Logo
Cookie Privacy

Wat zijn mijn rechten als oproepkracht?

Als oproepkracht heeft u recht op loon over de uren die u werkt. Uw werkgever moet u op tijd oproepen, en voor minimaal 3 uur. Hij moet u ook informatie geven over de dagen en uren die u moet werken, en uw oproeptermijn. Buiten de afgesproken dagen en uren bent u niet verplicht te werken.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen

Recht op loon

Als oproepkracht heeft u recht op loon over de uren die u werkt.  Soms krijgt u betaald als u niet werkt. Of dat voor u geldt, staat in uw contract of cao. 

Min-maxcontract

Met een min-maxcontract spreekt u af een minimaal en een maximaal aantal uren te werken. Is er niet genoeg werk? Dan moet u toch het minimale aantal uren betaald krijgen. Dit zijn uw ‘garantie-uren’.

Staat er een ‘loonuitsluitingsbeding’ in uw contract? Dan krijgt u pas betaald voor de niet-gewerkte garantie-uren als u 6 maanden in dienst bent. In uw cao kan staan dat dit langer duurt.

Nulurencontract

In een nulurencontract staan geen afspraken over het aantal uren. U spreekt alleen af wanneer de werkgever u kan oproepen. Werkt u niet? Dan heeft u geen recht op loon.

Bent u uitzendkracht? Dan gelden er andere regels voor u. 

Minimaal 3 uur werk

Per oproep moet uw werkgever u minimaal 3 uur werk aanbieden. Roept uw werkgever u op voor minder uren? Dan heeft u toch recht op loon over 3 uren.

Minimaal 4 dagen oproeptermijn

Uw werkgever moet u minimaal 4 dagen van tevoren oproepen voor werk. Dit moet schriftelijk, bijvoorbeeld via e-mail. Is uw werkgever te laat met de oproep? Dan hoeft u de oproep niet te accepteren.

Trekt uw werkgever de oproep binnen deze 4 dagen weer in? Of verandert hij de tijden van de oproep? Dan heeft u toch recht op loon alsof uw uren niet zijn ingetrokken of veranderd. 

In uw cao kan staan dat uw oproeptermijn korter is dan 4 dagen. Maar de termijn mag nooit korter zijn dan 24 uur.

Let op

Uw werkgever moet u informatie geven over de dagen en uren die u moet werken. En ook over de oproeptermijn en het loon over extra uren. Buiten de afgesproken dagen en uren bent u niet verplicht te werken. 


Loon tijdens ziekte

Als u ziek bent, heeft u recht op loon over de uren die u zou werken als u niet ziek was. Trekt uw werkgever de oproep minimaal 4 dagen van tevoren weer in? Dan heeft u geen recht op loon tijdens ziekte. 

In uw cao kan staan dat uw werkgever de oproep korter dan 4 dagen van tevoren mag intrekken. Maar dit mag nooit korter zijn dan 24 uur.

Heeft u een min-maxcontract? Dan heeft u recht op loon over uw garantie-uren als u ziek bent.

Let op

Krijgt u geen loon omdat u ziek bent? Controleer dan of u recht heeft op vaste uren in uw contract. U heeft dan toch recht op loon over deze uren tijdens ziekte.


Vast aantal uren

Als u langer dan 3 maanden bij uw werkgever werkt, mag u vragen om een vast aantal uren in uw contract. Gaat uw werkgever akkoord? Dan bent u geen oproepkracht meer. U heeft dan recht op loon over het nieuwe aantal uren in uw contract, ook als u niet werkte.

Werkt u langer dan 12 maanden als oproepkracht? Dan is uw werkgever verplicht om u schriftelijk een vast aantal uren aan te bieden.

Opzegtermijn oproepcontract

Als u ontslag neemt moet u zich houden aan de opzegtermijn. Bij een nulurencontract heeft u een opzegtermijn van 4 dagen. In uw cao kan een kortere termijn staan.

Bij een min-maxcontract staat de opzegtermijn in uw arbeidscontract of cao. Deze is meestal 1 maand.

Stopt uw werkgever uw contract? Dan moet hij zich houden aan de opzegtermijn voor werkgevers. Het hangt er vanaf hoelang u al voor de werkgever werkt.

Transitievergoeding oproepkracht

Als uw werkgever uw contract stopt of niet verlengt, heeft u recht op een transitievergoeding.

U berekent de transitievergoeding op basis van uw gemiddelde loon over de afgelopen 12 maanden. Werkte u korter dan 12 maanden voor uw werkgever? Neem dan het gemiddelde loon over de periode waarin u in dienst was.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Heb ik als oproepkracht recht op vaste uren?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven