Overslaan en naar de inhoud gaan
Zaken om te controleren

Arbeidsvoorwaarden

In uw arbeidscontract staan arbeidsvoorwaarden. Dat zijn afspraken over uw loon, functie, het aantal uren dat u werkt en de duur van het contract. Controleer of deze kloppen met uw cao en met wat u heeft afgesproken bij de sollicitatiegesprekken.

Loon en functie

In uw contract staat wat uw functie is, hoeveel u verdient en wanneer u betaald krijgt. Loon krijgt u meestal per maand, maar het kan ook per uur, per week of per 4 weken. Soms staat er geen bedrag, maar verwijst het contract naar afspraken in de cao.

Controleer of de hoogte van het loon klopt, en past bij uw functie. Controleer ook of de functie past bij de werkzaamheden die u gaat doen. En of u recht heeft op extra’s naast uw loon. Zoals een:

Lengte van het contract

Uw werkgever kan met u afspreken dat u begint met een tijdelijk contract. Dit moet dan in het contract staan. Staat er geen einddatum in het contract? Dan is het meestal een vast contract.

U kunt ook een contract krijgen voor de duur van een project. Of als vervanging van een zieke collega. Ook dan moet in het contract staan wanneer het contract stopt. Bijvoorbeeld als het project stopt. Of als de zieke collega weer volledig aan het werk is.

Als u uitzendkracht bent, gelden andere regels voor de lengte van uw contract.

Tekent u een tijdelijk contract? Dan kunt u het contract niet stoppen voor de einddatum. Behalve als in uw contract of cao staat dat dit wel mag.

Aantal uren

In het contract spreekt u af hoeveel uur u werkt en wanneer. Dit kan op vaste dagen of met een wisselend rooster. Bij een wisselend rooster kunt u afspreken op welke dagen of tijden u opgeroepen kunt worden.

Heeft u een oproepcontract zonder vast aantal uren? Dan heeft dit gevolgen voor uw recht op loon als u niet werkt. Heeft u bijvoorbeeld geen minimaal aantal uren afgesproken? Dan heeft u geen recht op loon als u niet werkt omdat er geen werk is.

Verlof

In uw contract staat hoeveel vakantiedagen u heeft en hoe u vakantie opneemt. Ook staat er of u recht heeft op betaald verlof naast uw vakantie. Bijvoorbeeld zorgverlof als u moet zorgen voor een ziek kind of bijzonder verlof als u gaat verhuizen.

Bedingen

In uw contract kan een ‘beding’ staan. Dit zijn extra regels die voor u gelden. De meest voorkomende zijn:

 • Proeftijd. Tijdens de proeftijd kunnen u en uw werkgever allebei het contract zonder reden opzeggen. Er is geen opzegtermijn, u stopt meteen met werken.
 • Relatiebeding. In een relatiebeding staan afspraken over hoe u in een volgende baan met relaties van uw werkgever omgaat. Bijvoorbeeld dat u niet mag werken met of voor klanten van uw werkgever.
 • Concurrentiebeding. Een concurrentiebeding verbiedt u om na het contract te werken voor een vergelijkbaar bedrijf. Dit is meestal voor een bepaalde tijd en een bepaald gebied. U mag bijvoorbeeld een jaar lang niet hetzelfde werk doen binnen 20 kilometer van uw huidige werk.
 • Studiekostenbeding. Een studiekostenbeding gaat over opleidingen die uw werkgever betaalt. Als u binnen een bepaalde tijd weggaat bij uw werkgever, moet u de kosten voor de opleiding terugbetalen. Een studiekostenbeding is niet geldig als de opleiding verplicht is voor uw werk.
 • Geheimhoudingsbeding. Met een geheimhoudingsbeding mag u geen informatie over het bedrijf delen met anderen. Bijvoorbeeld omdat u persoonlijke informatie over klanten heeft.

Staat in uw contract een beding waar u het niet mee eens bent? Vraag uw werkgever dan om het beding aan te passen.

U kunt ook onderhandelen met uw werkgever. Staat in het concurrentiebeding bijvoorbeeld dat u binnen 30 kilometer rond het bedrijf niet hetzelfde werk mag doen? Dan kunt u misschien een afstand van 10 kilometer afspreken.

Boete

Bij een beding hoort vaak een boete. Dit betekent dat u een boete moet betalen als u zich niet houdt aan het beding.

Er zijn strenge regels voor dit soort boetes. Als een beding niet aan de regels voldoet, kunt u naar de rechter. De rechter kan een beding dan ongeldig verklaren. Is een beding wel geldig maar is de boete te hoog? Dan kan de rechter besluiten om de boete te verlagen.

Heeft u een vraag over bedingen of boetes in uw contract? Neem dan contact op met een van onze juristen. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond.

Cao en bedrijfsreglement

Naast de afspraken in uw contract kunnen ook andere afspraken voor u gelden. Zoals de afspraken in een cao of bedrijfsreglement. Afspraken in de cao hebben meestal voorrang op afspraken in uw contract. Afspraken in een bedrijfsreglement niet.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is het verschil tussen een arbeidscontract en een uitzendcontract?

