Hoe hoog moet mijn salaris zijn? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Er is een cao

In uw cao kunt u controleren welke loonschaal bij uw functie hoort. De hoogte van uw loon is verder afhankelijk van de trede waarin u wordt ingedeeld. Deze indeling is afhankelijk van:

 • uw ervaring
 • uw leeftijd
 • uw opleidingsniveau

In uw cao staat ook of u recht heeft op een toeslag bij bijvoorbeeld onregelmatige diensten of werken in het weekend.

Er is geen cao

Dan bepaalt uw werkgever de hoogte van uw loon en eventuele toeslagen. Uw werkgever heeft hier geen volledige vrijheid in: hij moet u in ieder geval het wettelijk minimumloon betalen.

Vraag uw werkgever hoe de hoogte van uw loon is vastgesteld. Vraag eventueel om schriftelijke bewijsstukken, zodat u kunt controleren of u in ieder geval het minimumloon uitbetaald krijgt.

Loonstrook

U moet altijd een loonstrook van uw werkgever ontvangen, met daarop het loon dat u krijgt. Op uw loonstrook staat:

 • wat het wettelijke minimumloon is
 • over welke periode het loon betrekking heeft
 • de afgesproken arbeidsduur per week
 • welke premies en loonheffing zijn ingehouden op uw brutoloon

Heeft u vragen over uw loonstrook? Neem contact op met een van onze juristen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de hoogte van mijn loon?

  Controleer eerst of u krijgt waar u minimaal recht op heeft.

  Is er een cao? Bekijk dan eerst in de cao waar u wordt ingeschaald. Over de trede waarin u wordt ingedeeld kunt u mogelijk met uw werkgever onderhandelen.

  Wettelijk minimumloon

  Is er geen cao? Controleer dan of u minimaal het wettelijk minimumloon krijgt uitbetaald.

  Vraag vervolgens uw werkgever of hij uw salaris wil aanpassen aan de cao of het wettelijk minimumloon. Wil uw werkgever uw salaris niet aanpassen? Verzoek er dan nog eens om in een aangetekende brief. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief salarisaanpassing naar minimumloon.

 • Heb ik recht op uitbetaling van gewerkte overuren?

  Is uw overwerk verplicht? Dan moet uw werkgever de overuren uitbetalen. In uw arbeidscontract of de cao kunnen afspraken staan over de uitbetaling van overuren.

  Werkt u structureel meer dan in uw contract is afgesproken? Bijvoorbeeld u werkt standaard 32 uren, terwijl er 24 uren in uw contract staan. Dan kunt u uw werkgever vragen om uw uren in uw contract aan te passen.

 • Heb ik elk jaar recht op loonsverhoging?

  Nee. De wet stelt niet dat u jaarlijks loonsverhoging moet krijgen. Is er een cao? Dan moet uw werkgever uw loon aanpassen als:

  • de loonschalen in de cao worden aangepast
  • u een jaar ouder wordt, tot u de hoogste trede in de schaal heeft bereikt

  Onderhandelen

  Heeft u volgens de cao geen recht op loonsverhoging? Dan kunt u wel met uw werkgever over de hoogte van uw salaris onderhandelen. U moet uw werkgever wel een goede reden geven om uw salaris aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld als u:

  • ander werk doet voor uw werkgever
  • in een andere trede wordt ingedeeld
  • goed presteert
  • meer verantwoordelijkheden krijgt

  Andere regels bij minimum(jeugd)loon

  Ontvangt u het wettelijk minimum(jeugd)loon? Dan heeft u recht op loonsverhoging als:

  • de hoogte van het wettelijk minimum(jeugd)loon wordt aangepast
  • u een jaar ouder wordt (tot 23 jaar)
 • Moet mijn loon doorbetaald worden tijdens de feestdagen?

  U bent niet automatisch vrij tijdens officiële feestdagen. Of u vrij bent op deze dagen hangt af van de afspraken die u met uw werkgever maakt. Deze afspraken staan in uw contract of in uw cao.

  Ik werk tijdens de feestdagen

  Als u tijdens de feestdagen werkt, heeft u recht op uitbetaling van uw normale loon. In uw contract of in uw cao staat soms dat u dan ook recht heeft op een toeslag.

  Ik werk niet tijdens de feestdagen

  Soms heeft u recht op doorbetaling van uw loon tijdens de feestdagen. Kijk hiervoor in uw contract of in uw cao. Staat in uw contract of cao dat u recht heeft op doorbetaling van uw salaris, maar betaalt uw werkgever niet? Kijk dan op onze pagina ‘wat kan ik doen als mijn werkgever mijn salaris niet (op tijd) betaalt’.

 • Heb ik recht op een eindejaarsuitkering?

  Een eindejaarsuitkering of een 13e maand is een bedrag dat aan het einde van het jaar wordt uitbetaald. Niet iedereen krijgt een eindejaarsuitkering. In uw arbeidscontract of in uw cao staat of u daar recht op heeft.

  Staat er in uw arbeidscontract of cao dat u recht heeft op een eindejaarsuitkering? En betaalt uw werkgever dit niet uit? Kijk dan op onze pagina ‘wat kan ik doen als mijn werkgever mijn salaris niet (op tijd) betaalt?

Terug naar boven Shape