontract? Dan is aanzeggen niet altijd verplicht. Neem contact op met een van onze juristen om uw situatie te bespreken.

  Contract zonder termijn

  Heeft uw contract geen vaste einddatum? Dan is aanzeggen niet verplicht. Uw contract heeft geen vaste einddatum als u bijvoorbeeld een zieke werknemer vervangt. U spreekt dan af dat uw contract eindigt als deze werknemer weer beter is. Uw werkgever hoeft dan niet aan te zeggen.

  Te laat aanzeggen

  Meldt uw werkgever te laat dat uw contract niet wordt verlengd? Dan kunt u een aanzegvergoeding eisen.

  De hoogte van uw vergoeding hangt af van de datum waarop uw werkgever meldt dat uw contact niet wordt verlengd. Is uw werkgever 2 weken te laat? Dan kunt u een vergoeding eisen van 2 weken salaris. Uw vergoeding is dus maximaal 1 maandsalaris.

  Eis uw aanzegvergoeding op binnen 2 maanden nadat uw contract stopt. Daarna verliest u het recht op de aanzegvergoeding.

 • Wat moet ik doen als de werkgever de aanzegvergoeding niet betaalt?

  Als u uw aanzegvergoeding wilt opeisen, kunt u uw werkgever eerst een aangetekende brief sturen. Betaalt uw werkgever uw aanzegvergoeding niet? Dan kunt u een verzoek indienen bij de kantonrechter. Het is verstandig om hier uw rechtsbijstandsverzekering, de vakbond of een advocaat voor in te schakelen.

  Eis uw aanzegvergoeding binnen 2 maanden nadat uw contract stopt. Daarna heeft u geen recht meer op uw aanzegvergoeding.

  Bijvoorbeeld: u heeft een contract met als einddatum 30 september. Dan moet de werkgever u uiterlijk 31 augustus schriftelijk laten weten of uw contract verlengd wordt of niet. De aanzegtermijn begint dan op 31 augustus. U heeft tot en met 30 november de tijd om uw aanzegvergoeding op te eisen. 

Terug naar boven Shape