  Bij een arbeidscontract gaat u werken bij een werkgever. Bij een uitzendcontract leent het uitzendbureau u uit aan het bedrijf waar u gaat werken.

  Werkt u via een uitzendcontract? Dan gelden andere regels dan wanneer u werkt bij een werkgever. Bijvoorbeeld als het gaat over het recht op een vast contract. Of het recht op loon bij ziekte. Er is een aparte cao voor uitzendkrachten.

  Heeft u vragen over uw uitzendcontract? Neem dan contact op met een van onze juristen. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond.

 • Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)?

  In een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staan afspraken over bijvoorbeeld loon, pensioen en extra verlof.

  Een cao geldt voor een grote groep mensen. Bijvoorbeeld voor alle werknemers in een beroepsgroep, zoals de horeca of de zorg. Staat in uw contract een verwijzing naar de cao? Dan gelden de afspraken in de cao voor u.

  Twijfelt u of een cao voor u geldt? Vraag dit aan uw werkgever. Of neem contact op met een van onze juristen. U kunt ook advies vragen aan uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond.

  Standaard-cao of minimum-cao

  Staat in de cao iets anders dan in uw contract? Bijvoorbeeld over het aantal vakantiedagen? Dan ligt het aan het soort cao welke afspraken voor u gelden. Als u een standaard-cao heeft, gelden altijd de afspraken in de cao. Ook als die minder gunstig zijn dan de afspraken in uw contract.

  Als u een minimum-cao heeft, gelden de afspraken in uw contract. Behalve als de afspraken in de minimum-cao gunstiger voor u zijn. Bijvoorbeeld als in de cao staat dat u meer vakantiedagen heeft.

 • Wat is een bedrijfsreglement?

  In een bedrijfsreglement of personeelshandboek staan regels die gelden binnen uw bedrijf. Bijvoorbeeld gedragsregels of afspraken over hoe u dingen regelt bij uw werkgever. Zoals een ziekmelding of het opnemen van verlof.

  Staat in uw contract dat de regels in het bedrijfsreglement bij uw contract horen? Dan gelden deze afspraken ook voor u. Als er niets over het bedrijfsreglement in uw contract staat, geldt het reglement niet voor u.

  Afspraken in een bedrijfsreglement zijn een aanvulling op uw arbeidscontract en de cao. Staan in het bedrijfsreglement andere afspraken dan in uw contract of cao? Bijvoorbeeld over verlof? Dan gelden de afspraken in uw contract of cao.

 • Moet een arbeidscontract op papier staan?

  Nee, een arbeidscontract hoeft niet op papier te staan. Maar een schriftelijk contract kan wel helpen bij het bewijzen van bepaalde afspraken. Bijvoorbeeld als u een meningsverschil heeft met uw werkgever over de hoogte van uw loon of het soort functie dat u heeft.

  Ook als uw arbeidscontract niet op papier staat, is uw werkgever verplicht om u schriftelijk informatie te geven over uw arbeidsvoorwaarden.

  Werkt u zonder contract en heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met een van onze juristen. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond.

 • Op welke informatie heb ik recht als werknemer?

  Uw werkgever heeft een ‘informatieplicht’. Dat betekent dat hij verplicht is om u schriftelijk informatie te geven over uw arbeidsvoorwaarden.

  Vanaf 1 augustus 2022 is de informatieplicht voor uw werkgever uitgebreid. U heeft bijvoorbeeld recht op informatie over:

  • uw functie of het soort werk
  • de plek waar u werkt
  • de begin- en einddatum of duur van uw contract
  • de hoogte van uw loon
  • de manier van betalen van uw loon en overuren
  • uw proeftijd

  Uw werkgever moet u deze informatie geven binnen 1 week nadat u begint met werken.

  Andere informatie moet uw werkgever u binnen 1 maand geven. Hierbij kunt u denken aan informatie over:

  Recht op vast werkrooster

  Werkt u met een onvoorspelbaar werkrooster? Bijvoorbeeld als oproepkracht? Dan moet uw werkgever u schriftelijk laten weten:

  • dat de tijdstippen waarop u werkt variabel zijn
  • op welke dagen en uren u moet werken. Als u wordt opgeroepen op deze dagen en uren, bent u verplicht om te werken.
  • hoe lang van tevoren u wordt opgeroepen. Dit heet 'oproeptermijn'.
  • welke uren u zeker betaald krijgt
  • wat het loon is als u meer dan die uren werkt

  Roept uw werkgever u op buiten de afgesproken dagen of uren? Dan mag u die oproep weigeren. U hoeft dan niet te werken.

  Was u vóór 1 augustus 2022 al in dienst bij uw werkgever? Dan moet uw werkgever u deze informatie geven binnen 1 maand nadat u daarom vraagt.Heeft u vragen over de informatieplicht van uw werkgever? Neem dan contact op met een van onze juristen. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond.

Terug naar boven Shape