Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Hoogte salaris bij cao

Geldt voor u een cao? Dan staan daar vaak afspraken in over de hoogte van uw loon. De hoogte van uw loon hangt af van uw functie of werkervaring. Ook uw leeftijd en opleiding zijn belangrijk. 

Uw werkgever moet u minimaal het loon betalen dat in de cao staat. In uw cao kan ook staan of u recht heeft op een toeslag, bijvoorbeeld voor onregelmatige diensten of werken in het weekend.

Hoogte salaris zonder cao

Staat uw salaris niet in uw cao? Dan moet u met uw werkgever afspraken maken. Uw werkgever moet u minstens het minimumloon betalen. Het loon dat u afspreekt, staat in uw contract.

Uw werkgever is verplicht om u een loonstrook te geven. Daarop staat bijvoorbeeld:

 • hoe hoog uw loon is
 • of uw werkgever u per maand of per week betaalt
 • het aantal uren dat u werkt

Jaarlijkse salarisverhoging

De wet regelt niets over salarisverhoging. Heeft u geen cao? Dan is uw werkgever niet verplicht om elk jaar uw loon te verhogen.

Geldt voor u een cao? Dan kunnen daarin afspraken staan over loonsverhoging, bijvoorbeeld dat u elk jaar meer loon krijgt. Uw werkgever moet zich aan deze afspraken houden.

Regels bij minimum(jeugd)loon

Als u jonger bent dan 21 jaar, krijgt u een lager loon dan wanneer u ouder bent. In de wet staat wat uw minimale loon is. Dit loon gaat elk jaar omhoog als:

 • u ouder wordt
 • de hoogte van het jeugdloon in de wet verandert

Niet eens met hoogte salaris

Betaalt uw werkgever niet het minimumloon of het cao-loon? Vraag dan of uw werkgever uw salaris wil aanpassen. Doet uw werkgever dit niet? Stuur uw werkgever dan een aangetekende brief. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief salarisaanpassing naar minimumloon of cao.

Betaalt uw werkgever u al langere tijd te weinig? Vraag uw werkgever dan om het loon te betalen dat u nog tegoed heeft. Dit kan tot maximaal 5 jaar terug. 

Onderhandelen over salaris

Bent u niet tevreden over het loon dat u krijgt? Dan kunt u met uw werkgever onderhandelen. Dit kan als er een goede reden is om uw loon te verhogen, bijvoorbeeld als u:

 • ander werk doet voor uw werkgever
 • goed presteert
 • meer taken krijgt

Begint u bij een nieuwe werkgever? Probeer dan te onderhandelen over de hoogte van uw salaris. Doe dit voordat u uw nieuwe contract tekent. Is er een cao? Kijk dan of daar iets in staat over de hoogte van uw salaris. Maak afspraken over uw salaris in uw contract. 

Meer informatie over dit onderwerp
 • Heb ik recht op uitbetaling van extra uren?

  Vraagt uw werkgever u om extra uren te werken? Dan moet uw werkgever die extra uren uitbetalen. In uw contract of cao kunnen afspraken staan over het belonen van overuren.

  Werkt u regelmatig meer uren dan in uw contract is afgesproken? Werkt u bijvoorbeeld altijd 32 uren, terwijl er 24 uren in uw contract staan? Dan kunt u uw werkgever vragen om uw uren aan te passen in uw contract.

 • Moet mijn loon doorbetaald worden tijdens de feestdagen?

  U bent niet automatisch vrij tijdens officiële feestdagen. Of u vrij bent op deze dagen, hangt af van de afspraken in uw contract of cao.

  Ik werk tijdens de feestdagen

  Als u tijdens de feestdagen werkt, heeft u recht op betaling van uw normale loon. In uw contract of cao staat soms dat u ook recht heeft op een toeslag.

  Ik werk niet tijdens de feestdagen

  Soms heeft u recht op doorbetaling van uw loon als u op een feestdag niet hoeft te werken. Dit staat dan in uw contract of cao. Betaalt uw werkgever uw loon niet door tijdens feestdagen terwijl hij dit wel moet doen? Spreek dan uw werkgever aan op betaling van uw loon.

 • Heb ik recht op een eindejaarsuitkering of 13e maand?

  Een eindejaarsuitkering of 13e maand is een bedrag dat uw werkgever aan het einde van het jaar betaalt. Niet iedereen krijgt dit. In uw contract of cao staat of u er recht op heeft.

  Staat in uw contract of cao dat u recht heeft op een eindejaarsuitkering of 13e maand? En betaalt uw werkgever dit niet? Spreek dan uw werkgever aan op betaling van het bedrag.

 • Moet mijn werkgever mij evenveel betalen als collega's die hetzelfde werk doen?

  Uw werkgever mag geen verschil maken in salaris op grond van bijvoorbeeld:

  • uw geslacht
  • uw afkomst

  Als uw werkgever dat wel doet, is er sprake van discriminatie. Spreek uw werkgever hierop aan. Helpt dat niet? Neem dan contact op met het College voor de Rechten van de Mens.

  Soms mag uw werkgever u wel minder betalen dan collega’s die hetzelfde werk doen. Bijvoorbeeld omdat uw collega’s er langer werken of een hogere opleiding hebben. Er kunnen hierover afspraken staan in uw cao. Is het voor uw werkgever moeilijk om nieuw personeel te krijgen? Dan mag hij soms ook een hoger salaris bieden aan nieuwe medewerkers.

Terug naar boven Shape