Logo
Cookie Privacy

Waar moet ik op letten als ik een arbeidscontract teken?

Controleer voor het tekenen van een nieuw arbeidscontract de arbeidsvoorwaarden in het contract. Zoals uw loon en het aantal uren dat u gaat werken. Kijk ook naar de afspraken in uw cao of bedrijfsreglement.

Zaken om te controleren

Arbeidsvoorwaarden

In uw arbeidscontract staan arbeidsvoorwaarden. Dat zijn afspraken over uw loon, functie, het aantal uren dat u werkt en de duur van het contract. Controleer of deze kloppen met uw cao en met wat u heeft afgesproken bij de sollicitatiegesprekken.

Loon en functie

In uw contract staat wat uw functie is, hoeveel u verdient en wanneer u betaald krijgt. Loon krijgt u meestal per maand, maar het kan ook per uur, per week of per 4 weken. Soms staat er geen bedrag, maar verwijst het contract naar afspraken in de cao.

Controleer of de hoogte van het loon klopt, en past bij uw functie. Controleer ook of de functie past bij de werkzaamheden die u gaat doen. En of u recht heeft op extra’s naast uw loon. Zoals een:

Lengte van het contract

Uw werkgever kan met u afspreken dat u begint met een tijdelijk contract. Dit moet dan in het contract staan. Staat er geen einddatum in het contract? Dan is het meestal een vast contract.

U kunt ook een contract krijgen voor de duur van een project. Of als vervanging van een zieke collega. Ook dan moet in het contract staan wanneer het contract stopt. Bijvoorbeeld als het project stopt. Of als de zieke collega weer volledig aan het werk is.

Als u uitzendkracht bent, gelden andere regels voor de lengte van uw contract.

Let op

Tekent u een tijdelijk contract? Dan kunt u het contract niet stoppen voor de einddatum. Behalve als in uw contract of cao staat dat dit wel mag.

Aantal uren

In het contract spreekt u af hoeveel uur u werkt en wanneer. Dit kan op vaste dagen of met een wisselend rooster. Bij een wisselend rooster kunt u afspreken op welke dagen of tijden u opgeroepen kunt worden.

Heeft u een oproepcontract zonder vast aantal uren? Dan heeft dit gevolgen voor uw recht op loon als u niet werkt. Heeft u bijvoorbeeld geen minimaal aantal uren afgesproken? Dan heeft u geen recht op loon als u niet werkt omdat er geen werk is.

Verlof

In uw contract staat hoeveel vakantiedagen u heeft en hoe u vakantie opneemt. Ook staat er of u recht heeft op betaald verlof naast uw vakantie. Bijvoorbeeld zorgverlof als u moet zorgen voor een ziek kind of bijzonder verlof als u gaat verhuizen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Bedingen

In uw contract kan een ‘beding’ staan. Dit zijn extra regels die voor u gelden. De meest voorkomende zijn:

  • Proeftijd. Tijdens de proeftijd kunnen u en uw werkgever allebei het contract zonder reden opzeggen. Er is geen opzegtermijn, u stopt meteen met werken.

  • Relatiebeding. In een relatiebeding staan afspraken over hoe u in een volgende baan met relaties van uw werkgever omgaat. Bijvoorbeeld dat u niet mag werken met of voor klanten van uw werkgever.

  • Concurrentiebeding. Een concurrentiebeding verbiedt u om na het contract te werken voor een vergelijkbaar bedrijf. Dit is meestal voor een bepaalde tijd en een bepaald gebied. U mag bijvoorbeeld een jaar lang niet hetzelfde werk doen binnen 20 kilometer van uw huidige werk.

  • Studiekostenbeding. Een studiekostenbeding gaat over opleidingen die uw werkgever betaalt. Als u binnen een bepaalde tijd weggaat bij uw werkgever, moet u de kosten voor de opleiding terugbetalen. Een studiekostenbeding is niet geldig als de opleiding verplicht is voor uw werk.

  • Geheimhoudingsbeding. Met een geheimhoudingsbeding mag u geen informatie over het bedrijf delen met anderen. Bijvoorbeeld omdat u persoonlijke informatie over klanten heeft.

Staat in uw contract een beding waar u het niet mee eens bent? Vraag uw werkgever dan om het beding aan te passen.

U kunt ook onderhandelen met uw werkgever. Staat in het concurrentiebeding bijvoorbeeld dat u binnen 30 kilometer rond het bedrijf niet hetzelfde werk mag doen? Dan kunt u misschien een afstand van 10 kilometer afspreken.

Boete

Bij een beding hoort vaak een boete. Dit betekent dat u een boete moet betalen als u zich niet houdt aan het beding.

Er zijn strenge regels voor dit soort boetes. Als een beding niet aan de regels voldoet, kunt u naar de rechter. De rechter kan een beding dan ongeldig verklaren. Is een beding wel geldig maar is de boete te hoog? Dan kan de rechter besluiten om de boete te verlagen.

Heeft u een vraag over bedingen of boetes in uw contract? Neem dan contact op met een van onze juristen. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond.

Bent u geholpen met deze informatie?

Cao en bedrijfsreglement

Naast de afspraken in uw contract kunnen ook andere afspraken voor u gelden. Zoals de afspraken in een cao of bedrijfsreglement. Afspraken in de cao hebben meestal voorrang op afspraken in uw contract. Afspraken in een bedrijfsreglement niet.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven