Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Vandaag Tweede Pinksterdag zijn wij gesloten

Er is een cao

In uw cao kunt u controleren welke loonschaal bij uw functie hoort. De hoogte van uw loon is verder afhankelijk van de trede waarin u wordt ingedeeld. Deze indeling is afhankelijk van:

 • uw ervaring;
 • uw leeftijd;
 • uw opleidingsniveau.

In uw cao staat ook of u recht heeft op een toeslag bij bijvoorbeeld onregelmatige diensten of werken in het weekend.

Er is geen cao

Dan bepaalt uw werkgever de hoogte van uw loon en eventuele toeslagen. Uw werkgever heeft hier geen volledige vrijheid in; hij moet u in ieder geval het wettelijk minimumloon betalen.

Vraag uw werkgever hoe de hoogte van uw loon is vastgesteld. Vraag eventueel om schriftelijke bewijsstukken, zodat u kunt controleren of u in ieder geval het minimumloon uitbetaald krijgt.

Loonstrook

U moet altijd een loonstrook van uw werkgever ontvangen, met daarop het loon dat u krijgt. Op uw loonstrook staat:

 • wat het wettelijke minimumloon is;
 • over welke periode het loon betrekking heeft;
 • de afgesproken arbeidsduur per week;
 • welke premies en loonheffing zijn ingehouden op uw brutoloon.

Heeft u vragen over uw loonstrook? Neem dan snel contact op met een van onze juristen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de hoogte van mijn loon?

  Controleer eerst of u krijgt waar u minimaal recht op heeft. Is er een cao? Bekijk dan eerst in de cao waar u wordt ingeschaald. Over de trede waarin u wordt ingedeeld kunt u mogelijk met uw werkgever onderhandelen. Is er geen cao? Controleer dan of u minimaal het wettelijk minimumloon krijgt uitbetaald.

  Vraag vervolgens uw werkgever of hij uw salaris wil aanpassen aan de cao of het wettelijk minimumloon. Wil uw werkgever uw salaris niet aanpassen? Verzoek er dan nog eens om in een aangetekende brief. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief salarisaanpassing naar minimumloon.

 • Heb ik recht op uitbetaling van gewerkte overuren?

  Is uw overwerk verplicht? Dan moet uw werkgever de overuren uitbetalen. In uw arbeidscontract of de cao kunnen afspraken staan over de uitbetaling van overuren.

  Werkt u structureel meer dan in uw contract is afgesproken? Bijvoorbeeld u werkt standaard 32 uren, terwijl er 24 uren in uw contract staan. Dan kunt u uw werkgever vragen om uw uren in uw contract aan te passen.

 • Heb ik elk jaar recht op loonsverhoging?

  Nee. De wet stelt niet dat u jaarlijks loonsverhoging moet krijgen. Is er een cao? Dan moet uw werkgever uw loon aanpassen als:

  • de loonschalen in de cao worden aangepast;
  • u een jaar ouder wordt, tot u de hoogste trede in de schaal heeft bereikt.

  Heeft u volgens de cao geen recht op loonverhoging? Dan kunt u wel met uw werkgever over de hoogte van uw salaris onderhandelen. U moet uw werkgever wel een goede reden geven om uw salaris aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld als u:

  • ander werk doet voor uw werkgever;
  • in een andere trede wordt ingedeeld;
  • goed presteert;
  • meer verantwoordelijkheden krijgt.

  Andere regels bij minimum(jeugd)loon

  Ontvangt u het wettelijk minimum(jeugdloon)? Dan heeft u recht op loonsverhoging als:

  • de hoogte van het wettelijk minimum(jeugd)loon wordt aangepast;
  • u een jaar ouder wordt (tot 23 jaar).
Terug naar boven Shape