Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Recht op loon

Als oproepkracht heeft u recht op loon over de uren die u werkt.  Soms krijgt u betaald als u niet werkt. Of dat voor u geldt, staat in uw contract of cao. 

Min-maxcontract

Met een min-maxcontract spreekt u af een minimaal en een maximaal aantal uren te werken. Is er niet genoeg werk? Dan moet u toch het minimale aantal uren betaald krijgen. Dit zijn uw ‘garantie-uren’.

Staat er een ‘loonuitsluitingsbeding’ in uw contract? Dan krijgt u pas betaald voor de niet-gewerkte garantie-uren als u 6 maanden in dienst bent. In uw cao kan staan dat dit langer duurt.

Nulurencontract

In een nulurencontract staan geen afspraken over het aantal uren. U spreekt alleen af wanneer de werkgever u kan oproepen. Werkt u niet? Dan heeft u geen recht op loon.

Bent u uitzendkracht? Dan gelden er andere regels voor u. 

Minimaal 3 uur werk

Per oproep moet uw werkgever u minimaal 3 uur werk aanbieden. Roept uw werkgever u op voor minder uren? Dan heeft u toch recht op loon over 3 uren.

Minimaal 4 dagen oproeptermijn

Uw werkgever moet u minimaal 4 dagen van tevoren oproepen voor werk. Dit moet schriftelijk, bijvoorbeeld via e-mail. Is uw werkgever te laat met de oproep? Dan hoeft u de oproep niet te accepteren.

Trekt uw werkgever de oproep binnen deze 4 dagen weer in? Of verandert hij de tijden van de oproep? Dan heeft u toch recht op loon alsof uw uren niet zijn ingetrokken of veranderd. 

In uw cao kan staan dat uw oproeptermijn korter is dan 4 dagen. Maar de termijn mag nooit korter zijn dan 24 uur.

Uw werkgever moet u informatie geven over de dagen en uren die u moet werken. En ook over de oproeptermijn en het loon over extra uren. Buiten de afgesproken dagen en uren bent u niet verplicht te werken. 

Loon tijdens ziekte

Als u ziek bent, heeft u recht op loon over de uren die u zou werken als u niet ziek was. Trekt uw werkgever de oproep minimaal 4 dagen van tevoren weer in? Dan heeft u geen recht op loon tijdens ziekte. 

In uw cao kan staan dat uw werkgever de oproep korter dan 4 dagen van tevoren mag intrekken. Maar dit mag nooit korter zijn dan 24 uur.

Heeft u een min-maxcontract? Dan heeft u recht op loon over uw garantie-uren als u ziek bent.

Krijgt u geen loon omdat u ziek bent? Controleer dan of u recht heeft op vaste uren in uw contract. U heeft dan toch recht op loon over deze uren tijdens ziekte.

Vast aantal uren

Als u langer dan 3 maanden bij uw werkgever werkt, mag u vragen om een vast aantal uren in uw contract. Gaat uw werkgever akkoord? Dan bent u geen oproepkracht meer. U heeft dan recht op loon over het nieuwe aantal uren in uw contract, ook als u niet werkte.

Werkt u langer dan 12 maanden als oproepkracht? Dan is uw werkgever verplicht om u schriftelijk een vast aantal uren aan te bieden.

Opzegtermijn oproepcontract

Als u ontslag neemt moet u zich houden aan de opzegtermijn. Bij een nulurencontract heeft u een opzegtermijn van 4 dagen. In uw cao kan een kortere termijn staan.

Bij een min-maxcontract staat de opzegtermijn in uw arbeidscontract of cao. Deze is meestal 1 maand.

Stopt uw werkgever uw contract? Dan moet hij zich houden aan de opzegtermijn voor werkgevers. Het hangt er vanaf hoelang u al voor de werkgever werkt.

Transitievergoeding oproepkracht

Als uw werkgever uw contract stopt of niet verlengt, heeft u recht op een transitievergoeding.

U berekent de transitievergoeding op basis van uw gemiddelde loon over de afgelopen 12 maanden. Werkte u korter dan 12 maanden voor uw werkgever? Neem dan het gemiddelde loon over de periode waarin u in dienst was.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer ben ik een oproepkracht?

  U bent oproepkracht als:

  • er geen vast aantal uren in uw contract staat
  • uw werkgever u alleen betaalt voor de uren die u werkt
  • u alleen hoeft te werken als uw werkgever u oproept

  Als oproepkracht heeft u een van deze contracten:

  • nulurencontract (‘arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht’)
  • een contract met een gemiddeld aantal uren per week of per maand. In uw contract staat bijvoorbeeld ‘gemiddeld 32 uur per week’.
  • min-maxcontract
  • uitzendovereenkomst zonder vast aantal uren
  • voorovereenkomst
 • Op welke informatie heb ik recht als oproepkracht?

  Als oproepkracht heeft u recht op extra informatie over uw arbeidsvoorwaarden. Zoals:

  • dat u werkt met een variabel rooster
  • op welke dagen en uren u moet werken. Als u op deze dagen of uren wordt opgeroepen, bent u verplicht te werken
  • het minimale aantal uren dat u betaald krijgt
  • het loon over de uren die u extra werkt
  • hoe lang van tevoren u minimaal wordt opgeroepen. Dit is de ‘oproeptermijn’

  Deze informatie moet uw werkgever u schriftelijk geven binnen 1 week nadat u begint met werken.

  Uw werkgever mag u buiten deze dagen of uren niet oproepen. Doet hij dat toch? Dan hoeft u niet te werken. Neem bij vragen hierover contact op met een van onze juristen.

 • Wat is een voorovereenkomst?

  Een voorovereenkomst is een contract met afspraken over het moment vóórdat uw arbeidscontract ingaat.

  Roept de werkgever u op om te komen werken? Dan beslist u zelf of u komt. Accepteert u de oproep? Dan start een arbeidscontract. De afspraken in uw overeenkomst gaan dan pas gelden. Eindigt de oproep? Dan stopt het arbeidscontract ook weer. Tijdens de oproep gelden dezelfde regels als voor oproepkrachten.

 • Ben ik als oproepkracht verplicht om te werken als mijn werkgever mij oproept?

  Ja, als uw werkgever zich aan de regels houdt.

  Uw werkgever moet u 4 dagen van tevoren oproepen. In uw cao kan ook een kortere tijd zijn afgesproken. Roept uw werkgever u te laat op? Of buiten de uren en dagen die u afspreekt? Dan hoeft u deze oproep niet te accepteren. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met een van onze juristen.

  Voorovereenkomst

  Heeft u een voorovereenkomst? Dan bent u niet verplicht te gaan werken als u wordt opgeroepen.

  Bij elke oproep die u accepteert, start een nieuw contract. Doordat u meer contracten achter elkaar heeft, kunt u snel recht hebben op een vast contract.

 • Wat is een loonuitsluitingsbeding?

  Bij een loonuitsluitingsbeding heeft u geen recht op loon over uren die u niet werkte. Een loonuitsluitingsbeding geldt voor de eerste 6 maanden dat u bij uw werkgever werkt. Of langer, als dat in uw cao staat.

  Of u een loonuitsluitingsbeding heeft, staat in uw contract of cao.

  Een loonuitsluitingsbeding geldt niet als u door ziekte niet kunt werken. Uw werkgever moet dan uw loon doorbetalen, behalve als u een nulurencontract heeft.

Terug naar boven Shape